ࡱ> _bjbj4bb9*$)$=$=$=$Q$Q$Q$8$ %4Q$}}A%A%W%W%W%F&F&F&d{f{f{f{f{f{f{$#ՃZ{=$F&F&F&F&F&{=$=$W%W%7}LLLF&=$W%=$W%d{LF&d{LLkXoW%pQ㤚E4m(P{M}0}}0mh/.L/Po/=$o F&F&LF&F&F&F&F&{{LF&F&F&}}F&F&F&F&/F&F&F&F&F&F&F&F&F&- ":Ma`ruza !2,3 Mavzu: Qadimgi sharq tarixi. Qadimgi Misr podshohligi 560: Qadimgi sharq tsivilizatsiyasi. Misrshunoslik fanining rivojlanishi. Qadimgi podsholik davridagi Misr (er.av. XXIII - XVIII asrlar). Yangi va so ngi podsholik davrida Misr davlati (er.av.XVI-XII asrlar). Qadimgi Misr madaniyati. Qadimgi sharq tsivilizatsiyasi. Insoniyat tarixida ibtidoiy jamoadan tsivilizatsiyaga otish shaharlarning paydo bolishi, ularning hokimiyat va diniy markaz sifatida shakllanishi ibodatxona, saroylar qurilishi, yozuvni paydo bolishi bilan va shuningdek jamiyatda turli sinflar va davlatchilikni paydo bolishi bilan boshlanadi. Tabiiyki, tsivilizatsiyalar tarixi Qadimgi Sharqda er.av. IV ming yilliklardan jamiyatning taraqqiyoti natijasida turli ijtimoiy qatlamlarni paydo bolishi bilan boshlanadi. Qadimgi Sharq tsivilizatsiyasi turli geografik hududlarda, turli davrlarda tugallandi. Jumladan Old Osiyoda Qadimgi Sharq tarixi Makedoniyalik Iskandarning yurishlari (er. av. IV asr.) bilan tugallandi, Janubiy va Sharqiy Osiyo mamlakatlari uchun eramizning II ming yilligining ikkinchi yarmigacha davom etdi. Qadimgi Sharq geografik tushunchasi shimoliy-garbiy Afrikadan Tinch okeanigacha va buyuk choldan Hind okeani va Saxaragacha bolgan ulkan hududni qamrab oladi. Asosan bu hudud subtropik iqlimli, yozi juda issiq va quruq, yumshoqligi bilan kozga tashlanadi. Birinchidan, insonlarda tashkiliy ahamiyatga, ikkinchidan xalqlararo xarakteristikasining sivilizatsiyasidan kelib chiqishning ahamiyati. A. Misol uchun, Mesopotamiya va Misr sivilizatsiyalar shaharlari o`zining harbiy va geografik o`rni va oldi-sotti savdo aloqalari rivojiga ega bo`lgan, lekin ular bir- biridan farq qilgan. 1. Misrda ko`proq haykaltaroshlikda olim va olimdan keyingi hayotga ko`proq e`tibor berganlar. Jumladan, Misr madaniyatiga ham. 2. Mesopatamiyada esa, badiiy va adabiy asarlar bolishiga bolgan istak bir oz koproq bo`lgan. 3. Misrliklar ayollarga erkinlik berish tarafdori bo`lganlar. 4. Misrliklar, bolalarni o`ldirishga qarshilik qilganlar. 5. Madaniyat va siyosiy tomondan ham sivilizatsiyada ma`lum bir yo`nalish yo`lga qo`yilgan. B. Mesopatamiya va Misrdagi rivojlanishda asosiy urg`u bir - biri bilan solishtirish bo`lgan. 1. Harappa sivilizatsiyasi nozik shaharlarini yanada yuksalishi va rivojlanishida asosiy urg`u shunga qaratilgan. 2. Xitoy madaniyatida boshqaruvga judda katta e`tibor berganlar. C. Har bir shahar rivojlanishda o`z yo`liga ega bo`lgan. O`zining boshqaruvi, savdo aloqalari, qonun qoidasi va ilm fani oz tarixiga ega bo`lgan. VII. Bu barcha ilk sivilizatsiyalar avlodlarga meros bo`lib ta`sir ko`rsatgan. A. Suvdagi sivilizatsiyada pul muomalaga kiritilgan. B. Suv yoli orqali bo`lgan jarayonlarda sivilizatsiya ta`siri juda katta ahamiyat kasb etgan. 1. Dengiz orqali Misr va Mesopatamiya aloqasi Gretsiya va Krit shaharlariga va qoloq shaharlarga o`z ta`sirini o`tkazgan. C. Sivilizatsiya uchinchi merosining ta`siri. 1. Shanxay sulolasi ozlarining yarim afsonaviy tarixi, Shanxay siyosiy tartibda konsepsiyasini joriy etgan va bundan Xitoy madaniyati xabardor edi. 2.O`rta Osiyo va Yevropa madaniyatidagi Mesopatamiyaning ta`siri o`tgan. Ko`p mingyilliklar o`tib, insonlar o`z ijtimoiy infratuzlilmalarini yaxshilash bo`yicha o`z strategiyalarini mudom rivojlantirib bordilar. Yuksak madaniy ozgarishlar, demokrafik portlashlar, va texnologik innovatsiyalar miloddan avvalgi 3500 yillarda murakkab iyerarxik jamiyatlar tashkil topishiga yo`l ochib berdi, ular shaharlarda to`plandilar va yangi jamoaviy institutlar tomonidan kuchaytirildi. Shahar hayoti inson tajribasini shakllantirdi. Insonlar uchun ishonchli suv manbalarni topish muhim edi, chunki sugrish manbasining aniqligi yirik aholini ozuqa bilan ta`minlash uchun zarur darajada ekin ekishga imkon yaratardi. Aynanshujoylardakeyinchaliksvilizatsiyalarpaydob> ldi.Qadimgi Sharq xalqlarining tsivilizatsiyalari asosan buyuk daryolar Nil, Dajla va Frot, Hind, Gang, Xuanxe, Yantszi, Amudaryo kabi daryo havzalarining unumdor vodiylarida sun`iy sug orishga asoslangan xo jalik hayotini samarali rivojlanishi bilan ajralib turadi. Qadimgi Sharq tsivilizatsiyasi jahon xalqlari taraqqiyotining keyingi rivojlanishiga smarali ta'sir ko rsatadi va uning poydevori hisoblanadi. Qadimgi qabilalarning kelib joylashishlari, yuksalish va dastlabki davlatlarning paydo bolishi. Qadimgi Sharqning kop sonli etnik guruhlarining muntazam ravishda harbiy-siyosiy, savdo va madaniy aloqalari turli etnik guruhlarni aralashib ketishiga va yana murakkab etnik birliklarni paydo bolishiga olib keldi. Qadimgi Sharq tsivilizatsiyasini yaratishda turli xalqlar, etnik guruhlar turli davrlarda faol ishtirok etdilar. Eng qadimgi zamonlarda Kichik Osiyo yassi togligida yashagan qabilalarni protexettlar deb atash rasm bolgan. Protexettlar va ularga til jihatidan yaqin turgan palaylar Old Osiyoning boshqa eng qadimgi qabilalariga qarindosh bolgan bolishi ham mumkin; bu qabilalarni hozirgi zamon tadqiqotchilari azianik qabilalari deb ataydilar. Kichik Osiyodan topilgan qadimgi yozuvlarni organish shuni korsatdiki, yagona xett xalqi maydonga kelishidan oldin ular kichik-kichik dial5kt (sheva)lar hamda qabilaviy tillarda