ࡱ> >vwxyz{|}~dbjbjssp< ,>4>4A.BdRfRfRfffffff8f4(Ҏ ff+ާn     $0~3- iRfZ)ZZ- BB-+VUVUVUZBRf VUZ VUVUVb\ M?ff 2/ +0+#4<44Rf !rVU3\!!!- - R!!!+ZZZZ4!!!!!!!!!>4( f@: Oquv-uslubiy majmua Nizomiy nomidagi TDPU Tarix fakulteti Ilmiy kengashining 2018 yil 29- avgustdagi 1- sonli qarori bilan tavsiya etilgan. USLUBIY MAJMUA MUNDARIJASI 4.Talim texnologiyalari ishlanmasi........................................................................................... 5. Maruza mashgulotlari ........................................................................................................ 6. Seminar mashgulotlari.......................................................................................................... MARUZA MATNI 1-mavzu: MILLIY GOYA: ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLAR FANINING PREDMETI, MAQSADI VA VAZIFALARI. 1.1.Maruza mashgulotining oqitish texnologiyasi: Vaqti 2 soatTalabalar soni: 30-40 nafar Oquv mashgulotining shakli:Kirish, vizual maruza:Maruza mashgulotining rejasiMilliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar fanining yuzaga kelishi Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanining predmeti, maqsad va vazifalari Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar fanini organish - davr taqozosi Goya va mafkura tushunchalari, ularning mohiyati va mazmuni Milliy goya tushunchasi, uning mohiyati va mazmuniOquv mashgulotining maqsadi: Shu fanga oid dastlabki bilim va tushunchalarni pedagogik tamoyillar asosida talaba yoshlar ongiga singdirish, yoshlarda mustaqil fikrlash konikmalarini uygotish, hamda mazkur fanning boshqa fanlar bilan aloqasi togrisida toliq tasavvurlarni shakllantirish.Pedagogik vazifalar: - talabalarda milliy goya atamasi haqida, fanning bahs mavzusi togrisida tasavvurlarni hosil qilish; - goya va milliy goya tushunchalarini qiyosiy tushuntirish; - talabalarda goyalarning shakllari, turlari haqida dastlabki konikmalarni hosil qilish; - milliy goyaning ahamiyatini tahlil qilishOquv faoliyatining natijalari: Talaba: -milliy goya atamasining hayotda qollanishini qiyoslaydi, milliy goya fanining bahs mavzuni organadi, bu fanning boshqa fanlar bilan aloqadorligini qiyoslaydi; -milliy goyaning yuzaga kelishi, uning diniy, dunyoviy, tarixiy, falsafiy manbalari haqida dastlabki bilim va konikmalarga ega boladi; -milliy goya fanini organishning ahamiyati haqida oz fikr va mulohazalarini bildiradi.Oqitish uslubi va texnikasiKirish, Vizual maruza, blits-sorov, bayon qilish, tushunchalar tahlili texnikasiOqitish vositalariMaruzalar matni, tarqatma materiallar, slaydlar, proektorOqitish shakliJamoa, guruhlarda va juftlikda ishlashOqitish shart-sharoitiProektor, kompyutor bilan jihozlangan auditoriya 1.2. Maruza mashgulotining texnologik xaritasi: Bosqichlar, vaqtiFaoliyat mazmuni:Oqituvchi:Talaba:1-bosqich. Kirish (10 min)1.1. Mavzu, uning maqsadi, oquv mashgulotidan kutilayotgan natijalarni malum qiladi(1-ilova)1.1 Eshitadi, yozib oladi2-bosqich. Asosiy qism (60 min)2.1. Talabalarni qiziqtirish va ularning bilim darajasini aniqlash maqsadida blits-sorov tashkil etadi(2-ilova): -Goya atamasi qanday manoni anglatadi? -Milliy goya fanini organishdan maqsad nima? 2.2. Oqituvchi maruzani bayon etishda davom etadi. Milliy goya fanining predmeti bolgan tafakkurning kelib chiqishi, uning olamni bilishda tutgan orni, tafakkur shakllari va qonuniyatlari haqida toxtalib otadi 2.3.Milliy goya fanining predmeti togrisidagi taqdimotlarni namoyish qiladi (3-ilova).Taqdimotdan song: a) Mavzuning asosiy tushunchalar yozilgan kartochkalarni tarqatadi(4-ilova) b) Talabalar mavzuning asosiy tushunchalariga maruzadan xulosa chiqargan holda izoh yozadilar. 2.4.Talabalarning fikrlarini toldiradi, toldirilgan izohlarni yozib olishlarni uqtiradi2.1. Diqqat bilan tinglaydi, navbat bilan bir-birini toldirgan holda blits-sorovga tezkor javob beradi. Oylaydi, fikrini bayon etadi. Javob beradi, togri deb takidlangan javob bilan oz javobini solishtiradi. Maruzani tinglaydi. Tushunmagan joylari boyicha savollar beradi, javobning asosiy joylarini yozib oladi. 2.3.Slayd va tarqatma materiallarga etibor qaratadi: a) eslab qolishga, kerakli joylarini oziga qayd etib qoyishga harakat qiladi. a) kartochkada berilgan tushunchalar tahlilini yozadi, oqituvchi tomonidan toldirilgan javobga etibor qaratadi, toldirilgan izohlarni yozib oladi. 3-bosqich: Yakuniy qism: (10 min)3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar etiborini asosiy masalaga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalarni ragbatlantiradi. 3.2.Mustaqil ish uchun Vendiagramma chizmasida g oya va mafkuraning o xshash va farqli tomonlarini aks ettirishni vazifa qilib beradi(5-ilova)3.1.Eshitadi, aniqlashtiradi. 3.2. Uyga berilgan Mustaqil ishni yozib oladi. 1-ilova: 2-ilova: 1-> quv topshirig i 3-ilova:  SHAPE \* MERGEFORMAT  SHAPE \* MERGEFORMAT     SHAPE \* MERGEFORMAT     4-ilova: 2-> quv topshirig i Tushunchalar tahlil usulidan foydalanib, s> z va iboralarni izohlang: Mustaqil ish uchun topshiriq: SHAPE \* MERGEFORMAT Jadvalni t> ldiring !G oyaning > ziga xos jihatlari ( G )Mafkuraning > ziga xos jihat lari (M)G va M ning > xshash tomonlari1 2 MILLIY G OYA FANINING MAQSAD VA VAZIFALARI mavzusi dagi ma ruza bayoni: REJA: Milliy g oya fanining yuzaga kelishi Milliy g oya o quv fanining predmeti, maqsad va vazifalari Milliy g oya fanini organish - davr taqozosi Goya va mafkura tushunchalari, ularning mohiyati va mazmuni Milliy goya tushunchasi, uning mohiyati va mazmuni 1-masalaning bayoni: Insoniyat tarixi turli goyalar, nazariyalar, talimotlar, milliy goyalar tarixi bilan chambarchas boglanib ketgan. Negaki, ularda kishilarning asriy orzu-istaklari, niyatlari, maqsad-vazifalari oz ifodasini topib kelgan. Azaldan turli goyalar, talimotlar, milliy goyalar muayyan bir millatning, davlatning, xalq va jamiyatning manfaatlarini himoya etib, ularni birlashtirib, malum bir maqsad sari yonaltirib kelgan. Uzoq otmishimizning Qanday bir davrini kozdan kechirmaylik, muayyan bir goya butun-butun xalqlarni, millatlarni birlashtirib, malum bir maqsadlar sari etaklab kelganligining guvohi bolamiz. Nainki sharq mamlakatlarida, balki butun dunyo tarixida ochmas iz qoldirgan koplab allomalarimizning boy madaniy, marifiy merosiga nazar tashlar ekanmiz, ularda ham malum manoda Qandaydir goyalar ilgari surilganligini teran anglab etamiz. Biz organishga kirishayotgan Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fani ham mustaqillik yillarida shakllangan, xalqimizning asriy orzu istaklarini, istiqlol tafakkurini ozida mujassam eta olgan yangi fandir. Bu fan har birimizga yashashimizdan maqsad nima ekanligini, insonlik va insoniylikning mohiyatini, mustaqillikning hech bir tushuncha bilan almashtirib bolmas buyuk qadriyat ekanligini anglashimizga; Vatan nima, kindik qonimiz tomgan tuproq nima, oila, mahalla qanday tushunchalar, hayotimizda ularning qanday orni bor, ozodlik nima, ozgalarga qaram bolish nima - bularning barchasi haqida chuqurroq oylab korishimizga, mushohada yuritishimizga imkon yaratadi, komak beradi. Aynan mana shu maqsadda mazkur fan yuzaga keldi, yani 2001 yil 18 yanvarda Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Abduganievich Karimovning Milliy istiqlol goyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fani boyicha talim dasturlarini yaratish va respublika talim tizimiga joriy etish togrisidagi Farmoyishi qabul qilindi. Ushbu Farmoyishda 2001 yilning 25 fevraliga qadar oliy talim muassasalari uchun maruza matnlarini yaratish, Davlat matbuot qomitasi bilan hamkorlikda chop etish va joylarga etkazishni tashkil qilsinlar deyiladi. Shuningdek, 2006 yil 25 avgustda Ozbekiston Respublikasi Prezidentining Milliy goya targiboti va manaviy-marifiy ishlar samaradorligini oshirish togrisidagi qarori qabul qilindi. Aslida bu fanning yuzaga kelishi yangi asr boshidagi zarurat edi. Chunki, milliy goya jamiyatimiz taraqqiyotining goyaviy tamoyillarini ozida ifoda etadi, bu goya mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, yurtimizda ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etishga xizmat qiladigan goya togrisidagi yaxlit, izchil talimotdir. Bu talimot oz tushuncha va tamoyillariga, tarixiy negizlariga, ilmiy, falsafiy, dunyoviy va diniy, milliy hamda umumbashariy ildizlariga ega muayyan tarixiy zaruriyat mujassam bolgan nazariyadir. 2-masalaning bayoni: Har bir fanning predmeti, oz oldiga qoygan maqsadi, ayni shu maqsaddan kelib chiqadigan vazifalari bolgani kabi, Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanining ham oz predmeti, maqsad va vazifalari mavjud. Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanining organuvchi manbalari bular: goya, milliy goya va milliy goya tushunchalaridir. Yani, biz dars mashgulotlari davomida goya nima, milliy goya nima, milliy goya deganda nimani tushunamiz, goya va milliy goyalarning qanday shakllari, turlari mavjud, insoniyat tarixida goya va milliy goyalarning qanday ahamiyati bolgan, milliy goyaning yuzaga kelishi, uning diniy, dunyoviy, tarixiy, falsafiy manbalari, milliy goya yuzaga kelishiga asos bolib xizmat qilgan milliy va umuminsoniy qadriyatlar, manbalar Qandaylar kabi savollarga javob topishga, bu boradagi bilim va konikmalarni egallashga harakat qilamiz. Demak, miliy istiqlol goyasining predmetini milliy istiqlol goyasining shakllanishi, keng jamoatchilikning ishonchi va etiqodiga aylanishi, uning madaniy negizlarini ijtimoiy hayot, mehnat faoliyatida namoyon bolish shart-sharoitlari, omillari, qonuniyatlarining ilmiy-nazariy asoslarini organish tashkil etadi. Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanining maqsadi, oquvchi yoshlarga goya va milliy goya, uning tarixiy shakllari va korinishlari, turlari, bugungi dunyoning goyaviy manzarasi, goyaviy jarayonlarning globallashuvi, jahon maydonlarinigoyaviy bolib olishga urinishlar, Ozbekistonda barpo etilayotgan jamiyatning ozbek modeli, milliy goyaning mazmun va mohiyati, tarixiy-falsafiy asoslari, uni xalqimiz ongi va shuuriga singdirishning usul va vositalari haqida bilim va konikmalar berib borish, goyaviy immunitet va goyaviy boshliq tushunchalarining mazmun va mohiyatini tushuntirib berishdan iborat. Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanining asosiy vazifasi shu fanga oid bilim va tushunchalarning barchasini pedagogik tamoyillar asosida oquvchi yoshlar ongiga singdirib borishdan, yoshlarda mustaqil fikrlash konikmalarini uygotishdan, ularda goyaviy immunitetni shakllantirib, goyaviy boshliqqa yol qoymaslikdan, bir soz bilan aytganda, ozi, oilasi, dostlari, yurti uchun qayguradigan, har tomonlama etuk, komil inson shaxsini tarbiyalab, voyaga etkazishdan iboratdir. 3-masalaning bayoni: Yuqorida etirof etib otilganidek, Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanini organish bugungi kunning dolzarb vazifasidir, togrirogi davrimiz aynan shu vazifani taqozo etadi. Ozbekistonning hozirgi davri, bundan keyingi taraqqiyoti va istiqboli hamda mustaqilligining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy-marifiy-manaviy zaminlarini yaratish va mustahkamlash uchun milliy goya suv va havodek zarur. Har qanday daraxtdan mol hosil olish uchun kochat otkazishning ozi etarli bolmaganidek, milliy goya ham kutilgan samarani berishi uchun jamiyatimizdagi turli ijtimoiy qatlam va toifalar manfaati nuqtai nazaridan muttasil ravishda boyitib borish talab etiladi. Bu borada albatta birinchi navbatda oila, mahalla, atrof-muhit, tarbiya maskanlari, bilim dargohlarining orni katta. Avvalo odamlar, xususan aholining 60 % dan koprogini tashkil etuvchi yoshlar ongida goyaviy boshliq paydo bolishiga yol qoymaslik, ularning begona va buzgunchi goyalarga ergashib ketishlariga yol qoymaslik kerak. Chunki ertangi kunimiz, yurtimizning ertangi taqdiri shu yoshlar qolida. Bu albatta xalqimiz va jamiyatimiz manfaatlariga mos yangi milliy goyani shakllantirishdek dolzarb vazifani amalga oshirish bilan chambarchas bogliq. Buning uchun har bir ogil-qiz bizning goyaviy dasturilamalimiz bolgan Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmun-mohiyatini teran anglashi, har bir bob, moddani puxta organishi kerak boladi. Barchamizga yaxshi malumki, davrimiz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 2002 yil 27 yanvarda umumxalq referendumi otkazilib, uning natijalariga kora hamda uning asosida qabul qilingan 2003 yil 24 apreldagi Ozbekiston Respublikasining Qonuniga muvofiq Konstitutsiyamizning XYIII, XIX, XX, XXIII boblariga tuzatish va qoshimchalar kiritilgan edi. Buning sabablarini va mohiyatini ham yoshlar togri tushunib etishlari zarur. Yoshlarni mustabid tuzumning kommunistik goyasi asosratidan xalos qilish, xalqimiz va jamiyatning buyuk maqsadlarini amalga oshirishga yonaltirish, turli xil yot goyalardan himoya qilish zarurati ayniqsa daolzarbdir. Zotan, ozining hayotini, oldiga qoygan maqsadlarini aniq tasavvur qila oladigan, oz kelajagi haqida qayguradigan millat hech bir davrda milliy goya va milliy milliy goyasiz yashamagan, yashay olmaydi. Millatni birlashtiradigan yagona umummilliy goya, milliy goya bolmasa., har qanday davlat va jamiyat, qolaversa, har Qanday inson oz yolini yoqotishi muqarrar. Shu orinda hech ikkilanmay, dadil aytish mumkinki, Ozbekistoning milliy goyasi ana shunday butun Ozbekiston xalqini birlashtiradigan, shu xalqning maqsad va muddaolarini ifodalaydigan, uning otmish va kelajagini bir biri bilan boglaydigan, asriy orzu-istaklarini amalga oishirishga, mustaqillikni mustahkamlashga xizmat qiladigan, ezgu maqsadlarga undaydigan manaviy ruhiy ragbatlantirib, ozaro hamkorligini, hamjihatligini taminlaydigan goyalar tizimidir. Hozirgi murakkab sharoitda xalqimiz, avvalo, osib-unib kelayotgan yosh avlodimiz ongi va qalbida kuchligoyaviy immunitetni hosil qilish uchun milliy goyani kuchaytirish, buning uchun esa albatta mazkur fan oldiga qoyilgan va yuqorida sanab otilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish zarur boladi. 4-masalaning bayoni: Jamiyatning ozini ozi boshqarish darajasi kishilar ongining osishi, tafakkur madaniyatining etukligi bilan uzviy bogliqdir. Malumki, odamlar yangilanishlarga, taraqqiyotga, tom manodagi demokratiyaga ham goyaviy, ham manaviy jihatdan tayyor bolsalargina jamiyatimiz oldida turgan vazifalarni hal qilishga yordam bera oladilar. Buning uchun ularda kuchli madaniyat va manaviyat, uzoqni kora bilishlik, donolik, ziyraklik va albatta kuchli goya bolishi kerak. Shu orinda avvalo Goya nima? degan savolga javob topib olishimiz kerak boladi. Avvalo, goya ham, fikr ham inson tafakkurining mahsulidir. Malumki, hayotda har bir insonning oz fikri, oyi, kechinmalari mavjud. Yani, har bir kishi biror bir muammo, hal qilinishi zarur bolgan masala paydo bolganda, ozicha fikran uni echish yolini izlaydi. Shunday vaqtda vujudga kelgan fikrini menda bir fikr paydo boldi, yoki goya paydo boldi, degan shaklda ifoda etadi. Agar hayotiy tajribalarimizdan kelib chiqadigan bolsak, goya bu yaxlit fikrdir. Lekin, gap shundaki barcha fikr ham goya bolavermaydi. Goyaga tarif berish uchun uning mohiyatini namoyon etadigan asosiy xususiyatlarini sanab otish lozim boladi. Uning eng muhim xususiyati insonni va jamiyatni maqsad sari etaklaydigan, ularni harakatga keltiradigan, safarbar etadigan kuch ekanligidadir. Demak, goya yaxlit fikr bolishi bilan bir qatorda, yangilikni ozida tashuvchi fikrdir. Bir soz bilan aytganda, goya bu voqelikni aks ettirish va ilmiy bilishning oziga xos shakllaridan biri bolib, inson tafakkurining mahsuli hamda, inson va jamiyatni malum bir maqsad sari etaklovchi umumiy fikrlar yigindisidir. Goya eng avvalo ilmiy fakt, muammo, gipoteza, nazariya, kelajakni bashorat qilish shaklida namoyon boladi. U odatda alohida bir shaxsning ongida shakllanishi va keyinchalik jamiyatning turli qatlamlariga yoyilishi mumkin. Goyaning quyidagi xususiyatlari mavjud: -Goya ijtimoiy fikr sifatida shakllanadi -Goya muayyan tarzda namoyon boladi -Goya biron bir maqsadni ifodalaydi -Goya amaliy harakatga undaydi -Goya muayyan milliy goyaning asosi Goyalarning ikki yirik turi mavjud: bunyodkorlik goyalari va buzgunchilik goyalari. Oz-ozidan ayonki, insoniyatning taraqqiyotiga xizmat qilgan va ezgu fikrlar, ezgu maqsadlar sari kishilarni safarbar etadigan goyalar bunyodkorlik goyalaridir. Aksincha, insoniyatning tanazzuliga sababchi boladigan, turli yovuzliklar, bosqinchiliklar sodir bolishiga zamin hozirlaydigan goyalar buzgunchilik goyalaridir. Bulardan tashqari goyalar quyidagi shakllarga bolinadi: ilmiy goyalar, badiiy goyalar, ijtimoiy-siyosiy goyalar, axloqiy goyalar, huquqiy goyalar, estetik goyalar, diniy goyalar, falsafiy goyalar, milliy goyalar va umuminsoniy goyalar shular jumlasidandir. Mafkuraning elementlari: moljal, emotsiyalar, xulq-atvor, ularning individual va jamoaviy xarakteri. Mafkuraning funktsiyalari: integratsiyalashtiruvchi, yonaltiruvchi, tasirchanlik, tarbiyaviy, tashkillashtiruvchi, gnoseologik, praksiologik, prognostik, baholash (qadriyatli), futurologik, himoya qiluvchi. Mafkuraning shakllari: anarxiya, monarxiya, totalitarizm, liberalizm, demokratiY. Liberal va totalitar mafkuralarning ziddiyati. Demokratiyaga asoslangan mafkuraning ustivorligi. Har qanday nazariya yoki talimot bir tizimga solingan goyalar majmuidan iborat boladi. Dunyoqarashning negizini va muayyan ishonch-etiqodning asosini ham goya tashkil etadi. Odamlar, ijtimoiy sinf va qatlamlarning, millat va davlatlarning manfaatlari va maqsadlari ham goyalarda ifoda etiladi. Oz oldiga qoygan maqsadi, qanday jamiyat qurmoqchi ekani, bunga qanday yollar va vositalar bilan erishmoqchi bolayotgani haqidagi goyalar tizimi har bir millat, xalq va jamiyatning milliy mafkurasining asosini tashkil etadi. Mafkura muayyan ijtimoiy guruh yo qatlamning, millat yoki davlatning ehtiyojlarini, maqsad va intilishlarini, ijtimoiy-manaviy tamoyillarini ifoda etadigan goyalar, ularni amalga oshirish usul va vositalari tizimidir. Turli ijtimoiy tuzumlar, jamiyatdagi har xil tabaqa va qatlamlarning mafkurasi turlicha bolishi tabiiy. Buning asosida manfaatlarning turlichaligi, ularni qondirish imkoniyatlari va uslublarining har xilligi yotadi. Sinfiy qutblashuv kuchaygan, sinfiy kurash avj olgan (yoki suniy ravishda keskinlashtirilgan) tuzumlarda mafkura ota siyosiylashadi, aholini ozaro qarama-qarshi qilib qoyadi. Ijtimoiy hamkorlikka asoslangan, erkin demokratik jamiyat barpo etishni kozlagan davlatlarda milliy mafkura aholining barcha qatlamlarini jipslashtirishga, umummanfaat va yagona maqsad yolida birlashishga chorlaydi. Bunday mafkuralarda ziddiyatli jihatlar emas, umuminsoniy tamoyillar kuchayib boradi. Ozbekiston xalqining milliy goya aynan jamiyatni jipslashtirishga, buyuk kelajak yolida yakdil harakat qilishga, barpo etilayotgan erkin fuqarolik jamiyatida har bir yurtdoshimizning oziga xos orni bolishiga erishishga safarbar etadi. Prezidentimiz Islom Karimov mafkuraga shunday tarif bergan: Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetiga asoslangan, ayni vaqtda shu xalq, shu millatning kelajagini kozlagan va uning dunyodagi ornini aniq-ravshan belgilab berishga xizmat qiladigan, kechagi va ertangi kuni ortasida oziga xos koprik bolishga qodir goyani men jamiyat mafkurasi deb bilaman. Binobarin, milliy mafkura har qanday xalqni xalq, millatni millat qiladigan, uning yoli va maqsadlarini aniq-ravshan charogon etadigan mayoqdir. 5-masalaning bayoni: Milliy goya muayyan ijtimoiy guruh, ijtimoiy qatlam, millat, davlat, xalq va jamiyatning ehtiyojlari, maqsad-muddaolari, manfaatlari, orzu intilishlari hamda ularni amalga oshirish tamoyillarini ozida mujassam etadigan goyalar tizimidir. Goya va milliy goya tushunchalari bir-biriga yaqin bolishi bilan bir qatorda, bir-biridan tubdan farq qiladi. Shu orinda nega? degan savol tugilishi tabiiy. Birinchidan, milliy goya goyaga nisbatan ham mazmunan, ham hajman kengroq tushuncha; Ikkinchidan, har qanday milliy goya ijtimoiy voqelikni saqlab qoladi yoki ozgartiradi, biror bir maqsad sari yonaltirilgan goyalar milliy goyaning ozagini tashkil etadi; Uchinchidan, har qanday ijtimoiy goya faqatgoyaviy qarashlar doirasidagina ozining uyushtiruvchilik va yonaltirilganlik salohiyatini, jozibadorlik kuchini namoyon qila olishi mumkin. Milliy goyalarning falsafiy, dunyoviy va diniy ildizlari mavjud. Milliy goyaning falsafiy ildizlari falsafa ilmi xulosalariga tayanadi. Evropa xalqlarining har biri Uygonish davri hamda orta asrlarda oz davlatchiligini tiklash jarayonida milliy-falsafiy talimotlar asosida oziga xos milliy goyasini yaratgani buning yaqqol dalilidir. Milliy goyaning dunyoviy ildizlari deganda, marifiy taraqqiyotga xos siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy munosabatlar tizimi tushuniladi. Milliy goyaning diniy ildizlari deganda, uning diniy qadriyatlardan oziqlangan goyaviy-ruhiy asoslari tushuniladi. Masalan, xitoyliklarning milliy milliy goyasi hisoblangan, uning etiqodi va dunyoqarashi asoslarini belgilab kelgan Konfutsiy va Lao-Tszi talimotlari diniy qarashlarga asoslangan. Milliy goyaning quyidagi shakllari mavjud: ilmiy, noilmiy, progressiv, reaktsion, milliy, real, utopik, konservativ, ozodlik milliy goyasi, mustabidlik milliy goyasi, jaholatni yoqlovchi milliy goya, marifatni ilgari suruvchi milliy goY. Agar muayyan bilimlar, qadriyatlar va maqsadlar tizimi bolgan milliy goya bolmas ekan, kishilarda ijtimoiy jarayonlarning mohiyatini tola tokis anglash imkoniyati bolmaydi, davlat, jamiyat oz taraqqiyot yolini yoqotadi. Jamiyatda kuchli milliy goya shakllanishi uchun odamlarda kuchli etiqod tarbiya topishi zarur. Shu manoda, milliy goya etiqodlar majmui hamdir. Chunki, odamlar muayyan bir goyaga chin yurakdan ishonsalar, unga etiqod qilsalar, uning ortidan ergashadilar, hamda uni amalga oshirishga harakat qiladilar. Har qanday milliy goya quyidagi asosiy maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi: -muayyan goyaga ishontirish; -uyushtirish; -safarbarlik; -manaviy-ruhiy ragbatlantirish; -goyaviy tarbiyalash; -goyaviy immunitetni shakllantirish; -harakat dasturi bolish. Har qanday milliy goyada, bir tomondan, odamlarning ozlarini orab turgan voqelik, ijtimoiy munosabatlar togrisidagi bilimlar jamlansa, boshqa tomondan, shu bilimlar asosida sodir bolgan, bolayotgan, bolishi mumkin bolgan jarayonlarga baho beriladi. Shuningdek, har ikki holatni umumlashtirish orqali mavjud ijtimoiy munosabatlarni saqlab qolish, rivojlantirish yoki ozgartirishga qaratilgan maqsadlarni oz ichiga olgan fikrlar namoyon boladi. MAVZUGA OID TAYANCH TUSHUNCHA VA IBORALAR: mustaqillik, istibdod va istiqlol, milliy goya, ozodlik, ehtiyoj va zarurat, referendum, davr taqozosi, yangi asr ehtiyoji. MAVZUNI OZLASHTIRISH YUZASIDAN SAVOLLAR: Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fani qanday yuzaga keldi? Ozbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimovning Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanini asosiy fanlar doirasiga kiritish borasidagi Farmoyishi qachon elon qilindi? Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanining predmeti nima? Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanining maqsad va vazifalari nimalardan iborat? Nima uchun Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar oquv fanini yangi asr ehtiyoji deb atadik? Milliy goyani odamlar ongi va qalbiga singdirishni nima uchun aynan yoshlarimizdan boshlashimiz kerak? Goyaning asosiy xususiyatlarini sanab oting... Goyaning qanday turlari va shakllari mavjud ekan? Milliy goya nima? Milliy goya qanday asosiy maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi? MAVZUGA OID ADABIYOTLAR: Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: Ozbekiston, 2003..(2003 yil 24 apreldagi Ozbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq tuzatish va qoshimchalar kiritilgan yangi nashri). Abu Nasr Forobiy Fozil odamlar shahri T.: Gafur Gulom, 1993. Karimov I. A. Jamiyatimiz milliy goyasi xalqni xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin T.: Ozbekiston, 1998. Karimov I.A. Milliy goya xalq etiqodi va buyuk kelajagiga ishonchdir T.: Ozbekiston, 2000. Karimov I. A.Yuksak manaviyat engilmas kuch. T.: Manaviyat nashriyoti, 2008 yil. Karimov I.A. Ozbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T.: Ozbekiston nashriyoti, 2011 yil. Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar(qollanma). T.: Yangi asr avlodi, 2001 yil. Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar.(darslik) T.: Akademiya, 2005 yil. N.Joraev. Sh. Azizov. Ijtimoiyot asoslari.T.: Marifat-Madadkor, 2003. A.Gadoyboev, S. Rahimov. Oltin otda, odam mehnatda toblanadi(savol-javoblar).T.: Yangi asr avlodi, 2003 yil.. Tafakkur, Muloqot jurnallarining 2004-2005 yillardagi nashrlari. Marifat gazetasi, 2001 yil, 20 yanvar. Manaviyat asosiy tushunchalar izohli lugati. T.: Gafur Gulom, 2013 yil. Otamurodov S. Globallashuv va miliy-ma naviy xavfsizlik. T.: zbekiston, 2013 yil. Ma naviyat va huquq dialektikasi. T.: TDPU, 2013 yil. Konstitusiya va barkamol avlod tarbiyasi. T: TURON-IQBOL , 2013 yil. Elektron ta lim resurslari: www. tdpu. uz www. Ziyonet. uz www. edu. uz www. manaviyat. uz www. google.uz 2-mavzu:MILLIY GOYA: ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLAR FANINING TARIXIY ILDIZLARI, SHAKLLANISH BOSQICHLARI 2.1.Maruza mashgulotining oqitish texnologiyasi: Vaqti 2 soat Talabalar soni: 30-40 nafarOquv mashgulotining shakli: Kirish, vizual maruza:Maruza mashgulotining rejasi1.Insoniyat tarixida goya va mafkuralar namoyon bolishining asosiy bosqichlari. 2. Garb mamlakatlarida ilk goyaviy qarashlar va ularning takomil bosqichlari. 3. Sharq va Markaziy Osiyoda goyalarning namoyon bolishi, ularning gumanistik mohiyati. 4. XIX - XX asrlarda mafkuraning takomil bosqichlari. 