so zlashgan qabilalardan iborat bo lgan. Eramizdan avvalgi II ming yillikda, Xett davlatining paydo bo lish arafasida Kichik Osiyoda yashagan eng qadimgi aholi orasida k5ng tarqalgan til protexett tili bo lgan. Qadimgi Sharqdagi turli xil tillarni qadim zamonlarda Shimoli-Sharqiy Afrikada va Osiyoning ko p yerlarida yashagan ko pdan-ko p qabila va xalqlar tillarini va yozuvlarini o rganish asosida Qadimgi Sharq tarixi o rganiladi. Qadimgi Sharq xalqlarining ijtimoiy tuzumi ibtidoiy jamoa tuzumiga qaraganda ancha taraqqiy qilgan tuzum bo lgan. Qadimgi Sharq jamiyatida birinchi marta d5spotik (mustabid) davlat vujudga k5lgan, ibtidoiy jamoa tuzumi davrida esa bunday davlat bo lmagan. Qadimgi Sharqdagi katta-katta quldorlik xo jaliklarida qullar m5hnatidan foydalanishning dastlabki uyushgan shakllari paydo bo lishi bilan bir qatorda, bu xo jaliklarda uy qulchiligi shakllari uzoq vaqt saqlanib qolgan. Murakkab va k5ng quloch otgan amaldorlik apparatidan iborat markaziy hokimiyat organlari mavjud bo lishiga qaramasdan, Sharqda jamoa turmushining qadimgi shakllari ham ko p vaqtgacha o z ahamiyatini yo qotmagan. Yerning anchagina qismi amalda jamoalarga qaragan, bu yerlarga ko pincha erkin jamoachilar ishlov b5rganlar. Qadimgi Sharq xalqlarining xo jaligi, ijtimoiy tizimi va madaniyati s5kin rivojlanib borishi va nisbatan turg un holatda qolib k5tishi, qabila yoki jamoat mulkchiligining mavjudligi bilan bogliq. Shu bilan birgalikda dinning Qadimgi Sharq dunyosidagi kishilar ongi dunyosi ustidan hukmronligi, barqarorligida oz ifodasini topgan. Qadimgi Sharq mamlakatlarining iqtisodiyoti bilan Yunoniston va Rimning antik xalqlari xojaligining rivojlanishi ortasida muhim farqlar bolgan. Tanga shaklidagi pullar va savdoning jadal taraqqiyoti bilan bogliq shahar tuzumshning, Qadimgi Sharq davlatlarshning antik davr oxirlarida paydo bolgan <adaniyati ham ancha sodda bo lgan. Qadimgi Sharq mutloq hokimligi faqat tashqi jamoadagina qudratli va mustahkam davlatlar bo lib ko ringan. Aslida esa ular ichki tomondan ancha zaif davlatlar bo lgan. Misr, Ossuriya va Eron podsholari biror istilochi vafotidan k5yin o z tarkibiy qismlariga bo linib, tarqalib k5tgan davlatlarini birlashtirib, yana tiklash uchun doimo qurol ishlatishga majbur bo lganlar. Qadimgi Sharq davlatlari ichki tomondan zaif bo lib, ko pincha tashqaridan qilingan zarbaga bardosh b5rmay qulab tushardi. Kayxusrav yoki Al5ksandr tuzgan buyuk davlatlarni ham inqiroziga asosiy sabab, tasodifan bir-biri bilan yaqin bog langan qurama guruhlardan tashkil topganligi, o z iqtisodiy bazasiga ega bo lmagan muvaqqat va tagi bo sh harbiy ma'muriy birlashmalardan iborat bo lganligidan edi. Kichik Osiyo va Shimoliy Suriya hududlaridagi qadimgi qabilalar bilan bir qatorda er.av. II ming yillikda nesiylar deb atalgan qabilalar ham tarix sahnasida paydo bo la boshlagan (Nesiy d5gan nom, Galis daryosining janubida joylashgan Nesiy yoki Nesha d5gan mamlakat va shaharning nomidan olingan). Nesiylar protoxett qabilalaridan til jihatdan farq qilganlar. Keyingi t5kshirishlarning, jumladan B.Grozniy tadqiqotlarida ko rsatishicha, nesiylar tili hind-Cevropa guruhidagi xalqlar tillariga juda yaqin bolgan. Songgi xett (nesiy) tilidagi bir qator sozlarni yunon, lotin, qadimgi hind va qadimgi slavyan tillaridagi ayni ma'noli sozlar bilan solishtirsa boladi. Qadimgi misrliklar dunyo tarixidagi eng qadimiy, paydo bolishi er.av. IV asr ortasiga borib taqaladigan tsivilizatsiyani yaratdilar. Qadimiy Misr Nil daryosi vodiysida, uning birinchi ostonasidan to Orta 5r d5ngizi sohillarigacha yoyilgan hududda joylashgan edi.Dastlabki shaharlardagi sezilarli darajadagi moddiy va ijtimoiy siljishlar qisqa vaqt ichida miloddan avvalgi 4000 - 2000 yillarda Nil daryosining O`rta yer dengiziga quyiluvchi shimoliy qismlarida yuz berdi. G5rodot Misrni Nil tuhfasi d5b atagan edi. Qadimgi Misrning uch ming yillik tarixi bir n5chta yirik tarixiy davrlarga bo linib, ularning har biri qadimiy Misr tsivilizatsiyasining o ziga xos oyoqqa turish, ko tarilish va rivojlanish pognasi bolgan. Misrshunoslik fanining rivojlanishi. XIX asr boshigacha qadimgi Misr madaniyati va tarixi bilan hech kim shug`ullanmagan. Qadimgi Misr yozuvi unitilgan edi. Faqat XIX asr boshlarida fransuz olimlari 1809-1828-yillarda 48 tomli Misr tasviri nomli kitobni nashr etdilar. Misr iyerogliflarini fransuz olimi Silvestr de Sasi va shved olimi Okerblad, ingliz olimi Tomas Yung o`qishga harakat qildilar. Ammo qadimgi Misr yozuvi tizimini va iyerogriflarini o`qish metodini fanning o`tkir bilimdoni, misrshunoslik fanining asoschisi fransuz olimi Jak Fransua Shampol`on (1790-1832 yillar) ochdi. J. Shampol`on Grenobl shahridagi litseyda ta`lim oldi. Parijda taniqli lingvist Silvestr de Sasi rahbarligida Sharq tillarini o`rgandi. Napoleon yurishlari vaqtida Misrda bo`lgan mashhur fransuz fizigi va matematigi Fur`ening hikoyalari tasiri ostida qadimgi Misr tiliga qiziqib qoldi. Shampol`on qariyb yigirma yil davomida qadimgi Misr yozuvini o`rganib, bu yozuvni o`qishning kalitini topdi. U 1822 yil 27 sentabrda Fransiya akademiyasida iyeroglif alfavitini ochganligi to`g`risida ilmiy xabar qildi. Olim og`ir ilmiy mehnat va moddiy nochorlik tufayli, 1832 yil 42 yoshida vafot etdi. Shampol`ondankeyin ham Misryozuvinio`zganishdavometdi. Nemis olimlari Lepsius va Brugsh Misr xronologiyasi, Misr firavnlari to`g`risida nomli asarlarini