5. XX asrning oxiri XXI asr boshidagi mafkuraviy jarayonlar. Oquv mashgulotining maqsadi: Talabalarda goya va mafkura haqidagi mavjud tushunchalarni mustahkamlash, goyaga qarshi goya, fikrga qarshi fikr tamoyilini chuqurroq singdirishPedagogik vazifalar: - Insoniyat tarixida goya va mafkuralar namoyon bolishining asosiy bosqichlari bilan tanishtirish; - Garb va sharq mamlakatlarida goyalarning namoyon bolishi, ularning gumanistik mohiyati bilan tanishtirish; - XIX - XX asrlar hamda XXI asr boshidagi mafkuraviy jarayonlar haqidagi bilimlarni chuqurlashtirish.Oquv faoliyatining natijalari: Talaba: - Insoniyat tarixida goya va mafkuralar namoyon bolishining asosiy bosqichlari togrisida bilimga ega boladi; -goyaga qarshi faqat goya bilan, fikrga qarshi faqat soglom, asoslangan fikr bilan kurashish lozimligini tushunib yetadiOqitish uslubi va texnikasiAq charxi, bayon qilish, vizual maruza, blits-sorov, klaster usuli Oqitish vositalariMaruzalar matni, tarqatma materiallar, slaydlar, proyektor, marker, doskaOqitish shakliJamoa, guruhlarda va juftlikda ishlashOqitish shart-sharoiti Proyektor, kompyutor bilan jihozlangan auditoriya 2.2.Maruza mashgulotining texnologik xaritasi: Bosqichlar, vaqtiFaoliyat mazmuni:Oqituvchi:Talaba:1-bosqich. Kirish (10 min)1.1. Salomlashib, mavzuga otishdan oldin qisqa daqiqali aql charxi mashqini otkazadi. 1.2.Mavzu, uning maqsadi, oquv mashgulotidan kutilayotgan natijalarni malum qiladi(1-ilova)1.1.Aql charxi uchun ajratilgan qisqa daqiqali jarayonda faol boladi. 1.2. Maruzaga tayyorgarlik koradi.2-bosqich. Asosiy qism (60 min)2.1. Otgan mavzuni mustahkamlash hamda birinchi va ikkinchi mavzuni bir biriga boglash uchun blits-sorov tashkil etadi: (2-ilova) -milliy goya fanini organishning ahamiyati nimadan iborat? -milliy goya fani qachondan boshlab fan sifatida shakllana boshlagan? -ilk milliy goyaviy qarashlar namoyondalaridan kimlarni bilasiz? 2.2. Savol-javoblar jarayonini yangi mavzu bilan boglaydi, maruzani bayon etishni boshlaydi.Taqdimotlar namoyish etadi(3-ilova). 2.3.Milliy goya fanining tarixi togrisidagi vizual materiallarni taqdim etadi. 2.4. Klaster usulidan foydalangan holda tashkil etilgan savol-javobda faol ishtirok etishga talabalarni jalb qiladi(4-ilova) 2.5.Talabalarning fikrlariga aniqlik kiritadi, vizual maruzaning kerakli joylarini yozib olishlarini taklif etadi.2.1. Savollarni tinglaydi, blits-sorov jarayonida ishtirok etadi. Berilgan javoblarni tinglab, mulohaza yuritadi. 2.2.Maruzani diqqat bilan tinglaydi. 2.3.Vizual materiallarga etibor qaratadi. 2.4.Savol-javobda faol ishtriok etadi. 2.5. Vizual maruzaning kerakli joylarini yozib oladi. 3-bosqich: Yakuniy qism: (10 min)3.1. Mavzuga yakun yasaydi, darsda faol ishtirok etgan talabalarni ragbatlantiradi. 3.2. Talabalarga mustaqil ish topshig irini beradi, ularga javob tayyorlashni topshiradi3.1.Eshitadi 3.2. Uyga berilgan vazifani yozib oladi. 1-ilova: 2-ilova: 1-> quv topshiriq Blits-s> rov savollari: 3-ilova: Insoniyat tarixida g oya va mafkuralar namoyon b> lishining asosiy bosqichlari G arb mamlakatlarida ilk g oyaviy qarashlar va ularning takomil bosqichlari SHAPE \* MERGEFORMAT  SHAPE \* MERGEFORMAT  Sharq va Markaziy Osiyoda g oyalarning namoyon b> lishi, ularning gumanistik mohiyati XIX - XX asrlarda mafkuraning takomil bosqichlari SharqdaG arbdaHind xalqining buyuk farzandi Mahatma Gandi (1869-1948) g oyalari va ilg or qarashlari ; XIX asrda marifatparvarlik goyalari bilan chiqqan Axmad Donishning ilgor karashlari, XX asr boshida yuzaga kelgan jadidchilik xarakatining tarakkiyparvar namoyondalari - Bexbudiy, Fitrat, Chulpon, Munavvar Kori, Abdulla Avloniy ilgari surgan goyalar va hk. - XX asrning boshida mustabid goya va mafkuraning boshqa shakli fashizm ital.fashio-oqim paydo b> lishi; - Sobiq sotsialist B.Mussaliniy italiyada fashistlar xarakatining asoschisi sifatida maydonga chiqishi; - Germaniyada milliy sotsialistik partiya tuzgan A.Gitler esa fashizmning ma naviy otasiga aylanishi; - XVII asrdan boshlab Yevropada Insoniyat naslini turli irqiy guruhlarga ajratish boshlanishi; -Italiyada 1910 yilda Milliy goya nomli jurnal chiqa boshlashi va hk. XX asrning oxiri XXI asr boshidagi mafkuraviy jarayonlar 4-ilova:     5-ilova:  MILLIY GOYA: ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLAR FANINING TARIXIY ILDIZLARI, SHAKLLANISH BOSQICHLARI mavzusidagi maruza bayoni REJA 1.Insoniyat tarixida goya va mafkuralar namoyon bolishining asosiy bosqichlari. 2. Garb mamlakatlarida ilk goyaviy qarashlar va ularning takomil bosqichlari. 3. Sharq va Markaziy Osiyoda goyalarning namoyon bolishi, ularning gumanistik mohiyati. 4. XIX - XX asrlarda mafkuraning takomil bosqichlari. 5. XX asrning oxiri XXI asr boshidagi mafkuraviy jarayonlar. 1-masalaning bayoni. Ijtimoiy taraqqiyot-goya va mafkuralar tarixidir. Mafkura va goyalar tarixiy taraqqiyotda yetakchi mavqelardan birini egallaydi. Insoniyatning kop yillik otmishi buni yaqqol tasdiqlaydi. Yer yuzida dastlabki odamzod paydo bolib, uning urug, jamoa yoki xalq sifatida shakllanishi roy bergan dastlabki davrlardayoq ularni birlashtirib turadigan umumiy goya va mafkuraga ehtiyoj tugilgan. Prezidentimiz Islom Karimov Yuksak manaviyat yengilmas kuch asarida takidlaganidek: Insoniyatning kop asrlik tarixi shundan dalolat beradiki, bu dunyoda ozining milliy davlatini qurishga azmu qaror qilgan har Qanday xalq yuksak vazifalarni amalga oshirish, shu yolda odamlarni birlashtirish va safarbar qilish, ularning qalbida ishonch uygotish, eski ijtimoiy tuzumdan mutlaqo yangi tuzumga otishda oziga qoshimcha kuch-quvvat va madad topishda umumiy, yagona maqsad va orzu-intilish ifodasi bolgan milliy goyani tayanch va suyanch deb biladi1. Goyalar togrisidagi bilimlarga insoniyat tarixining eng qadimiy davrlaridan boshlab katta etibor berilgan. Bu atamaning mazmun-mohiyati garb mamlakatlarida ideya tushunchasi orqali ifojalanadi. Ideya grek tilidagi idea sozidan olingan bolib, qadimda obraz, tashqi korinish degan manolarni anglatar edi. Lekin bu tushunchaning mazmun-mohiyati taraqqiyot davomida ozgarib borgan va falsafa tarixida xilma-xil manolarda ishlatilgan. Masalan, qadimgi yunonistonlik faylasuf Platon goyalar dunyosi va soyalar dunyosi togrisidagi talimotini asoslar ekan, goyalarni dunyoning yaratuvchisi, asosi deb atagan va ularni obektiv reallik sifatida talqin qilgan. Yana bir yunon allomasi Demokrit esa olam tarkibidagi eng mayda va bolinmas zarra-atomlarni ideyalar deb atagan. Mashhur nemis faylasufi Gegelning fikricha, ideya-barcha narsalarning ijodkori, dunyoga keltiruvchisi va asosiy mohiyatidir. Tarixdan malum va mashhur bolgan Spartak boshchiligidagi qullar qozgaloni ana shu tartibga qarshi kotarilgan xarakat ekanini yaxshi bilamiz. Qozgalonchilar soni 100mingta kishiga qaramasdan, bu xarakatning galaba qozona olmasligi muqarrar bolgan. Chunki osha paytda rimliklar ozlari uchun qonunga va yashash mezoniga aylangan goya asosida shakllangan tartibni buzishga yol qoymas edi. Bu goya rimliklarning hayot-mamoti uchun eang borayotgan bir sharoitda ularning orasidan Spartak va uning tarafdorlariga qarshi bir necha yuz ming askarni saralab olish imkonini bergan. Qadimgi sivilizatsiyalar tarixidan malumki, osha davrlarda odamlarning dunyoqarashi, qabila va elatlarning mafkurasi afsona va rivoyatlar vositasida ifoda etilgan mifologik qarashlar sifatida mavjud bolgan. Jumladan, totemizm, anamizm, fetishizam kabi ibtidoiy dinlar jonning abadiyligi, tabiatdaginarsa va xodisalarning ilohiy quvvatga ega ekani togrisidagi xilma-xil goya va qarashlarga asoslangan. Bu togrida Dinshunoslik fanidan kengroq malumotlar berilgan. Taraqqiyotning keyingi bosqichlarda milliy asosdagi xinduizm, iudaizm, kofusiylik singari diniy mafkurala shakllangan. Yaponlar va ozlarining milliy dini-sintoizmani yaratgan. Ularda diniy tamoyillar bilan birga, muayyan milltaning oziga xosligi, qadriyatlari, mentaliteti oz aksini topganligi yaqqol kozga tashlanadi. Bu dinlar millat tarixining muayyan davrida davlat dini va mafkurasi darajasiga kotarilgan. Masalan, konfusiylik bir necha yuz yillar davomida Xitoyda ana shunday mavqega ega bolgan. Taraqqiyot jarayonida falsafiy goyalar ham muayyan tizim shaklini topgan. Masalan, olamning vujudga kelishi, mavjudlik qonuniyatlari, uning asosini nima tashkil etishi kabi masalalarni qadimgi odamlar xilma-xil hal qilganlar. Ularni falsafiy talqin etish natijasida monizm va dualizm kabi, idealizm va materializm singari oqimlar vujudga kelgan. Ularning har biri oz magno-mazmuniga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Xususan. monizm-olamning asosini bitta mohiyat tashkil etadi deb talim beruvchi yonalish bolsa, dualizm-olamning ibtidosi ham ruhiy-ilohiy, ham moddiy asosga ega ekani etirof etuvchi oqimdir. Olam va odamning yaralishi, boliqning yashashi va rivojlanish qonuniyatlari, borliq hamda yoqlik masalalarida ruhiy va ilohiylik tamoyilalarini ustivor deb bilish, mutlaqlashtirish idealizmning asosini tashkil qiladi. Undan farq qiladigan materializm aynan ana shu masalalarda modda (materiya) va uning xossalarini ustivor deb bilish, mutlaqlashtirish asosida shakllangan. Muayyan tarixiy davrlarda bakzi mafkuralar davlat ideologiyasidarajasiga kotarilgan. Zamonlar otishi bilan ularning ayrimlari oz mavqeini yoqotgan, lekin milllat manaviyatining tarkibiy qismi sifatida saqlanib qolgan. Xalq ulardan quvvat olgan, manavi oziqlangan, ular orqali oz qadriyatlarini saqlagan. Shu bilan birga, bir-biridan farq qiladigan mafkuralar ortasida bahs-munozara hamda ularni murosaga keltirishga intiluvchan goyalar mavjudligi ham qadim zamonlardan buyon davom etib kelmoqda Huddi shunday, bir-biridan farq qiladigan, yani xudo va olihiy qadriyatlarni tamomila rad etuvchi ateizm va aynan shu xaqiqatlarni mutlaqlashtiruvchi teizhm ortasidagi bahs-munozara ham uzoq tarixga ega. Bu bahs-munozara hozir ham davom etmoqda. 2-masalaning bayoni. Insoniyat doimo yaxshilikni yoqlab, yomonlikka qarshi kurashadi, yaratuvchanlik va bunyodkorlik unga xos bolgan buyuk fazilatdir. Sharq xalqlarining buyuk ijodkorligi, bunyodkorligi va qadriyatlari turli davrlar tasirida garbga, xususan, antik Yunon-Rim madaniyatiga ham kuchlik tasir korsatdi.Ana shunday tasir ostida Yunon-Rim madaniyati, ilm-fani, falsafiy tafakkur dunyosi shu qadar yuksaldiki, osha davrda yaratilganshoh asarlar va ularning mualliflari merosi hanuz bashariyatning ezgu ishlariga xizmat qilib kelmoqda, Shu manoda, komil ishonch bilan aytish mumkinki, insoniyatning haqiqiy umumbashariy madaniyati garb sivilizatsiyasi va Sharq manaviyatining qoshilishi asosida yaratilgan. Masalan, A.Makedonskiyning ustozi, ozining bu jahongir shogirdi Osiyoni mahv etgach, unga yuborilgan Avesto kitobini chuqur organgan qadimgi Yunon faylasufi vaqomusiy olimi Arastu (Aristotel, mil.av. 384-322 yy.) oz goyaviy qarashlarida ustozi Aflotun (Platon mil.av. 427-348 yy.) goyalarni boyitdi va unga muxim ozgarishlar kiritdi. U jamiyatda bolib otayotgan barcha voqeliklar tabiatga xos deb biladi. Bu bilan jaiyatni tubdan ozgartirish goyalariga qarshi chiqadi va jamiyat rivoji tabiiy jarayonlar tarzida kechishi kerak, deb hisoblaydi. Aflotun esa goyalar umumiy tushunchalar sifatida odam aqliga bogliq emas, balki u ilohiy tushunchalar deb izohlagan edi. Uning asosiy goyasi-ezgulik yoki yagonalik edi. Bunda oliy goya kopincha xudoga tenglashtiriladi. Bu faylasufning ustozi bolgan Suqrot (Sokrat, mil.av. 470-399 yy) esa bahs orqali, yani muayyan masalalarni ortaga qoyish va ularga javob topish yoli bilan haqiqatni aniqlash mumkin, deb bilgan. U ezgulik-bilim va donishmandlikdir, yaxshilik mohiyatini togri anglagan insongina yaxshilik qiladi deb tushuntiradi. Suqrot adolatga xilof bolgan davlat boshqaruvining hamma shakllarini tanqid qiladi, faqatgina adolatli, demokratik davlat boshqaruvini yoqlab chiqadi. Qadimiy sivilizatsiyalarda ijobiy goya va qadriyatlar bilan birga, salbiy xarakterdagi mafkuralarning ham unib chiqishi uchun zamin boladigan tasavvur - tushuncha maydonga kela boshlagan edi. Masalan, qadimiy Rimda bunday qadriyatlar tizimini, bir qarashda umuminsoniy qadriyatlar jumlasidan bolgan, vatanparvarlik tushunchasini belgilar edi. Ammo, bu tushuncha Rim xalqining xudo tomonidan alohida tanlangani, taqdirning ozi tomonidan zafarli istilolar va Rim saltanati hududini kengaytirish uchun safarbar qilingani togrisidagi soxta tasavvurlarga asoslangan edi. Soxtalik esa doimo yovuzlikga yol ochadi. Bunday mafkuraviy asoslar imperiyalik tafakkur tarzining shakllanishiga sabab boldi. Tarix shundan dalolat beradiki, markazlashgan yirik davlat va imperiyalarning paydo bolish jarayonida goya va mafkuralarning ahamiyati yanada ortadi. Meloddan oldingi IV-I va melodning boshlarida Rim tarixi bunga yaqqol misol bola oladi. Ushbu shahar-davlatda uning fuqarolari xudolar tomonidan eng oliy maqomga ega kishilar sifatida tan olingani togrisidagi goya ustivor edi. Bu, oz navbatida barcha rimliklarning ozaro tengligi goyasi keng shakllanishiga va shu asosdagi mafkuraning mustahkamlanishiga sabab bolgan. Ana shu mafkuraga kora, Rim aholisi rohat-farogatda yashashi, asosan mavjud qullar esa mehnat qilishi lozim edi. Orta asrlarga otilishi bilan, asosan Yevropada, din va cherkovning roli misli korilmagan darajada osdi. Bu davrda xudoga otashin va jazavali ishonch xukmronlik qildi va bu etiqod inson hayotining barcha tomonlarini, tugilishdan olishgacha bolgan har bir qadamini belgilab berdi. Ushbu davrda din mustabid, yagona hukmron mafkura shakli sifatida maydonga chiqdi. Bu bir tomondan, oz diniy uyushmasi ichidagi dahriyga yoki murtad ga chiqarilgan shaxslarning turli bahonalar bilan ommaviy ravishda qirgin qilinishida, ikkinchi tomondan esa, diniy va hududiy istilolarni maqsad qilib olgan xunrezlik urushlarida ozining ayanchli ifodasini topdi. Yevropaning xristian dunyosi tomonidan musulmonlarga qarshi amalga oshirilgan salib yurishlarini bu urushlarga misol qilib keltirishi mumkin. Rim papasi hokimiyati na faqat salbchilarga fatvo berdi, balki XIII asrda goyaviy dushmanlariga qarshi maxsus sud muassasasi - inkivizatsiya(lot. - tekshiruv, qidiruv)ni ham joriy etdi. Inkivizatsiya davrida josuslik, aygoqchilik, igvogarlik, goyaviy sotqinlik goyat avj olib, birgina Ispaniyaning oliy inkivizatori 18 yillik xizmati davrida 10220 kishini gulxanda yondirtirgan. Inkivizatsiyaning Garbiy Yevropa va keyinchalik Amerikaga ham yoyilganini hisobga olsak, buzgunchi bir goyaning millionlab kishilar umriga zomin bolganini koramiz. Orta asrlar diniy ekstremizmi, oz navbatida, javob reaksiyasi tarzida - antagonizmga asoslangan turli goyalar hamda ateizmning kuchayishiga ham sabab boldi. Vaqt otishi bilan alohida siyosiy kuchlar bunday goyalar va xudoga murosasizlikka asoslangan ateizmdan ham ozlarining mafkuraviy maqsadlari yolida foydalandilar. Goyalar va mustabid mafkuralar tarixida bundan foydalangan sobiq kommunistik talimot alohida orin tutadi. U tashqi jihatdan adolat idealini ozida mujassam etgan olijanob intilishlarni asos qilib olgandek korinsa-da, oxir - oqibatda mustabid jamiyatni shakllantirish mafkurasiga aylanadi. Goya yoki mafkura tushunchasining kelib chiqish tarixi Karl Marksga borib taqaladi deyish murakkab jarayon bolib aniq bir hulosaga kelinmagan. Lekin XX asrning uch nafar kozga koringan shaxslari: Karl Manxeim, Antonio Gramshi va Luis Altuzerini ham goyaning asl mohiyatini tushuntirib berishda muhim orin egallagan deyishimiz mumkin. Masalan, Manxeim goya ni bu shunchaki malum bir shaxning ongini boshqarish emas, balki ijtimoiy va psixologik boshqaruv kuchiga ham egadir deb hisoblaydi. 3-masalaning bayoni. Jamiyat tarixini organish shuni korsatadiki, ilk moddiy va manaviy madaniy maskanlarning kopchiligi dastlab Sharqda shakllangan va bu insoniyatning keyingi taraqqiyoti uchun zamin bolib xizmat qilgan. Xususan, qadimgi Misr, Vavilon, Turon, Eron, Xindiston va Xitoyda vujudga kelgan sivilizatsiyalar tarixda muhim orin tutadi. Qadimgi Sharq zamini xalqlari dunyoda birinchilardan bolib yerga ishlov berdilar, tabiatdan tanlab olish yoli bilan madaniy osimliklarning koplab navlarini yetishtirdilar. Ular murakkab sugorish inshoatlari va moslamalarini yaratdilar, tarixga malum bolgan birinchi suv tegirmonlari va abjuvozlarini qurdilar, dastlabki uy hayvonlarini qolga orgatdilar, ipak qurtlari boqib undan tabiiy ipak olishni kashf etidilar, nihoyatda murakab memorchilik sanatiga asos soldilar , tabiat kuchlari qarshisida qanchalik sabr toqatli, irodali, otkir fikrli, jismonan baquvvat va ruhan yengilmas bolishni jahona namoyon etdilar. Shu asnoda xilma-xil goyalarni yaratdilar, ularni amalga oshirdilar. Mafkuraviy jarayonlar tarixiy va ijtimoiy shart-sharoit bilan uzviy aloqador bolib, davrlar almashinuvi bilan yangilik tomon ozgaradi. Buni qadimdan Turon va Turkiston mintaqasi deb nomlangan, bugungi kunda uning markazi hisoblangan hozirgi Ozbekiston hududida yuz bergan jarayonlar bilan ham isbotlash mumkin. Malumki, milliy goya va mafkuraning tarixiy shakllari va korinishlari xalqimizning kop ming yillik otmishi davrida rivojlanib keldi. Mifologiya, teologiya va xalq manaviy-madaniy qadriyatlarida hamda Qadimgi Xorazm. Sogdiyona va Buktriyada ilk bor shakllangan, ajdodlarimiz tomonidan bundan 2700 yil oldin yaratilgan dastlabki yozma manbaa-Avesto kitobidan ham ezgulik goyalari ilgari surilgan. Yaxshilik bilan yomonlik ortasidagi azaliy kurash aks ettirilgan. Zardushtiylikning ezgulik va insonparvarlik xaqidagi qarashlari mintaqamizga islom dini kirib kelgunga qadar asosiy goyalar edi. Shuningdek, turkiy xalqlar ortasidagi Kok tangrisiga (osmon va quyoshga) siginish (shamanizm) va buddizm (buddaviylik) ham diniy etiqod sifatida Zardushtiylik bilan yonma-yon yashab keldi. Zardushtiylik mintaqada ilk bor shakllangan dastlabki davlat birlashmalari: Xorazm, Sogdiyona va Baktriyada davlat dini darajasiga kotarildi va rasmiy mafkura vazifasini ham bajardi. Kushon davlati davriga kelib Zardushtiylik bilan bir qatorda buddaviylik ham davlat dini vazifasini otay boshladi. Ammo, Turonning vaqti-vaqti bilan bosqinchilar xujumiga uchrab turishi, jamiyatdagi barqarorlikni izidan chiqara edi. Miloddan avvalgi VI-IV asrlarda Ahmoniy shohlari, 329-327 yillarda Aleksanr Makedonskiyning bosqinchilik yurishlari mintaqada mavjud bolgan mustaqil davlatchilikka malum muddatga chek qoyilishiga sabab boldi. Xalqimiz oz mutaqilligini qayta tiklash uchun dushmanga qarshi yillar davomida kurash olib bordi. Mustaqillik goyalari, oz milliy davlatchiligini tiklash uchun kurash xalqimizning oha paytdagi orzu-umidlari, tabir joiz bolsa, uning goya va mafkurasini tashkil qiladi. Ularga asoslangan halqimiz Kushon podsholigi va Buyuk Turk Xoqonligi kabi ulkan saltanatlarga asos soldilar. Biroq, tarixiy jarayon ozgarishi bilan mintaqada mustaqil davlatchilikka yana vaqtincha chek qoyishga togri keldi. VII asrning oxiri-VIII asrning boshlarida arab bosqinchilari Turonni bosib oldilar. Bunda istilo va istibdodga qarshi kurash goyalari yagona maqsad yolida, maslan, Turon zaminniarab istilochilaridan ozod qilish uchun janglarda birishtiruvchi goya boldi. Muqanna qozgaloni va uning ozodlik uchunkurash goyalari istibdodchilarga qarshi kurashda mafkura vazifasini bajardi. Mavorounnahrda (hozirgi Ozbekiston hududida) islom dinining tarqalishi xalqning yanoga maslakka birlashtirishdek tarixiy vazifani bajardi. IX-XII asrlarda somoniylar, qoraxoniylar, gaznaviylar, saljuqiylar, xorazmshohlar sulolalari tomonidan mintaqada asos solingan davlatlar nafaqat ozbek xalqi, balki jahon xalqlari tarixida ham chuqur iz qoldirdi. Muhammad Horazmiy, Abu Nasr Farobiy, Ahmad Fargoniy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy kabi allomalarining olmas asarlari jahon fanini boyitdi. Mutasavvuflar: Hoja Yusuf Hamadoniy, Ahmad Yassaviy, Abdulxoliq gijduvoniy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro; muhaddislar: Imom Buxoriy, Imom Termiziylarning talimotida aks etgan komil inson goyalari, adolat xaqidagi kurashlar jamiyatning manaviy-ahloqiy ruhini saqlash va mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu goyalar Vatan va xalq manfaati yolida fidoiylik va insonparvarlik ulugladi. Ular milliy-manaviy qadriyatlar sifatida xalqimiz madaniyati, adabiyoti va sanatida, jumladan, Mahmud Qoshgariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Lutfiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumiy, Mirzo Abdulqodir Bedilar ijodida chuqur orin egalladi. Sharqda, yani Turon zaminida esa jamiyat rivoji va bunyodkorlik goyalarining rivojida Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy qarashlari oziga xos orin tutadi. Al-muallim as-Soniy (Ikkin chi-muallim), Sharq Aristoteli deb nom olgan Abu Nasr Farobiy (873-99 yy.) ozining Fozil odamlar shahri, Fuqarolik siyosati, Baxt saodatiga erishuv xaqida kabi asarlarida olijanob jamiyat, adolat tuzum xaqidagi oz fikr-mulohazalarini bayon qilib, oz davri uchun izchil talimot yaratdi. U har tomonlama yetuk, barcha aholini baxt saodatga, ilm-marifatga olib boruvchi ideal jamoa haqidagi goyalarni ilgari surdi. Oz davrining buyuk mutafakkirlari Abu Rayxon Beruniy va Abu Ali Ibn Sinoning bu boradagi qarashlari ham oziga xosdir. Ular xar bir narsani kuzatish va tajriba asosida organishga, keyin xulosa chiqarishga intilganlar, barcha bunyodkorlik insonning mehnatiga bogliqligini takidlanganlar. Buyuk ozbek shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi Alisher Navoiy esa oz asarlari bilan jamiyat taraqqiyotining zamonasiga xos fazilatlarini yoritishga xarakat qilgan. U sherlari va dostonlarida razolatga, beqarorlikka, urushu janjallarga, marifatsizlikka qarshi kurash goyalarini uluglaydi. Insonlarni mehnatga, yaratuvchanlikka, adolatga chaqiradi. Uning orzulari Farqod va shirin, Saddi Iskandariy kabi dostonlarida oz ifodasini topgan. Shoirning bevosita ozi ham qator bunyodkorlik ishlariga bosh-qosh bolgan. Xitoy va hind mutafakkirlarining jamiyat rivoji haqidagi qarashlari va bunyodkorlik goyalar ham Osiyoning sharqona manaviyatida oziga xos orin tutadi. Jumladan, buyuk Xitoy mutafakkiri Konfusiy (mil.av. 551-479 yy.) goyalari hanuzgacha Xitoy xalqi mafkurasida yetakchilik qilib kelmoqda. Bu goyaning asosi jamavqe orqali miyatning xar qanday ijtimoiy larzalardan asrab qolish va insonlar manfaatini yuqori qoyishga qaratilgan. Allomaning maqsadi xalqni mavjud tartib qoidalarini xurmat qilish ruhida tarbiyalash bolgan. Bu goyaga kora, insonlar jamiyatning tabiiy taraqqiyotiga qarshi chiqmasligi, yani inqilobiy yolni tanlamasligi kerak. Konfusiy insoniyat xaqida fikr yuritar ekan, odamlar ijtimoiy kelib chiqishi yoki jamiyatdagi emas, balki odamiylik, adolatparvarlik, xaqgoylik, samimiyat, farzandlik izzat-xurmati kabi yuksak manaviy fazilatlarga erishish tufayli kamolatga yetishuvi mumkin deb, xisoblaydi. Bunday sharqona demokratiyaning tamoyillarini ozda aks ettirgan goyalar butun-butun davlatlarning uzoq yillar davomida barqaror yashab qolishiga sabab bolgani, Sharq xalqlarining tarixiy, ijtimoiy, siyosiy taraqqiyotiga oz ijobiy tasiri korsatgani shubxasiz. Hind xalqining buyuk farzandi Mahatma Gandi (1869-1948) oz manaviyati, goyalari va ilgor qarashlari bilan XX asrning buyuk shaxslaridan biriga aylangan. U mustamlakachilarga qarshi kurashning timsoli edi. U hindlar bilan musulmonlarning ozaro dostligini mustahkamlashga intildi. Unga xalq Mahatma-Buyuk qalb deb nom bergani ham shundan bolsa, ajab emas. R.Tagor fikriga kora: Gandi muvaffaqiyatining siri uning joshqin manavi ykuchida va behat darajada oz manfaatlaridan voz kechishidadir. U ozining oliyhimmatligi bilan noyobdir. Gandi hayotining ozi fidoiylik timsolidir. Bu goyalar ozbek davlatchiligining rivojlanishida ham muhim omil bolib xizmat qildi. Amir Temurning Temur tuzuklari, Nizom-ul-mulkning Siyosatnoma kitoblarida davlat idorasi va ahli fuqaroga munosabatda adolat, insof, diyonat, el-yurt tinchligi va obodligi bosh goya sifatida ilgari surildi. Bu goyalar Temuriylar davlati goyaviy tamoyillarning ustivor yonalishi edi. 4-masalaning bayoni. Hind xalqining buyuk farzandi Mahatma Gandi (1869-1948) oz manaviyati, goyalari va ilgor qarashlari bilan XX asrning buyuk shaxslaridan biriga aylangan. U mustamlakachilarga qarshi kurashning timsoli edi. U hindalar bilan musulmonlarning ozaro dostligini mustahkamlashga intildi. Unga xalq Mahatma-Buyuk qalb deb nom bergani ham shundan bolsa, ajab emas. R.Tagor fikriga kora: Gandi muvaffaqiyatining siri uning joshqin manaviy kuchida va behat darajada oz manfaatlaridan voz kechishidadir. U ozining oliyhimmatligi bilan noyobdir. Gandi hayotining ozi fidoiylik timsolidir. XVII-XIX asrlarda umummilliy manfaatlar urniga tor va cheklangan, shaxsiy va sulolaviy manfaatlarning ustun kuyilishi, jamiyat xayotida manaviy - axlokiy kadryatlarni mustaxkamlash va ilm - marifatni rifojlantirishga yetarlicha etibor berilmagani uzbek davlatchiligining tanazzulga yuz tutishiga, mustakillikning kuldan berilishiga, Turkistonda mustamlakachilik tizimi urnatilib, provardida milliy davlatchilikning yana bir bor tugatilishiga olib keldi. Shunga karamasdan, chukur tarixiy ildizlarga ega bulgan milliy goyalar tamomila yuk bulib ketmadi. Aksincha, mustamlakachilik sharoitiga ular milliy davlatchilikni tiklash, millat tarakkiyoti va istikboli uchun kurash bayrogi sifatida yana ilgari surila boshladi. Bu intilishlar XIX asrda marifatparvarlik goyalari bilan chikkan Axmad Donishning ilgor karashlarida, XX asr boshida yuzaga kelgan jadidchilik xarakatining tarakkiyparvar namoyondalari - Bexbudiy, Fitrat, Chulpon, Munavvar Kori, Abdulla Avloniy ijodi va faoliyatida yana xam kuchaydi. Jadidlar Turkistondagi xalklarni birlashtirish va butun ulkaning milliy mustakillikgi uchun kurash goyasini ilgari surdilar. Turkistonda boskinchi kizil armi va sovet tuzimiga karshi. kotarilgan istiqlolchilik xarakatining mafkurachilari ham aynanjadidlar boldilar. Biroq, mustabid sovet tuzumi bu goyalarga qarshi gayriinsoniy mafkurani ilgari surib, xalq manfaatlarini inkor etdi. Bu utopik xayolik goyalar real hayot talablariga javob bermas, xalqning manaviy turmush tarziga, jamiyat taraqqiyoti qonunlariga mutlaqo zid edi. Ular milliy istiqlolni tan olmas, milliy qadriyatlarni toptar, diniy etiqodga qarshi kurash asosiga qurilgan edi. Lekin, mustabid ularni xalqqa tan oldirish uchun jon-jahd bilan kurashdi. Bu siyosat ayovsiz kurashlar, taqib, tazyiq va zoravonliklardan iborat bolib, osha yillardagi mashum qatagonlar bu kurashning fojeali ifodasi edi. Bu tuzum olkamizda zorlik bilan ornatilgach, xalqimiz uning siyosati va mafkurasiga qarshi kurash olib bordi. Bu kurash shafqatsizlik bilan bostirilgach esa, yashirin tarzda davom etdi. Va nihoyat, 1937 yildagi ommaviy qatagon bu tuzum va uning mafkurasiga, goyalariga qarshi chiqqan, umummilliy manfaatlarni himoya qilgan, har qanday ozgacha fikrlaydigan kishini xalq dushmani deb elok qildi. Bazi milliy goyalarni ilgari surib, xalqimiz manfaatlarin himoya qilganliklari uchun bundaylarni yoq qilib yubordi. Bolshevizm va fashizm mafkuralari ortasida koplab ohshash jihatlar mavjud. Ayni paytda jiddiy tafovutlar ham kozga tashlanadi. Asosiy farqlardan biri bu millat omilini turlicha baholanishidir. Agar kommunistik taminot, xalqlarning milliy etnik oziga xosliklarining yoqotish, proletar baynalminalligi shiori bilan maydonga chiqqan bolsa, fashizm bir xukmron millatning irqiy etnik sofligini mutlaqlashtirishni targib-tashriq etadi. U irqchilikning homiysi hisoblanadi. XX asrning 30-yillarda Italiya va Germaniyada fashizmning galaba qozonishi nafaqat italyan va nemis xvalqining, balki dunyodagi millionlab insonlarning boshiga cheksiz kulfat solgani tarixining achchiq saboqlaridan biridir. Holbuki bu goyalar mazkur davlatlarda asr boshidanoq namoyon bola boshlagan edi. Masalan, Italiyada 1910 yilda Milliy goya nomli jurnal chiqa bshlagan, unda koproq agressiv millatchilik targib qilinar edi. Afsuski, oz davrida bunga beporvo qaraldi va u oxir-oqibat hukmron goyaga aynalandi. Ana shu sabadan ham bugungi kunda butun dunyodagi taraqqiyparvar gumanistik kuchlar bunday fojiali va noxush xolatlar takrorlanmasligi uchun hamjixatlik bilan kurash olib borishi ijtimoiy zarurat bolib qoldi. Rossizm sozi Rassa (irq) atamasidan kelib chiqqan. Bu atama XVII asrdan boshlab Yevropada Insoniyat naslini turli irqiy guruhlar, jamladan, oq, qora va sariq irqqa ajratish uchun qollana boshladi. Irqchilik talimoti ok tanli larning afzalligi, ularning azaldan oliy irq etib tanlangani, boshqa irqlarning esa oq larga qaraganda nomukammal yaratilganligi va hamisha taraqqiyotning quyi pogonalarida turishini asoslab beradi. Uning asosiy goyasi ozining ilohiy tabiatiga kora oq irqlarni quyi irqlar ustidan hukmron qilishga davat etishga qaratilgan edi. Irqchilik milliy mansubligi va terisining rangiga kora ajralib turuvchi kishilarga tazyiq otkazish, ularni xaqoratlash, urush va oldirish kabi xarakat xodisalarida yaqqol namoyon boldi. Ijtimoiy hukmronlikshakllaridan birining mafkurasi bolar ekan, u buyuk davlatchilik, ashaddiy shovinizm, tanlangan xalqlarning milliy afzalligi goyalari bilan chambar-chas boglanib ketdi. Irqchilik - kop qiyofali. Masalan, ozini oliy irq hisoblagan ingliz, ispan, fransuz bosqinchilari orta asrlar va ayniqsa, XVIII-XIX asrlarada Amerika, Avstraliya, Afrika va Osiyoda yerli xalqlarni koplab qirib tashladilar. Janubiy Afrika respublikasi tomonidan XX asrda uzoq yillar mobaynida otkazib kelingan irqiy ayirmachilik siyosati-shafqatsiz irqiy taxqirlash va kamsitishda oz ifodasini topdi. 