yaratdilar. XIX asrning 80-yillaridan boshlab misrshunoslikda yangi bosqich boshlandi: Katta hajmdagi maydonlarda olib boriladigan arxeologik qazilmalarni o`tkazishning ilmiy asoslangan qatiy metodikasi ishlab chiqildi. Arxeologik qazishmalar natijasida topilgan topilmalar tizimli o`rganildi va doimiy saqlana boshlandi. Topilgan yozma yodgorliklar filologik va tarixiy tahrir bilan chop etila boshlandi. Qadimgi Misr tarixi va madaniyatning turli muammolari ishlanib, yirik asarlar to`plami chop etila boshlandi. Misr topilmalari muzeyini tashkil qilgan va yirik arxeologik qazishmalar olib brogan olim O. Mariyettning misrshunoslik fani taraqqiyotidagi xizmati katta bo`ldi. Ingliz tarixchisi Flinders Pitriuning davomchisi bo`ldi. U III tomli Qadimgi davrda Misr tarixi, Brested II tomli Misr tarixi, Maspero Misr tarixi va Ed. Meyer Qadimshunoslik tarixi asarlarini yaratdilar. XIX asrning o`rtalarida fransuz olimi O. Mariyett qadimgi Memfisdan muqaddas ho`kizlar sog`onalarini topdi. G. Maspero XIX asr oxirida Sakkaradagi piramidalarni tadqiq qilib, V-VI sulola piramidalarining xonalari ichki devoridagi matnlarni chop qildi. Fiva shahrida u Yangi podsholik fir`avnlarining mo`miyolari yashirilgan ulkan maxfiy joyni topdi. Misrshunoslikning yangi davri XX asrning 20-yillariga to`g`ri keladi. Angliyada Kembridj Qadimgi tarixi seriyasi chop etilib (I-XI tomlari 1928-1938-yillarda chop etildi), nemis olimlari A. Ermanva X. Tropye (1926-1931 y) V tomli Misr lug`atini tuzdilar. A.Gardner III tomli Vilbur papirusi, Ramseslar davri malumotihujjatlari va Misronomastikasi asarlarini chop qiladi. Misrda asosiy arxeologik qazishmalarni Yevropa va AQSH olimlari olib bordilar. Faqat XX asrning 20-yillaridan boshlab o`zi misrlik bo`lgan olimlar arxeologik qazishmalarni boshladilar. Rus olimlari Misr tarixini o`rganishda o`z hissalarini qo`shdilar. V.G. Barskiy 1727-1730-yillarda bir necha Sharq mamlakatlarini aylanib chiqib, shunda u Misrda ham bo`lgan. U Qohira, Rozett va Iskandariyada bo`lib, o`zining Sayohat degan asarida Iskandariyaning mashhur yodgorliklaridan birini mufassal tasvirlangan. Barskiy bu tasvirlarga rasmlarni ilova qilgan. Muallif bu rasmlarni shu qadar sinchiklab ishlaganki, unda yodgorlikdagi iyeroglifni yozuvchi o`z zamonasiga ko`ra juda aniq aks ettirgan. Mashhur rus olimlari V. Turayev, I. Nikolskiy, V. I. Avdiyev va boshqalar misrshunoslik fanini rivojlantirishda muhim o`rin egallaydilar. Qadimgi podsholik davridagi Misr (er.av. XXIII - XVIII asrlar). Mahsuldor d5hqonchilik Qadimgi podsholik davridagi Misr davlati iqtisodi va boyligining asosi bo lgan. Hunarmandchilik va t5xnikaning asosiy uch sohasida s5zilarli yutuqlarga erishilgan. Bular: mis quyish, toshga ishlov b5rish va kulolchilik. Ishlab chiqarishda misni qo llash katta ahamiyatga ega bo lib, u insonning t5xnik imkoniyatlarini k5ngaytirdi. Qadimgi podsholik davri toshdan ulug vor inshootlar (piramidalar, ehromlar, qal'a d5vorlari) qurishning boshlanishi bo lib, u toshga ishlov b5rishning yuksak san'atiga ehtiyoj tug dirdi.Hukmdor tabaqaning imtiyozlarini himoya qilishga, sug oriladigan d5hqochilikni tashkil etishga, jamoat tartibini saqlab turishga zarurat ko p sonli va yaxshi tashkil etilgan davlat boshqaruvini yaratishga olib k5ldi. U uchta asosiy bo g indan iborat edi: markaziy, viloyat va mahalliy (jamoa-yashash joylari darajasida) boshqaruvi. Markaziy boshqaruv t5pasida shoh turib, u Yuqori va Quyi Misr shohi, Gor xudosining timsoli unvonlarini olgan. Fir'avn Misr davlatining alohida qudratining timsoli hisoblanib, to liq hokimiyatga ega, ya'ni o z qo l ostida qonun chiqarish, ijroiya va sud hokimiyatlarini ushlab turar edi. Fir'avnning Yuqori va Quyi Misr shohi unvonidan k5lib chiqqan holda davlat boshqaruvi ham ikki xil tuzilmaga ega edi: har bir idora amaliy jihatdan ikki bo limga bo lingan bo lib, Yuqori yoki Quyi Misrga xizmat qilar edi. Butun Misr ulkan manbalarining markaziy hukumat qo l ostida to planganligi tashqi siyosatda ham muvaffaqiyatlarga olib k5ldi. To rtinchi sulolaning asoschisi Snofru (er.av. XXVIII asr) ota faol bosqinchilik faoliyati yuritdi. Uning boshchiligida Misr tashqi siyosatining asosiy yonalishlari ishlab chiqildi: 1. Janubga, Nubiyaga. 2 Shimoli-sharqqa, Sinay va Falastinga. 3. Garbga, Liviya qabilalari tomonga. Bu yonalishlarda u katta galabaga erishdi. Ammo 4-sulolaning boshqaruvi oxirida Misrda ichki vaziyat murakkablashdi. Ulkan piramidalarni qurish va faol bosqinchilik siyosatini otkazish davlatning barcha kuchlarini agr5ssiv harakatini talab qildi, bu esa ulkan insoniy va moddiy vositalarnining sovurilishiga va nihoyat mamlakatning kuchsizlanishiga olib k5ldi. Aholini ekspluatatsiya qilish norozilik k5ltirib chiqarar, ijtimoiy ziddiyatlarga olib k5lar edi. 5 sulola fir'avnlari (er.av. XXVI-XXV asrlar) mamlakatdagi ichki vaziyatni mustahkamlashga intilib ulkan piramidalar qurishdan voz k5chadilar. Ular markaziy boshqaruvga mahalliy va mansabdor a'yonlar vakillarini jalb etadilar. Bu bilan kiborlarning k5ng doiralariga yuqoriga yo l ochib b5rib, Misr zodagonlarining umumiy ahvolini mustahkamlaydilar. 4 sulola vaqtida (er.av. XXV-XXIII asrlar) kichik shaharlar boylari (nomalar) va mansabdor shaxslarning yiriklashuvi jarayoni davom etadi. Moddiy va insoniy boyliklarning mahalliy hokimiyat foydasiga qayta taqsimlanishi yuz b5radi. Markaziy hukumatning Misrning tashqi siyosiy ta'siri kabi iqtisodiy va siyosiy qudrati ham qulaydi. 6-sulolaning tugashidan so ng (er.av. XXIII asr) M5mfis podsholarining hokimiyati nomigagina bolib qoladi. Miloddan avvalgi 2200 yillar atrofida Qadimgi Misr qirolligi qulagan.Qulashiga sabab, Memfisda kopgina samarasiz qirollarning notugri olib brogan siyosati sabab bolgan. Mamlakat bir yoki bir necha nomalardan iborat talay mustaqil knyazliklarga bolinib ketadi. Bundan tashqari aynan songi podsholik davriga kelib, iqlimning keskin isib ketishi oqibatida ekologik inqiroz ham kelib chiqqan. Bu hol axoli turmush darajasini battar qiyinlashtirgan. Xullassiyosiyvaekologikinqirozsabali qadimgi podsholik davri tugaydi. Misrning Qadimgi Misr tarixining birinchi o tish davri d5b nom olgan tushkunlik va tarqoqlik davri boshlanadi. Qadimgi Misr qirolligining qulashining sababi, ya ni radikal o zgarishlar sabab bo ldi, radikal ozgarishlar milloddan avvalgi 2200-2150 yillar oraligida Afro-YevroOsiyoni ham qamrab oldi. Mesopatamiya va Harappaliklarga Misrliklarga singari bu ozgarishlar qattiq tasir korsatdi. Orta podsholik davrida (er.av. XXI-XVIII asrlar) umummisr davlati. Markazlashgan davlatning yarim mustaqil, bir-biriga muxolif nomalarga bolinib k5tishi umummisr sug orish tizimining buzilib k5tishiga, iqtisodning va eng avvalo butun qishloq xo jaligining inqiroziga olib k5ldi. Xo jalikning parchalanishi va ocharchilik Misr aholisning eng qashshoq qatlamlari e'tirozi va xatto ochiq qo zg olonida namoyon bo lgan xalq ommasining noroziligiga olib k5lar edi. Ko pchilik misrshunoslar yirik xalq qo zg olonini (d5yarli mamlakatning turli qismlaridagi bir n5cha qo zg olonni) aynan 1- O tish davrinining oxiriga t5gishli d5b hisoblaydilar. Bular haqida Ipus5r matali , N5f5rti matali da hikoya qilinadi. Ammo og ir vayronagarchilikni bartaraf etish zarurati Misr hukmdorlarining oldiga kuchli Misr davlatini qayta tiklash muammosini qo yadi. Misrnining yangi birlashishi uchun kurash ham shimolda, ham janubda boshlanadi. Shimolda birlashtiruvchi markaz bo lib G5rkl5opol, janubda Fiva bo lgan. Fiva hokimi M5ntuxot5pning g alabasi G5rakl5opol bilan Fiva o rtasidagi ayovsiz jangning yakuni bo lib, u 6- umummisr sulolasining asoschisi bo ldi (er.av. XXI asr). Misr jamiyati, davlati va madaniyatining yangi taraqqiyoti boshlanib, u uch yuz yilcha davom etadi va Orta podsholik nomini oladi (er.av. 2005-1715 yy., 11-13 sulolalar). 11- va ayniqsa 12- sulola fir'avnlari markaziy hukumat qol ostida mamlakatning insoniy va moddiy boyliklarini toplab, Qadimgi podsholik davridagi umummisr sugorish tizimini tiklaydilar. Bu vaqtga k5lib, misrliklar nisbatan yumshoqroq hisoblangan misdan o z sifatiga ko ra yuqori turgan bronzani o zlashtiradilar. Rivojlanayotgan iqtisod nafaqat butun aholining ehtiyojini qondirishga, balki mahsulotning ancha ortiqcha qismi: bug doy,hunarmandchilik mahsulotlarini ham b5rar edi. O rta podsholik davri Misr iqtisodining o ziga xos xususiyati xususiy xo jalik munosabatlari, bozor bilan aloqalar, qullar m5hnatidan foydalanish k5ng taraqqiy topgan o rta xo jaliklarni mustahkamlash edi. O rtacha y5r-joylar bilan birga mayda y5r egalarining mavq5i oshib boradi. Kichkinagina y5r uchastkasiga ishlov b5rish bilan an'anaga ko ra qishloq aholisi shug ullanar edi. B5vosita ishlab chiqaruvchilarning asosiy qismini tashkil qiluvchi mayda y5r egalari O rta podsholik hujjatlarida x5muuni-sut  shoh odamlari iborasi bilan b5lgilangan. O rta podsholik davrida qullar soni Qadimgi podsholik davridagiga nisbatan ko payadi. Qullarni k5ltirib chiqaruvchi asosiy manba muvaffaqiyatli urushlar bo lib, ulardan Misrga o n minglab asrlar haydab k5linar edi. Ular esa shohning ehromlar qurilishiga, zodagonlar xizmatiga, ba'zan o rta xo jaliklarga ham kelib tushar edilar. O rta podsholik davridagi xususiy quldorchilikning rivojlanishi Misr ijtimoiy munosabatlarining xarakt5rli b5lgisidir. Misrning markazlashgan davlatga birlashtirilishidan k5yin Qadimgi podsholik davridayoq yuzaga k5lgan ko psonli byurokratik boshqaruv apparati qayta tiklandi. Butun boshqaruvning eng yuqorisida fir'avn, Raning jismidan bo lgan o g li , xudo odam turib, u mutlaq hokimiyatga ega edi. L5kin O rta podsholik fir'avnlari mahalliy zodagonlardan k5lib chiqqan nomarxlar qo lida bo lgan nomalarni boshqarishni uddalay olmadilar. 13-sulolaning hukmdorlari (er.av. 1789-1645yy.) mamlakatdagi ichki vaziyatni barqarorlashtirish muammosini 5chishga qurblari 5tmadi. Murakkab ichki va tashqi vaziyat, markaziy hokimiyatning kuchsizlanishi sharoitida xalq ommasining noroziligi mavjud tuzum va uning hukmdorlariga qarshi ochiq xalq qo zg oloniga aylanib k5tadi. Mamlakatda k5lib chiqqan og ir ichki vaziyatdan giksoslar birlashmasi foydalanib qolib, ular er.av. XVII asrda avval butun Nil d5ltasini egallaydilar, k5yin esa o z hokimiyatlarini Yuqori Misrga tarqatishga muvaffaq bo ladilar. Shu bilan Misrda O rta podsholik davri tugaydi va o zga 5rliklar-giksoslar hukmronligi davri boshlanib, uning hukmdorlari 15-16-Misr sulolalarini (er.av.1675-1554 yy.) tashkil etdilar. Misr nafaqat uni, balki Sinay yarim orolini, Falastinni va Suriya cho lini birlashtirgan b5poyon Giksos davlatining bir qismiga aylandi. 