1865 yilda AQShda tuzulgan Ku-kuluks-klan terroristik tashkiloti ham ozining oshkora irqchilik yonalishidagi faoliyati bilan ajralib turadi. Negrlarning fuqarolik huquqlarigi qarshi kurash va ularni mamlakatdan chiqarib yuborish uning asosiy goyasi hisoblanadi. Yana bir yozuv goya-terrorizm bugungi kunda ham insoniyatga katta tahdid sola boshladi. Jamiyatga doimiy qorquv, fitna-galamislik muhitini vujudga keltirish, zoravonlik yoli bilan jamiyat barqarorligini buzish, gunohsiz kishilar, jumladan, bolalarning halok bolishiga siyosiy maqsaddagi oldirish va portlashlar bu mudhish goyaning asl mohiyatini tashkil etadi. 5-masalaning bayoni. XX asrning oxiri XXI asr boshidagi mafkuraviy jarayonlar oziga xos ahamiyat kasb etadi. Xususan, sobiq Sovet davrida kommunistik partiya goyalari gegemonligi ozining salbiy oqibatlarini keltirib chiqardi. . Sotsializm tuzumining goyaviy inqirozida milliy oz-ozini anglash, millatlarning manfaatini himoya qilishga bel boglagan insonlar qatagon qilindi. Bu maqsadda mintaqada tarixan shakllangan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, marifiy aloqalarni izdan chiqarish, dost va birodar davlatlar, xalqlar va millatlar ortasiga nizo solish, keskinlik ochoqlarini keltirib chiqarish uchun turli goyaviy, diniy va mafkuraviy vositalar ishga solinmoqda. Ayniqsa, Markaziy Osiyo xalqlarining dunyoqarashi va manaviyatida islom dinining mustahkam orin egallaganidan foydalanib, ularga islomiy saboq berish, islomni qayta tiklash bayrogi ostida mintaqada diniy ekstremizm va fundamentalizmni keng tarqatish borasida olib borilayotgan qoporuvchilik xarakatlari kuchaydi. Malumki, fundamentalizm, ekstremizm, terrorizm, kabi tushunchalar jamiyatda qabul qilingan qonun-qoidalarga mos kelmaydigan va ularga zid bolgan goyalar hamda ular asosidagi xarakatlarni ifodalaydi. qandaydir bir yonalishni buzib talqin etgan holda siyosiy maqsad qoyuvchi xarakat ekstremizmga olib keladi. Ekstremizm qanday nomlangan yoki qanday korinishga ega bolmasin, uning asosiy maqsadi jangari guruhlarni shakllantirish orqali hokimiyat tepasiga kelishdan iborat. Xuddi shunday fundamentalizm, terrorizm kabi sozlar ham tom manoda hokimiyat yoki biror bir garazli maqsadlar uchun kurashuvchi ijtimoiy-siyosiy guruh va oqimlarga tegishlidir. Masalan, fundamentalizm atamasi aslida, xristian dini bilan bogliq holda shakllangan. Uning birinchi bor rasmiy qollanishi 1908 yili AQShning Kaliforniya shtati protestantlari tuzgan Xristian dinining fundamental tushunchalari konferensiyasi ga (The Conference on Cristian Fundamentalis) tegishli blib, quyidagicha asosiy 5 ifodalaydi: -isusning bokira ayoldan dunyoga kelgani: -uning insoniyat gunohlarini oqlash uchun qurbon bolgani; -jisman qayta tirilishi; -yer yuziga jismonan ikkinchi bor kelishi; -kitobning muqaddasligi va uni dastlabki sof holiga qaytarish. Diniy ekstremizm ozining ikki xususiyati bilan ajralib turadi: - ularning aqidalariga kora, goyo barcha hozirgi zamon musulmon jamoalari islomiy tuslarini yoqotganlar va johiliya (islomdan avvalgi) asri jamiyatlariga aylanganlar. Bunday yondashuv hukumat va uning olib borayotgan siyosatini tanqid qilishga asos bolib xizmat qiladi; - ular go yo faVat haqiqiy musulmonlar, ya ni ularning o zlari hokimiyatga kelgach barpo bo lajak islomiy tartibni o rnatish uchun keskin va agressiv harakat Vilish zarur deb hisoblaydilar. Bugun diniy ekstremizm va fundamentalizm tomonidan Markaziy Osiyoda olib borilayotgan qoporuvchilik va terroristik xarakatlar xam ana shunday maqsad, yol va uslublarga tayanmoqda. Diniy ekstremizm va fundamentalizmining mintaqamiz, hususan mamlakatimiz taraqqiyotiga xavf tugdirayotganligini Prezidentimiz teran anglab, bu qanday dahshatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan hammamizni ogoh qilgan edi. Toshkentda fevral fojealari sodir etilmasdan ikki yil oldin Prezident I.A.Karimov ozining Ozbekiston XXI asr bosagasida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari nomli fundamental asarida shunday yozgan edi: Koplab siyosatchilar, olimlar, jurnalistlar XX asr oxirida yuz bergan Islom uygonish, qayta islomlanish, islom fenomeni va boshqa turli-tuman nomlar bilan atalgan hodisaning sabablarini tushuntirib berishga harakat qildilar. Bu tushunchalar haqida munozaraga kirishmagan holda, etiborni jahon hamjamiyati hayotida islom qadriyatlarini tiklash bayrogi ostida roy berayotgan hodisalar goyat xilma-xil, kop qirrali, bazan ziddiyatli va hatto qarama-qarshi qutbli ekanligiga qaratmoqchiman. Shu bilan birga aniq-ravshanki, jahon jamoatchiligi bu jarayonlarga juda katta qiziqish bilan qarabgina qolmayapti. Uning diniy ekstremizm va fundamentalizm kabi keskin hodisalar munosabati bilan bezovtalanayotganligi bazan esa, hatto xavfsirayotgani ham kozga tashlanmoqda. Afsuski, hozirgi zamon sharoitida ana shu ota keskin korinishlar jiddiy mojarolarni, ziddiyatlarni keltirib chiqarishi, barqarorlik va xavfsizlikka tahdid solishi mumkinligini insoniyatni chochityapti. Shundan darak beruvchi fikrlar ancha-muncha toplanib qolgan. Ozbekistonning mustaqilligini mustahkamlash, uning xavfsizligini taminlash zarurligi nuqtai nazardan qaraganda, bu xodisalar bizda ham jiddiy tashvish tugdirmoqda.1 Agar Ozbekistonda dushmanlarimiz moljallagan maqsadlar amalga oshsa, bu nafaqat bizda, balki butun mintaqa davlatlarida ham juda katta siyosiy ozgarishlarning sodir bolishiga sabab bolishi, mintaqaviy integratsiya jarayonlariga ozining ulkan salbiy tasirini otkazishi mumkin edi. Terroristlarning amalga oshirgan qoporuvchilik harakatlari kozlagan maqsadiga yetmadi va yetolmaydi ham. Yana bir yozuv goya-terrorizm bugungi kunda ham insoniyatga katta tahdid sola boshladi. Siyosiy terrorizm XIX asrdayoq vujudga kelgan edi. Lekin u XX yuz yillikda keng quloch yozdi. Garbiy germaniyadagi qizil armiya va Italiyadagi qizil brigada guruhlari, Ispaniyadagi basklar tashkiloti, Olsterdagi Inqilobiy-haloskorlik armiyasi, Perudagi Porloq hayot kabi birlashmalar zamonaviy siyosiy terroristlarning birinchi avlodi edi. Keyingi yillarda dunyoning onlab mamlakatlarida, jumladan, bizning yosh davlatimiz chegarasiga yaqin davlatlar hududlarida ham terrorizm ochoqlari paydo boldi. Ular mustaqil Ozbekistonga qarshi kuch yigmoqda. Chunonchi, Toshkentda 1999 yilda yuz bergan fevral voqelari, 2000 yilyoz oylarida Surxondaryoga Afgonistondan otgan terroristik guruhlar xuruji buzgunchi siyosiy kuchlarning xalqimiz demokratik taraqqiyot yolidan qaytarishga bolgan urinishlari tox tamaganidan guvohlik beradi. Tarixdan malum bolgan real mustabidtuzumlarni qiyosiy tahlil etish ular amal qilgan mafkuralarning quyidagi umumiy xususiyatlarini hamda bu goyalarni amalga oshirish bilan bogliq qator salbiy oqibatlarni aniqlash imkonini beradi. Lekin tarix xaqiqati shunday iboratki, mustabidchilik mafkuralarining turli andozalari va ularning loyixalari asosida yaratilgan demokratiyaga qarshi tuzumlarning pirovard natijada halokatga uchrashi muqarrardir. Xullas, bugungi kunda xavfsizlikni taminlash bilan bogliq bolgan muammolarni hal etish mintaqadagi barcha mamlakatlarning istiqbolini ham bir qadar belgilab beradi. Shuning bilan birga bu mintaqada yashayotgan xalqlarning azaliy qon-qarindoshligi, hamkorligi va manaviy - ruxiy yaqinligini mustaxkamlashda ham ota muhim ahamiyatga molik masala bolib qolaveradi. Xuddi shuningdek, mintaqaga qarshi qaratilgan mafkuraviy tasirlarga qarshi kurashni kuchaytirishda umummintaqaviy birlikni mustahkamlashning ahamiyati ham oshib boraveradi. Prezidentimiz I.A.Karimov xaqqoniy ravishda takidlaganidek: Kop sinovlar, azobu uqubatlar, xatolar, fojealar, qatogonlar boshdan kechirgan, asrimiz poyoniga yetayotgan, insoniyat yangi asr bosagasida turgan bugungi kunda turli xil eski va yangi mafkuralarning ozaro kurashi xar qachongidan ham kora shiddatli tus olmoqda. Rang-barang, bazan bir-biriga zid dunyoqarashlar, siyosiy, milliy, diniy oqimlar, mazhab va sektalalar ortasidagi fikr talashuvlari goho bahs-munozara doirasidan chiqib, qon toqnashuvlar, ommaviy qirginlarga sabab bolmoqda odamlar boshiga behisob qaygu-kulfatlar solmoqda. Ana shu sababdan ham mustaqil Ozbekiston hozirgi davrda millat, jamiyat, davlatning birlashtiruvchi bayrogi bolgan milliy goya va mafkurani shakllantirish yuzasidan faollik bilan ish olib borilmoqda. Bu mafkura mustaqillik yillarida erishilgan galabalarni, eng katta yutugimiz bolgan istiqlolimizni, Ona Vatanimizni, farzandlarimizning baxtli kelajagini fidoiylik bilan himoya qilish, doimo huyor va sergak bolishga yordam beradi. Zero, Ozbekiston bizning umumiy uyimiz-uni asrash va har birimizning vazifamizdir. Shu manoda milliy istiqlol goyasi har birimizning qalbimizga singadigan, umumiy goyamiz, ongmiz, dunyoqarashimizning tarkibiy qismidir. MAVZUGA OID TAYANCH TUSHUNCHA VA IBORALAR: Milliy goyaning tarixiy ildizlari, mifologiya, teologiya, Avesto va Zardushtiylikda goyalar takomili, Garb mamlakatlarida ilk goyaviy qarashlar, Sokrat, Platon, Aristotel, Geraklit, Pifagor va boshqa mutafakkirlarning goyalari, Sharq va Markaziy Osiyoda goyalarning namoyon bolishi, Xorazmiy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino merosida goyalar mavzui, Temuriylar davri goyalari,Xristianlik goyalari, goyaviy inqiroz, milliy oz-ozini anglash. MAVZUNI OZLASHTIRISH YUZASIDAN SAVOLLAR: Mifologik xarakterdagi dastlabki goya korinishlariga misol keltiring... Ilk milliy-diniy asosdagi milliy goyalardan Qandaylarini bilasiz? Sharqda, yani Turon zaminida esa jamiyat rivoji va bunyodkorlik goyalarining rivojida kimlarning qarashlari oziga xos orin tutadi. Ozbek davlatchiligining rivojlanishida muhim omil bolgan qanday asarlarni bilasiz? Rossizm sozi qanday sozdan kelib chiqqan va qachondan boshlab bu atama qollanila boshlandi? Siyosiy terrorizm qachon vujudga keldi-yu, qachondan boshlab jiddiy tahdid sola boshladi? XX asrning oxiri XXI asr boshidagi mafkuraviy jarayonlar oziga xos xususiyatlarini izohlang... MAVZUGA OID ADABIYOTLAR: Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri-T.: Adabiyot va sanat, 1993 yil. Imom Buxoriy Hadis 4 jildlik.- T.: Qomuslar, 1992 yil. Abu Rayhon Beruniy Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar-T.: 1968 yil. Jaloliddin Rumiy. Manaviy masnaviy- T.: Sharq, 1999 yil Temur tuzuklari- Adabiyot va sanat, 1991 yil. Karimov I. A. Jamiyatimiz milliy goyasi xalqni xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin T.: Ozbekiston, 1998. Karimov I.A. Milliy goya xalq etiqodi va buyuk kelajagiga ishonchdir T.: Ozbekiston, 2000. Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish Konsepsiyasi 2010 yil, 12 noyabr Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar.(qollanma) T.: Yangi asr avlodi, 2001 yil. Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar.(darslik) T.: Akademiya, 2005 yil. Falsafa Qomusiy lugat.T.: Sharq, 2004 yil. Qadimgi va orta asr Garbiy Yevropa falsafasi T.: Sharq, 2003 yil. Otamurodov S. Globallashuv va miliy-manaviy xavfsizlik. T.: zbekiston, 2013 yil. Oxsford University Press Inc nashriyoti NewYork, Michail Freeden 2003. 2- bo lim Goyaning shakllanishi 12-13 betlar, 1va 2 abzaslar (2- ma ruza matniga mos tushadi.) ELEKTRON MANBALAR: www. tdpu. uz www. Ziyonet. uz www. edu. uz www. manaviyat. uz www. google.uz http //www. politik.ru 3- mavzu:MILLIY GOYA, IJTIMOIY TARAQQIYOT VA MAFKURAVIY JARAYONLARNING OZARO BOGLIQLIGI 3.1.Maruza mashgulotining oqitish texnologiyasi Vaqti 2 soat Talabalar soni: 60-70 nafarOquv mashgulotining shakli: Kirish, vizual maruza:Maruza mashgulotining rejasi1. Ijtimoiy taraqqiyot va tarixiy jarayonlarning milliy goyalar shakllanishi hamda amal qilishiga tasiri 2. Tarixiy xotira va milliy goya rivojida ijtimoiy manaviy omilning orni 3.Siyosat va mafkuraning ozaro aloqadorligi va farqi. Siyosatni mafkuralashish va mafkurani siyosatlashtirish oqibatlari. 4.Milliy goyada mentalitetning namoyon bolishi.Oquv mashgulotining maqsadi: Talabalarga milliy goya, ijtimoiy taraqqiyot va mafkuraviy jarayonlarning ozaro bogliqligini tushuntirish, ularning mavzuni puxta ozlashtirishlariga erishishPedagogik vazifalar: - Talabani qiziqtirish, bilim darajasini oshirish, yonaltirish, boshqarish; - Talabani faollashtirib, yangi mavzuning bayoni va uni mustahkamlashda hamkorlikka chorlab, maqsadga erishish; - Ananaviylikning noananaviylik bilan uygunlashuviga muvaffaq bolishOquv faoliyatining natijalari: Talaba: - Bilim darajasi yuksaladi; - Mustaqil fikrlash konikmalariga ega bolib boradi; - Berilgan didaktik materiallarni organadi; - Yangi mavzuning bayoni va uni mustahkamlashda bevosita ishtirok etadi; - Mavzuni atroflicha organishga erishadi; - Faol harakat shakllanadi. Oqitish uslubi va texnikasiFikrlar hujumi, savol-javob, vizual maruza, , charxpalak, B.B.B.texnologiyalariOqitish vositalariDarslik va qoshimcha adabiyotlar, doska, bor(yoki vatman va marker), oqituvchi nutqi, tarqatma materiallar, kompyuter vositalari, jumladan ekranOqitish shakliMaruza mashguloti, Jamoa bolib va individual ishlashOqitish shart-sharoiti Proektor, kompyutor bilan jihozlangan auditoriya 3.2.Maruza mashgulotining texnologik xaritasi: Bosqichlar, vaqtiFaoliyat mazmuni:Oqituvchi:Talaba:1-bosqich. Kirish (5 min)1.1.Fikrlar hujumi orqali otgan dars mavzusini mustahkamlaydi(1-ilova) 1.2.Fikrlarni tinglab, ularni yangi mavzu bilan boglaydi, yangi mavzu va uning rejalarini elon qiladi (2-ilova)Maruzaga tayyorgarlik koradi.2-bosqich. Asosiy qism (55 min)2.1.Mavzu boyicha talabalarni qiziqtirgan savollarni tinglaydi. 2.2. Savollarga javob berish bilan bir qatorda vizual materiallardan foydalangan holda mavzuni bayon qilishga kirishadi.. Mavzuga oida tushunchalarni bayon qilish jarayonida misollar keltirishga talabalarni jalb qiladi. (3-ilovalar toplami) Uyda tayyorlab kelgan savollarini oqituvchiga beradi, javobni diqqat bilan tinglaydi. Fikrlash jarayonida milliy goyaviy izchillikka amal qiladi. Tushunchalar izohi uchun misol keltiradi, maruzani yodda saqlashga harakat qiladi3-bosqich Mavzuni mustahkam lash (10 minut)3.1.Mavzuni mustahkamlash, talabalar faolligini oshirish maqsadida ekranga Charxpalak usulidagi topshiriqni chiqarib, uni echish usulini malum qiladi(4-ilova) 3.2. Javoblarni tahlil qilib, xatolarni toldiradiTopshiriqni diqqat bilan etibor qaratib, javob topishga intiladi. 4-bosqich: Yakuniy qism: (10 min)4.1. Mavzuni yakunlaydi, faol talabalarni ragbatlantiradi. 4.2. Mustaqil ish uchun talabalarga Ozbekistonning mustaqil taraqqiyoti jarayonida yangi goyalarning takomillashuv jarayoni ga misol yozib kelishni topshiradi. Tinglaydi Mustaqil ishni yozib oladi. 1-ilova: 2-ilova: 3-ilovalar t> plami:   z tarixini yaxshi bilish > z tarixiy ildizlarini anglashtarixiy xotira MILLATGA MANSUBLIGINI ANGLASHMILLIY QADRIYATLARNI ANGLASH     SHAPE \* MERGEFORMAT  SHAPE \* MERGEFORMAT  EMBED PowerPoint.Slide.8  EMBED PowerPoint.Slide.8 4-ilova Charxpalakning quyi va yuqori qismidan bir biriga tegishli tushunchalarni aniqlang... ! Ijtimoiy taraqqiyot sohalariTarixiy xotiraMilliy g oya tizimi1iqtisod2siyosat3huquq4axloq5din6milliy ong7milliy > zlikni anglash8milliy mitalitet9> z tarixini yaxshi bilish10> z tarixiy ildizlarini anglash 11millatga mansubligini anglash   MILLIY GOYA, IJTIMOIY TARAQQIYOT VA MAFKURAVIY JARAYONLARNING OZARO BOGLIQLIGI mavzusidagi maruzai bayoni REJA Ijtimoiy taraqqiyot va tarixiy jarayonlarning milliy goyalar shakllanishi hamda amal qilishiga tasiri Tarixiy xotira va milliy goya rivojida ijtimoiy manaviy omilning orni Siyosat va mafkuraning ozaro aloqadorligi va farqi. Siyosatni mafkuralashish va mafkurani siyosatlashtirish oqibatlari Milliy goyada mentalitetning namoyon bolishi 1masalaning bayoni: Ijtimoiy taraqqiyot va tarixiy jarayonlar milliy goyalarning shakllanishi hamda amal qilishiga bevosita tasir korsatganligi haqida tarix guvohlik beradi. Zero, insoniyat tarixi xilma-xil goya va mafkuralarning vujudga kelishi, amaliyoti, bir-biri bilan munosabatidan iborat uzluksiz jarayondir. Bu jarayonda turli goyalar u yoki bu kuchlarga xizmat qilishi, oziga ishongan kishilarni qanday maqsadlar tomon etaklashiga qarab bir-biridan farqlanadi. Mafkura va goyalar tarixiy taraqqiyotda etakchi mavqelardan birini egallaydi. Insoniyatning kop ming yillik otmishi buni yaqqol tasdiqlaydi. Er yuzida dastlabki odamzod paydo bolib, uning urug, jamoa yoki xalq sifatida shakllanishi roy bergan dastlabki davrlardayoq ularni birlashtirib turadigan umumiy goya va mafkuraga ehtiyoj tugildi. Prezidentimiz Islom Karimov takidlaganidek: Chunki, mafkura jamiyatda yashaydigan odamlarning hayot mazmunini, ularning intilishlarini ozida mujassamlashtiradi Jahon tajribasiga nazar tashlasak, butun dunyo taraqqiyotiga ulkan tasir korsatgan nazariy talimot va mafkuralarni yaratish uchun insoniyat tarixining turli davrlarida ulkan aql-zakovat, istedod va teran tafakkur sohiblari mislsiz zahmat chekkanini koramiz. Suqrot va Platon, Konfutsiy va Zardusht, Amir Temur, Alisher Navoiy, Maxatma Gandi kabi buyuk mutafakkirlarning faoliyati buning yaqqol tasdigidir. Hayotning, borliqning - mohiyatini anglash togrisidagi buddizm dinining asoschisi Siddhartxa Gautama qarashlari muhim orin tutadi. Har qanday insoniy tuygu, hissiyot, ehtiros va istak azob uqubatlarni chuqurlashtiradi. Hayot azob, tugilish, sevish, olim, azobdan iborat. Borliq girdobidan chiqib olish uchun gaflatdan uygonish, dunyo mohiyatini anglash, hayotga chanqoqlikdan, kongilxushliklarga, lazzatlarga, hokimiyatga, boylikka intilishlardan voz kechish lozim. Faqat shundagina najot topish yoliga kirish mumkin. Inson beshta axloqiy talabga amal qilishi talab qilinadi. Bu axloqiy talabga kora, har bir kishi yomonlik qilishdan, yolgon gapirishdan, ogrilik qilishdan, his-tuygularga ortiqcha berilishdan, ichkilikdan ozini tiyish lozim. Siddhartxa Gautama insonni hayotda azob-uqubatlardan qutqarishning yollarini topish haqidagi talimotida, uning echimi insoning oziga bogliqligini asoslashga urinib, inson faqat oz kuchiga tayangan holda najotning olijanob quyidagi sakkizlik yolidan ongli harakat qilib sobitqadam borishi orqali oz maqsadiga erishishi mumkin degan goyani ilgari suradi. Milliy goya xalqning tarixiy taraqqiyoti asosi hamda insoniyatning oz- ozini anglashi mahsulidir. Aslida milliy goya mohiyatida xalq manfaati ifodalanadi. Malumki, milliy goya va mafkuraning tarixiy shakllari va korinishlari xalqimizning kop ming yillik otmishi davrida rivojlanib keldi. Qadimgi Xorazm, Sugdiyona va Baqtriyada ilk bor shakllangan, ajdodlarimiz tomonidan bundan 2700yil oldin yaratilgan dastlabki yozma manba Avesto kitobida ham ezgulik goyalari ilgari surilgan. Yaxshilik bilan yomonlik ortasidagi azaliy kurash aks ettirilgan. Zardoshtiylikning ezgulik va insonparvarlik haqidagi qarashlari mintaqamizga islom dini kirib kelgunga qadar asosiy goyalar edi. Shuningdek, turkiy xalqlar ortasidagi Kok tangrisiga (osmon va quyoshga) siginish (shamanizm) va buddizm (buddaviylik) ham diniy etiqod sifatida zardoshtiylik bilan yonma-yon yashab keldi. Zardoshtiylik mintaqada ilk bor shakllangan dastlabki davlat birlashmalari: Xorazm, Sugdiyona va Baqtriyada davlat dini darajasiga kotarildi va rasmiy mafkura vazifasini ham bajardi. Kushon davlati davriga kelib zardoshtiylik bilan bir qatorda, buddaviylik ham davlat dini vazifasini otay boshladi. Ammo, Turonning vaqti-vaqti bilan bosqinchilar hujumiga uchrab turishi jamiyatdagi barqarorlikni izdan chiqarar edi. Miloddan avvalgi VI-IV asrlarda Ahmoniy shohlari, 329-327yillarda Aleksandr Makedonskiyning bosqinchilik yurishlari mintaqada mavjud bolgan mustaqil davlatchilikka malum muddatga chek qoyilishiga sabab boldi. Xalqimiz oz mustaqilligini qayta tiklash uchun dushmanga qarshi yillar davomida kurash olib bordi. Mustaqillik goyalari, oz milliy davlatchiligini tiklash uchun kurash xalqimizning osha paytdagi orzu-umidlari, tabir joiz bolsa, uning goya va mafkurasini tashkil qiladi. Ularga asoslangan xalqimiz Kushon podsholigi va Buyuk Turk Xoqonligi kabi ulkan saltanatlarga asos soldilar. Biroq, tarixiy jarayon ozgarishi bilan mintaqada mustaqil davlatchilikka yana vaqtincha chek qoyishga togri keldi. VII asrning oxiri - VIII asrning boshlarida arab bosqinchilari Turonni bosib oldilar. Bunda istilo va istibdodga qarshi kurash goyalari yagona maqsad yolida, masalan, Turon zaminni arab istilochilaridan ozod qilish uchun janglarda birlashtiruvchi goya boldi. Muqanna qozgoloni va uning ozodlik uchun kurash goyalari istiqlolchilariga qarshi kurashda mafkura vazifasini bajardi. Movarounnahrda (hozirgi Ozbekiston hududida) islom dinining tarqalishi xalqning yagona maslakka birlashtirishdek tarixiy vazifani bajardi. IX-XII asrlarda somoniylar, qoraxoniylar, gaznaviylar, saljuqiylar, xorazmshoxlar sulolari tomonidan mintaqada asos solingan davlatlar nafaqat ozbek xalqi, balki jahon xalqlari tarixida ham chuqur iz qoldirdi. Muhammad Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Fargoniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy kabi allomalarning olmas asarlari jahon fanini boyitdi. Mutasavvuflar: Xoja Yusuf Hamadoniy, Ahmad Yassaviy, Abdulxoliq Gijduvoniy, BahouddinNaqshband, Najmiddin Kubro; muhaddislar: Imom Buxoriy, Imom Termiziylarning talimotida aks etgan komil inson goyalari, adolat haqidagi qarashlar jamiyatning soglom manaviy-axloqiy ruhini saqlash va mustahkamlashga xizmat qildi. Bu goyalar Vatan va xalq manfaati yolida fidoyilik va insonparvarlikni ulugladi. Ular milliy-manaviy qadriyatlar sifatida xalqimiz madaniyati, adabiyoti va sanatida, jumladan, Mahmud Qoshgariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Lutfiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumiy, Mirzo Abdulqodir Bedillar ijodida chuqur orin egalladi. Bu goyalar ozbek davlatchiligining rivojlanishida ham muhim omil bolib xizmat qildi. Amir Temurning Temur tuzuklari, Nizom-ul-mulkning Siyosatnoma kitoblarida davlat idorasi va ahli fuqaroga munosabatda adolat, insof, diyonat, el-yurt tinchligi va obodligi bosh goya sifatida ilgari surildi. Bu goyalar Temuriylar davlati goyaviy tamoyillarining ustuvor yonalishi edi. 2-masalaning bayoni. Goya va mafkuraning rivojlanishidagi muhim omillardan yana biri tarixiy xotiradir. Ayni paytda tarixiy xotira eng muhim ijtimoiy manaviy omillar biri hisoblanadi. YAni, millat ozini xalq sifatida, el sifatida anglamaguncha, tarixiy xotirasi uygonmagunicha u ozining obrusi, qadr-qimmati, or-nomusi xaqida qaygura olmaydi, milliy gurur va iftixor tuygusini xis eta olmaydi. ozlikni anglash xalqni uygotuvchi, faol xarakatga keltiruvchi, ijtimoiy uyushtiruvchi kuch bolib, uning negizida bu bizniki degan egalik xissiyoti yotadi. Albatta, bu xissiyot muayyan meyorda bolganda ijobiy xususiyat kasb etadi. Meyoridan oshganda esa u xalqni manmanlikka, tajovuzkorlikka undaydi, meyoriga yetmaganda esa, milliy nigilizmga, tushkunlikka, xor-zorlikka olib keladi. Sharq va garbda, Osiyo va Yevropa xalqlari xayotida xam ozlikni anglash tuygusining uygonishi, pirovard natijada, ularning yuksalishiga, birlashishiga, boshqa xalqlar bilan ijobiy musobaqaga kirishuviga turtki bolgan. Shu manoda, bizda xam Ozbekiston yagona Vatan degan tuygu yuksak ijtimoiy darajada shakllanmoqda. Ozbekiston diyorida qadimdan turli sivilizatsiya vakillari, madaniy qatlamlar, xilma-xil etiqod va dunyoqarashlar yonma-yon yashab kelgan. Bu yerda yashovchi xalq, yurtboshimiz Karimov I.A. takidlaganidek, boshqa joydan kochib kelib, ornashib qolgan emas. Bu zamin ota-bobolarimiz yashab otgan azaliy va muqaddas makondir. Bu zamin Sharq va garbning, Shimol va Janubning, qadim otmish va Buyuk kelajakning tutashgan joyi, Markaziy Osiyoning yuragi, insoniyat tafakkuri, fan va madaniyatining eng kadimgi ochoolaridan biridir. Bu tuproqda jaxonni xayratga solgan sivilizatsiyaning ildizlari vujudga kelgan, insoniyat tarixining eng qadimgi davrlariga mansub diniy va falsafiy ananalar shakllangan. qadimgi Yunon faylasufi Geraklit bu yurtni falsafiy tafakkurning beshigidir, deb bekorga tariflamagan. Shuni takidlash joizki, bizning sivilizatsiya oziga xos tafakkur uslubiga tayanadi. Bunday tafakkur uslubi kop olchovli (yani bir vaqtning ozida bir masalaning kop jixatlarini qamray olish), tolerant (yani turlicha nuqtai nazarlar va mafkuralarning bir-biriga daxl etmasdan yashay olishi, ozgacha qarashlarga nisbatan toqatlilik va bagrikenglik) va ochiq tizimga ega bolgani (yani turlicha fikrlarga, nuqtai nazarlarga chegara qoymaslik, ozgacha qarashlarning kirib kelishiga tosqinlik qilmaslik, yangicha qarashlarga nisbatan toqatlilik) sababli yurtimizda turlicha qarashlar va turlicha diniy etiqodlar yonma-yon yashay olgan. Bunga bizning zaminimizda uzoq vaqt xam otashparastlik, xam buddaviylik, xam yaxudiylik, xam xristianlik, xam islom dinlari bolganini misol keltirish mumkin. Bu zaminda bir ibodatxona ichida turib turli din vakillari ozaro munozaralar olib borgan, lekin bir-birining insoniy shaniga til tekkizmagan. Bunday munozaralarda turli din va mazxab vakillari bir-biridan xayrli odatlarni organib olishgan, xamda dinlariga tadbiq etishgan. Shu tariqa turli dinlarning moxiyatidagi eng ilgor insoniy anana va odatlar xalqimiz qalbidan joy olgan. Shu sababli xam saxovatli zaminimizda yashab otgan buyuk mutafakkirlarning falsafiy qarashlarida insoniy goyalar ustuvorlik qilgan va ularning talimotlarida voqelik keng kolamda, teran va mukammal ifodalangan. Bu donishmandlarning falsafiy goyalarida sinkretik (yani turlicha goyalarning bir butunlikda jamlashuvi) va sinergetik (oz-ozini takomillashtiruvchi, keng, kop olchovli va ochiq sistemali) tafakkur uslubining ustuvorligi yaqqol kozga tashlanadi. Buning zamirida xalqimizning turmush tarzida bir tomondan turgun (xunarmandchilik, bogdorchilik va dexqonchilik), ikkinchi tomondan esa kochmanchi (chorvachilik) kasblarining azaldan uygunlashib kelganligi yotadi. Prezidentimiz Karimov I.A. bu xaqda fikr yuritar ekan, ana shu xolat ozimizning xududimizdagi yaylovlardan-yaylovlarga, qishlik va yozlik makonlarga kochib otish tom manodagi saroyi xalqlarga xos kochmanchilikdan tubdan farq qilishini mantiqiy asosda korsatib bergan. Alpomish, Gorogli, Rustamxon kabi xalqimizning milliy dostonlari xam bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi. Yuqorida aytilganlar tarixiy jixatdan ozlikni anglashga misol bolsa, davrlar ozgarishi bilan bu tushuncha yangicha mano-mazmun kasb etib, yangicha korinishlarda namoyon boladi. Masalan, iqtisodiy, siyosiy, manaviy, madaniy, axloqiy, xuquqiy ozlikni anglash uning turli shakllaridir. Bundan tashqari, muayyan mamlakatning muayyan ishlab-chiqarish yoki fan soxasidagi yetakchi kuch sifatida ozligini anglash xollari xam uchrab turadi. Misol uchun Yaponiya XX asrning ikkinchi yarmida jaxonda elektronika sohasidagi yetakchi (lider) sifatida ozligini angladi va bu sifatini saqlab qolish uchun barcha choralarni korib kelmoqda. Bugungi kunda biz uchun Ozbekiston istiqlolini asrab-avaylash, uni saqlab qolish, Vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligiga asoslanadigan milliy goyaga asoslangan ozlikni anglash tuygusi nixoyatda zarur. Milliy goya deb takidlaydi Prezident Karimov I.A., birinchi navbatda yosh avlodimizni vatanparvarlik, el-yurtga sadoqat ruxida tarbiyalash, ularning qalbiga insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini payvand qilishdek olijanob ishlarimizda madadkor bolishi zarur.1 Ozlikni anglashning muxim jixatlari nimada? Bu shundaki, mazkur ijtimoiy tuygu tufayli millat ozining kimligini, nimalarga qodiru nimalarga qodir emasligini, qanday yutuqlari boru qanday kamchiliklarga ega ekanligini, Qanday yoldan, qayoqqa borishi lozimligini anglaydi. Ana shu asosdan kelib chiqqan xolda xulosa qilib aytadigan bolsak, milliy istiqlol mafkurasi xalqimizning bunyodkorlik saloxiyati va tanlangan yolimizning togriligini anglash omilidir. U otmishni kelajak bilan boglaydigan manaviy koprik bolib xizmat qiladi. YAni xalqimizning otmishda erishgan manaviy boyliklariga egalik qilishiga, ongimizga, shuurimizga singib ketgan ozbekona tafakkur tarzi orqali bugungi voqeligimizni aks ettirishda, uni boshqarishda va boy tarixiy tajribalarimizga tayangan xolda kelajagimizni bunyod etishda goyaviy tayanch boladi. 3-masalaning bayoni. Siyosat va mafkura ozaro aloqador tushunchalardir. Oz ornida ular bir biridan tubdan farq qiladi. Siyosat va mafkura jarayonlarining ozaro birligi haqida olimlar tomonidan mukammal fikrlar ishlab chiqilmagan bolsa-da, Prezident I.Karimov asarlarida ularning uzviy aloqadorligi haqidagi jaraenlar korsatilgan. Zero: Siyosiy hayotning barcha sohalarini erkinlashtirish, jamiyatda demokratiya, fikr va vijdon erkinligi tamoyillarini, gumanizm shyalari va umuminsoniy qadriyatlarni qaror toptirish, demokratiyaning zaruriy sharti bolgan kolpartiyaviylik muhitini vujudga keltirish lozim. Amaldagi koppartiyaviylik bu har xil qarash va goyalar ortasidagi bahs-munozara, turli partiyalar, jumladan, muxolif partiyalar uchun ham siyosiy raqobat maydoni demakdir. Milliy demokratik davlatchiliknm qonun chidaruvchi, ijro va sud hokimiyatlariga bolinish borasidagi konstitutsiyaviy tamoyil asosida barpo etish' olijanob vazifadir. Mafkura va siyosat ijtimoiy hodisadir. Bular inson faoliyatini, uning turmush tarzini qamrab olgan, ozaro bogliq bolgan ikki sohadir. Dunyo xalqlari faoliyatida manaviyat katta ahamiyat kasb etgan bolsa, siyosat ham nazardan chetda qolgan emas. Shu sababli, bu masalaga qadimdan etibor qaratilgan. Turli mamlakatlarda turlicha yondoshilgan. Zero, siyosat saltanat eki davlatni boshqarish bilan bogliq bolgan. Eng qadimgi xalk; ogzaki ijodiyoti, yozma asarlar va yodgorliklar jumladan, "Avesto", "Mahabhorat" Konfutsiy asarlari, Platon, Aristotel, Sokrat, Abu Nasr Forobiy fikrlari shulardan dalolat beradi. Qadim davrlarda "siyosat" sozini ishlatibgina qolmaganlar, balki asarlar ham yozganlar. Jumladan, Aristotelning "Siyosat" asari fikrimizning yorqin dalilidir. Osha vaqtdagi siyosat togrisidagi asarlar, jamiyat va davlat doirasidagi barcha boshqaruv yoki adolatparvar goyalar tamoyillarini targibot qilishdek sohalarni qamrab olgan. Shu sababli, siyosat manaviy jarayonlarga mazmuni bilan juda yaqin turadi. Lekin ular alohida-alohida xarakterga ega. Siyosat va manaviyat ortasidagi munosabat, ularning bir-biriga tasiri, kopincha kishilar ortasida boladigan muloqotlarda yaqqol korinadi. Siyosiy ishda jamiyatlarda oz taraqqiyotidan kelib chik;ib hamisha ham manaviy jarayonlarga jiddiy yondoshilmagan. Sababi, siyosat oz oldiga hamisha maqsad qilib u yoki bu revolyutsion, evolyutsion ozgarishlarni qoyadi. Bu jarayonlarda manaviy sohalar qisman ikkinchi darajali bolib, chetda qoldiriladi. Chunki siyosatda ijtimoiy sohalar koproq qamrab olinadi, yani davlat tizimini ozgartirish, aholining farovonligini taminlash, uning toifalari ortasida tengligini saqlash, xalq maorifiga etibor qilish, iqtisodiy sohalarni taraqqiy qildirish kabilar kozda tutiladi. Siyosat tushunchasida turli manfaatlarni kozlash, amalga oshirish yotadi. Aslida, siyosat bu jamiyat hayotining turli jabhalarida paydo boladigan ziddiyatlarni, murakkab vazifalarni bajarishga, anik; mak;sadlarga erishishga qaratilgan guruh, partiya, sinf, davlat faoliyatidir. Siyosatni olib borish, hayotga tatbiq etish ota murakkabdir. U yuksak manaviyatni talab etadi. Dachonki siyosatning mazmunida, jamiyatning, jamoatning, davlatning madaniy, manaviy faoliyati aks etsagina, bu siyosat xalq tomonidan qollab quvvatlanadi. Chunki, unda umumxalk; ehtiyojlari mujassamlashgan boladi. Siyosat ham yuksak manaviyatni yuksalishiga tasir etsa, u barqaror boladi. Shu bois I.A.Karimov "Davlatimiz olib borayotgan siyosatning mazmuni shuki, degan edi, mustaqilligimizning bir yilligi tantanalarida sozlagan nutqida-yurtimizda yashayotgan barcha millat vakillarining manfaatlari va huquqlarini himoya qilib, ularning madaniyati, tili, milliy urf-odatlari va ananalarini saqlash hamda rivojlantirishga, ularning davlat tuzilmalari ishida va jamoat turmushida faol qatnashishiga kafolat beriladi. Ushbu fikrlarning shu kunlarda tasdigini korayapmiz, oqilona siyosat tufayli respublikada barqaror rivojlanish va tinchlik hukm surmoqda. Shu orinda aytish lozimki, siyosat ham, manaviyat singari beqiyos mazmunli ahamiyatga ega. Ijtimoiy hayotni boshqarish juda murakkab, lekin zaruriyatdir. Davlat boshqaruvi, tabiatan siyosiy boshqaruv demakdir. Uning vazifasi xalq hayoti murakkabligini hisobga olib, ijtimoiy guruhlarni birlashtirishga harakat qilishdir. Bunda u turli vositalardan foydalanadi, jumladan manaviy sohalardan foydalanish ham shunga kiradi. Siyosatning mafkuralashish va mafkuraning siyosatlashtirish oqibatlari tariximizdan kordik. Siyosatda adolatli bolish xalq yutugidir. Adolatparvarlikni qaror topishi qabul qilinayotgan qonunlarda, olib boriladigan togri siyosatda oz aksini topadi. Shu sababli, siyosatning, adolatning kuchi, yuksak manaviyatda desak, xato bolmaydi. Yuksak manaviyatli kishi oz bilimi bilan barcha jarayonni qamrab oladi. Qonun-qoida, madaniyat, urf-odat, qadriyatlardan yuksak manaviyatli kishigina oz ornida foydalanadi. Otgan 1917- 1991 yillarda republikamiz hayotida shunday voqealar ham boldiki, ularni xalqimiz unutmasligi lozim. Yani, sahovat niqobi ostida kopgina yovuzliklar qilindiki, (tilimizga, dinimizga, urf-odat, qadriyatlarimizga qilingan yovuzliklar kozda tutiladi) natijada bu ozbek xalqi shaniga salbiy tasir etdi. Bular haqiqatdan ham yovuzlik edi. Bu yovuzlikdan Rossiyaning ozi ham farovon bola olmadi. Xalq kattami, kichikmi u yovuzlikni kotara olmaydi, Shu sababli, Rossiyada hozir ham tinchlik yoq. Axir bekorga Kaykovus "qorquv bilmayin desang, yovuzlik qilma" deb, alloma Sadiy esa: "Kim yovuzlik urugini sepsa pushaymon yigar",-deb bejiz aytmaganlar. Zoravonlik siyosatida koproq ijtimoiy manfaatlar yotadi. Mamlakat xaldi manfaatidan ozining tor, shaxsiy manfaatitsi ustun qoyish galamislik siyosatini yurgizishdir. Bu mensimaslik, korolmaslik, iqtisodiy manfaat-siyosatidir. Bu xalqni moddiy va manaviy jihatdan talon-toroj k,ilish zoravonlikning negizidir. Takidlash lozimki, chor Rossiyasi amaldorlari, keyinroq Kompartiya siyosiy byurosi azolari olkalarda manaviy-madaniy tarqoqlikni kuchaytirishga, erli millat xalqlarini tutqunlikda saqlashga intildilar. Ulardan chiqqan olim va buyuk kishilarni nazardan chetda qoldirdilar. Ilm marifatli bolishga zimdan qarshilik qildilar. Ularning til va urf-odatlari bilan astoydil qiziqmadilar. Ulardagi ijobiy tomonlar hisobga olinmadi. Natijada, bu mahalliy xalqlarga jumladan, ozbek xalqi manaviyatiga salbiy tasir korsatdi. Manaviy meros butunlay kamsitildi. Proletar madaniyati, Madaniyat va manaviyatga partiya rahbarligi", "shaklan milliy, mazmunan sotsialistik madaniyat", milliy madaniyatlarning bir-biriga yaqinlashuvi va kelajakda qoshilib ketishi kabi kelajagi yok; goyalar xalqlarga majburlab singdira boshlandi. Rus tili va rus madaniyatini Orta Osiyo xalqlariga zorlik bilan singdirishga urinib korildi. Petrogradda 1917 yilda ishlab turgan Petrograd Davlat dumasidagi Turkiston masalalari boyicha kotibning esdaliklari bizni hayratda qoldiradi. U kishi 1917 yil 10-aprelda Toshkentda ochilgan Turkiston viloyat "Ishchi va soldat" shorolarining qurultoyida ishtirok etish uchun kelganida shu narsaning guvohi boladi: "zalga kirgan chogim-deb yozadi, u kishi,- men tanimaydigan bir rus minbarda edi. U kishining qayrab-qayrab takror- takror aytgan sozlaridan quyidagilar xotiramda: "Inqilobni rus inqilobchilari, rus ishchilari, rus soldatlari amalga oshirdi. Shuning uchun ham Turkistonda ham idora, hrkimiyat biz, ruslarnikidir. Erlilar biz nima bersak, shu bilan qanoatlanishi kerak" Bu sozlarni Qoqondan kelgan muallim, xalqchi, sotsialchi guruhiga mansub Nekora ismli kimsa aytgan. Bu fikrlar zoravonlik siyosatining namunasidir desak, xato bolmaydi. Albatta zoravonlikning turli yol va uslublari bor. Shunday yol va uslublardan chor Rossiyasining Turkiston olkasidagi general-gubenatori M. Skobelev sozlarida yaqqol koramiz. Uning: Millatni yoq qilish uchun uni qirish shart emas. Uning madaniyatini, sanatini, tilini yoq qilsang bas, tez orada ozi tanazzulga uchraydi,-deb aytishi ashaddiy dushmanlik siyosati edi. Bunday yovuz sozlar Skobelev singari kimsalar tomonidan faqat bir marta emas, balki minglab marotaba aytilganligiga ishonchimiz komil. Bunga misol qilib, XX asrning 80-90 yillardagi ozbeklar ishi, "Rashidovttsina" haqidagi fikrlarni olsa ham boladi. Manaviyat va siyosat shaxslar va davlatning muhim ish yuritish xislatlarini qamrab oladi. Ularni oz ornida tushunish, ularning ilmiy mohiyatiga etiborni qaratish amaliy faoliyatda yutuqlar garovini belgilab beradi. Ozbekiston Respublikasida huquqiy davlat barpo etish zamonimizning konstitutsiyaviy oliy maqsadi qilib qoyilgan va bu mazkur yonalishda jiddiy amaliy ishlar olib borilayotir. Manaviyat va huquqqa ham turli boshqa sohalar kabi dialektik xarakterga ega. Shu bois hukukiy davlat dialektikasini kichik bir jarayonlari haqida, soz yuritar ekanmiz, avvalo manaviyat va huquqga dialektik yondashuvning xarakteri nima? Dialektik yondashuvning xususiyati shundaki, u eski fikrlar, qarashlar, harakatlarni ozaro munosabatini aniqlab, ularga har tomonlama yondashuvni taqozo etadi deyish mumkin. 4-masalaning bayoni. Milliy goyada mentalitet namoyon boladi. Mentalitetning fikrlash uslubi va qadriyatlar bilan bogliq elementlari mavjud. Mentalitet (lotincha ichki tuygu, aql-idrok) gumanitar yonalishdagi umumlashtiruvchi, xususan turli psixik va boshqa sifatlardan iborat alohidaliklar, oziga xosliklar majmuasini va ularning ifodalanish holatlarini anglatuvchi ijtimoiy-siyosiy, publitsistik va metaforik tushuncha. Asosan tafakkurdagi, oylash va fikr yuritishdagi oziga xoslikni aks ettirish uchun qollanadi. Ilgarilari nisbatan kam ishlatilgan mentalitet keyingi paytlarda jamoaviy tafakkur shaklini, asosan milliy xarakterning jihatlarini anglatuvchi deyarli umumistemol sozlardan biriga aylangan. Birinchi marta 1691 yilda ingliz lugatlarida paydo bolgan mentalitet sozi XIX asr ortalariga kelib boshqa Garbiy Yevropa tillarida ham tarqala boshladi. Osha asrning oxirlarida ilmiy adabiyotlarda ham qollana boshlaydi: fransuz sotsiologiya maktabining asoschisi Emil Dyurgheym uni individdan yuqori turuvchi (jamoaviy) manaviy oziga xosliklarni ifodalovchi sinonim sifatida ilmiy amaliyotga olib kiradi. Mentalitet oz tabiyatiga kora serqirra va bir-biriga zid voqeliklardan xoli bolmagan ota murakkab ijtimoiy tushuncha. Ushbu tushunchaning mazmunida uning bir tomondan tafakkur, dunyoqarash va tasavvur, ikkinchi tomondan, xulq va harakatdan iborat ikki muhim jihati kozga tashlanadi. Mentalitet va uning mohiyatini bilish jamiyatdagi mavjud yoki paydo bolishi mumkin bolgan ziddiyat va mojarolarning mohiyati va sababini anglab yetish, ularni bartaraf qilishda yosh avlodni tarbiyalashga togri strategiyani tanlashda, shuningdek, xalqning milliy ozligini anglash, shakllantirish va mustahkamlash kabi aniq maqsad va vazifalarni amalga oshirishda qol kelishi mamkin. Shu manoda, Ozbekiston jamiyatining milliy goya, oz mohiyatiga kora, xalqimizning asosiy maqsad-muddaolarini ifodalaydigan, uning otmishi va kelajagini bir-biri bilan boglaydigan asriy orzu-istaklarni amalga oshirishga xizmat qiladigan goyalar tizimidir. Milliy istiqlol goyasi tushunchasini uning mohiyati va mazmunini chuqur organish muhim masaladir. Xalqimiz asrlar mobaynida ezgu niyat qilib kelgan mustaqillikni saqlash va mustahkamlash Ozbekistonlik har bir fuqaronint muqaddas burchidir. Buning uchun barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib, muqaddas ona-Vatanning hayotiy manfaatlarni yurakdan his etgan holda ularni ruyobga chiqarish uchun faol harakat qilishimiz, kurashishimiz zarur. Bu jarayon xalqimiz manfaatlarini, ularni ozida mujassam etadigan milliy goyani anglash bilan bogliq holda kechadi. Vatan manfaatlari har bir fuqaro manfaatlari bilan uzviy boglangandir. Zero, Vatanning obodligi xalqning farovonligi bilan bogliq. Fuqarolari badavlat mamlakatgina moddiy va manaviy tokis boladi. Shunday ekan, milliy istiqlol goyasining muhim tamoyillaridan biri inson kadr-qimmatini har tomonlama yuksaltirish, xalq farovonligipi oshirishdan iborat. Bunga erishish uchun xalqimiz, yurtimiz fuqarolarining hamjihatligi va birdamligini yanada mustahkamlash talab etiladi. Bu vazifa milliy goyaning mohiyatini - magzini tashkil etadi. Istiqlol mafkurasi - har bir kishining jamiyat hayotidagi faoliyati, yurti, millati, ozi va oilasi oldidagi burch va masuliyatini qay darajada xis etayotgani va bajarayotganini belgilaydigan manaviy mezon hamdir. Milliy goyaning yurtimizda yashovchi har bir fuqaro uchui qadrliligi shundaki, uning mohiyatida quyidagi umuminsoniy tamoyillar yotadi: Milliy goya: - Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, millmy va umuminsoniy qadriyatlar, demokratiya tamoyillariga asoslanadi. Binobarin u konuniylikka, umumetirof etilgan talablarga, umuminsoniy tamoyillarga zid kelmaydi; - xalqimizning asrlar davomida shakllangan yuksak manaviyati, anana va udumlari, ulug bobokalonlarimizning ulmas merosidan oziqlanadi. Bu milliy mafkuramizniig tarixiy va manaviy asosga ega ekanidan dalolat beradi; - adolat va haqiqat, erkinlik va mustaqillik goyalari hamda xalqimizning ishonch va etiqodini aks ettiradi. Bilamizki, bu ulug goyalar istiqlol sari intilgan har bir xalqning ezgu maqsadi, ishonch va etiqodi bolib kelgan va shunday bolib qoladi; - yurt tinchligi, vatan ravnaqi va xalq farovonligini taminlashga xizmat qiladi. Bu tamoyil uning jamiyat azolarini aniq maqsad sari yunaltiruvchi. uyushtiruvchi mohiyatga ega ekanini ifodalaydi. - jamiyat azolarini, axolining barcha qatlamlarini Ozbekistoning buyuk kelajagini yaratishga safarbar etadi. Bu olijanob maqsadlarga erishish fuqarolarnimg hamjihatligiga, ozimizning burchimizni qay darajada amalashimizga, ertangi kunga bolgan ishonchimizga kop jihatdan bogliqdir. - millati va dinidan qati nazar, mamlakatimizning har bir fuqarosi qalbida ona-Vatanga muxabbat, mustaqillik goyalariga sadoqat va ozaro hurmat tuygusini qaror toptiradi. Bu qoida Vatanning muqaddasligini har bir fukaro ongiga singdirishga xizmat qiladi. - jamoatchilik qalbi va ongiga fikrlar xilma-xilligi, vijdon erkinligi tamoyillariga rioya qilgan holda marifiy yol bilan singdiriladi. Bu milliy istiqlol goyasining fikrlar rang-barangligi, etiqod erkinligi kabi demokratik tamoyillariga amal qilgan holda hayotga joriy etilishidan dalolat beradi. Qadimgi xoqonlardan birining yurtiga qushni podshodan elchi kelibdi. U shunday debdi: Shoximizning amri shuki, agar xokon ozining eng sevimli tulporini bizga inom qilmasa, yurtingizga urush elon qilamiz. Elchining bu gaplarini vazir xokonga etkazibdi. Xoqon mayli yurtimning tinchligi uchui sevimli tulpormdan voz kecha qolay, deb tulporni berib yuboringlar, deya buyruk qilibdi. Shu tariqa yurtning tinchligi va osoyishtaligi bir oz vaqt saqlanib qolibdi. Birmuncha vaqtdan song osha podshodan yana elchi kelibdi va bu safar xoqonning sevimli kanizagini talab qilibdi. Xoqon yurt tinchligi yolida kanizagini ham xadya qilib yuboribdi. Uchinchi safar yana elchi kelibdi. Uning muddaosini vazir xoqonga shunday baen qilibdi: Shoxim, yurtimizning qarovsiz burchagida ozgina toshlok joy bor edi, bu safar kushni podsho osha erni berishimizni talab qilmoqda. Keling shu tashlandik joyni berib yuboraylik, shu bilan xalqimizning tinchligini yana saqlab qolamiz. Bu gapni eshitgan xoqon: Yoq - debdi keskin. Endi urush qilmasak bolmaydi. Tulpor va kanizak shaxsan menga tegishli edi, shu sababli ularni osongina berib yubordim. Ammo Vatanimiz sarxadlarining har bir qarichida shu choqqacha utgan ota-bobolarimizning, biz bilan xozir birga yashayotgan vatandoshlarimizning va kelgusida tugilajak farzandlarimiz, nevara-chevaralarimizning xaqqi bor. Ularning xaqqini ozgaga berib yuborishga hech birimizning xaqqimiz yoq. Vatanning har bir qarich erini saqlab qolish uchun endi urushga borishimizga togri keladi. Xalqni safarbarlikka otlantirk. Korinib turibdiki, bu rivoyatda Vatan tuprogining har bir qarichini ezozlash falsafasining ildizi mujassamdir. Buyuk donishmand ajdodlarimizning ozodlik togrisidagi goyalari, bu borada nixoyatda muhim ahamiyatga molik. Ayniqsa, uilik sanok sistemasini butun insoniyat uchun eng kulay bolgan hisoblash tizimiga aylantirgan.ipsoniyatga Algebrafanini xadya etgan, algoritmik ketma-ketlik uslubi haqidagi ilk goyani kashf qilgan hamda Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning dunyoviy kashfiyotlari tabiatshunoslikka oid bir kator fanlarni kashf etib, tom manoda Shark iaturfalsafasining otasi bolgan, Abu RaYxon Beruniyning ijtimoiy-axlokiy qarashlari bugungi kun uchun ham muhim. Falsafa tarixi,maptik,musikashunoslik,axlok singari sohalardan tashqari, sotsiologiyaga oid ilk falsafiy sistemani ishlab chikqan Abu Nasr Forobiyning adolatli jamiyat haqidagi qarashlarining uz orni bor. Nafakat meditsina faiinivg asoschilaridan, balki mantik ilmida ham mutafakkirlardan biri bolgan ratsionalizm va irratsionalizmni sintez qilish asosida inson ruhiyatini nigilistik inkirozdan asrab qolgan, XX asr garb faylasuflari.ekzisteptsialistlari tomonidan garbiy Evropani manaviy tushkunlikdap kutqarilishida asos bolgan ana shu goya asoschnsi - Abu Ali ibn Sinoning dualizm talimoti ham bunda oz orniga ega. Mutafakkir shoir Alisher Navoiyning komil inson haqidagi falsafiy mushoxadalari, Bobur va Mashrab, Bedil va Donish hamda asrimiz boshidagi marifatparvar ziyolilarning faoliyati ham milliy goya va istiqlrl mafkurasining teran tomirlaridir. MAVZUGA OID TAYANCH TUSHUNCHA VA IBORALAR: Ijtimoiy taraqqiyot, tarixiy jarayonlar,tarixiy xotira, milliy goya rivojida ijtimoiy manaviy omil, siyosat va mafkura, siyosat va mafkuraning ozaro aloqadorligi va farqi,siyosatni mafkuralashish, mafkurani siyosatlashtirish, mentalitet, milliy goya negizlari, ijtimoiy taraqqiyot sohalari. MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR Ijtimoiy taraqqiyot sohalarini sanang... Ijtimoiy taraqqiyot va tarixiy jarayonlar milliy goyalar shakllanishi hamda amal qilishiga qanday tasir korsatadi? Tarixiy xotira tushunchasini izohlab bering... Milliy goya rivojida tarixiy xotiraning qanday orni bor? Jamiyat hayotining uch sohasini izohlang... Siyosat va mafkuraning ozaro aloqadorligi va farqi jihatlarini tushuntirib bering... Siyosatni mafkuralashish va mafkurani siyosatlashtirishning salbiy oqibatlariga qanday misollar keltirasiz? Mentalitet tushunchasini siz qanday izohlaysiz? Milliy goyada mentalitetning namoyon bolishini tushuntirib bering... MAVZUGA OID ADABIYOTLAR: Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri-T.: Adabiyot va sanat, 1993 yil. Imom Buxoriy Hadis 4 jildlik.- T.: Qomuslar, 1992 yil. Abu Rayhon Beruniy Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar-T.: 1968 yil. Jaloliddin Rumiy. Manaviy masnaviy- T.: Sharq, 1999 yil Temur tuzuklari- Adabiyot va sanat, 1991 yil. Karimov I. A. Jamiyatimiz milliy goyasi xalqni xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin T.: Ozbekiston, 1998. Karimov I.A. Milliy goya xalq etiqodi va buyuk kelajagiga ishonchdir T.: Ozbekiston, 2000. Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish Konsepsiyasi 2010 yil, 12 noyabr Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar.(qollanma) T.: Yangi asr avlodi, 2001 yil. Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar.(darslik) T.: Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2003 yil. Falsafa Qomusiy lugat.T.: Sharq, 2004 yil. Qadimgi va o rta asr G arbiy Yevropa falsafasi T.: Sharq, 2003 yil. Otamurodov S. Globallashuv va miliy-ma naviy xavfsizlik. T.: zbekiston, 2013 yil. ELEKTRON MANBALAR: www. tdpu. uz www. Ziyonet. uz www. edu. uz www. manaviyat. uz www. google.uz http //www. politik.ru  4.1.Darsni olib borish texnologiyasi Talabalar soni: 50-70 gachaVaqti:2 soat.Oquv mashgulotining shakliInformatsion baxs-munozarali darsMaruza rejasi XXI asrda mafkuraviy munosabatlar keskinlashuvining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sabablari. Buzgunchilik goyalarining reaktsion mohiyati va ularga qarshi kurashning tarixiy zaruriyati. Mafkuradagi mutloq jamoaviy va mutloq individual yondashuvlarning salbiy oqibatlari. Mafkuraviy tajovuz va axborot xavfsizligi Uyga vazifa: Jahon moliyaviy inqirozining mafkuraviy jarayonlarga tasiri.Oquv mashgulotining maqsadi: Talabalarda mafkuraviy va goyaviy tahdidlar kuchayib borayotgan davrda milliy goyaning ahamiyati, tarixiy zaruriyatga aylanishi muqarrar ekanligi togrisidagi tasavvurlarini kengaytirish.Pedagogik vazifa:Oquv faoliyatining natijasi:1. XXI asrda mafkuraviy munosabatlar keskinlashuvining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sabablarini tushuntiradi.Talaba XXI asrda mafkuraviy munosabatlar keskinlashuvining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sabablari togrisida tushunchaga ega boladi.2. Buzgunchilik goyalarining reaktsion mohiyati va ularga qarshi kurashning tarixiy zaruriyatini tushuntiradi.Buzgunchilik goyalarining reaktsion mohiyati va ularga qarshi kurashning tarixiy zaruriyatini organib chiqadi. Oqitish usullari va texnikaVizual maruza,Aql charxi, Klaster, FSMU uslubi,Oqitish vositalariKompyuter texnologiyasi (Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar fanidan elektron oquv uslubiy majmua) SlaydlarOqitish shakliJamoa bolib ishlashOqitish shart-sharoitlariTexnik vositalar bilan taminlangan, oqitish usullarini qollash mumkin bolgan oquv xona.Monitoring va baholashKuzatish, ogzaki nazorat, savol-javobli sorov, oquv topshiriq.4.2.Darsning texnologik xaritasi Ish jarayonlari vaqtiFaoliyat mazmuniOqituvchiTalaba1 bosqich. Kirish (10 daqiqa)1.1. Haftaning eng muhim voqealariga toxtalib, talabalar Aqlini charxlab oladi. 