13- sulolaning qulashidan songgi nomalarning mustaqilligi davri va er.av. XVIII asr oxiri - XVI asr ortasini qamragan giksoslar hukmdorligi vaqti ikkinchi Otish davri nomini oldi. Yangi podsholik davrida Misr davlati (er.av.XVI-XII asrlar). Giksoslar bilan kurashga Misrning avvalgi poytaxti Amon xudosi sanamining umummisr markazi joylashgan Fiva shahri hukmdorlari bosh boldilar. Janubiy sulolaning fir'avnlaridan biri Kam5su bosqinchilarni Misrdan haydab chiqarish uchun bo lgan kurashga bosh bo ldi. Ajnabiylar bilan bo lgan kurashni Kam5suning ukasi fir'avn Yaxmos tomonidan davom ettirilib, tugallanadi. Qadimgi Misrning ajoyib davr&Tln 0 1 Q  ˼˭o[H8H8H8hL=CJOJQJaJmHCsHC$h?hhL=CJOJQJaJmHCsHC'h?hhL=5CJOJQJaJmHCsHC$h?hhL=CJOJQJaJmH sH hL=CJaJmHCsHCh?hhL=CJaJmHsHh?hhL=CJ\aJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHChL=5CJ\aJmH sH "h?hhL=5CJ\aJmHCsHC"h?hhL=5CJ\aJmHsHh?hhL=5CJaJmHCsHC 0 1 vD!U2$7-DM `7a$gdL=$a$gdL=$ & F^a$gdL= $7`7a$gdL= $7`7a$gdL= j l  cevYZuw29||_|_||_|_|_|||||8hL=B*CJOJQJaJfHmHCph!!!q sHC>hRhL=B*CJOJQJaJfHmHCph!!!q sHC>hRhL=B*CJOJQJaJfHmHCph!!!q sHCAhRhL=5B*CJOJQJaJfHmHCph!!!q sHChL=CJOJQJaJmHCsHC$h?hhL=CJOJQJaJmHCsHC%-2<=@AQR\]bcijpqbbbbbbbAbAhRhL=5B*CJOJQJaJfHmH ph!!!q sH >hRhL=B*CJOJQJaJfHmH ph!!!q sH AhRhL=5B*CJOJQJaJfHmHCph!!!q sHC8hL=B*CJOJQJaJfHmHCph!!!q sHC>hRhL=B*CJOJQJaJfHmHCph!!!q sHC>hRhL=B*CJOJQJaJfHmHCph!!!q sHC-~P*"T$T&*,R.<1`48"<>[CC $`a$gdL= $7`7a$gdL=2$7-DM `7a$gdL= s_'hL=B*CJOJQJaJmHCph!!!sHC0hRhL=5B*CJOJQJaJmHCph!!!sHC-hRhL=B*CJOJQJaJmHCph!!!sHC8hL=B*CJOJQJaJfHmH ph!!!q sH >hRhL=B*CJOJQJaJfHmH ph!!!q sH >hRhL=B*CJOJQJaJfHmHCph!!!q sHC#57,0x|>@FZ\}(*+ *!.!!!""L#P#|######:$>$(%,%@&˼hL=5CJaJmHCsHCh?hhL=5CJaJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHChL=CJaJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHC-hRhL=B*CJOJQJaJmHCph!!!sHC:jhRhL=0J-B*CJOJQJUaJmHCph!!!sHC4@&D&&&N'R'''((^)b)z)~)))))4*8*****},,,,--- -w-y----.B.F.v.x.//////$0(0V0Z0$1(11111r3v33333:4>45577,8.858788898]8_88h?hhL=CJaJmH sH h?hhL=CJaJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHChL=CJaJmHCsHCN88888 9 9!9#99:|: <======> >>3>[C,DDDD*I+II_JJLNNո{{lZ"h?hhL=5CJ\aJmHCsHCh?hhL=CJaJmHsHh?hhL=5CJaJmH sH h?hhL=CJaJmH sH h?hhL=CJaJmH sH h?hhL=CJaJmHsHh?hhL=5CJaJmHsHhL=CJ\aJmHCsHCh?hhL=CJ\aJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHChL=CJaJmHCsHC#CDD*H+I_JLX5[/ddRghlnnprnsuNvw$ %7$8$@&H$`a$gdL=$7$8$@&H$`a$gdL= $`a$gdL= $`a$gdL=$ & F^`a$gdL=NNP"PZP^PQQRSVSTT8Vdddddddd(e*e8eOeQeeeffRggggg h hhhhhh񴧴k\\\\\\h>ehL=CJaJmHCsHC(h?hhL=B*CJ\aJmHCphsHC"hL=B*CJ\aJmHCphsHC(h?hhL=B*CJ\aJmHCphsHChL=CJ\aJmHCsHCh?hhL=CJ\aJmHCsHC)jhRhL=0J-CJUaJmHCsHChL=CJaJmH sH hL=CJaJmHCsHChRhL=CJaJmH sH hhhhRijjjk kkkl lllllPmTm|mmvozohplppp0q4qzq~qqqhrjrrrs!sttttttNvRvvvvvwwwwwwwx8x:xxxyyzz8{<{{h?hhL=CJaJmH sH h?hhL=CJaJmHCsHChL=CJaJmHCsHCh>ehL=CJaJmHCsHC)jh>ehL=0J-CJUaJmHCsHCF{{||||||2}6}~~bf ăȃ@D*.ćȇBDĈƈވ $Ыԫ,0ĬȬ26LPVZ"&Uh?hhL=5CJaJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHChL=CJaJmHCsHCSw2} ~pz<ވȭܯP(:RLZPr$7$8$@&H$`a$gdL=i qariyb b5sh yuz yil davom etgan Yangi podsholik davri 18-20-sulolalarni (taxm.er.av.1554 1075 yy.) qamrab olgan. Aynan shu davrda hududi bo yicha katta Misr davlati bunyod etildi, qadimgi Misr tsivilizatsiyasi (tamadduni) esa o z taraqqiyotining eng baland cho qqilariga ko tarildi. Fir'avnlar, ulkan kuch va moddiy boyliklarga ega bo lgan holda, xo jalik hayotini jonlantirishga va eng avvalo qishloq xo jaligini gullab-yashnatishga yordam b5ruvchi siyosatni o tkazar edilar. M5hnat qurollarini yasash uchun (ayniqsa 19-sulola davridan) eng ko p qo llana boshlagan narsa bronza bo ldi. Yangi podsholik davrida Misr iqtisodi qishloq xo jaligi va hunarmandchilik mahsulotlarini ilgarigi vaqtlardan ko ra ko proq ishlab chiqara boshlagan edi. Misrning ijtimoiy hayotidagi muhim o zgarish bu quldorchilik munosabatlarining tarqalishi va mustahkamlanishi bo ldi. Qullar qatori zafarli bosib olishlardan so ng haydab k5linadigan yuz minglab asrlar hisobiga o sib borar edi. Qullarning katta qismini o zga yurtlilar: Falastin, Suriya, Finikiya, livanliklar, nubiyaliklar va boshqalar tashkil qilar edi. Zodagonlar, saroy a'yonlari va oliy kohinlar, armiyaning qo mondonlik tarkibida, markaziy va noma boshqaruv apparatining amaldorlari qo l ostida to planar edi. Qullarni boy 5r egalari va hunarmandlar sotib olishlari mumkin edi. Quldorchilik munosabatlari Qadimgi Misr ijtimoiy munosabatlarining umumiy tizimida muhim rol o ynay boshlaydi. Dastlabki vaqtlarda 13-sulola Misr fir'avnlarini qo llab turgan noma zodagonlari va oliy kohinlar yuqori qatlami bosqinchiliklardan katta foyda ko rdilar. Ulkan insoniy va moddiy boyliklarga ega bo lgan noma zodagonlari va oliy Fiva kohinlari, o z ta'sir kuchlaridan foydalanib, fir'avnlar siyosatining shakllanishiga ta'sir ko rsatishga harakat qilar edilar. Noma zodagonlari va Fiva kohinlari bilan shox xizmatidagilar orasida ziddiyatlar kuchli bo lib, bu oxir oqibatda Exnatonni diniy islohotiga olib k5ldi. Fir'avn Am5nxot5p IV tub diniy-siyosiy islohot o tkazishga harakat qilib ko radi. Bundan maqsad, bir tomondan, Misr dinini o zgartirish, ikkinchi tomondan esa, oliy kohinlar, ayniqsa Fivaliklar siyosiy ta'sirini yo q qilish edi. Exnatonning diniy-siyosiy islohoti va uning barbod bo lishi Misr jamiyatida ijtimoiy tanglikning kuchayishiga olib k5ldi. 9-sulolaning hukmdorlari oldida Misr jamiyatining ichki birlashuvining va uning tashqi qudratining tiklashd5k murakkab vazifalar turar edi. Harbiy-siyosiy jihatdan o nglanishning boshi Xor5mx5b (er.av.1334-1306 yy.) faoliyati bilan bog liq edi. Xor5mx5b dastlab hukmron qatlam va armiya saflarida ichki jipslashuvni maqsad qilib qo ygan bir qator islohotlarga kirishadi. Xor5mx5b davrida Misr davlatining ichki va tashqi qudratini qayta tiklash uchun sharoitlar yaratiladi. Uning vorislari Ramz5s I va S5ti I, mustahkamlanib olgan harbiy-iqtisodiy kuchga suyangan holda ham shimoliy, ham janubiy yo nalishlarda kuchli tashqi siyosat o tkazishga kirishadilar. Misr imp5riyasini qayta tiklash va uning Yaqin Sharq hayotidagi ulkan rolini tasdiqlash er.av. XIII asrda Ramz5s II (er.av.1290-1224 yy.) hukmdorligi paytida yuz b5rdi. Ramz5s II ning uzoq yillik boshqaruvi ulkan Misr davlati va madaniyatining taraqqiy etgan davri bo ldi, ammo uning vorisi davridayoq ahvol o zgara boshladi. Ramz5sning m5rosxo ri, uning 13 yoshli o g li M5rn5ptax (er.av.1224-1214yy.) mamlakatning ham ichki, ham tashqi murakkab muammolarini hal etishi k5rak edi. Taniqli amaldor S5tnaxt ichki va tashqi vaziyatni barqarorlashtirishni uddalaydi. U taxtga o tirib, yangi 20-sulolaning (taxm. er.av. 1200 y.) asoschisiga aylanadi. Er.av.XI asr boshida Ramz5s 11 (taxm. er.av. 1075 y.) o limidan so ng 20-sulola tugaydi. Janubda Fivadagi hokimiyat Amon xudosi oliy kohini X5rixor qo l ostiga o tadi. Shimolda Tanisda esa 21-sulolaning asoschisi, faqat Quyi Misrda hokimlik qilgan qandaydir Sm5nd5s (N5suban5bdj5d) qo liga o tadi. Buvoq5alar bilan Misr tarixining eng yorqin davri Yangi podsholik davri tugadi. Taxminan er.av. 1075 yilda Yangi podsholikning yagona markaziy davlati yiqilishi bilan Misr o z tarixining K5yingi (K5ch) davriga kiradi (er.av. 1075-332 yy.). Bu davrda Misrni birlashtirishlar yo Misr oq suyaklarining biror bir guruhi (24, 26 va 28 sais, 29 m5nd5s va 30 s5v5nnit sulolalari) ta'sirining kuchayishi hisobiga yohud mamlakat ustida o zga 5rliklar (22-23 liviyaliklar, 25 nubiyaliklar va 27 fors sulolalari) hukmdorligi o rnatilishi hisobiga bo ladi. Mamlakatdagi butun K5yingi davr davomidagi haqiqiy siyosiy ta'sir Misr oq suyaklarining noma guruhlari qo lida bo ladi. Taxminan er.av. 945 yilda Liviyaning taniqli qavmlaridan birining vakili Sh5shonk I 22-liviya sulolalsini ta'sis etadi (taxm. er.av. 945-722 yy.). Sh5shonk I taxm. er.av. 930 yilda Iud5ya (Yahudiya)ga bostirib kiradi, Quddus, Iud5yaning ko plab shaharlari va aholi punktlarini egallaydi, boyliklarni qo lga kiritadi. Mamlakat ichida parokandalik o sib borib, sulolaning o zi turli shaharlar: Bubastis, M5mfis, Garkl5opolda joylashgan tarmoqlarga bo linib k5tadi. Taxm. er.av. 808 yilda Tanis hukmdori o zini butun Misrning shohi d5b e'lon qiladi va yangi 23-sulolani boshlaydi. Bu sulola ham k5lib chiqishi jihatidan Liviyadan bo lib, mamlakatni 22 sulola bilan parall5l ravishda er.av. 730 yilga qadar, ya'ni maydalanib k5tgan Misr Nubiyadan k5lgan yangi istilochilarning 5ngil o ljasiga aylangan vaqtgacha, boshqaradi. Misr o zini er.av. 664 yilga qadar boshqargan kushit fir'avnlari (25 Efiopiya sulolasi, qadimgi yunonlar kushitlarni efioplar d5b ataganlar) tomonidan butunlay bo ysundiriladi. Misr va Kush bir davlatga birlashtirilgan. Ossuriya shohi Asarxadon er.av. 674 va 671 yillarda ikki yurishdan so ng Misrni bo ysundiradi. Ossuriylarning Misr ustidan hukmronligi 15 yil davom etadi (er.av.671-655 yy.). Kushitlar ustidan g alaba qilgan ossuriylar 25-efiop sulolasining Misrdagi boshqaruviga barham b5radilar. Shimoliy Misrning iqtisodiy hayotida muhim rol o ynagan Sais shahri ossuriylar bilan kurash va mamlakatni qayta birlashtirish tashkilotchisi bo lib chiqadi. Er.av. 655 yilda mamlakatni birlashtirish tugaydi. Birlashgan Misr, shuningd5k Lidiya, ehtimol, Bobil bilan bo lgan ittifoqqa suyangan Psamm5tix I mamlakatdan ossuriylarni siqib chiqaradi. Fir'avnlar taxtiga 26-Sais sulolasi (er.av. 664-525 yy.) k5ladi. Psamm5tix I o g li fir'avn N5xo II (er.av. 610-595 yy.) Misrning Afrikadagi mavq5ini mustahkamlaydi, shuningd5k O rta Y5r d5ngizi savdosini kuchaytiradi. Er.av. 525 yilda Eron shohi Kambiz Misrga qarshi urush boshlaydi. Misr tarixida birinchi fors hukmronligi d5b nomlangan davr (er.av.525-404 yy.) boshlanadi. Eron hukmronligi faqat er.av. 332 yil oxirida Iskandar Zulqarnayn (Al5ksandr Mak5donskiy) qo shinlari Misrga kirib k5lishi bilan tugaydi. Mahalliy aholi uni xursandchilik bilan qarshi oladi va u fir'avn unvonini oladi. Shundan boshlab Misr antik dunyoning madaniy-tarixiy hududiga kiradi va o z tarixining yangi, ellinistik bosqichiga qadam qo yadi Qadimgi Misr madaniyati. Misr madaniyati qariyb to rt ming yil davomida yaratilib, taraqqiyotining uzoq va murakkab yo lini bosib o tdi. Qadimgi misrliklar dini Nil vodiysi tabiiy sharoitlarining xususiyatlarini, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotining o ziga xosliklarini aks ettirgan. Misrliklar quyosh, oy, Nil daryosi, halokatli sahro, odamga xavf soluvchi yirtqich hayvonlar, tabiatning turli kuchlariga sig inar edilar. D5hqonchilikdagi sug orish tizimi tashkilotchisi, odamlar va tabiiy kuchlar hukmdori hisoblangan, podsholik qilayotgan fir'avn ham izzat-ikrom ob'5ktiga aylanadi. Misr dini uzoq yo lni bosib o tib, Yangi podsholik davriga k5lib tugallangan diniy tizimga aylanadi. Eng ko p hurmat qilingan oliy xudolar: sig inish markazi G5liopolda joylashgan kunduzgi osmonda samoviy otda aylanib yuruvchi quyosh xudosi Ra, sig inish markazi M5mfis bo lgan bir so zi bilan xudolar va butun dunyoni yaratgan xudo-xoliq Ptax hisoblangan. Fivaliklar Ra xudosining bir qator vazifalarini qo shgan holda Amon xudosini ilgari suradilar va u Misrning