1.2.Maruzaning mavzusi, rejasini elon qiladi (1-ilova)Tinglaydi, mavzu nomini yozib oladi2 bosqich. Asosiy jarayon (60 daqiqa)Mavzuni berilgan reja asosida Klaster usulidagi taqdimotlardan foydalangan holdoa yoritadi. (2-ilovalar toplami)Yozadi, savolga javob beradi. 2.2.Mavzuni mustahkamlash jarayoni Kichik guruhlarda ishlash orqali amalga oshirilishini elon qiladi. FSMU texnikasidan foydalangan holda guruhlarga topshiriqlar beradi (3-ilova). Guruhlarda ishlashga yordam beradi Qoshimcha malumotlardan foydalanishga imkon yaratadi. Diqqatlarini kutiladigan natijaga jalb qiladi. Har bir guruh topshiriqlarini - qogozlarga tushirib, taqdimotini otkazishga yordam beradi, bilimlarini umumlashtiradi, xulosalarga alohida etibor beradi.Savollarga javob beradilar, erkin bahs-munozara yuritadi. Guruhlarda ishlaydi. 3 bosqich. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)3.1 Mavzu boyicha umumiy xulosa qilinadi.Tinglaydi3.2. Talabalarning baholash mezonlarini e lon qilinadiYozib oladi3.3. Navbatdagi mustaqil ish topshirig ini ekranga chiqaradi (4-ilova)Javob yozadi1-ilova: 2-ilovalar t> plami: XXI asrda mafkuraviy munosabatlar keskinlashuvining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sabablari  EMBED PowerPoint.Slide.8 Buzgunchilik goyalarining reaktsion mohiyati va ularga qarshi kurashning tarixiy zaruriyati  SHAPE \* MERGEFORMAT  SHAPE \* MERGEFORMAT Mafkuradagi mutloq jamoaviy va mutloq individual yondashuvlarning salbiy oqibatlari Mafkuraviy tajovuz va axborot xavfsizligi  SHAPE \* MERGEFORMAT 3- ilova: FSMU texnologiyasi Jadvalni toldiring 1-guruh SavolBuzgunchilik goyalariga qarshi kurashning tarixiy zaruriyati(F) Fikringizni bayon eting(S) Fikringiz bayoniga sabab korsating(M) Korsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring(U)Fikringizni umumlashtiring2-guruh SavolMafkuradagi mutloq jamoaviy yondashuvning salbiy oqibatlari (F) Fikringizni bayon eting(S) Fikringiz bayoniga sabab korsating(M) Korsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring(U)Fikringizni umumlashtiring 3-guruh SavolAxborot xurujlariga qarshi kurashish mumkinmi?(F) Fikringizni bayon eting(S) Fikringiz bayoniga sabab korsating(M) Korsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring(U)Fikringizni umumlashtiring GOYAVIY TAHDIDLARNING YONALISHLARI. MAFKURAVIY TAJOVUZ VA AXBOROT XAVFSIZLIGI mavzusidagi maruza bayoni Reja: XXI asrda mafkuraviy munosabatlar keskinlashuvining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sabablari Buzgunchilik goyalarining reaktsion mohiyati va ularga qarshi kurashning tarixiy zaruriyati Mafkuradagi mutloq jamoaviy va mutloq individual yondashuvlarning salbiy oqibatlari Mafkuraviy tajovuz va axborot xavfsizligi 1-masalaning bayoni: XXI asrda mafkuraviy munosabatlar keskinlashuvining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sabablari mavjud. Mafkuraviy tahdidlar, ularning mazmun-mohiyati va asosiy yonalishlari Prezident Islom Karimovning qator asarlarida, jumladan, Ozbekiston XXI asrga intilmoqda, xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolotlari hamda Yuksak manaviyat yengilmas kuch asarida atroflicha yoritib berilgan. Insoniyat yangi yuz yillikka XXI asrga va uchinchi ming yillikka qadam bosdi. Yangi asr axborot asri, yuqori texnologiya va avtomatlashtirish asri, kibernetika asri deb atalmoqda. XXI asrni inson salohiyati va aqliy qobiliyatlarining cheksiz imkoniyatlarini ochish va yanada oshirish asri deb atash bilan birga jahon ijtimoiy taraqqiyotida yangi davr demokratik jarayonlarda keskin burilish davri desak ham togri boladi. XX asr oxirida roy bergan jahon sotsializm sistemasining inqirozi natijasida Sharqiy Yevropada va Osiyo qitasidagi bir qancha mamlakatlarda, Sobiq SSSR ornida vujudga kelgan bir qancha mustaqil davlatlar taraqqiyotning demokratik yolini tanlab oldilar. Bugunga kelib dunyoning 160 dan ortiq davlatlarida demokratik tuzumlar umumbashariy va milliy qadriyat sifatida qaror topganligi etirof etilmoqdaki, bular fikrimizning yorqin dalilidir. Hozirgi davrning yana bir xususiyati shundan iboratki, yer yuzida, insoniyat taqdiriga va kelajak istiqboliga jiddiy xavf solayotgan, huruj qilayotgan xalqaro terrorizm va diniy ekstremizm ozining manfur basharasini jahon afkor ommasiga tobora yaqqol korsatmoqda, ular taraqqiyotning kushandasi bolgan jaholatning eng tuban korinishlari sifatida begunoh kishilarning qonini tokmoqda. Har yili xalqaro terrorizm huruji oqibatida yuz minglab kishilar qurbon bolmoqda. Moddiy boyliklar vayron qilinmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik masalasi hozirgi davrda umumbashariy xavfsizlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega bolib turibdi. Mintaqada aholining nolegal migratsiyasi, yashirin va noqonuniy qurol savdosi, narkotik moddalarni yashirin olib otish, etnik milliy nizolar diniy ekstremizm va xalqaro terrorizmni vujudga kelishi va faoliyat yuritishiga sharoit yaratmoqda. Ular xalqaro terroristik va diniy ekstremistik tashkilotlar komagida faoliyat yuritmoqdalar. Prezidentimiz Islom Karimov Ozbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 13 yilligiga bagishlangan tantanali marosimda sozlagan Inson, uning huquq va erkinliklari hamda manfaatlari eng oliy qadriyat mavzusidagi maruzasida demokratik jamiyat qurish, oldimizga qoygan marralarga erishish yolidagi muammolarni korsatib, ularni bartaraf etish sohasida quyidagi vazifalarni ilgari surdi: Hayotimizda uchrayotgan loqaydlik va beparvolik asoratlaridan xalos bolish. Mamlakatimiz va uning atrofida sodir bolayotgan voqea-hodisalarga doimiy dahldorlik hissa bilan yashash. Rivojlanish yolimizda gov bolib turgan tosiqlarga qarshi qatiy kurash olib borish. Prezidentimiz oz maruzalarida, inson jamiyatni yangilik va demokratlashtirish natijalarini belgilab beradigan asosiy omil ekanligini takidlab otdilar. Haqiqatan ham, yurtimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari ham inson omili tufayli bajarilmoqda. Aksincha, har qanday galamislik terrorizm, diniy ekstremizm, jinoyatchilik kabi manfur ishlar ham inson qiyofasidagi yovuz kuchlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda terrorizm Yer yuzida insoniyatga, uning taraqqiyotiga dahshat solayotgan siyosiy voqealikka aylanib qoldi. Bu ijtimoiy-siyosiy ofatni shunchaki qoralash bilan bartaraf etib bolmaydi. Shu bois, bashariyat istiqboliga tahdid solayotgan terrorizmning asl tub mohiyatini organish, uni yuzaga keltirib chiqarayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va manaviy omillarni chuqur tadqiq etib aniqlash, siyosiy-falsafiy jihatdan tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Terrorizm ozi nima? Uning siyosiy-falsafiy mohiyati nimadan iborat? Qanday korinishlarga ega? Qanday ijtimoiy omillar uni yuzaga keltiradi? Undan batamom xalos bolish mumkinmi? Shu kabi savollarga javob topish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Terror (lot. Terror qorqitish, dahshat solish manosini anglatadi) zoravonlik va kuch ishlatish yoli bilan siyosiy muholifatni bostirish demakdir. Terrorizm odamlarning hayotiga chang solish, suiqasd qilish, ularni qorqitish, dahshat solish, tazyiq otkazish demakdir. Terrorizm aslida kecha yoki bugun paydo bolib qolgan ijtimoiy ofat emas. U insoniyat tarixida azaldan bor bolgan, bugungi kunda ham sodir bolayotgan, jaholatga, buzgunchi goyalarga asoslangan siyosiy faoliyat usuli, vositasi sifatida namoyon bolmoqda. Insoniyatning Qanday bir tarixiy rivojlanish bosqichini olib qaramaylik, barchasida jamiyat hayoti u yoki bu tarzda sodir bolgan bir guruh kishilarning boshqa bir guruhga nisbatan olib borgan zoravonligini korishimiz mumkin. Tabiatda terror, yani zoravonlik qonuniyat tarzida amal qiladi. Nisbatan kuchsiz, zaif bolgan jonzodlar, ularga nisbatan kuchli bolgan yirtqichlar uchun yemish bolib xizmat qiladi. Quroni Karimning Moida surasida, jamiyat hayotida sodir boladigan zoravonlik va bozgunchilik jinoyatlari va ularning jazolari togrisida aytilgan bolib, quyidagicha bayon qilingan: Odam (alayhissalom) ning ikki farzandi Qobil va Hobil ortasida bolib otgan mujodala Qobil oz birodari Hobilni nohaq oldirgani togrisida xabar berilib, bu qissa orqali yaxshilik bilan yomonlik ortasidagi doimiy kurash tasvirlangan. Bu fojea Yer yuzidagi nohaq qon tokilish fojealarining birinchisi edi. Suraning 30-oyatida Qobil oz birodari Hobilni nohaq oldirgini togrisida aytilib, 32-oyatda shunday deyiladi: Ana osha ( fojea) sababli bani Isroil zimmasiga (shunday farmonni) yozib qoydik: kimki biron jonni oldirmagan va yerda buzgunchilik qilib yurmagan odamni oldirsa, demak, goyo barcha odamlarni oldiribdi va kimki unga hayot ato etsa (yani oldirishdan bosh tortsa), demak: goyo barcha odamlarga hayot beribdi. Ularga (bani Isroilga) paygambarlarimiz menga shunday hujjatlar keltirdi. Shundan keyin ham ulardan koplari yer yuzida (qon tokish bilan) haddan oshib yurguvchidirlar. Mazkur oyatdan shuni anglash mumkinki, bir kishini halokatdan saqlab qolish esa butun jamiyatni asrab qolishdir. Insoniyat jamiyati tabiatdan ajralib chiqqandan buyon son-sanoqsiz terrorlarni boshidan kechirgan. Terrorizmning asl mohiyatini siyosat falsafasi, siyosatshunoslik nuqtai nazaridan olib qarash, uni chuqur ilmiy-nazariy jihatdan organish, jamiyat hayotida yuzaga kelish xususiyatlarini tadqiq etish va uni bartaraf etish usullari, vositalarini ishlab chiqishni talab etadi. Zero, terrorizm bugunda insoniyat ravnaqiga eng katta xavf solayotgan tahdid bolib qolmoqda. Xalqaro miqyosda faoliyat korsatayotgan terrorizmga qarshi dunyo progressiv kuchlari birlashib kurash olib bormasa, bu ofat Yer yuzida insoniyat boshiga koz korib, quloq eshitmagan kulfatlarni keltirishi mumkin. Hayot shuni korsatmoqdaki, bunday ijtimoiy-siyosiy balodan hech bir davlat, jumladan, Ozbekiston ham chetda emas. Terrorizm qanday korinishlarga ega? Terrorizm tushunchasi falsafiy, ijtimoiy va siyosiy mazmunga ega bolib, birinchisi eng umumiy, ikkinchisi kengroq manoda, uchinchisi esa nibatan torroq manoga ega. Falsafiy manoda terror tabiat, jamiyat va inson hayotida amal qiluvchi zoravonlik, buzgunchilikka asoslangan faoliyatni anglatadi. Terrorizm insoniyat tarixida sodir bolgan qonli urushlar, xalq isyonlari, harbiy fitnalar, galayonlar korinishida ham amal qilib kelgan. Hozirda, terrorizm quyidagi: milliy ayirmachilik, etnik, diniy ekstremistik, siyosiy, iqtisodiy terrorizm, axborot terrorizmi kabi shakllarda namoyon bolmoqda. Milliy ayirmachilik, etnik xarakterdagi terrorizm nisbatan oz sonli etnik guruhlarning oz manfaatlarini himoya qilish, ozga millat hukmronligiga qarshi kurash usuli, vositasi sifatida qollanmoqda. Terrorizmning bunday korinishi dunyoning juda kop mintaqalarida, mamlakatlarida avj olgan, azaliy davom etib kelayotgan ijtimoiy-siyosiy ofatdir. Qadimdan bir hududda yashab kelayotgan turli etnik guruhlarning ozaro murosa qilib yashay olmayotganligi va geosiyosiy, diniy etiqod jihatdan farqi kabi omillar oqibatida yuzaga kelayotgan bunday terroristik hurujlardan tinch aholi jabr kormoqda va qurbon bolmoqda. Etnik xarakterdagi terrorizm diniy ekstremistik mazmundagi buzgunchi goyalar bilan qorishib ketgan. Kichik Osiyoda Isroil va Falastin davlatlari ortasidagi, Hindistonda, Pokistonda, Turkiyada, Rossiyada, Buyuk Britaniyada, Bolqonda, Afrika va Lotin Amerikasining bir qator mamlakatlarida sodir qilinayotgan terroristik hurujlar shular jumlasidandir. Xalqaro terrorizmning yana bir korinishi diniy ekstremistik mazmundagi buzgunchi goyalar asosida sodir bolmoqda. Ayniqsa, islom dini bayrogi ostida uyushgan al-Qoida, vahhobiylik, Hizbut-tahrir, Hizbulloh, Musulmon birodarlari, Islom ozodlik partiyasi, At-takfir val-Hijra, Junud Alloh, Jihod, Turkiston islom harakati, kabi diniy ekstremistik ruhdagi oqim va terroristik tashkilotlar dunyoning koplab mamlakatlarida qoporuvchilik hurujlarini amalga oshirmoqdalar. Terrorizmning yana bir korinishi siyosiy xarakterda bolib, bevosita, togridan-togri siyosiy hokimiyatni egallashga qaratilgan boladi. Ozlarining terroristik hurujlari bilan mavjud siyosiy hokimiyatga, tartibotga va alohida siyosiy yetakchi hamda siyosiy elita faoliyatiga qarshi qaratilgan boladi. Songgi yillarda, butun dunyoda, xususan, mintaqamizda ham ijtimoiy-siyosiy barqarorlikka, zamonaviy taraqqiyotga, demokratik rivojlanishga qarshi radikal muholifat sifatida shakllangan diniy ekstremizm huruji kuchaymoqda. Ekstremizm keskin fikr va choralarni yoqlash, keskin choralar tarafdori, manolarni anglatadi. Bunga siyosiy-ijtimoiy hayot tarzi mohiyatan qoshilganda juda dahshatli tus oluvchi oqim vujudga kelar ekan. Ekstremizm lugaviy manosiga nisbatan juda keng tushuncha bolib, yuqorida keltirilgan manaviy talqinlar uni toraytirib qoyadi, shuning uchun uning nafaqat mazmuni balki mohiyatiga muayyan tarzda yondashish kerak. Brinchidan, ekstremizm tarafdorlarining dunyoqarashlari, oz davri va jamiyati qabul qilgan yashash qoidalariga, qadriyatlariga keskin qarshi chiqishdir. Masalan, bugungi islom ekstremizmi mohiyatan islomiylashishi fundamentalizm asoslariga qaratilgan. Ikkinchidan, ekstremizmning fel-atvorida olamga oq-qora nigoh bilan qarash, hammani ikkiga bolish, yani yaxshi va yomon, ezgulik va razolat, Kim biz bilan bolmasa, u bizga qarshidir degan qatiy xulosalarga itoat etish mavjud. Natijada u jamiyatning past savodli, kambagal, qoloq qismiga qattiq tasir etadi. Shuningdek, uning yana bir atvoriga etibor berish zarurki, bu faol harakat kop jihatdan tajovuzkorlikka asoslanadi. Yuqoridagi fikrlarni amaliy xolatga korish uchun Prezident I.A.Karimovning quyidagi sozlariga etibor berish kifoya deb bilamiz: Avvalambor, ular yoshlarni oz tasiriga oladi, ongini zaharlaydi. Aql-hushuni yoqotgan mana shunday odamlarni tayyorlab, keyin qoliga qurol beradi. Ularni oz Vataniga, ozini odam qilib voyaga yetkazgan el-yurtiga qarshi qoyadi. Diniy ekstremizmning bugungi kunda vujudga kelishi va osishining asosiy obektiv va subektiv omillari mavjud. Bular diniy va milliy ozlikning keskin osishi, malum qatlamlar va guruhlarning kuch bilan siyosiy hokimiyatni agdarib, davlat va jamiyatni islomiylashtirishga intilishiga borib taqaladi. Diniy ekstremizmning eng dahshatli xolati shundaki, u davlat, xalq chegarasini bilmaydi, garaz niyatlarga tosiq bolmaganidek, bular ham ormalab tarqab boradi. Ming afsuski, - deb takidlaydi I.A.Karimov, - biz bunday urinishlarning zararli afsona ekanini tushuntirib berishga ikkinchi darajali masala, deb qaraymiz1. Markaziy Osiyo Mintaqasi strategik ahamiyatga ega bolib koplab: Rossiya, Xitoy, AQSH, Pokiston, Hindiston, Eron kabi mamlakatlar va BMT, NATO kabi xalqaro tashkilotlarning munosabatlarida, manfaatlar toqnashuviga olib keluvchi 55 mln aholi, 4 mln kv. km hududga ega bolgan, 130 dan ortiq turli xalqlar va etnik guruhlar yashovchi hamda dunyodagi 4 ta asosiy dunyo dinlariga etiqod qiluvchi aholi yashaydigan yagona mintaqadir. Kopgina radikal kuchlar Markaziy Osiyo hududida, kelajakda vujudga keladigan arab xalifaligining tarkibiy qismi sifatida FANO islom davlatini tashkil etishni maqsad qilib faoliyat yuritmoqdalar. (FANO Fargona, Andijon, Namangan, Osh viloyatlarini qisqartirilgan nomlari). Mintaqada faoliyat olib borayotgan asosiy diniy ekstremistik kuchlar Qozogiston, Tojikiston, Ozbekistonda faoliyatda yuritayotgan Turkiston islom xarakati hamda Hizbut-Tahrir al-Islomi (Islom ozodlik partiyasi) hisoblanadi. Shuningdek Musulmon birodarlar Qozogistonda Osh shahrida Islom taraqqiyot markazi, Fargona vodiysida Akromiylar islom diniy harakati tarafdorlari faoliyat yuritmoqdalar. Markaziy Osiyoda faoliyat olib borayotgan barcha diniy ekstremistik va terroristik harakatlar oz faoliyatlarida nafaqat goyaviy tajovuz, balki faol amaliy harakat ham olib bormoqdalar. 2005 yil 12-13 may kunlari Andijonda Akromiylik diniy ekstremistik tashkiloti qatnashchilari tashqi kuchlar yordamida Andijon shahrida Xarbiy qismga va ichki ishlar qismiga xujum qildilar. Andijon turmasini egalladilar. Viloyat hokimligi binosini ham egallab oldilar. Jangarilar oz harakatlariga qamoqxonadan chiqarilgan ashaddiy jinoyatchilar va Qirgiziston hududidan suqilib kirgan 70-80 nafar jangarilar bilan harakat qildilar. Ular oddiy xalqni ham ozlarining saflariga qoshishga harakat qildilar. Ammo xalqimiz ularning aldovlariga uchmadilar va aksincha ularning harakatlarini qoraladilar. Andijonda sodir etilgan qonli voqealarning mantiqiy tahlili shuni korsatmoqdaki, uning ijrochilari xalqaro diniy ekstremistik oqim Hizbut-Tahrir ning Andijondagi korinishi Akromiylar guruhi vakillari bolsa-da, fojealar ssenariysi aslida mamlakatimizdan tashqarida ishlab chiqilgan. Uning dirijyorlari ham, goyaviy ilhomchilari ham, moliyaviy homiylari ham yurtimizdan ancha olisda bolgan siyosiy doiralar, xalqaro terroristik va diniy ekstremistik tashkilotlardir. Bu terroristik aktga hozirda xorijda Turkiston islom harakati nomi bilan faoliyat yuritayotgan vatangado kimsalar ham oz hissalarini qoshganlari turgan gap. Andijon voqeasi ozining miqyosi va xunrezliklariga kora terrorizm va diniy ekstremizm mintaqa tashqarisidan berilayotgan madadga tayanib mintaqada faollashayotganini korsatmoqda. Diniy ekstremizm va xalqaro terrorizm Markaziy Osiyoda vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy vaziyatdan oz maqsadlari yolida foydalanishga urinib, faoliyatini yanada oshirishga intilmoqdalar. Hozirgi davrning eng dolzarb muammosi, bizningcha mintaqadagi diniy ekstremistik tashkilotlarning asl mohiyatini hamda maqsadlarini keng aholi ommasiga, ayniqsa, yoshlarga tushuntirib borish va bu boradagi mafkuraviy ishlarni jonlantirish maqsadga muvofiq. 2-masalaning bayoni: Jamiyatimizda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni taminlashga hamisha etibor bilan qarab kelinmoqda. Jamiyat hayotini ozgartirishga urinayotgan shaxslarning yoshlar ongini zaharlashiga yol qoymaslik, ularning oldini olish ham siyosiy-mafkuraviy vazifalar sirasiga kiradi. Turli mafkuraviy tahdidlar: vahhobiylik, hizbut-tahrir kabi diniy ekstremistik oqimlarning zararli goyalarini yoshlar ongiga suqilib kirishiga yol qoymaslik, ulardan ogoh bolishlik mamlakatimizda tinchlikni saqlashning eng muhim shartlaridan hisoblanadi. Bu vazifalarning bajarilishi oz navbatida jamiyat yaxlitligini, ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni taminlaydi. Takidlash lozimki, qoshni mamlakatlarda xalqaro miqyosda sodir bolayotgan siyosiy voqealardan, turli mafkuraviy tahdidlardan oz vaqtida ogoh bolishlik, yoshlarni salbiy mohiyatga ega bolgan mafkuraviy tasirlarga berilishining oldini olish ota muhim siyosiy ahamiyatga ega bolgan vazifadir. Mavjud mavkuraviy tahdid korsatayotgan turli ekstremistik guruhlarning asl maqsadi tinch hayotimizni buzish, jamiyatimizni ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va manaviy hayotida tarkib topgan munosabatlarni izdan chiqarish va shu orqali ozlarining garazli maqsadlariga erishishdan iboratdir. 1999 yil 16 fevral voqealari, 2000 yil yoz oylarida mamlakatimizning janubiy sarhadlariga suqilib kirishga urinishlar, 2000 yilning sentabr oyida Andijon viloyati Izboskan tumanida sodir bolgan nohush voqealar, 2005 yil 12-13 may Andijonda sodir etilgan hunrezliklar fikrimizga misol bola oladi. Ozbekistonga huruj qilayotgan mafkuraviy tahdidlar va ularning asosiy turlari togrisida Prezidentimiz Islom Karimov ozining Ozbekiston XXI asr bosagasida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari asarida keng toxtalib otgan. Ularning ayrimlari xususida yuqorida toxtalib otdik. Shuningdek, prezidentimiz oz asarida buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik mafkuraviy tahdidi togrisida shunday fikr bildirdi: tarixiy tajribaga asoslanib, bu hodisani muayyan kuchlar va davlatlar tomonidan boladigan siyosiy, mafkuraviy va iqtisodiy hukmronlik, deb yoki millatlararo va davlatlararo, mintakaviy munosabatlarda unga intilish deb tariflash mumkin.1 Uning oziga xos xususiyatlari sifatida, quyidagilarni korsatib berdi: 1.Xalqaro, davlatlararo va elatlararo qarama-qarshilikni keltirib chiqarish. 2.Xalqaro-huquqiy ichki davlat suverenitetimizni royobga chiqarishga qarshilik korsatish. 3.Ozbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalarini chegaralashga, ularni teng huquqli bolmagan sharoitga solib qoyishga urinish. 4.Mafkuraviy tazyiq otkazish, jahon afkor ommasida Ozbekiston haqida notogri tasavvurlar tugdirishga intilish. 5.Millatlar ortasida ozaro ishonchsizlikni keltirib chiqarish, millatlararo munosabatlarni keskinlashtirish. 6.Yangi mustamlakachilik va yangi imperiyachilik yondashuv, hamma sohalardagi ozaro manfaatli va teng huquqli hamkorlikni sekinlashtirish xavfi.2 Yoshlarning goyaviy-mafkuraviy dunyoqarashi qanchalik yuksak bolsa, milliy goya kishilar dunyoqarashida qanchalik keng orin egallab borsa, jamiyatimizda ijtimoiy goyaviy muhit shunchalik musaffo boladi. Mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurash yoli, Prezidentimiz Islom Karimov korsatib berganlaridek: Odamlarimiz, avvalam bor yoshlarimizning iymon-etiqodini mustahkamlash, irodasini baquvvat qilish, ularni oz mustaqil fikriga ega bolgan barkamol insonlar etib tayyorlash, ularning tafakkurida ozligini unutmaslik, ota-bobolarning muqaddas qadriyatlarini asrab-avaylash va hurmat qilish fazilatini qaror toptirish, ularning men ozbek farzandiman, deb, gurur va iftixor bilan yashashiga erishishdir.3 Buyuk alloma, mutafakkir Abu Nasr Forobiy korsatib otganidek: Insonlik mohiyati haqiqiy baxt-saodatga erishuv ekan, inson bu maqsadni ozining oliy goyasi va istagiga aylantirib, bu yolda barcha imkoniyatlardan foydalansa, u baxt-saodatga erishadi1. Milliy istiqlol goyasi birlashtirishga, jipslashtirishga yonaltirilgan bolib, ozida kop qirrali siyosiy, ijtimoiy, huquqiy, milliy va boshqa manfaatlarni ifodalaydi hamda ularni umumdavlat, millat maqsadlari yolida yagona ijtimoiy-manaviy oqimga birlashtiradi. Ozingni va oz uyingni asra shiori jamiyatimizdagi barcha fuqarolarni ogohlikka davat qilar ekan, turli mazmundagi mafkuraviy, ayniqsa, diniy-ekstremistik ruhdagi tahdidlarni oz vaqtida payqash va ularga qarshi kurashish goyasini ozida mujassamlashtirgandir. Millat, jamiyat va davlat bor ekan, uning mustaqilligiga tahdid soladigan harakatlar bolishi tabiiy. Mamlakatimizga kirib kelgan vahhobiylik, hizb-ut-tahrir va shu kabi zararli oqimlar oddiy insonlarni, ayniqsa, gor yoshlarni yoldan ozdira boshladi. Ahloqsizlik goyalarini yoyib, xalqni manaviy jihatdan buzishga intilishlar hamda tariximizni, milliy qadriyatlarimiz va dinni soxtalashtirishga urinishlar kabi tahdidlar insonlar ongini zabt etish va yurtimizni qaram qilib olishga qaratilgandir. Ana shunday tahdidlarning oldini olish uchun nima qilmogimiz darkor? Ozbekiston xalqining, ayniqsa yoshlar ongi, dunyoqarashi, xatti-harakatlarida mafkuraviy immunitetni shakllantirib borish bugungi kundagi muhim vazifadir. Darhaqiqat, millati, tili va dinidan qatiy nazar, mamlakatimizning har bir fuqarosi qalbida ona Vatanga muhabbat, sadoqat, yurt ravnaqi va osoyishtaligini qaror toptirishda masuliyat tuygusi bilan yashamogi darkor. Xalqni buyuk kelajak va ulugvor maqsadlar sari birlashtirish, yuksak fazilati, komil insonlarni voyaga yetkazish, har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalash, hozirda dolzarb mavzulardan biri bolgan milliy istiqlol goyasining bosh maqsadidir. Xulosa qilib aytganda, milliy istiqlol goyasi va ogohlik jamiyatimiz ijtimoiy hayotiga suqilib kirayotgan salbiy mohiyatga ega bolgan turli mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashishning eng kuchli va samarali vositalaridan, omillaridan hisoblanadi. 3-masalaning bayoni: XVII-XIX asrlarda umummilliy manfaatlar orniga tor va cheklangan, shaxsiy va sulolaviy manfaatlarning ustun qoyilishi, jamiyat hayotida manaviy-ahloqiy qadriyatlarning, ilm-marifatning qadrsizlanishi ozbek davlatchiligining tanazzulga yana bir bor yuz tutishiga, mustaqillikning boy berilishiga, Turkistonda mustamlakachilik tuzumi ornatilib, pirovardida milliy davlatchilikning yana bir bor tugatilishiga olib keldi. Shunga qaramasdan, chuqur tarixiy ildizlarga ega bolgan milliy goyalar tamomila yoq bolib ketmadi. Aksincha, mustamlakachilik sharoitida ular milliy davlatchilikni tiklash, millatning ijtimoiy taraqqiyoti va istiqboli uchun kurash bayorogi sifatida yana ilgari surila boshladi. Bu intilishlar XIX asrda marifatparvarlik goyalari bilan chiqqan Ahmad Donishning ilgor qarashlarida, XX asr boshida yuzaga kelgan jadidchilik harakatining taraqqiyparvar namoyandalari Behbudiy, Fitrat, Cholpon, Usmon Nosir, Munavvar Qori, Abdulla Avloniy va boshqalarning ijodi va amaliy faoliyatida yana ham kuchaydi. Jadidlar Turkistondagi xalqlarni birlashtirish va butun olkaning milliy mustaqilligi uchun kurash goyasini ilgari surdilar. Turkistonda bosqinchi qizil armiya va sovet tuzumiga qarshi kotarilgan istiqlolchilik harakatining mafkurachilari ham aynan jadidchilar boldilar. Biroq, mustabid sovet tuzumi bu goyalarga qarshi gayriinsoniy mafkurani ilgari surib, xalq manfaatlarini inkor etdi. Bu utopik, xayoliy goyalar real hayot talablariga javob bermas, xalqning ananaviy turmush tarziga, jamiyat taraqqiyoti qonunlariga mutlaqo zid edi. Ular milliy istiqlolni tan olmas, milliy qadriyatlarni toptar, diniy etiqodga qarshi kurash asosiga qurilgan edi. Lekin, mustabid hukumat ularni xalqqa tan oldirish uchun jon-jahdi bilan kurashdi. Bu siyosat ayovsiz kurashlar, taqib, tazyiq va zoravonliklardan iborat bolib, osha yillardagi mashum qatagonlar bu kurashning fojealari ifodasi edi. Zoravonlik bilan ornatilgan bu goyalar jamiyatning yakkayu-yagona va hukmron mafkurasiga aylandi. Butun ommaviy axborot vositalari, madaniyat, adabiyot va sanat, ijtimoiy fanlar shu mafkurani targib qilish va singdirishga boysundirildi, davlat tashkilotlari uning hukmronligini kuch va zorlik bilan taminlab turdilar. Lekin, bu goyalar baribir xalq qalbidan chuqur joy olmadi, xalqimizning milliy goya va asriy qadriyatlarini yoq qila olmadi. Xalqning asriy orzusi bolgan milliy goyalar davlatimiz rahbari I.Karimov tomonidan izchil va jasorat bilan yana kun tartibiga qoyildi, Vatanimiz ozodligi va mustaqillikni qolga kiritishda muhim omil boldi. Goyalar va mafkuralar ozgarishi ijtimoiy ozgarishlar ifodasi sifatida qaraladigan bolsa, ularning ozgarishi bilan bogliq bolgan goyaviy inkor, goyaviy yangilanish, goyaviy vorislik kabi jihatlar muhim rol oynaydi. Yuqoridagi tarixiy misollarda takidlanganidek, muayyan goya va mafkuralarning inkor etilishi ikki omilga, ichki va tashqi, yani obektiv va subektiv omillardan iborat boladi. Goyalar hamma vaqt davomiylik xarakteriga ega bolmasligi mumkin, oz mano-mazmuniga kora umrini otab bolgan, davr talablariga javob bera olmaydigan goyalar ornini yangi goyalarga boshatib beradi, bu goyaviy inkorning obektiv tomoni bolsa, uning subektiv tomoni muayyan goyalar suniy yollar vositasida, malum manfaatlar tasirida inkor etilishi mumkin. Goyaviy yangilanish esa tarixiy, ananaviy ildizlarga ega bolgan milliy-ijtimoiy, ilmiy goyalarning davr talablari asosida yangi mazmun bilan boyitilishi, yangi talablarga moslashtirilishini ozida ifoda etadi. Goyaviy vorislik oz mano-mazmuniga kora hamma davrlarda ham birdek oz dolzarbligini yoqotmaydigan va ozida muhim xususiyatlarni saqlab qola olgan goya va mafkuralarda oz aksini topadi, bular ilmiy, diniy, ijtimoiy-siyosiy, milliy goyalardir. Masalan, Demokritning atomlar haqidagi talimoti keyinchalik atomlar haqidagi nazariyani keltirib chiqargan bolsa, yakkaxudolik haqidagi dastlabki diniy qarashlar nasroniylik, iudaizm, islom kabi diniy talimotlarga asos boldi. Mustaqillik, ozodlik, adolatparvarlik, tinchlik kabi ustivor umuminsoniy goyalar oz mohiyatiga kora insoniyat tarixida hamma zamonlarda ham qanchalik ziddiyatli sharoitlarda bolsada, bezavol xalos bolib, yana ijtimoiy hayotning eng ustivor goyalari sifatida saqlanib qoladi, chunki ular bashariyatga daxldor bolgan, ularning tabiiy-manaviy ruhiy intilishlarini ifoda etadigan fenomendir. Poydevori baland va baquvvat bolgan bino girdob bolganda ham, buron turganda ham, dahshatli zilzilada ham qulamasdan mustahkam va sobit turganidek manaviy, ahloqiy, falsafiy, ilmiy zamini mustahkam bolgan, fan qonunlari va ularning ilmiy xulosalariga, songgi yutuqlariga asoslangan mafkura ham umri boqiydir. Bizning milliy istiqlol mafkuramiz ana shunday mafkura boladi. Uzoq tarixga va buyuk goyalarga ega bolgan milliy va umuminsoniy qadriyatlar Ozbekiston milliy istiqlol mafkurasining manaviy, ilmiy poydevoridir. Hozirgi davrning nixoyatda murakkab va masuliyatli vazifasi Ozbekistonning milliy istiqlol mafkurasini yaratish juda katta aql-idrok va tafakkurni, ilmiy-nazariy bilimni, boy hayotiy tajribani, jamiyatning taraqqiyot qonunlarini bilishni, mamlakatimizning nafaqat otmishi va hozirgi davri, balki istiqbolini ham ilmiy fahmlashni taqozo etadi. Buning uchun ilmiy-nazariy, intellektual kuchlarning, siyosiy-ijtimoiy fanlari vakillari, davlat va jamoat arboblari, adabiyot ahli, xullas, jamiyatimizning turli tabaqalarining ozaro hamkorlikdagi say-harakati darkor boladi. 4-masalaning bayoni: Malumki, otgan asrning songgi on yilligi va yangi asr boshlarida roy bergan yirik ijtimoiy-siyosiy ozgarishlar dunyodagi ikki qarama-qarshi qutblar kurashiga barham bersada, dunyoda turli xil manfaatlarni ifoda etadigan mafkuralar kurashi toxtagani yoq. Bugungi kunda dunyoda mavjud bolgan ommaviy qirgin qurollari yer kurramizni bir necha bor yakson qilish imkoniga ega. Ammo hozirgi kunda eng qattiq xavf insonlar qalbini va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafkuraviy kurashdir. Endilikda, Prezidentimiz I.A.Karimov takidlaganidek, yadro maydonlaridan kora, mafkura maydonlaridagi kurashlar muhimroq ahamiyatga ega bolib, kop narsalarni hal qiladi. Yangi siyosiy qarashlar fundamental asosi juda oddiy: sovuq urush yoki yadroviy qurollanish siyosiy, iqtisodiy, goyaviy va boshqa maqsadlarga muvaffaqiyatli erishish yoli hisoblanmaydi. Ushbu xulosa aslida ham inqilobiy bolib urush va tinchlikning asl mohiyatini ozgartira oldi. Sovuq urush mohiyatsiz va maqsadsiz. Global yadroviy urushda na golib na maglub boladi Bu shunchaki dunyo sivilizatsiyasini halokatga olib boradi. Bu esa oz ozini oldirish deganidir. The Geopolotic Reader, Georid OTuathavl, Simon Dalby va Paul Routledge. Ona yurtimiz Ozbekiston mustaqillik, demokratiya, zamonaviy taraqqiyot yolidan borib songgi yillar ichida iqtisodiyot, manaviyat va siyosiy islohotlar sohasida ulkan muvaffaqiyatlarni qolga kiritmoqda, xalq farovonligi yil sayin osib bormoqda. Bugungi kunga kelib Ozbekiston jahon hamjamiyatidan ozining nufuzli ornini egallamoqda. Biroq bizning yutuqlarimizni kora olmaydigan qora niyatli kuchlar yoq emas. Ularning niyati Ozbekistonda hukm surayotgan tinchlikni, osoyishtalikni, ijtimoiy barqarorlikni, jamiyatimizdagi bunyodkorlik muhitini, bugun biz barpo etayotgan farovon va osuda hayotni buzishdir. Halqimizning yuragiga vahima va qorquv solish hisobiga ularning kelajakka ishonchini yoqotish millatlarni, turli dinlarga etiqod qiluvchilarni bir-birlariga qarshi qoyish yolida ular har qanday iflos usullardan foydalanishga urinmoqdalar. Muhtaram Prezidentimiz I.A.Karimov ikkinchi chaqiriq Ozbekiston Respublikasi Oliy Majlisining XIV sessiyasida sozlagan nutqida: ganimlarimiz oz maqsadlariga erishish uchun odamlarni, avvalo, sodda, bilimli va hayot tajribasi past kishilarning ongi va tafakkurini chalgitishga urinadi.1, - deb bejiz aytmaganlar. Ozbekiston ozining boy tabiiy resurslari, mehnatkash va sodda xalqi, bitmas-tuganmas energiya manbalari bilan atrofdagi garazli maqsaddagi turli yovuz kuchlarni etiborini tortmoqda. Bu yovuz kuchlar bolib tashla va hukmronlik qil, - deb nomlangan eski, ammo hozir ham juda qol keladigan shior ostida Markaziy Osiyoda, jumladan Ozbekistonda turli siyosiy nayranglarni, oyinlarni oylab, rejalashtirib ularga katta-katta mablaglar sarf qilib, ozlarining garazli maqsadlarini amalga oshirishga intilmoqdalar. XXI asr boshiga kelib dunyo mamlakatlari ortasidagi ozaro tasir shu qadar kuchayib ketdiki, sodir qilinayotgan axborot hurujidan tola ihotalanib olgan birorta ham davlat yoq. Chunki bugunga kelib axborot almashinuvi juda katta tezlikda sodir bolmoqda. Songgi 50 yil davomida dunyoda axborotlarni tarqatish tezligi 300 ming marta oshdi, narxi esa ming marta arzonlashdi. Har qanday axborot huruji shaxsga, jamiyatga, millat va davlat manfaatlariga qarshi qaratilgan boladi. Chetdan korsatilayotgan axborot hurujlari yoshlar dunyoqarashiga, jamiyatdagi barqarlrlikka, tinchlik-osoyishtalikka, mamlakatimizning manaviy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy yuksalishiga qarshi qaratilmoqda. Bugungi kunda Ozbekistonga nisbatan chetdan korsatilayotgan axborot hurujlaridan asosiy maqsad: mamlakatimizda istiqomat qilayotgan aholining turli qatlamlari, ayniqsa, yoshlar ruhiyatiga salbiy tasir korsatish; jamiyatimizdagi mavjud ijtimoiy-siyosiy vaziyatni, millatlararo va dinlararo munosabatlarni, mavjud turmush tarzini izdan chiqarish; beqaror siyosiy vaziyat yuzaga kelgach esa, hukumatga milliy manfaatlarimizga zid bolgan siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy sohalar bilan bogliq rejalarni, ularning manfaatlaridan iborat amaliy choralarni zirlab itkazishdir. Bugungi kunda mamlakatimizga qilinayotgan axborot hurujlari demokratiya, erkinlik va farovonlikni ilgari surish niqobi ostida turli geosiyosiy manfaatlarni ham ozida mujassamlashtirgan. Bunday hurujlar esa turli xalqaro jamgarmalar, axborot vositalari (ayniqsa, internet) kabi usullar orqali amalga oshirilmoqda. Ularning oldi olinmasa, ularga qarshi kurashilmasa, oxir-oqibat, ularning tasirida odamlarning turmushi, yashash tarzi butunlay ozgarib ketishi mumkin. Axborot hurujining shaxs, oila, tashkilot, mahalla va jamiyatga tasiri dastlab unchalik kozga tashlanmasligi mumkin. Chunki ijobiy va salbiy mazmundagi axborotlarni hamma ham tezda farqlay olmaydi. Salbiy mazmundagi yot goyalarni ozida mujassamlashtirgan axborotlar muayyan kishilar ongiga singib qolgandan song esa, ularni ochirib tashlash oson kechmaydi. Ozbekiston ozining milliy mustaqilligiga erishgandan buyon otgan davr mobaynida, turli diniy-ekstremistik, xalqaro terrorchilik tashkilotlari, turli siyosiy doiralar, davlatlarning manfaatlarini ozida ifodalagan, garazli maqsadlarni kozlagan axborot hurujlari muttasil roy berib kelmoqda. Bugungi kunda ham diniy-ekstremistik va xalqaro terroristik tashkilotlar tomonidan yurtimizda, aholi, ayniqsa, yoshlar ortasida yashirincha turli varaqalar, adabiyotlarni tarqatilishi toxtamayapti. Buning ustiga turli chet el axborot vositalari, radio tolqinlarda, xatto internet saytlarida garazli maqsadlarni kozlovchi, Ozbekiston Respublikamsidagi tinch, rivojlanish yolini kora olmayotgan galamislarning boxtondan iborat chiqishlari avj olmoqda. Goyaviy dushmanlarimiz asosiy diqqat etiborni ham hayotning achchiq-chuchugini tatib kormagan, gor yoshlarga qaratadilar, chunki yoshlar shaxs sifatida shakllanib ulgurmagan, turmush tashvishlarini boshdan kechirmagan yoshlarni ogdirish oson. Shuni unutmaslik kerakki, goyaviy ganimlarimiz oz saflariga jalb etishda har bir kishiga individual yondoshadilar. Kishilarni qiynayotgan muammolarni organadilar, har bir kishining manfaatlaridan kelib chiqib, odamlarning his, tuygulariga tasir etadilar. Ozlarini ijtimoiy siyosiy-iqtisodiy muammolarni hal qiluvchi kuch qilib korsatadilar. Ular yoshlarni buyuk ishlarga, jalb etishadi. Natijada tajribasiz sodda yoshlar din himoyachisi, paygambar izdoshi, buyuk jihodchiga aylanib qoladilar. Shuning uchun yoshlarda mafkuraviy immunitetni hosil qilish dolzarb muammolardan biridir. Songgi yillarda ganimlar bu borada intellektual va ommaviy axborot vositalaridan ham foydalanilmoqdalar. Muayyan mafkuraviy poligonlarning muttasil tarqatayotgan axborotlaridagi yovuz va zararli goyalar oqimi, jangari filmlar, bolalarga moljallangan buzgunchi goyalar asosida ishlangan oyinlar, kompyuter tarmoqlari dasturlarini ishdan chiqaradigan virus larni tarqatish bunga misol bola oladi. Shuningdek, hozirgi globallashuv sharoitida goyaviy qaramlikka solishning xilma-xil usullari qollanilmoqda, turli ovozlar, ommaviy axborot vositalari, axborot texnologiyalari yordamida mafkuraviy tajovuzlar uyushtirilmoqda. Yoshlarni oz mustaqil va erkin fikrga ega bolishini taminlash kerak. Bu kurashda milliy goya asosiy qurol bolib xizmat qiladi. Milliy mafkura kishilarni begona goyalarning zararli tasiridan asrovchi qudratli kuchga ega. Milliy mafkurani targib qilishda kor-korona targibotni tushunmaslik kerak. Prezidentimiz Islom Karimov: Biz kishilarning dunyoqarashini boshqarish fikridan yiroqmiz, balki biz odamlarning tafakkurini boyitish, uni yagona mano va mazmun bilan toldirish tarafdorimiz, - degan edilar. Buning uchun fuqarolarimiz bu murakkab vazifani bajarish borasidagi muayyan moljal ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayotning barpo etish erkinligini tola va togri tushunib olishlari muhimdir. Milliy goyaning jamiyat manaviy-mafkuraviy, ijtimoiy-siyosiy hayotida amal qilayotgan tasir samaradorligini va uning ijtimoiy sohalari bilan ozaro aloqadorligini oshirib borish orqali Ozbekistonning buyuk va porloq kelajagi barpo qilib boriladi. Talaba yoshlarga mamlakatimizda hukm surayotgan tinchlik, barqarorlik, bunyodkorlikka asoslangan jarayon mohiyatini, mazmunini anglatish, his qildirishda, dunyoda sodir bolayotgan voqea-hodisalarni milliy goya mohiyatidan kelib chiqqan xolda tushuntirib borish lozim. Yoshlar ongi va qalbiga milliy istiqlol goyasini singdirish borasidagi ishlarni amalga oshirishda quyidagi taklif va mulohazalarni bayon etamiz. Bugungi kunda, ayniqsa talim tizimiga jalb etilmagan turli yoshdagi aholi qatlamlari, xususan yoshlar orasida milliy goyani targib qilishning eng samarali usul va vositalarini ishlab chiqish zarur. Yoshlar ongi va qalbiga milliy goyani singdirishda nodavlat tashkilotlarining rolini oshirish zarur. Ayniqsa, Nuroniy jamgarmasi, Soglom avlod uchun, Kamolot, Oila ilmiy-amaliy markazi, Mahalla jamgarmasi va boshqalarning faolligini oshirish zarur. Ayniqsa, talim tizimiga jalb etilmagan turli yoshdagi aholi qatlamlari orasida, mahallalarda, fuqarolarning ozini-ozi boshqarish organlarida, tuman va shahar madaniyat uylarida adabiyot va sanat sohasida yoshlarga ibrat boladigan qahramonlar timsolini yaratish maqsadga muvofiqdir. Jamiyatni yangilanishiga olib keladigan milliy qadriyatlarimizni yoshlar ongi va qalbiga singdirish muhim ahamiyatga ega. Mahallalarda keksalarning pand-nasihati, kattalarning shaxsiy ibrati, jamoaning hamjihatligi misolida yoshlar ongi va qalbiga ezgulik goyalarini singdirishni targib qilish zarur. Yoshlarda mehnatsevarlik, adolatparvarlik, mehr-oqibat tuygularini shakllantirishda oila, mahalla, mehnat jamoalarining rolini oshirish zarur. MAVZUGA OID TAYANCH TUSHUNCHA VA IBORALAR: Mafkuraviy xuruj, buzgunchilik golari, mafkuraviy kurash, mafkuraviy munosabatlar keskinlashuvi, axborot xavfsizligi, jahon moliyaviy inqirozi, terrorizm, diniy ekstremizm, aqidaparastlik, diniy fundamentalizm, axborot asri, yuqori texnologiya va avtomatlashtirish asri, kibernetika asri. MAVZUNI OZLASHTIRISH YUZASIDAN SAVOLLAR: XXI asrda mafkuraviy munosabatlar keskinlashuvining jtimoiy,iqtisodiy, siyosiy sabablari nimada? 2. Buzgunchilik goyalarining reaktsion mohiyati va ularga qarshi kurashning tarixiy zaruriyatini izohlang 3 Mafkuradagi mutloq jamoaviy va mutloq individual yondashuvlar qanday salbiy oqibatlarni keltirib chiqardi? 4 Mafkuraviy tajovuzlar tushunchasini izohlab bering... 5. Mafkuroaviy tajovuzlarga qarshi qanday kurashish mumkin? 6. Axborot xurujlarini oldini olish mumkinmi? 7. Bugungi kundagi eng keskin mafkuraviy xurujlarga misol keltiring... 8. Jahon moliyaviy inqirozi mafkuraviy jarayonlarga qanday tasir korsatmoqda? MAVZUGA OID ADABIYOTLAR: Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri-T.: Adabiyot va sanat, 1993 yil. Imom Buxoriy Hadis 4 jildlik.- T.: Qomuslar, 1992 yil. Abu Rayhon Beruniy Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar-T.: 1968 yil. Jaloliddin Rumiy. Manaviy masnaviy- T.: Sharq, 1999 yil Temur tuzuklari- Adabiyot va sanat, 1991 yil. Karimov I. A. Jamiyatimiz milliy goyasi xalqni xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin T.: Ozbekiston, 1998. Karimov I.A. Milliy goya xalq etiqodi va buyuk kelajagiga ishonchdir T.: Ozbekiston, 2000. Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish Konsepsiyasi 2010 yil, 12 noyabr Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar.(qollanma) T.: Yangi asr avlodi, 2001 yil. Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar.(darslik) T.: Akademiya, 2005 yil. Falsafa Qomusiy lugat.T.: Sharq, 2004 yil. Qadimgi va orta asr Garbiy Yevropa falsafasi T.: Sharq, 2003 yil. Otamurodov S. Globallashuv va miliy-manaviy xavfsizlik. T.: zbekiston, 2013 yil. Taylor & Francis e- library nashriyoti, 2003 97-bet, 1-abzas, 1-13 qatorlar, Yangi siyosiy fikrlash maqolasidan. (4- ma ruza matniga mos tushadi) ELEKTRON MANBALAR: www. tdpu. uz www. Ziyonet. uz www. edu. uz www. manaviyat. uz www. google.uz http //www. politik.ru 5-mavzu:MAFKURAVIY FAOLIYAT - MILLIY GOYANI AMALGA OSHIRISH VOSITASI 5.1.Darsni olib borish texnologiyasi Talabalar soni: 50-70 gachaVaqti:2 soat.Oquv mashgulotining shakli Informatsion baxs-munozarali darsMaruza rejasi 1.Mafkuraviy munosabatlar tushunchasi, uning mazmun mohiyati va namoyon bolish xususiyatlari. 2.Mafkuraviy faoliyat tushunchasi, uning mazmun-mohiyati va namoyon bolish xususiyatlari. 3.Bunyodkor goyalarni amalga oshirishga qaratilgan mafkuraviy faoliyat tamoyillari. 4.Mafkuraviy faoliyatni amalga oshirishning zamonaviy texnologiyalari. 5.Mafkuraviy faoliyatda milliy goyani aholi ongiga singdirish, Yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq farovonligi goyalarining namoyon bolishi.Oquv mashgulotining maqsadi: Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillar fanining bosh maqsadini talabalarga tushuntirishdan iborat.Pedagogik vazifa:Oquv faoliyatining natijasi: 1. Maruzada olingan bilimlarni mustahkamlash va ular asosida dokladlar tayyorlash konikmalari xosil qilish; bilimlarni tizimlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish va tahlil qilish.Talabalarda milliy goyamizning bosh maqsadi ozod va obod vatanni yaratish asoslarini tushuntirish.2. Darslik va qoshimcha adabiyotlar bilan ishlash, konikmalarni hosil qilishTalabalarga jamiyat hayotini erkinlashtirish va farovonlashtirish zarurat ekanligini tushuntirish.Oqitish usullari va texnikaMaruza, Blits-sorov Qanday? texnikasiOqitish vositalariKompyuter texnologiyasi (Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillari fanidan elektron oquv uslubiy majmua). SlaydlarOqitish shakliJamoa bolib ishlashOqitish shart-sharoitlariTexnik vositalar bilan taminlangan, oqitish usullarini qollash mumkin bolgan oquv xona.Monitoring va baholashKuzatish, ogzaki nazorat, savol-javobli sorov, oquv topshiriq. 5.2.Darsning texnologik kartasi Ish jarayonlari vaqtiFaoliyat mazmuniOqituvchiTalaba1 bosqich. Kirish (10 daqiqa)1.1. Maruzaning mavzusi, rejasini elon qiladi, oquv mashgulotining maqsadi va oquv faoliyat natijalarini tushuntiradi (1-ilova)Tinglaydi, mavzu nomini yozib oladi1.2. Mashgulotni otkazish shaklini elon qiladiYozib oladi2 bosqich. Asosiy jarayon (60 daqiqa)2.1. Mavzuni reja asosida taqdimotlardan foydalangan holda yoritadi(2-ilovalar toplami) 2.2. Maruza boyicha Blits-sorov va Qanday? usullaridan foydalangan xolda talabalarga savollar bilan murojaat qiladi (3-4-ilovalar)Tinlaydi, yozadi, savolga javob beradi. 3 bosqich. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)3.1 Mavzu boyicha umumiy xulosa qilinadi. Tinglaydilar3.2. Talabalarga mustaqil ish topshirigini beradi (5-ilova)Yozib oladi1-ilova: Mavzu: Mafkuraviy faoliyat - milliy goyani amalga oshirish vositasi    3-ilova: Blits-s> rov savollari Mafkuraviy munosabatlar tushunchasini qanday izohlaysiz? Mafkuraviy faoliyat nima? Mafkuraviy ta sir-chi? Mafkuraviy tarbiya tushunchasini izohlab bering... Mafkuraviy faoliyat bilan mafkuraviy ta sirning > rtasida qanday farq bor? 4-ilova: 1- quv topshiriq: Qanday? organayzerini t> ldiring   Qanday? Qanday? Qanday? Qanday? Qanday? Qanday? 5-ilova: MAFKURAVIY FAOLIYAT - MILLIY GOYANI AMALGA OSHIRISH VOSITASI mavzusi maruzasi bayoni 1.Mafkuraviy munosabatlar tushunchasi, uning mazmun mohiyati va namoyon bolish xususiyatlari. 2.Mafkuraviy faoliyat tushunchasi, uning mazmun-mohiyati va namoyon bolish xususiyatlari. 3.Bunyodkor goyalarni amalga oshirishga qaratilgan mafkuraviy faoliyat tamoyillari. 4.Mafkuraviy faoliyatni amalga oshirishning zamonaviy texnologiyalari. 5.Mafkuraviy faoliyatda milliy goyani aholi ongiga singdirish, Yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq farovonligi goyalarining namoyon bolishi. 1-masalaning bayoni: G`oyaviy-mafkuraviy ishlarga sistemali yondoshish, birinchidan, shu sohadagi muammolarni ilmiy tahlil qilishning zaruriy sharti bo`lsa, ikkinchidan, bu - milliy mafkuraning nazariy-metodologik xarakteriga mos keladi. Boshqacha aytganda, milliy mafkuraning o`zi, jamiyatimiz taraqqiyoti va manfaatlarini ifoda qiluvchi yaxlit sistemalashgan g`oyalar, nazariyalar tizimidan iborat bo`lib, uni ro`yobga chiqarish bilan bog`liq amaliy ishlar ham shunga muvofiq bo`lishi lozim. Mafkuraviy ishlarni milliy taraqqiyot tamoyillari va manfaatlari asosida (g`oyaviy-nazariy darajada) sistemali tashkil qilish deganda, jamiyatdagi hayotiy talab, ehtiyoj, maqsad-intilishlarga muvofiq rivojlanib boruvchi g`oyaviy-mafkuraviy jarayonlardan iborat o`ziga xos ijtimoiy-ma`naviy tartib - tizim yaratish tushuniladi. Zero, voqelikdagi o`z shakl-ko`rinish va mazmuniga, ma`lum o`zgarishlar xarakteriga, aniq makon va zamonda alohida o`rniga ega bo`lgan har qanday narsa, hodisa, jarayonlarni muayyan sistemaga solish mumkin. Bu sistemaning mohiyati shundaki, uning makrostrukturasini tashkil qilgan asosiy qism-elementlar (milliy taraqqiyot qonunlari, O`zbek modeli, milliy istiqlol mafkurasi asosiy kontseptsiyasi, milliy mafkura va uning asosiy g`oyalari) va ular o`rtasidagi bog`lanishlar hamda o`zgarishlar xarakteri turlicha va ko`p tomonlama bo`lib (jamiyatdagi turli kishilar, guruhlar, toifalar, etnik va diniy birliklarning g`oyalari), mazkur sistemadagi barcha jarayonlarning qanday kechishini shu sistemani sistema sifatida rivojlanishini ta`minlovchi omillar (milliy taraqqiyot manfaatlari va shart-sharoitlari) belgilab beradi. Ushu sistemaning mavjudlik sharti, shakllanib, rivojlanish manbai, undagi jarayonlarni harakatlantiruvchi kuch milliy taraqqiyot qonunlariga muvofiq amalga oshiriladigan g`oyaviy-mafkuraviy faoliyatlardir. Bu faoliyatlar nazariy va amaliy yo`nalishlarga bo`linadi. Mazkur sistema milliy mafkura kontseptsiyasiga muvofiq aniq tavsiflanadigan turli shakl-ko`rinishlarga, har xil daraja va ko`lamlarga ega bo`lgan o`ziga xos qism, element, bosqich, soha, yo`nalishlardan iborat mikrosistemalarni o`z ichiga oladi. Bu sistemalarning har biri shakli, mazmuni va maqsad-vazifalariga ko`ra, o`ziga xos bo`lib, sistema ichidagi va undan tashqaridagi tizimlar, masalan, jamiyat ijtimoiy hayotidagi boshqa jarayonlar, tuzulmalar bilan uzviy aloqadorlikda bo`ladi. Chunonchi, g`oyaviy-mafkuraviy tarbiya tizimi (sistemasi) jamiyatdagi huquqiy, axloqiy, estetik, diniy, jismoniy va boshqa tarbiya sohalari tizimlari bilan, yoki: har qanday g`oyaviy-mafkuraviy jarayonlar jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va boshqa omillar bilan uzviy bog`liqdir. Mening fikrimcha, mafkuraning hayotiyligi uning xalq tabiatiga, turmush va tafakkur tarziga nechog`li mos bo`lishi, eng muhimi, jamiyatning milliy manfaatlarini, orzu-intilishlarini qay darajada aks ettirishi bilan o`lchanadi. Faqat shunday mafkuragina hayot va davr sinovlariga bardosh beradi, odamlar unga ishonib, o`zining iymon-e`tiqodi sifatida qabul qiladi. Shundagina u eng zamonaviy quroldan ham kuchli ruhiy-ma`naviy qudrat kasb etadi. Islom Karimov. (Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir asaridan). Jamiyatdagi g`oyaviy ta`lim-tarbiya tizimi, tasvirlanayotgan makrosistemadagi muhim yo`nalish bo`lib, butun sistema faoliyatida katta o`rin tutadi. Milliy g`oya va mafkurani yoshlar ongiga singdirib, xalqchillashtirish va ishonch-e`tiqodga aylantirishda asosiy o`rin tutuvchi bu tizimning o`zi va undagi mikrosistemalar faoliyati ta`lim-tarbiya uzluksizligi bilan milliy g`oyani shakllantirishning izchilligi (doimiyligi) o`rtasida uzviy bog`lanishni vujudga keltiradi. Demak, g`oya va mafkuraning mazmuni davlat va jamiyat qurilishiga doir sistemali bilimlar (nazariya va metodologiya) bilan bog`liq: madaniy-ma`rifiy, g`oyaviy-mafkuraviy saviya; ong, tafakkur, dunyoqarash tamoyili; ruhiy-ma`naviy ishonch-e`tiqod; ijtimoiy norma, me`yor, mezon va ayni paytda, inson hamda jamiyat hayotini harakatlantiruvchi mexanizm - usul-vositalardan iborat tizim sifatida tushunilsa, milliy g`oya va mafkuraning xalqchilligi ta`minlanadi. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining "Jamoat birlashmalari" to`g`risidagi bobining 60-moddasida siyosiy partiyalar faoliyatining qonuniy asoslari: "Siyosiy partiyalar turli tabaqa va guruhlarning siyosiy irodasini ifodalaydilar va o`zlarining demokratik yo`l bilan saylab qo`yilgan vakillari orqali davlat hokimiyatiii tuzishda ishtirok etadilar. Siyosiy partiyalar o`z faoliyatlarini moliyaviy taminlanish manbalari haqida Oliy Majlisga yoki u vakil qilgan organga belgilangan tartibda oshkora hisobotlar berib turadilar"', deb belgilangan. Konstitutsiyaning bu moddasi bilan siyosiy partiyalar mafkuraviy faoliyati umumxalq nazoratiga olinganligi ko`zga tashlanadi va demokratiya tamoyillariga to`liq mos keladi. 