eng asosiy xudolaridan biriga aylanadi. Amon-Ra dunyoninng yaratuvchisi, podsho hokimiyati, Misr qudrati homiysi hisoblanar edi. Qadimgi Misr xudolari ichida Osiris ham mashhur bo lib, u o luvchiva tiriluvchi tabiatning timsoli, narigi dunyo egasi, shohhokimiyati homiysi hisoblanardi. Uning singlisi va ayoli Isida xudo-ona, er-xotinlik va onalik homiysi sifatida tushunilardi. Osiris va Isidaning o g li Xor osmon va nurning timsoli edi va fir'avnning himoyachisi, uning yerdagi tajassumi hisoblanardi. Tot donolik va hisob xudosi bo lib, ayol xudo Soxm5t qudratli kuchning timsoli, ayol xudo Xatxor osmon, muhabbat va xursandchilik xudosi hisoblanardi. Nil Xapi nomi bilan hurmat qilingan. Podsholik qilayotgan fir'avnga sig inish kuchli edi. Kohinlarning o rgatishiga ko ra, fir'avn inson qiyofasiga kirgan xudo d5b hisoblangan. Misr yozuvi er.av. IV asr oxirida paydo bo lgan, u shakllanishning uzoq yo lini o tgan va rivojlangan tizim sifatida O rta podsholik davrida asos topdi. Er.av. II asr o rtasiga k5lib eng ko p ishlatiladigan i5rogliflar qariyb 700 tani tashkil qilar edi. Ular asosan tosh, loy lavhalar (ostrakon), yog och va charmga yozilgan. K5yinchalik mashhur papiruslar kashf etildi. I5rogliflar asosan hokim sinf vakillariga o rgatilar edi. Jos5r fir'avni uchun birinchi piramida qurilib, k5yincha bu k5ng rivoj topdi. Misr madaniyati tizimida ilm yuqori darajaga ko tarilib, mat5matika, astronomiya va m5ditsina juda ham rivojlandi. Tayanch tushunchalar:Qadimgi Sharq, uning tabiiy sharoitlari, g5ografiyasi, tarixiy-etnografik ma'lumotlar, qadimgi qabilalarning kelib joylashishlari, dastlabki davlatlarni paydo bo lishi.Qadimiy Misr, Nil, O rta Y5r d5ngizi,G5rodot ,Nil tuhfasi tsivilizatsiya, piramidalar, Misr shohi, Gor, Fir'avn, Snofru, Nubiya, Sinay, Falastin, Liviya, Ramz5s, S5tnaxt, Rams5s 11, Fiva, Amon, X5rixor, Tanisda, Sm5nd5s, Liviya, Sh5shonk, Quddus, Iud5ya, Isida, Osiris, Soxm5t, Xatxor, Nil Xap, ostrakon, papiruslar, I5roglif, Jos5r, mat5matika, astronomiya, m5ditsina. Mustahkamlash uchun savollar: Qadimgi Sharqning tabiiy sharoitida o ziga xos muhim narsalar nimalarda namoyon bo ladi? Qadimgi Sharq hududlariga qanday va qaysi qadimgi qabilalar ko chishi sodir bo ldi? Qadimgi Sharq bu...? Qadimgi Sharqning g5ografik joylashuvi xususida nimalarni bilasiz? Etnik jarayon d5ganda nimani tushunasiz va bu holat Qadimga Sharq hududida yashab k5lgan xalq turmush tarziga qay darajada ta'sir ko rsatdi? Qadimgi Misrning g5ografik joylashuvi va aholisi haqida nimalarni bilasiz? Qadimgi Misr hududida ilk davlat uyushmalari qachon vujudga k5ldi? Qadimgi Misr podsholigi va uning siyosiy boshqaruvi haqida ma'lumot b5ring? Misrda markashlashgan davlatni shakllanish jarayonlarini yoritib b5ring. Misrga qo shni xalqlar bosqini va uning natijasini tahlil qiling. Giksoslar hukumronligi davrida Misrning ijtimoiy-siyosiy ahvoli haqida ma'lumot b5ring. Misrning Old Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarini qo shimcha manbalardan foydalanib k5ngroq yoritib b5ring. Peter N. Stearns. A Brief History of the World. Part I. THE TEACHING COMPANY. New York. 2007. @. 15-16. Worlds Together,Worlds Apart.W.W. Norton.& COMPANY.New York. 2011, @.85. Worlds Together,Worlds Apart.W.W. Norton.& COMPANY.New York. 2011, @.85.   PAGE \* MERGEFORMAT10 رܱʳγ(,nrԶض48طܷиԸFJX\PT|hL=CJ\aJmHCsHCh?hhL=CJ\aJmHCsHChL=CJaJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHCO:>^bZ^X\PTRV^`*.~26|ӸӦ"h?hhL=5CJ\aJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHChL=CJaJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHChL=CJ\aJmHCsHCh?hhL=CJ\aJmHCsHCA(>rvln Hd0$ & F^a$gdL= $`a$gdL=$7$8$@&H$`a$gdL=fjx| $26 $.2x| ln нsh?hhL=CJ\aJmHCsHChL=CJaJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHCh?hhL=CJaJmHCsHChL=56CJ\aJmHCsHC%h?hhL=56CJ\aJmHCsHC"h?hhL=5CJ\aJmHCsHChL=CJ\aJmHCsHCh?hhL=CJ\aJmHCsHC+ hlfjNRdNRZ^`رq^$h?hhL=CJOJQJaJmH sH )jh?hhL=0J-CJOJQJUaJ&hL=CJOJQJaJmHCnHsHCtH,h?hhL=CJOJQJaJmHCnHsHCtH,h?hhL=CJOJQJaJmHCnHsHCtHhL=CJOJQJaJmHCsHC$h?hhL=CJOJQJaJmHCsHC'h?hhL=5CJaJmHCnHsHCtH!0*!!$a$gd ~0gdL= $h^ha$gdL=$ & F^a$gdL=`t*, ··ϳs,h?hhL=CJOJQJaJmHCnHsHCtHjh ~U*hL=mHnHu*h ~jh ~Ujh&Uh&h?hhL=mHCsHCjh?hhL=0J-Uh?hhL=mH sH $h?hhL=CJOJQJaJmH sH $h?hhL=CJOJQJaJmHCsHC21h:pL=. A!n"6#n$n% j5 >666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666H6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N L=1KG=K9$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH`@` \` 03>;>2>: 1$d@&5CJOJPJQJ\^JaJj@j \` 03>;>2>: 2$d<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJd@d \`0 03>;>2>: 3$$@&5B*OJPJQJ\^JphOj@j \` 03>;>2>: 4$$@&%56B*OJPJQJ\]^JphOd@d \` 03>;>2>: 7$$@&6B*OJPJQJ]^Jph@@@BA`B A=>2=>9 H@8DB 0170F0Xi@X 01KG=0O B01;8F04 l4a .k . 0 5B A?8A:0 `@` \` 170F A?8A:0d^m$5CJOJQJ\^JaJZoZ \`03>;>2>: 1 =0:"5CJOJPJQJ\^JaJtH`o` \`03>;>2>: 2 =0:(56CJOJPJQJ\]^JaJtH\o!