2-masalaning bayoni: Har qanday jamiyat muayyan ijtimoiy tarkibga ega bo`lib, u turli ijtimoiy qatlamlarni, sinflarni, guruhlarni, ijtimoiy institutlarni o`z ichiga oladi. Ijtimoiy tarkibning xilma-xilligi uni tashkil qilgan unsurlar manfaatlarining, intilishlarining rang-barangligiga asos bo`ladi. G`oyaviy-mafkuraviy qarashlar bu manfaatlar va intilishlarning o`ziga xos ifodasi bo`lib, turli kuchlarning maqsadlari, faoliyat yo`nalishlarini ko`rsatuvchi mantiqiy asoslangan qarashlar tizimiga aylana boradi. Shunga ko`ra, har qanday davlatda bunyodkor g`oyalar, mafkuraviy faoliyat ustuvor bo`lganda, milliy taraqqiyot imkoniyatlari kengayadi. Er planetasi deb atalgan ijtimoiy-siyosiy makonda: huquqiy tenglik, iroda erkinligi, xalqaro miqyosda tinchlik qaror topadi, millatlararo, dinlararo do`stona munosabatlar mustaxkamlanadi. Milliy taraqqiyot g`oyalari muayyan davlatning istiqbolini ta`minlash uchun jamiyatning ob`ektiv rivojlanish qonuniyatlarini, ularning amal qilinishida sub`ektiv omillarning rolini, konkret tarixiy shart-sharoitlarni inobatga olib, o`z potentsial imkoniyatlarini safarbar qilishdir. Boshqacha aytganda, mamlakat ichidagi ijtimoiy-siyosiy kuchlarning g`oyaviy-mafkuraviy murosasi - barqaror milliy taraqqiyotning asosiy shartidir. Mafkuraviy faoliyatni tashkil etishda quyidagi tashkiliy tamoyillarga amal qilinishi maqsadga muvofiq: - keng qamrovlilik, bunda jamiyatning barcha a`zolariga g`oyalar xilma-xilligi asosida mafkurani singdirish, bu jarayonda aholining barcha qatlamlarini qamrab olish nazarda tutiladi. Natijada, jamiyatning barcha bo`g`inlari mafkuraviy ta`sir doirasida qamrab olinadi; - umumiy maqsadga yo`naltirilganlik; - faol insonni tarbiyalash va inson salohiyatini yuzaga chiqarish mafkuraning bosh maqsadi qilib olinadi; - uzluksizlik - milliy istiqlol g`oyasi targ`ibotining makonda va zamonda doimiyligini, uning yaxlit tizim shakliga keltirilishini anglatadi. Uzluksizlik tamoyili milliy g`oyani xalq ongiga singdirish uchun mamlakatda muayyan mafkuraviy maydon yaratishni taqozo qiladi. Bu maydondagi har bir holat va harakat, jumladan, ta`lim tizimidagi o`quv rejalari, dasturlar, darsliklar, o`quv qo`llanmalari, sinf va auditoriyalar, ko`rgazmali qurollar milliy g`oyaga uyg`un bo`lishini taqozo etadi. - ketma-ketlik - har bir bosqich uchun istalgan qadriyatlarni singdirish maqsadida mafkuraviy tashviqot rejalashtiriladi; - bosqichma-bosqichlik - milliy mafkurani targ`ib qilishning ruhiy jihatlari bilan bog`liq bo`lib, ham targ`ib qiluvchi, ham qabul qiluvchining muayyan tayyorgarlik bosqichlaridan o`tishini taqozo qiladi. Aytaylik, boshlang`ich sinf o`quvchisiga milliy mafkuraning falsafiy va etnik ildizlari to`g`risida gapirish noo`rin bo`lishdan tashqari mutlaqo samarasiz hamdir. Shuning uchun bog`chada, boshlang`ich sinflarda, to`liqsiz o`rta maktabda, yuqori sinflar, litsey va kollejlar, oliy o`quv yurtlari va mehnat jamoalarida mafkuraviy ish tinglovchi va o`quvchilarning yoshi, bilimi, ma`lumoti kabi jihatlarini hisobga olib aniq belgilangan reja asosida olib borilishi kerak; - me`yoriylik - aksiltarg`ibotni keltirib chiqaradigan, hayotdan uzilib qolishga olib keladigan balandparvozlik, rasmiyatchilik va takrorlanishlarga yo`l qo`ymaydi; - shaxsiy ibrat - mafkuramizni targ`ib qilishda muvaffaqiyatni ta`minlaydigan muhim omillardan biri. Maktab muallimi darsda o`quvchilarga millat manfaatlari, orzu-umidlari, intilishlari to`g`risida balandparvoz gaplarni gapirsa-yu, o`zi hayotda shu manfaatlarga zid ishlarni qilsa, bu targ`ibotning samarasi nolga teng bo`ladi. Mamlakat va millat ravnaqi to`g`risida og`iz ko`pirtirib gapiradigan boshliq bo`shab qolgan lavozimga layoqatli va munosib xodim qolib, o`ziga qarashli, Lekin, bu o`ringa nomunosib odamni tiqishtirsa, u millatning yuziga oyoq qo`ygan bo`ladi va uning milliy mafkurani aksiltarg`ibot qilgan bo`ladi. Shuning uchun, milliy g`oyani aholi ongiga singdirishda targ`ibotchilar faoliyatida ish bilan so`z birligini ta`minlash, ayniqsa, rahbar xodimlarning shaxsiy ibrat ko`rsatish tamoyiliga amal qilishi muvaffaqiyatni ta`minlaydigan eng muhim omillardan biridir. Korxona, tashkilot, muassasa rahbari, ular davlat sektori yoki xususiy sektorga tegishli bo`lishidan qat`iy nazar o`z jamoasidagi ma`naviy-mafkuraviy jarayonlarga mas`ul bo`lishi kerak; - ilg`or targ`ibot-tashviqot texnologiyalaridan foydalanish - bunda mafkuraviy targ`ibotga insonlarni mohirona boshqarish usuli sifatida qaraladi. Milliy g`oyaning targ`iboti qotib qolgan narsa emas, faol jarayondir. Shuning uchun uni qadimdan qolgan va`z aytish va ma`ruza o`qish kabi targ`ibot shakllari yordami bilangina keng xalq ommasi ongiga singdirib bo`lmaydi. Maqsadga erishish uchun targ`ibotning faol shakllaridan, zamonaviy texnologiyalardan ham foydalanish maqsadga muvofiq. Yoshlar orasida targ`ibot olib borilganda munozara, bahs, davra suhbati kabi shakllardan oqilona foydalanilsa maqsadga tezroq va to`laroq erishish mumkin. Yoshlarning fiziologik va ruxiy xususiyatlari va`z va ma`ruzalarni emas, ko`proq interfaol usullar va sanab o`tilgan targ`ibot shakllaridan foydalanishni taqozo qiladi. Mazkur targ`ibot tamoyillari milliy g`oyani inson ongi va qalbiga singdirishning barcha bosqichlari uchun umumiy va bir xil bo`lib, turli bosqichlarda, turli shakl va vositalardan foydalanganda odamlarning yoshi, kasbi, ma`lumoti kabi nima uchun milliy g`oyani inson ongi va qalbiga singdirish zarur va muhim? Milliy g`oyaning targ`iboti nimaga xizmat qiladi va bu jarayon qanday tashkil qilinishi kirak? Umuman, milliy g`oyaning targ`iboti bilan kimlar va qanday tuzilmalar shug`ullanishi kerak? Mazkur mavzuni o`rganish shu kabi savollarga javob topish imkonini beradi. 3-masalaning bayoni: XXI asrni axborot asri, axborot texnologiyalari asri deb atash tobora rusum bo`lmoqda. Chunki asrimizda keng qamrovda va jadal sur`atlarda tarqalayotgan informatsiyalar insonning istaklarini, didini o`zgartirishga, fikriga ta`sir qilishi mumkin. Tan olish kerak, tomosha qilinayotgan seriallardan tortib bolakaylarga aytib beriladigan ertakkacha, boringki, o`qiyotgan kitoblarimiz ham qandaydir mafkuraviy ta`sir samarasiga ega - ularda muayyan g`oyalar targ`ib qilinadi. Bu holat Eng asosiy narsani ko`z bilan ilg`ab bo`lmaydi digan fikrni yana bir karra tasdiqlaydi. Bunday ko`zga ko`rinmas qudratli targ`ibot kuchlari kishini hamma erda va har kuni qurshab turadi. Bu kuchlarning maqsadi insonni nimagadir ishontirish, nimagadir undash, nimagadir og`dirish. Tadbirkor mahsulotini reklama qilib, uni sotib olishga undaydi. Diniy arboblar o`z diniga e`tiqod qilishga chaqiradi. Xalqaro maydonda ba`zi davlatlar o`zining katta og`a ekanini uqtirishga harakat qiladi. Lekin tanganing orqa tomoni ham bo`ladi-ku. Agar o`sha molini maqtayotgan tadbirkor tamaki sotayotgan bo`lsa-chi? Uning zarari haqida odamlarni kim ogohlantiradi? Agar o`sha dindor, haqiqiy din chetda qolib, davlat tuzumini ag`darishga chaqirayotgan bo`lsa-chi? Bunday buzg`unchiliklardan xalqni kim qaytaradi? Yoki jahonda katta og`alarning qo`lidan tutib emas, mustaqil odim tashlash kerakligini kim tushuntiradi? Bu kabi targ`ibotni yoki aksiltarg`ibotni kim tashkil qilishi kerak? Bugungi kunda rivojlangan davlatlar qudratli targ`ibot tizimiga ega bo`lishga intilayotganini alohida ta`kidlash lozim. Masalan, o`z faoliyatining targ`ibotiga AQSh hukumati yiliga 2,5 milliard dollar sarflashi bejiz bo`lmasa kerak. Frantsiya ham o`z siyosatini aholiga tushuntirish ishlariga yiliga 100 million frankni bekorga sarflamayotgandir? Bu ma`lumotlar targ`ibot nafaqat dinda, biznesda muhimligini, balki siyosatda ham, ma`naviy-ma`rifiy ishlarda ham muhim ahamiyat kasb etishini ko`rsatadi. Demak, rivojlangan demokratik davlatlar ham mafkuraviy faoliyatdan sira voz kechmagan. Puxta ishlab chiqilgan strategik yo`nalish davlatning istiqbolini belgilaydi. O`zbekistonning strategik maqsadlari Islom Karimovning qator asarlarida, jumladan, O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari hamda O`zbekiston XXI asrga intilmoqda, Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch asarlarida belgilab berilgan. Shu maqsadlar sari insonlarni safarbar qilish ularni g`oyalar shaklida singdirish zaruratini keltirib chiqaradi. 4-masalaning bayoni: `zbekistonda amalga oshirilayotgan tub o`zgarishlarning taqdiri, so`zsiz, har bir fuqaro, aniqrog`i insonning faolligiga bog`liqdir. Bu esa islohotlarning mohiyatini xalqqa tushuntirishni talab qiladi. Shuning uchun rivojlangan mamlakatlarda mafkuraning targ`iboti hukumat siyosatining tashviqoti ko`rinishida amalga oshiriladi. Davlatning bosh islohotchi ekanligi ham O`zbekiston hukumatining siyosatini maxsus targ`ib qilishni talab etadi. Bunday targ`ibot islohotlarning mafkuraviy asosda ta`minlashga xizmat qiladi. O`zbekiston hayotidagi o`zgarishlar insonlar ongida ham katta o`zgarishlar qilishni talab etadi. O`tish davrida har qanday davlat yangi zamon kishisini tarbiyalash haqida jiddiy qayg`urishi tabiiy. Demak, O`zbekistonda ham komil inson g`oyasida e`tirof etilgan shaxs mos sifatlarini fuqarolarda qaror toptirish vazifasi ko`ndalang turibdi. Fuqarolik ahloqini bunday tarbiyalash mafkuraviy siyosatning negizini tashkil etadi. O`zbekistonda yosh avlodni yangicha fikrlashga va tafakkurini rivojlantirishga, siyosiy faolligini yo`naltirishga, ularni mustaqillik g`oyalariga sodiq qilib tarbiyalash vazifalari bosqichma-bosqich ravishda amalga oshirilmoqda. Globallashuv jarayonida siyosiy va psixologik ko`rsatmalarning butunlay o`zgarishi yoshlarning axborot xavfsizligini ta`minlashning dolzarbligini ko`rsatadi. Xavfni sezish va unga qarshi kurashish tuzilmalari - shaxsning o`zini-o`zi anglash jarayonida shakllanadi. Yoshlarda shaxsiy fikr, mulohaza, dunyoqarash tarkib topganidan keyingina tahliliy va tanqidiy fikrlash paydo bo`ladi. Yoshlar o`ziiing siyosiy kontseptsiyasini mustaqil ravishda to`g`ri shakllantirishda, siyosiy jarayonlarni aniq qamray olishida va tahlil qila olishida, mohiyatini tushunishida - harakatlanish kontseptsiyasi shakllanadi. 5-masalaning bayoni: Hozirgi vaqtda xavfsizlikni ta`mishlashni texnologik va texnokratik uslubiyot asosida tashkil etish -davr talabidir. Yoshlarning axborot xavfsizligini ta`minlash vazifasi, o`z navbatida jarayonni tizimlashni, natijani avvaldan kafolatlashni, jarayonga istalgai paytda tuzatishlar kiritish imkoniyati bo`lishini taqozo etadi. Yoshlarning informatsion-psixologik immunitetini shakllantirish jarayonni texnologiyalar asosida tizimlashtirish, o`z navbatida bir qancha ishlarni ixchamlashtirish, umumlashtirish va muvofiqlashtirish kabi qo`yida keltirilgan tashkiliy ishlarni bajarishni talab qiladi: Mavjud siyosiy jarayonlarning mohiyatini anglash, immunitetni shakllantirishda foydalanish; Immunitetni shakllantirishga xizmat qiluvchi ma`lumotlarni qidirish, yig`ish va qayta ishlash; Informatsion-psixologik immunitetni shakllantirishga tegishli ma`lumotlar bazasini shakllantirish; Muammolarni sezish, aniqlash, dolzarbligi bo`yicha differentsiallash; Immunitetning rivojlanish tamoyillarini anglash, qabul qilish; Tashqi va ichki vaziyatni strategik ko`p faktorli analiz qilish; Axborot, moliyaviy, tashkiliy-texnik resurslarning chegaralanishini aniqlash, resurslarni boyitish ishlarini amalga oshirish; Xalqaro maydondagi voqealarning rivojlanishini kuzatish, tahlil va siyosiy bashorat qilish; Geopolitik manfaatga erishishning strategiya va taktikasini shakllanti-rish, tashqaridan kirib kelayotgan xavf-xatarlarni klassifikatsiyalash, ularni neytrallashtirish hamda dezinfektsiyalash chora-tadbirlarini ishlab chiqish, amalga oshirish; Ichki axborot muhitining informatsion-psixologik immunitetni shakllantirishniig texnologiyalarini, metodlari va usullarini ishlab chiqish, amaliyotga tadbiq etish; Immunitetni ta`minlash ishlarini amalga oshirishning alternativ variantlarini ishlab chiqish; U yoki bu alternativ variantlarni tadbiq etishda yuzaga keladigan holatlar hamda vaziyatlarni bashorat qilish; Amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorlik mezonlarini ishlab chiqish, bajarilayotgan har bir ishni baholash; Davlatning ichki axborot muhitini kuchaytirish, tashqi xavflarga qarshi kurashish qobiliyatini oshirish, axborot tahdidlari va xavf-xatarlariga qarshi kurashuvchanlikni ta`minlash; Immunitetni shakllantirishning eng maqbul variantlarini ishlab chiqish va tadbiq etish; Yoshlarda qaror qabul qilishga ko`rsatiladigan ta`sirni tahlil qilish; Yoshlarning o`zi qabul qilgan qarorlarini o`zi korrektsiya qilish ko`nikmalarini shakllantirish; Yoshlarniig o`zini-o`zi nazorat va tahlil qilishlarini shakllantirish. Shuningdek, yoshlarga ta`sir ko`rsatuvchi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik omillarni to`liq ishlab chiqish ham zarurdir. Bu esa yuzaga keladigan kamchiliklarni o`z vaqtida bartaraf etish imkonini berishi lozim. Hozirgi davrda inson ongi va qalbini egallash uchun kurash borayotgani hech kimga sir emas. Shuning uchun yot mafkuraviy ta`sirlarga qarshi kurashda uzilishlarga yo`l qo`yib bo`lmaydi. Bunday sharoitda begona mafkuralarning qo`poruvchi ta`siriga qarshi doimiy va uzluksiz aksiltarg`ibotni tashkil etish muhim sanaladi. Chunki bunday nosog`lom mafkuraga nisbatan kurashni olib borish talab etiladi. O`zbekiston Faylasuflari milliy jamiyatining ishchi guruhi tomonidan Milliy istiqlol g`oyasining asosiy tushunchalari va tamoyillari (Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. -T, O`zbekiston, 2000 yil.) ishlab chiqildi. O`zbekistonda milliy istiqlol g`oyasining targ`ibot-tashviqoti ana shu asosiy g`oyalar, tushunchalar va tamoyillarga tayangan holda amalga oshirilmoqda. Mazkur targ`ibot tamoyillari milliy istiqlol g`oyasini inson ongi va qalbiga singdirishning barcha bosqichlari uchun umumiy va bir xil bo`lib, turli bosqichlarda, turli shakl va vositalardan foydalanganda odamlarning yoshi, kasbi, ma`lumoti kabi xususiyatlari xisobga olinadi. Targ`ibot olib borishda sanab o`tilgan tamoyillarning muayyan auditoriya xususiyatlariga mosligini ta`minlash targ`ibot samaradorligini ta`minlaydigan eng muhim omildir. G`oyaning insoniyat evolyutsiyasidagi o`rni va ahamiyati doimiy ravishda jamiyatning intellektual salohiyatli a`zolari diqqat-e`tiborida bo`lgan: Buni dunyo taraqqiyotiga ulkan ta`sir ko`rsatgan nazariy ta`limot va mafkuralar asoschisi bo`lgan, tarixning turli davrlarida yashagan Suqrot, Konfutsiy; Alisher Navoiy, Maxatma Gandi kabi mutafakkirlar ilmiy asarlaridagi ilmiy nazariyalar misolida ko`rish mumkin. Targ`ib qilinayotgan g`oyalarning inson ongida axborot, ma`lumot tarzida o`rnashishi kifoya qilmaydi, ular insonning yurak-yuragiga etib borganidagina ular inson qalbiga chuqur o`rnashadi. Buning uchun esa auditoriya targ`ibotchining milliy g`oyaga chuqur ishonchi va qat`iyatini xis qilishi kirak. Lekin targ`ibotda g`oyalarga e`tiborni tortish bilan ham qanoatlanish mumkin emas. Chunki, e`tiborni jalb qilish - targ`ibotning birinchi bosqichi, xolos. Targ`ibotning keyingi bosqichi g`oyani to`g`ri va atroflicha tushuntirishni, mafkura bilan bog`liq barcha savollarga javob topib berishni talab qiladi. Chunki milliy g`oyani tushunish - unga ishonish demakdir. Ana shu erda bir savolga duch kelamiz: nima ko`proq ishonch uyg`otadi: jiddiy dalillar bilan asoslangan axborotmi yoki hissiyotlarni uyg`otuvchi ma`ruzami? Targ`ibot davomida insonning xislariga, qalbiga murojaat qilish katta samara beradi, albatta. Lekin xolislik, ishonchli dalillar, e`tiroz uyg`otmaydigan hayotiy ma`lumotlarning keltirilishi bu g`oyalarni xayotga tatbiq qilishdan hammamiz manfaatdor ekanligimiz haqidagi fikrni uyg`otadi. Targ`ibot jarayoni shu erda tugaydi, deb o`ylaydiganlar katta xato qiladilar. Zero, mafkura yangi ishlarga ilhomlantiradi, harakatga undaydi. Harakatsiz mafkura esa safsatabozlikdan bo`lak narsa emas. Demak, insonlar milliy mafkuradan o`rin olgan g`oyalarga mos harakat qila boshlaganlaridagina milliy g`oya xalqning e`tiqodiga aylanganligi haqida xulosa qilish mumkin. Muayyan auditoriya xususiyatlariga mosligini ta`minlash targ`ibot samaradorligini ta`minlaydigan eng muxim omildir. MAVZUGA OID TAYANCH TUSHUNCHA VA IBORALAR: Mafkuraviy faoliyat, mafkuraviy munosabatlar, milliy g`oya targ`iboti, sohalari, milliy g`oya yo`nalishlari, milliy g`oya tamoyillari, keng qamrovlilik me`yoriylik uzliksizlik bosqichma- bosqichlik MAVZUNI OZLASHTIRISH YUZASIDAN SAVOLLAR: Milliy g`oyani sindirishda tadbirlarning ketma-ketligi me`yori, davomiyligi. Tashviqot tushunchasi va mohiyati. Targ`ivot va aksiltarg`ibot. Targ`ibot samaradorligini ta`minlovchi omillar. G`oyaviy-mafkuraviy qarashlarning shakllanishiga ta`sir qiladigan muhim omillar qaysilar? G`oyaviy-mafkuraviy xilma-xillikning sabablari va ahamiyati nimada? Muqobil munosabatning belgilari va xususiyatlarini ayting. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR: Karimov I. A. Jamiyatimiz milliy goyasi xalqni xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin T.: Ozbekiston, 1998. Karimov I.A. Milliy goya xalq etiqodi va buyuk kelajagiga ishonchdir T.: Ozbekiston, 2000. Karimov I. A. Yuksak ma naviyat- yengilmas kuch. T.: zbekiston , 2008. zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 2010 yil 12 noyabrdagi q> shma majlisidagi Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontsepsiyasi mavzusidagi ma ruzasi. T., 2010. Karimov I.A. Mustaqillikka erishish ostonasida. T., zbekiston, 2011. Karimov I.A. zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak T.: zbekiston, 2013. Milliy g oya: asosiy tushuncha va tamoyillar.(darslik) T.: Akademiya, 2005 yil. Falsafa Qomusiy lug at.T.: Sharq, 2004 yil. Qadimgi va o rta asr G arbiy Yevropa falsafasi T.: Sharq, 2003 yil. Otamurodov S. Globallashuv va miliy-ma naviy xavfsizlik. T.: zbekiston, 2013 yil. Ma naviyat. Asosiy tushunchalar izohli lug ati. T.: G afur G ulom, 2013 yil. Mustaqil zbekiston tarixi. T.: Akademiya, 2013 yil Lafasov M. Ekstremizm, terrorizm tarixi va mohiyati. T.: TURON-IQBOL, 2013 yil. Lafasov M. va boshqMilliy manaviy tiklanishning ilmiy-nazariy asoslari. T.: TURON-IQBOL, 2014 yil. ELEKTRON MANBALAR: www. tdpu. uz www. Ziyonet. uz www. edu. uz www. manaviyat. uz www. google.uz http //www. politik.ru 6-mavzu:GLOBALLASHUV JARAYONIDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLANTIRISH VAZIFALARI 6.1.Darsni olib borish texnologiyasiTalabalar soni: 50-70 gacha Vaqti:2 soat.Oquv mashgulotining shakliInformatsion baxs-munozarali darsMaruza rejasi Hozirgi davrda dunyoning mafkuraviy manzarasi Prezident Islom Karimov Mafkuraviy maydon tushunchasining shakllanish va namoyon bolish xususiyatlari togrisida Mafkuraviy poligon tushunchasi, uning namoyon bolish xususiyatlari. Mafkuraviy immunitetni shakllantirish omillari. Oquv mashgulotining maqsadi: Talabalarda globallashuv jarayonida mafkuraviy immunitetni shaklantirish vazifalari togrisida tasavvur hosil qilish.Pedagogik vazifa:Oquv faoliyatining natijasi:1. Maruza olingan bilimlarni mustahkamlash va ular asosida dokladlar tayyorlash konikmalari xosil qilish; bilimlarni tizimlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish va tahlil qilish. Talabalarning hozirgi davrda dunyoning mafkuraviy manzarasi hamda mafkuraviy maydon tushunchasining shakllanish va namoyon bolish xususiyatlari togrisidagi tasavvurlari kengayadi. 2. Darslik va qoshimcha adabiyotlar bilan ishlash, konikmalarni hosil qilishMafkuraviy poligon tushunchasi, uning namoyon bolish xususiyatlari hamda mafkuraviy immunitetni shakllantirish omillarini bilib oladi.Oqitish usullari va texnikaMaruza, Savol-javob, muloqot usuli, FSMU uslubiOqitish vositalariKompyuter texnologiyasi Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillari fanidan elektron oquv uslubiy majmua) SlaydlarOqitish shakliJamoa bolib ishlashOqitish shart-sharoitlariTexnik vositalar bilan taminlangan, oqitish usullarini qollash mumkin bolgan oquv xona.Monitoring va baholashKuzatish, ogzaki nazorat, savol-javobli sorov, oquv topshiriq.6.2.Darsning texnologik kartasi Ish jarayonlari vaqtiFaoliyat mazmuniOqituvchiTalaba1 bosqich. Kirish (10 daqiqa)1.1. Maruzaning mavzusi, rejasini elon qiladi, oquv mashgulotining maqsadi va oquv faoliyat natijalarini tushuntiradi (1-ilova)Tinglaydi, mavzu nomini yozib oladi1.2. Mashgulotni otkazish shaklini elon qiladiYozib oladi 2 bosqich. Asosiy jarayon (60 daqiqa) 2.1. Mavzu rejalari boyicha maruza qiladi (2-ilovalar turkumi) 2.2. Maruza boyicha talabalarni qiziqtirgan savollarga javob beradi. Yozadi, savolga javob beradi. 2.3. Savol-javob metodidan foydalangan holda talabalar ortasida muloqot uyushtiradi.Muloqotda faol ishtirok etadi 3 bosqich. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)3.1 Mavzu boyicha umumiy xulosa qilinadi.Tinglaydi3.2. Muloqotda faol ishtirok etgan talabalarni ragbatlantiradiTinglaydi, yozib oladi3.3 FSMU uslubidan foydalangan holda bajarilishi lozim bolgan mustaqil ish topshirig0ini beradi (3-ilova)Mustaqil ish topshirigini yozib oladi1-ilova: 2-ilovalar turkumi:  SHAPE \* MERGEFORMAT  SHAPE \* MERGEFORMAT   SHAPE \* MERGEFORMAT 3- ilova: FSMU texnologiyasi Jadvalni t> ldiring 1-guruh SavolMamlakatdagi iqtisodiy barqarorlikning mafkuraviy immunitetni shakllantirishdagi > rni(F) Fikringizni bayon eting(S) Fikringiz bayoniga sabab k> rsating(M) K> rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring(U)Fikringizni umumlashtiring GLOBALLASHUV JARAYONIDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLANTIRISH VAZIFALARI maruzasi bayoni REJA Hozirgi davrda dunyoning mafkuraviy manzarasi Prezident Islom Karimov Mafkuraviy maydon tushunchasining shakllanish va namoyon bolish xususiyatlari togrisida . Mafkuraviy poligon tushunchasi, uning namoyon bolish xususiyatlari. Mafkuraviy immunitetni shakllantirish omillari. 1-masalaning bayoni: Dunyoning siyosiy, iqtisodiy, madaniy qiyofasi b> lgani kabi mafkuraviy manzarasi ham bor. Dunyoning mafkuraviy manzarasi deganda, odamlarning ongi va qalbini egallash uchun olib borilayotgan kurash qayerda, qanday kechayotgani, bu y> lda qaysi joyda qanday usul va vositalar q> llanilayotganini, qaysi hududning qanday g oya va mafkuraviy poligon ta sirida ekanligi tushuniladi. Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasida inson qalbi va ongiga ta sir > tkazuvchi turli xil vositalar bilan kurash olib boruvchi mafkuraviy poligonlar faoliyati tobora yaqqolroq k> zga tashlanmoqda. Bunday mafkuraviy poligonlar jangovor qurollar bilan emas, balki, avvalo, inson qalbi va ongiga ta sir > tkazuvchi g oyaviy qurollar bilan kurashish jarayoni kuchayib ketishi natijasida paydo b> lmoqda. XXI asrning barqarorligiga xavf solayotgan, XX asrdan keraksiz meros b> lib qolgan muammolardan biri eng murakkabi va serqirralisi bu mafkuraviy kurashdir. Ma lumki, har qanday kurashdan, u qanday b> lmasin, ma lum bir mafkura k> zda tutiladi. Mafkuraviy kurashdan k> zlangan asosiy maqsad insonlarning avvalambor, yoshlarning qalbini va ongini egallash, zabt etish, muayyan mamlakat yoki mintaqadagi biror millatning milliy tuyg ulariga ta sir > tkazish, uni > z dunyoqarashiga tortish va tobe qilishdir. Fikr qaramligi, tafakkur qulligi esa har qanday iqtisodiy yoki siyosiy qaramlikdan ham dahshatliroqdir. Axborot asri, elektronika asri deb atalgan XX asrning nihoyasida mafkuraviy tasirlar nihoyatda kuchayib ketdi. Shuningdek, globallashuv jarayonlari, axborot oqimining tezlashuvi ham bir talay muammolarni yuzaga keltirmoqda. Dunyo miqyosida kishilarni doimo ogoh b> lishga undashning ahamiyatli jihati shundaki, agar harbiy, iqtisodiy, siyosiy tazyiq b> lsa, buni k> rish, sezish, oldini olish mumkin, ammo mafkuraviy tazyiqni tezda ilg ab olish qiyin. Turli mintaqaviy, diniy-etnik, tajovuzkor millatchilik va shovinistik asosdagi mojarolar, ekologik falokatlar, manaviy tanazzul, giyohvandlik, terrorchilik kabi chegara bilmas muammolarning yuzaga kelishining asosiy sabablari ham mafkuraviy tasirlarni tezlikda ilgab olish mumkin emasligidadir. Yurtboshimiz aytganidek, bugungi kunda odamzot malum bir davlatlar va siyosiy kuchlarning manfaatlarigagina xizmat qiladigan, olis-yaqin manbalardan tarqaladigan, turli mano mazmundagi mafkuraviy kuchlarning tasirini doimo sezib yashamoqda. z > zidan ravshanki, bu kabi ta sirni biz > zimiz 1999 yilning mash um 16 fevralida Toshkentdagi voqealar misolida, 2004 yil mart oyining oxirlari va aprel oyining boshlarida Toshkentdagi va Buxorodagi ekstremistik voqealar misolida boshimizdan > tkazdik. 