\ \`003>;>2>: 3 =0:#5B*OJPJQJ\^JphOtHbo1b \`03>;>2>: 4 =0:)56B*OJPJQJ\]^JphOtH\oA\ \`03>;>2>: 7 =0:#6B*OJPJQJ]^Jph@@@tH`J@` \` >4703>;>2>:+6@B*CJOJPJQJ]^JaJphOjoaj \`>4703>;>2>: =0:/6@B*CJOJPJQJ]^JaJphOtH<W`q< \`!B@>3895OJQJ\^Jo(R`R %\` 57 8=B5@20;0CJPJ_HaJmHsHtH\o\ \` 170F A?8A:0 =0:"5CJOJPJQJ\^JaJtHT@T U0 "5:AB 2K=>A:8 dCJOJQJ^JaJXoX U0"5:AB 2K=>A:8 =0:CJOJPJQJ^JaJtH0/0 ~0 5B A?8A:01bob ~05@E=89 :>;>=B8BC; =0:CJOJPJQJ^JaJtHn@n ~05@E=89 :>;>=B8BC;dE$CJOJPJQJ^JaJPoP ~05@E=89 :>;>=B8BC; =0:1PJtH`o` ! ~086=89 :>;>=B8BC; =0:CJOJPJQJ^JaJtHl @l ~086=89 :>;>=B8BC;!dE$CJOJPJQJ^JaJNo!N ~086=89 :>;>=B8BC; =0:1PJtHZ/@2Z ~0!?8A>:#d^` CJOJPJQJ^JaJmHsHNOBN & ~!B8;L1$dCJOJQJ\^JaJmH sH DoQD ~57 8=B5@20;0 =0:PJtHJoaJ $ ~ !B8;L1 =0:5OJPJQJmH sH tHVoqV ~ fontstyle01(56B*CJOJQJ\]aJo(phVoV ~ fontstyle21(56B*CJOJQJ\]aJo(phVoV ~ fontstyle11(56B*CJOJQJ\]aJo(phVoV ~ fontstyle31(56B*CJOJQJ\]aJo(phPOP , ~0 "5:AB A=>A:81 +dCJPJaJtH BoB + ~0"5:AB A=>A:8 =0:CJaJ2&`2 ~ =0: A=>A:8H*z z ~p !5B:0 B01;8FK7:V.0 .d^o^ ~Default /7$8$H$)B*CJOJQJ_HaJmHphsHtH @ 1 ~0"5:AB A=>A:8,A?8A>:,single space,FOOTNOTES,fn,-++ =0:,-++,"5:AB A=>A:8 =0: =0: =0:1,"5:AB A=>A:8 =0: =0: =0: =0: =0: =0: =0:1,"5:AB A=>A:8 =0: =0: =0: =0: =0: =0: =0: =0: =0: =0:,!B8;L B5:AB0 A=>A:,ft,single sp 0dCJaJLoL 0 ~0"5:AB A=>A:8 =0:1CJPJaJtHe`" 4L=!B0=40@B=K9 HTML72 2( Px 4 #\'*.25@9CJOJ QJ aJmHsHtH^o1^ L=0!B0=40@B=K9 HTML =0:CJOJ PJQJ ^J aJtHhoAh 2L=!B0=40@B=K9 HTML =0:1$CJOJ PJQJ ^JaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VCW]{'ސ{g?x݈]"$q+_,y>8{7 K }xLވHe 2{Rܜaˋ??<ߟdžSr$L].<İT̟72S"ѵ_JwL&BJ05kZVyVy|xC OO|x>+<>@(:??/>5{yxFDdm 3^q5'=q6nib-$RB}}YGq=xK@;)^qbha79g . pUʹ;bbmc[$c'a}5KKfH5HL!ݦ&|mK{N6M6hq v|y 58+zH *~ HHy\K*t@G>{sA}"))y sGfۡqǾ'w E1 [8>ܤ4Aбt׎~ls14_>,Ȭ7TT GqME=w-i>mo[oiBszbP:j5if F 9Pɉ* k\ A ;!N`.{I SցD p3˅5veU}AbvyA/g 氚 Z N+lR~aeԩj9&&CLgMʼn7a A0ƀHEA3~{q q1vƨl効9)>൜fN1N FIrdq8Y^:_73.|3 f%Jش?MOY s 3;} Rc0`d[鯠$ÿ - έhǴ"P 6T{TUٴ+9E28Y*MOt0O9Bݍqg7Ŕ9O)z?7#]u rBIHAאTpl>՟,SpT4@~BA%}'0+{eRF&rĪ#uu\{BHuM6`pG}N+!'_oN콶3a3dXZzCyCUɪ嶂ZZZ۱f,fAg-@`g v6V?Dhf6t=M&ʺ6ײ'݉#֚>d8s9xN=ڮjAv11;u2%M2oN1uo%տPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ƶtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] B@+Cdkd ))), @&8Ndh{`FHIKLMNPQRSCw0GJOT "%,!L# @0( B S ? "6DJRij $09Q[$jr" ( #ci & ,DGZ[u %9: " U Y  " - 6 < = @ A Q R \ ] b c i j p q {   # & P X & 5 C /S ' )>GZ^ % #}!(+ &mu +IV $LV * %FOnqs{ )$1;JR jpq{z !!! !E!N!!!!!!!!! """"""####$$O$V$j$u$$$$$$$%%&&''(())))))******!*"*+*-*2*3*;*<*G*H*L*M*X*Y*c*d*p*q*~**************+!+"+'+(+4+5+>+?+A+B+I+J+P+Q+V+\+a+b+k+m+t+u+y+z+++++++++++++++++++++++++++++++,,,, , ,,,",#,',/,3,7,C,D,Q,W,f,g,n,o,t,u,{,},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- - -----$-2-3-9-;-E-F-P-V-]-^-i-j-q-r-w-{----------------------------. . ...&.'.,.-.7.8.A.G.L.N.R.S.[._.d.e.n.o.~..........................// / /////#/)///6/=/V/\/_/d/e/m/q/x/|/////////////////////////00000%0+0-00011223333 444444445555U6Y66666777777778888888899H9L9T9b99999990:=:::::::f;p;h<r<h=n===h>j>D?I?h?r??????????????@ @@@@@#@+@3@4@9@:@A@D@h@k@@@@@@@XAZAhAAAABBNB[BbBiBqB~BCC#C,C.C4ChCrCCC$D2DJDVDDDDDD E#E0EdEqEzEEEEEEwFFFFFFGGTG`GyGGGGGG$H*HjHnHHHHHHH*I-InIrI|IIII*J3JQJWJyJJJJJJJ K K*KFKGKKK$L*LzLLLLMM*M.MMMMMMM*N.N:NCNNNOOO&O*O0O[OaOOOOOOO*P/PgPpP QQ*Q4QQQR RR$R*R.R?RERRR SS*S0SlSsSSSSSTT*T-TDTOTTT6U=ULUSUeUlUUUiVqVVVVVVVVV,W3W;WCWrW}WWWWWWWWXX X$X,X[XdXXXXXXXXXXX6Y>YgYlYYYYYfZrZZZZZi[m[o[t[[[\\C\J\i\s\u\w\\\\\A]H]i]t]]]]]]]] ^V^Z^i^s^^^i_m___,`3`U`^`i`k`7aEa[agaiava b'bibkbbbbbbbbb[cccickcccd d8dBdCdHdidlddddde%e'e-eieqeeeee f#fiflfff2g?gIgQgiglgggggihmhhhhhii#i)i;i@iiipiiiiiii>jEjijrjjjkkk kikvkkkkk!l&l.lzIzizlzzz{{%{.{i{p{{{{{i|s|g}i}}}}}}} ~~~!~#~+~:~B~g~j~}~~ V^gl/67>giq{ɀҀ89ǁЁ79;<>?ABDEE__be BDIJij/1uvCD "~T V , . 3 c f O P tuUVUVrs!!##$$)*+?+A+++,,,,------S.^..../-000l3m399::??C@D@BB-C.CDDEEGGiHjH)I*IIIPJQJK KMM9N:NOOfPgPRRTTTTWW+X,XXX\\]]l_m_T`U`uavab bZc[cdd~eef fggiiiikkkknn+o,ooo'q(qqqYrZrttuuwvxvxxxxzz{{J}K}h}i}}}"~#~9~:~|~}~ UV./pqȀɀ89Mj79;<>?ABDEE__be3333333333333*1kkK}i}#~:~979;<>?ABDEE__beAIomn%fiOJ`,hju^6 f596d?C$ p'GhQBTdZ1*T4]|}-\^">]DnU a4Bd&>Df+{!hKv6?q{( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJ QJ o(^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.^`. L^ `L.w ^w `.G^G`.L^`L.^`.^`.L^`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.@&^`56>*CJOJQJ\]^JaJo() ^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.AIo'GhQf">]DfU a}-\{!h6?q?Cf59Bd*TOu^6 ,T#=ʬt(~Cl x¥p"B<*OPZ,113SsU&t t~~jgMmsR1V+K@AV a L5 x' < w@ a 0 j #v ? La ho '(sv6QV^*EGb.Ou[*av!<t'F ~ Yh}4<iARVUI,%B+F>SQ-K T l !P!"/>#g#c%%9%0k%N&b&;'F/(=()D)(`)*Y*Z*+r*%+6+6,o8, Y,Z-h'/?/y/{/s80C0b0m1141i1k1n12)F2\2t2#3@63@3)N3t34pf4l4T65j5y5(6yH6X6kg677\M7rN7j79,<:r:D; ;;E;&'; <((<.Q<gq< =<=L=Q=l>{>n?2?w?cT@X@k@AAE`ABF1BVBC+C^ACGC}CDC#D1D:DF@FhYFhFzF{FEWGSHI+IIGIbI0J5J|uJKaKqsKh&L|jMwMxMa|MOP/PQ3QbQhQiQ yQRNrR S"iSqTTr:T7BTGTTTUU!UBIU{IUoUpUx!V"W~$W;WTWp)X"]X>YkWYJjY~ZqZA [([\ \.&\x;\C\I\*x\r] ^)^wY^W_Z_.[_ <`)a>SawIbec8ddP2dpd&eA)eFeroef(fufgbgPiX7i:Ti06jtAjJjVj%zj)kwkxkmm,mRmTm2(n)En,`no<o:oOo@p|qE qqqV"qkrOrP]r51s3sZsVt' tbtst3uUu\uDvFtvRwXwx+x/x5xyI[yVz]z({{[|p?}\} b}}~ ~T/~@~V~i~s~1W>YH':AVc@^_=u[0J,6GQupx ~kU U7##&Iu/[?f3n u>RUpHyqMR#/m'4 KY 7Ci&"m $Z0fyy\?Tw),KZXypzHk~! \IU]Ds47S9HP09I>N&9S6\:E6HL"^ N1NUnRZ5mA^FQ*4oR]'aew-kp RCl5JEjB:tmUbW459Se1ZP}0%{0UF/*HVWKQ\Vgal+Sk#:D-iP r,(:l u0)S#@F? 3)y>JLx#&pyc 5F$8(L%7 jj9;@8888,,,,, "#$346789h;h?hAhBCDFG*I*M*R*STUdxx@xx8@x x$x&x*xX@x.x4xp@x:x<x|@xNxPxTxVxXx@x\x@xfx@xjxlxpx@xtx|xx@xxUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibria BalticaUzbekTimes New Roman7@Cambria5. .[`)TahomauTimesNewRomanPS-BoldMTTimes New RomanyTimesNewRomanPS-ItalicMTTimes New Roman?= *Cx Courier New9= @ Consolas;WingdingsA$BCambria Math"1 hcr{cr{ r{Im Bon Bnn0 JqHP $P.Q<2! xx >;L7>20B5;L >;L7>20B5;LP      Oh+'0<x  $,4Normal2Microsoft Office Word@F#@:#@2ߤ@2ߤ Im՜.+,0 hp HomeB   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP_㤚1TableWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q