2001 yilning 11 sentabrida esa Amerikaning Nyu York va Vashington shaharlarida sodir etilgan portlashlar esa buning yana bir ayanchli misoli b> ldi. Bir narsa aniqki, bularning negizida ana shu daf atan, birdaniga sezilmaydigan mafkuraviy ta sirlar yotibdi. XXI asr boshlariga kelib dunyo mamlakatlari o`rtasidagi o`zaro ta`sir shu qadar kuchayib ketdiki, bu jarayondan to`la chegaralanib olgan birorta ham davlat yo`q, deb to`la ishonch bilan aytish mumkin. Hattoki, xalqaro tashkilotlardan uzoqroq turishga intilayotgan, ularga a`zo bo`lishni istamayotgan mamlakatlar ham bu jarayondan mutlaqo chetda emas. Globallashuv shunday jarayonki, undan chetda turaman, degan mamlakatlar uning ta`siriga ko`proq uchrab qolishi mumkin. Bunday g`ayri ixtiyoriy ta`sir esa ko`pincha salbiy bo`ladi. Hozirgi kunda davlat yoki malum bir hududning goyasini malum bir yopiq siyosiy jamiyat yoki millatga taluqli yoki mos deb bolmaydi. Globallashuv jarayoni esa ushbu goyalarni chetga surib boshqaruvning hududiy, xalqaro hamda global shakllarini malum mamlakat hududida yoki undan tashqari chegaralarda ham koksatmoqda. Globallashuvning turli mamlakatlarga o`tkazayotgan ta`siri ham turlicha. Bu hol dunyo mamlakatlarining iqtisodiy, axborot, ma`naviy salohiyatlari va siyosati qanday ekani bilan bog`liq. Dunyoda yuz berayotgan shiddatli jarayonlarning har bir mamlakatga o`tkazayotgan salbiy ta`sirini kamaytirish va ijobiy ta`sirini kuchaytirish uchun shu hodisaning mohiyatini chuqurroq anglash, uning xususiyatlarini o`rganish lozim. Bu hodisani chuqur o`rganmay turib unga moslashish, kerak bo`lganda, uning yo`nalishini tegishli tarzda o`zgartirish mumkin emas. Globallashuv yana shunday jarayonki, uni chuqur o`rganmaslik, undan foydalanish strategiyasi, taktikasi va texnologiyasini ishlab chiqmaslik mamlakat iqtisodi va madaniyati, ma`naviyatini tog`dan tushayotgan shiddatli daryo oqimiga boshqaruvsiz qayiqni topshirib qo`yish bilan baravar bo`ladi. Mustaqillik davrida mamlakatimiz olimlari o`tkazgan va o`tkazayotgan tadqiqotlarga ko`z yugurtirish bu sohadagi ishlar endi boshlanayotganidan guvohlik beradi. Globallashuvning milliy ma`naviyatga o`tkazadigan ta`siri haqida yozilgan jiddiyroq risola va yirik tadqiqotlar u yoqda tursin kichikroq maqolalarni topish ham mushkul. Ilmiy nashrlar va jurnallar, davriy matbuotda mazkur mavzu bo`yicha biz topa olgan ishlarning miqdori qo`llarimiz panjasidan ham oz. Har qanday siyosat, jumladan iqtisodiy siyosat va ma`naviyat sohasidagi siyosat ham ilmiy asosga ega bo`lgandagina muvaffaqiyat keltirishini nazarda tutsak, bu masalada olimlarimiz siyosatchilarimizga etarli ko`mak bera olmayotganini e`tirof etishga to`g`ri keladi. Mamlakatimiz jahon maydonida olib borayotgan siyosat ko`proq samara va muvaffaqiyat keltirishini istasak, globallashuvning mohiyati, yo`nalishlari, xususiyatlarini chuqurroq tadqiq va tahlil qilishimiz, shu orqali siyosatchilarimizning to`g`ri yo`l tanlashi va qarorlar qabul qilishi uchun imkoniyat yaratishimiz lozim. Globallashuvga qisqa ta`rif bermoqchi bo`lsak, uni turli mamlakatlar iqtisodi, madaniyati, ma`naviyati, odamlari o`rtasidagi o`zaro ta`sir va bog`liqlikning kuchayishi deyish mumkin. Globallashuvga berilgan ta`riflar juda ko`p. Lekin uning xususiyatlarini to`laroq qamrab olgani bizningcha, frantsuz tadqiqotchisi B.Bandi bergan ta`rif. Unda globallashuv jarayonining uch o`lchovli ekaniga urg`u beriladi: Globallashuv - muttasil davom etadigan tarixiy jarayon; Globallashuv - jahonning gomogenlashuvi va universallashuvi jarayoni; Globallashuv - milliy chegaralarning yuvilib ketish jarayoni. B.Bandi ta`rifida keltirilgan globallashuv o`lchovlarining har uchalasiga nisbatan ham muayyan e`tirozlar bildirish mumkin. Lekin jahonda yuz berayotgan jarayonlarni kuzatsak, ularning har uchovi ham unda mavjud ekanini ko`ramiz. Globallashuvning mamlakatlar iqtisodi siyosati va ma`naviyatiga o`tkazishi mumkin bo`lgan ijobiy va salbiy ta`siri Hindistonning mashhur davlat arbobi Mahatma Gandining quyidagi so`zlarida yaxshi ifodalangan: Men uyimning darvoza va eshiklarini doim mahkam berkitib o`tira olmayman, chunki uyimga toza havo kirib turishi kerak. Shu bilan birga ochilgan eshik va derazalarimdan kirayotgan havo dovul bo`lib uyimni ag`dar-to`ntar qilib tashlashi, o`zimni esa yiqitib yuborishini ham istamayman. Globallushuvning eng muhim jihatlari xalqaro bozor munosabatlarining uch muhim tarkibiy qismi: tijorat, xalqaro ishlab chiqarish va xalqaro moliyada turli xil boladi. Globallashuvning o`zi murakkab jarayon ekani, uning turli mamlakatlar iqtisodi, siyosati va ma`naviyatiga o`tkazayotgan ta`siri yana ham murakkab bo`lgani sababli unga nisbatan ham jahonga bir-biriga nisbatan qarama-qarshi bo`lgan ikki guruh: globalistlar va aksilglobalistlar guruhlari vujudga keldi. Globallashuv tarafdorlari globalistlar, deb ataladi. Ular orasida davlat arboblari, siyosatdonlar, sanoatchi va biznesmenlar ko`proq uchraydi. Globallashuv muxoliflari esa aksilglobalistlar nomini olgan bo`lib ular orasida ko`proq so`l kuchlar, kasaba uyushmalari va yoshlar tashkilotining vakillari bor. MDH hududida aksilglobalistlar Rossiya Federatsiyasi hududida faol harakat olib bormoqdalar. Bu erda ular turli anjumanlar, seminarlar o`tkazish uchun to`planib turdilar. XX asr o`rtalarida globallashuvning institutsionallashuvi, ya`ni tashkillashuvi kuchaygandan keyin bu jarayonning o`zi ham keskin tezlashdi va kuchaydi. Institutsionallashuvning kuchayganini Butunjahon savdo tashkiloti, Xalqaro Valyuta jamg`armasi, Jahon banki, Evropa taraqqiyoti va tiklanish banki ulkan tashkilotlarning vujudga kelgani misolida ham ko`rish mumkin. Ma`naviyatni ham bir uyga qiyoslasak, tashqaridan kirayotgan shamol uy ichidagi narsalarni ostin-ustin qilib tashlashini hech bir xonadon sohibi istamaydi. Xuddi shu kabi biz ham yot g`oyalar, oqimlar va mafkuralar ma`naviyatimizga vayronkor ta`sir o`tkazishiga qarshi himoya choralari ko`rishimiz tabiiy. Chetdan o`tkaziladigan mafkuraviy ta`sirga qarshi himoya choralari ko`rishdan avval qanday ta`sirlarni ma`qullash lozimu, qandaylarini rad etish kerakligini aniqlab olish lozim. Hozirgi kunda birorta ham milliy ma`naviyat yo`qki, u boshqa xalqlar ma`naviyatidan to`la ihotalangan bo`lsa. Hatto, Avstraliya chakalakzorlari, Afrika savannalari va Janubiy changalzorlarda turmush kechirayotgan qabilalar ham qo`shni qabilalar va zamona ta`sirini o`zida his qilib turadi. Qolaversa, tarixni tahlil qilish boshqa xalqlar ma`naviyatidan bahramand bo`lgan xalqlar ma`naviyati yuksakliklarga ko`tarilgandan guvohlik beradi. O`rta Osiyo xalqlari madaniyati va ma`naviyati ham Sharq va G`arbni tutashtirgan karvon yo`llarida joylashgani sababli ham Sharq, ham G`arb madaniyatidan bahramand bo`lgan. Muhimi shundaki, xalqimiz G`arb va Sharq ma`naviyatidan bahramand bo`lib ularning ijobiy tomonlarini o`zlashtiribgina qolmay, ularga ijodiy yondashib yangi cho`qqilarga ko`tarildi. 2-masalaning bayoni: Globallashuv jarayoni va mafkura maydonidagi kurashlarning yangilanib, takomillashib borishi imkoniyatlarining ortib boradiganligi haqida gapirganda, globallashuv fenomeni bugungi kunda ilmiy-falsafiy, hayotiy tushuncha sifatida juda keng manoni anglatishini hamda yangilanib, takomillashib borayotganligini yakidlash lozim. Umumiy nuqtai-nazardan qaraganda, bu jarayon mutlaqo yangicha mano-mazmundagi xojalik, ijtimoiy-siyosiy, tabiiy-biologik global muhitning shakllanishini va shu bilan birga, mavjud milliy va mintaqaviy muammolarning jahon miqiyosidagi muammolarga aylanib borishini ifoda etmoqda. Globallashuv jarayonida mafkura maydonidagi kurashlarning yangi korinishlari, uning vositalari va mexanizmlari ham ozgarib borishi tabiiy holdir. Albatta, globallashtirishning boshlangich ildizlari davrida mafkura maydonlaridagi kurashlar uncha sezilarli bolmagan bolsada, lekin insoniyat taraqqiyotining bu jarayoni qaysi davrlaridan boshlanadi degan savolga aniq javob izlash va uni boshqa ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy fenomen sifatida bosqichlarga ajratish borasidagi barcha izlanishlarda malum bir nisbiylik, aniq bir ilmiy haqiqat hali topilganicha yoq. Shuning uchun ham bolsa kerakki, insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan ota shiddatli va murakkab bir davrni oz boshidan kechirmoqda. Keyingi vaqtlarda globallashuv jarayonida mafkura maydonidagi kurashlarning yangi korinishlari sifatida bir qator fikrlar ham bildirilmoqda. Ulardan, Birinchisi, globallashuv jarayonida ana shu kurashlarning asosiy maqsadi inson va uning qadriyatlariga turli xil yondashuvlarning vujudga kelishi bilan xarakterlanadi. Ikkinchidan, globallashtirish jarayonlari jamiyat va inson faoliyatining barcha tomonini qamrab oladigan harakterga ega bolgani uchun, uni turli xil ilim sohalari vakillari organaveradi. Axborot olamidagi globallashuvning shiddatli kuchi, uni hech narsa bilan qoplab bolmaydigan ulkan ziyon etkazishi mumkinligini axborot va texnologiya inqilobi tufayli dunyo ilgarigiga qaraganda yanada jips va mushtarak bolib bormoqda. Shu manoda globallashuv bu avvalo hayot suratlarining beqiyos darajada tezlashuvi demakdir. Bugungi dunyoning taraqqiyoti ichki va tashqi omillar ostida yuzaga kelmoqda. Ichki va tashqi omillar asosan axborot vositasibilan tasir k> rsatmoqda. Ayniqsa, ommaviy axborot vositalari radio, televizor, gazeta, jurnal va internet orqali axborot ayirboshlash rivojlanib bormoqda. Hatto, ba zida mobil telefonlarni internetga ulash hodisalari ham uchray boshladi. Olimlarning fikricha inson 85 foiz axborotni k> rish orqali oladi va qolgan 15 foiz axborotni eshitish orqali olar ekan. Demak, bu > rinda televideniya va internetning roli har qachongidan ortadi. Misol uchun, 2002 yilgi Sidneyda (Avstraliyada) b> lib > tgan Olimpiada > yinlarining ochilish marosimini dunyo aholisidan 3 milliard 600 million kishi t> g ridan-t> g ri tomosha qilgan. Rossiyalik olim Y. B. Kashlevning mana bu ma lumotlariga e tibor bering: XXI asrga insoniyat 2,2 million radiopriyemnik, 1 milliard 200 million televizorga ega sifatida kirib kelgan. Bundan30-40 yil oldin buni tasavvur qilib ham b> lmas edi. Asrimiz boshlariga kelib Internet nomli magnat paydo b> ldi. 1995 yili Internetdan foydalanuvchilar soni dunyoda 900 ming kishi edi, 1999 yilga kelib undan 171 million kishi foydalana boshladi va 2002 yilga kelib Internet abonentchilari soni 500 millionga yetdi. 2005 yils> ngiga kelib Internetdan dunyoda 1 milliard kishi foydalan boshladi. zgacha aytganda, dunyoda biror shaxs, jamiyat, davlat yoki voqea, hodisa haqida sanoqli daqiqalarda xabar topish imkoni paydo b> ldi. Bir paytlar q> shni davlat ahvoli haqida ma lumot olish uchun oylab kutilar edi. Bugun esa Mariananing Nil daryosi b> yiga qanday aksa urganligi yoki Azizbekning Amudaryo b> yida qanday s> kinganligi haqida bir lahza ichida xabar topish mumkin. Jahonda r> y berayotgan g oyaviy jarayonlar, mavjud mafkura shakllari, ularning mohiyati, maqsadlari va > zaro munosabatlari bilan bog liq holat, xususiyat va faoliyatini yaxlit tarzda aks ettiruvchi tushuncha. Bugungi dunyo yaxlitlikni tashkil etsada, undagi mintaqa va davlatlar, millat va xalqlar tarixiy shart-sharoit, j> g rofiy joylashuvi, geostrategik holatiga k> ra turli mavqega ega. Hozirgi davr dunyoda g oyaviy qarama-qarshiliklar murakkab tus olgan, mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham kuchliroq b> lib borayotgan davr. Shunday ekan, ularning > ziga xos manfaatlarini ifodalaydigan mafkuraviy ta sir usullari b> lishi shubhasiz. Jahon siyosiy xaritasida k> plab davlatlar mavjud b> lib, ularda turli siyosiy kuchlar, partiyalar, din va diniy oqimlar, mazhablar, guruh va qatlamlar faoliyat k> rsatmoqda. Ular > zaro farqlanadigan, ba zan bir-biriga zid b> lgan manfaatlarga ega. Aynan mana shu manfaatlar > zga xalqlar, turli mintaqalar, davlatlarning aholisi yoki ijtimoiy guruhlar ongiga, turmush tarziga ta sir > tkazish, ularni b> ysundirish uchun y> naltirilgan maqsadlarni shakllantiradi. Bundan k> zlangan asosiy maddao esa muayyan joydagi kishilarga iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va diniy qarashlarni singdirish orqali > z manfaatlarini ta minlashga intilishdir. Bunday ta sir > tkazishning tinch y> li k> zlangan maqsadga olib kelmaganda boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga aralashish, mavjud vaziyatni ataylab keskinlashtirish, kuch ishlatish y> li bilan b> lsa ham, ijtimoiy beqarorlikni yuzaga keltirishga harakat qilinadi. Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasiga nazar tashlansa, aksariyat ilgor davlatlarda umuminsoniy qadriyatlar va demokratik tamoyillarga asoslangan mafkuralar amal qilmoqda. Ularda tinchlik va taraqqiyot, inson va jamiyat kamolotiga xizmat qiladigan umuminsoniy goyalar ustuvordir. Shu bilan birga, inson ongida yangicha dunyoqarash va tafakkur tarzi shakllanayotgan hozirgi davrda muayyan kuchlarning mafkura maydonida hukmronlik qilishga, > z ta sir doirasini kengaytirishga qaratilgan intilishi kuchayib bormoqda. Tajovuzkor millatchilik va shovinizm, neofashizm va terrorizm, irqchilik va ekstremizm mafkurlari shular jumlasidandir. Xususan, turli shakllarda namoyon b> layotgan terrorchilik kuchli moddiy asosga ega b> lib, mafkuraviy xavfi ortib bormoqda. Bundan tashqari, e tiqod umumiyligiga asoslanish (mas. panislomizm), etnik birlikka urg u berish (mas. Panslavizm, paneronizm, panturkizm) va yagona ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy makonda yashash natijasida yuzaga kelgan bog liqlik asosida (mas. pansovetizm) yakka mafkuralar hukmronligini ta minlash va shu y> l bilan jahon maydonlarini mafkuraviy jihatdan b> lib olinishga urinishlar ham k> zga tashlanmoqda. Lekin bular bugungi dunyodagi mafkuraviy jarayonlarni t> la-t> kis aks ettira olmaydi. Chunki globallashuv sharoitida bu jarayonlar yangicha tus va shakllarda namoyon b> lib, g oyaviy-mafkuraviy ta sir > tkazishning nihoyatda > tkir quroliga aylanib bormoqda. Bunday tahdidlarning xatarli jihati shundaki, I.A.Karimov ta biri bilan aytganda, ... agar harbiy, iqtisodiy, siyosiy tazyiq b> lsa, buni sezish, k> rish, oldini olish mumkin, ammo mafkuraviy tazyiqni, uning ta siri va oqibatlarini tezda ilg ab olish nihoyatda qiyin . Shuning uchun dunyoning mafkuraviy manzarasida yuz berayotgan > zgarishlar mohiyatini teran anglash, tahlil etish va zarur xulosalar chiqarish muhim ahamiyatga ega. Demokratik taraqqiyot yo`lini tanlagan bizning mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari kuchli fuqarolik jamiyatini qurishning muhim vositasi hisoblanadi. Ular faoliyatining huquqiy bazasi yaratilgan va u takomillashtirilmoqda, bu baza axborotning ochiqligi, oshkoraligini kafolatlaydi. U nafaqat davlat, balki aholining turli qatlamlari uchun mo`ljallangan mustaqil ommaviy axborot vositalari sonining ortishiga xizmat qiladi. Mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarining ilg`or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), shu jumladan, raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish jamiyatni yanada demokratlashtirish jarayonida ularning faolligini va ta`sirini oshirishga yordam beradi. Ta`kidlandiki, axborot maydonining globallashuvi jarayonida zamonaviy texnologiyalarga asoslangan televidenie va Internetning paydo bo`lishi hisobiga sayyoramizning turli mintaqalari ommaviy axborot vositalari ish tajribasini o`rganish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Infarmation huruj va Information texnalogiya inqilobi davlatning siyosiy mustahkamligiga qaramasdan oz boshqarishni qiyinlashtiradi. Birinchi navbatda ommaviy axborot vositalari faoliyati va axborot texnologiyalaridan foydalanishda madaniy, tarixiy, iqtisodiy va boshqa turli yondashuvlar mavjud bo`lgan G`arb, Osiyo mamlakatlari tajribasini o`rganish lozim. Bunday tajribani o`rganish Markaziy Osiyo davlatlari uchun ayniqsa muhim, chunki bugungi kunda ular o`z rivojlanish hususiyatlarini hisobga olgan holda milliy va mintaqaviy axborot maydonlarini kengaytirish siyosatini amalga oshirmoqda. Axborot(informatsion) xurujlari(ingl, information war; information  axborot , war  urush ) > zga davlat tinch aholisi va (yoki) harbiylariga muayyan axborot (informatsiya) tarqatish y> li bilan ta sir > tkazish. Axborot-ruhiy urushi atamasi AQSH harbiy doiralari lug atidan qabul qilingan. Ushbu atama ingliz tilida shu bilan birga Axborotlar qarama-qarshiligi tushunchasini ham anglatib keladi. Axborot(arab, axbor xabarlar, ma lumotlar) muayyan voqea-hodisalar t> g risidagi xabar yoki ma lumot, ularni tushuntirish, tushunish va idrok etishda qadim zamonlardan buyon q> llanib kelinayotgan, kibernetika va informatikaning taraqqiyoti tufayli keyingi vaqtda yangi, keng ma no kasb etayotgan tushuncha. OAV orqali e lon qilinadigan k> rsatuv va eshittirishlarning nomi, jurnalistika sohasidagi maxsus janr ham shunday ataladi. Biron voqea haqidagi batafsil ma lumot, davlatlar > rtasidagi muzokaralar natijasida tuzilgan bitim yoki shartnomalar t> g risidagi rasmiy xabar ham axborot deyiladi. Xalqaro huquqda ikki va undan ortiq davlat > rtasida olib boriladigan diplomatik muzokaralar natijasida tuzilgan bitimlar, shartnomalar yoki qabul qilingan boshqa qarorlar haqidagi xabar ikki yoki undan ortiq davlatlar tomonidan e lon qilinadi. Ikki davlat > rtasida olib boriladigan muzokaralar haqidagi axborot odatda q> shma axborot deb ataladi. Kundalik hayotda biror narsa (jarayon, ish, hodisa) t> g risida aniq tasavvurga ega b> lish uchun kerak b> ladigan ma lumot yoki yangiliklar ham axborotdir. Axborotni faksimil uzatish (AFU) odamlar > rtasidagi axborot almashinuvi b> lib, uning yordamida matn, gazeta, oddiy qulyozma, grafika, fotografiya kabi xujjatlarni bir obyektdan ikkinchi obyektga asl nusxasidek aniq yetkazib berish jarayonidir. Axborot olish kafolatlari va erkinligi har bir shaxsning > zi istagan axborotni izlash, olish va tarqatishga haqli ekanini bildiradi. Mustaqillik yillarida yurtimizda bu borada mustahkam huquqiy poydevor yaratildi. zR Konstitusiyasining 30-moddasida barcha davlat organlari, jamoat birlashmalari va mansabdor shaxslar fuqarolarga ularning xuquq va manfaatlariga daxldor b> lgan hujjat, qaror va boshqa xil axborotlar bilan tanishib chiqish imkoniyatini yaratib berishi lozimligi belgilab q> yilgan. 1997 yil 24 aprelda qabul qilingan Axborot olish kafolatlari va erkinligi t> g risidagi qonunga k> ra, mamlakatimizdagi har bir fuqaro > z manfaatlariga daxldor axborotlarni olish imkoniyatiga ega. Hozirgi globallashuv jarayonida axborot g oyaviy ta sir > tkazish vositasiga aylanib bormoqda. Ayrim mafkura poligonlari > zlarining g arazli maqsadlariga erishishda axborot xurujlaridan foydalanmoqda. Axborot urushida oddiy urushda q> llanadigan qirg in vositalari ishlatilmaydi. Uning obyekti omma yoki alohida shaxslar ongidir. Qarama-qarshi taraflarni qiziqtirgan masalalar yuzasidan qarorlar qabul qiladigan shaxslar (prezident, bosh vazir va h.k.) alohida ta sir ostiga olinishi mumkin. Axborot urushi vositalari vazifasini ommaviy axborot vositalari, pochta, hatto g iybat tarzida tarqatilgan gap-s> zlar ham bajarishi mumkin. Axborot urushida faktlar buzib k> rsatiladi yoki ularning ta sir k> rsatayotgan tarafga foydali tomonlari b> rttiriladi. Axborot urushining tarkibiy qismlari 1) psixologik operatsiyalar dushman askarlari ishonchiga ta sir k> rsatish maqsadida axborotni q> llash; 2) elektron urush dushmanga aniq axborot, ma lumotga ega b> lish imkonini bermaydi; 3) dezinformatsiya dushmanni > zining kuchi va niyatlari t> g risida soxta ma lumot bilan ta minlaydi; 4) jismoniy vayron qilish axborot tizimlarining elementlariga ta sir k> rsatish maqsadi b> lganida axborot urushining bir qismi b> lib kelishi mumkin; 5) xavfsizlik choralari dushman shu taraf imkoniyat va niyatlaridan xabardor b> lishining oldini olish; 6) t> g ridan-t> g ri axborot hujumlari axborot mohiyatini saqlagan holda uning k> rinishini > zgartirib yuborish. tgan asrning oxiri va hozirgi asr boshida axborot vositalarining jadal rivojlanishi XXI asrning "Axborot asri" deb atalishiga sabab b> ldi. Bugungi kunda zamonaviy axborot texnologiyalari, Axborotlashgan jamiyatning intellektual salohiyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda axborot asosida ta lim-tarbiya jarayoni olib borilmoqda, ijtimoiy hayot samarali boshqarilmoqda. Hozirgi kunda hayotning biror-bir sohasini axborotsiz tasavvur etib b> lmaydi. Axborotlar banki (AB), Axborot texnologiyalari kishilik faoliyatining ajralmas qismiga aylanmokda. Axborotlarni aniq maqsadda yigish, saqlash, tizimlarga ajratish va ulardan ommaviy tarzda foydalanishda texnik, dasturiy, algoritmik ishlar va ularning tashkiliy vositalari beqiyos ahamiyatga ega. Axborotlashtirilgan jamiyatning har bir b> g inida ABga murojaat qilinadi va shu asosda zamonaviy ta lim texnologiyalari yaratiladi va ta lim-tarbiya jarayonlarini optimal boshqarish imkoniyati vujudga keladi. Axborotli modul ta lim maqsadini belgilashga qaratilgan, rejalashtirilgan natijalar bilan chegaralangan, fanlararo va fan ichidagi bog liklikni hisobga olib tuzilgan hamda yakuniy nazorat tizimini qamrab oladigan > quv fani mazmunining muntazam va tugallangan qismidir. Axborot resurslari ma lumotlar bazalari va banklari, turli xil arxivlar, kutubxonalar, muzeylar fondi va bularni > z ichiga oladi. Resurs biror narsa yoki hodisaning zaxirasini belgilaydi, ayni vaqtda u axborot tizimidagi alohida xujjatlar va ularning butun bir majmuidir. axborot resurs markazi (ARM) ixtisoslashgan muassasada t> plangan hamda markazlashtirilgan bosma va audio-vizual materiallar majmuasidir. ARM kompyuter va aloqa vositalari yordamida q> shimcha aloqa manbalari va materiallariga kirish imkonini beradi. ARMning asosiy dasturi ta lim beruvchi va oluvchilar tomonidan > quv dasturiga muvofiq t> plangan audiovizual materiallarni > z ichiga oladi. ARM dasturidagi individual va texnologik manbalar ta lim beruvchilar, mediateka mutaxassislari hamda ta lim oluvchilar > rtasidagi > zaro muntazam aloqani ta minlaydi. ARM ta lim muassasasidagi yangiliklarni yoyishda > quv muassasasi bilan jamiyat > rtasidagi asosiy aloqa tarmog i b> lib hisoblanadi va shu orqali u ta lim oluvchilarni zarur axborotlar bilan ta minlaydi. Ta lim muassasasining ARMi uchun kitoblar, davriy nashrlar, mikrofilmlar, slaydlar, gramplastinkalar, kompyuterli tizimlar, audio va video yozuvlar asosiy manbadir. Axborot tarmogi (AT) aloqa tizimlarida kompioterlar yordamida axborotlashishga xizmat qiluvchi qurilmalarning bir-biri bilan boglangan holati. Rangli inqiloblar deb k> pincha qator Sharqiy Yevropa mamlakatlarida, mahalliy aholining uyushtirgan, harbiylar ishtirok etmagan, ammo odatda siyosiy rejim almashinishi bilan tugallanadigan k> cha tartibsizliklari va ommaviy namoyishlariga aytiladi. Ba zi ana shunday mamlakatlarda hatto hokimiyat tepasidagi sulolalar ham almashadi. Hozirgi paytda aynan qanday hodisani rangli inqilob nomi bilan atash t> g risida yagona fikr mavjud b> lmasa ham, biroq barcha tadqiqotchilar Gruziyadagi Atirgullar inqilobi va Ukrainadagi inqilob aynan rangli inqilob b> lganligini uqtiradilar. K> pgina tadqiqotchilar Yugoslaviyadagi Buldozerlar inqilobini ham shu nom bilan atash mumkin deb aytadilar. Ba zilar fikricha, Qirg izistonda b> lib > tgan Lolalar inqilobini ham rangli inqiloblar sirasiga kiritish mumkin. Ammo bu fikrga qarshi chiquvchilar ham y> q emas. Qator OAV va boshqa manbalarda shu kabi inqiloblar r> yxati yanada kengroq beriladi: 2003 Gruziyadagi Atirgullar inqilobi; 2004 Ukrainadagi Zarg aldoq rang inqilob; 2005 Qirg izistondagi Lolalar inqilobi; 2006 Belorussiyada inqilob qilishga urinish; 2008 Armanistondagi rangli inqilob qilishga urinish; 2009 Moldaviyada rangli inqilob qilishga urinish. Bu kabi inqiloblar oppozitsiya > zi mag lub b> lgan saylovlardan keyin amalga oshiradigan ommaviy mitinglar, namoyish va ish tashlashlar shaklida amalga oshadi. Oppozitsiya bu hollarda saylov qonunchiligi buzilganligi, bu saylovlar xalq irodasini ifoda etmasligini uqtirib k> chalarga chiqadilar. Ommaviy chiqishlar yo qayta ovoz berish > tkazilishiga (Ukraina), yo hokimiyat idoralari binolarining omma tomonidan bosib olinishiga olib keladi (Yugoslaviya, Gruziya, Qirg iziston). Inqilob korrupsiyaga qarshi va radikal-demokratik shiorlar ostida > tadi. Bu holda Russo xalq suvereniteti g oyalari asosiy > rin tutib, unda xalq (k> chaga ongli ravishda chiqqan fuqarolar) rejim tomonidan aldangan, not> g ri y> lga olib kirilgan ommaga qarshi q> yiladi. Inqilobdan oldin yoshlar tashkilotlari shakllantirilib, ular > z navbatida inqilob dala otryadlari ni tashkil etadilar. Inqiloblar qon t> kishlarsiz > tadi. Ularda Gandi faoliyati va politsiyachilarga gullar ulashgan xippilar harakati ta siri seziladi. Inqilob brendi (ramzi) sifatida tajovuzkor b> lmagan rang (ya ni qizil yoki qora emas) tanlanishi ham inqilob tinchlik y> li bilan amalga oshirilishiga ishora. Shu bilan birga inqilob ishida harbiylar va politsiyaning aralashmasligi yoki qat iy va keskin harakatlarga y> l q> ymasligi ham jiddiy rol > ynaydi. Biroq Qirg izistonda hukumat idoralariga tegishli binolar kuch bilan egallanganidan s> ng politsiya bilan r> y bergan t> qnashuvlar va d> konlar talon-taroj qilinishi oqibatida bir qancha kishi jabrlangan (halok b> lganlar y> q). Ba zilar k> cha namoyishlarining J.Sorosning Ochiq jamiyat , Garvard universiteti, Albert Eynshteyn instituti, Xalqaro respublika instituti va Milliy demokratiya instituti (AQSH), Z> ravonliksiz (Kuch ishlatilmaydigan) mojarolar xalqaro markazi, Londondagi Strategik tadqiqotlar xalqaro instituti kabi jamg armalarning grant va stipendiyalari bilan bog liqligi t> g risida uqtirmoqdalar. 2006 yilning aprelida Moskovskiye novosti gazetasi savollariga javob bera turib, A.I.Soljenitsin shunday degan edi: NATO > zining harbiy apparatini ochiq-oydin rivojlantira borib, ham Yevropa sharqi orqali, ham Rossiya janubidan > rab olishga harakat qilmoqda. Bu y> lda rangli inqiloblarni moddiy va mafkuraviy q> llab-quvvatlash va Shimoliy Atlantika manfaatlarining Markaziy Osiyoga tatbiq etilishi kabilardan foydalanmoqda . 3-masalaning bayoni: Azaldan bizga ma lumki, biz poligon deganda qurol-aslaha va texnika sinaladigan, q> shinlar harbiy tayyorgarlikdan > tkaziladigan yoki harbiy mashq va mashg ulotlar olib boriladigan maxsus maydonni tushunamiz. Mafkuraviy poligonda esa endi harbiy mashq, qurol yaroglar emas, balki goyalar sinaladi. Yani, mafkuraviy poligon deb, odamlarning qalbi va ongini egallashga qaratilgan goya yoki mafkurani ham mablag, ham zamonaviy-texnikaviy vositalar bilan kuchaytirib, moddiy va manaviy qurollarni ishga solib, dunyodagi axborot va fikr oqimini > z manfaati y> lida boshqarib turgan, muayyan niyatiga yetish uchun ishlatadigan va bu borada xilma-xil tarzda namoyon b> ladigan harakatlarni amalga oshiradigan g oyaviy markazga aytiladi. Mafkuraviy ta sir k> rsatish geosiyosatning eng ta sirchan vositasiga aylanmoqda. Shuning uchun Prezidentimiz Islom Karimov mafkura poligoni yadro poligonidan k> ra kuchriloq deb alohida ta kidlaganlar. Chunki, mafkuraviy ta sirni k> z bilan k> rish, q> l bilan ushlash juda mushkul. U insoniyat orasida juda tezlik bilan bilan, ammo sezilmagan tarzda kirib keladi va > zining zararli oqibatlarini k> rsatadi. Qaysi davlatning kuchi qanchaligi, armiyasining soni va yadro poligoni qayerda joylashgani, uning quvvatini, qanday maqsadga y> nalganligini muayyan darajada aniq bilish mumkin. Ammo, yovuz mafkuraviy maqsadlarning qaysi y> llar bilan insonlar qalbini egallab olayotganligini osonlikcha bilib b> lmaydi. Bugungi dunyoda turli hudud xalqlarini ma naviy-mafkuraviy jihatdan tobe etishga intilish va shunday asosda b> lib olishga urinishlar davom etmoqda Buning uchun ular ommaviy axborot vositalari, turli xil markazlardan foydalanmoqdalar. Masalan, turli jangari filmlar, bolalar uchun kompyuter programmalari, tele> yinlardan foydalanish hollari mavjud. Ana shunday sharoitda milliy istiqlol g oyasini chuqur egallash, mustahkam e tiqod va irodaga ega b> lish orqaligina bunday maqsadlarning asl mohiyatini t> g ri tushunish mumkin. Masalan, keyingi paytda turli soxta diniy aqidaparastlar juda k> payib ketdi. Vahobiylik, Hizbut-tahrir kabilar fikrimiz isbotidir. Ular birinchidan, dindan foydalanib dinga aloqasi b> lmagan siyosiy va boshqa tajovuzlar va maqsadlarni amalga oshirishga intiladilar. Ikkinchidan, dinni niqob qilib olib, turli siyosiy mojarolar, ziddiyatlarni keltirib chiqarishga harakat qiladilar. Uchinchidan, inson, millatlarning > z taqdirini > zi belgilash huquqini emas, balki dinning yashashga b> lgan huquqini e tirof etadilar. T> rtinchidan, dinni dunyoqarash tafakkurining yagona vositasi deb hisoblab, > z maqsad va muddaolarini amalga oshirishga intiladilar. z-> zidan ravshanki, bu hodisalar zbekistonning mustaqilligini mustahkamlash, uning xavfsizligini ta minlash zarurligi nuqtai nazaridan qaraganda butunlay zararli g oyalardir. Iymon-e tiqodi mustahkam, keng bilimga ega b> lgan, dinning asl mohiyatini chuqur anglab yetgan shaxslargina ularning nechog lik zararli ekanligini anglab, uning oldini olishga harakat qiladilar. 4-masalaning bayoni: Prezidentimiz Islom Karimov Fidokor gazetasi muxbiri savollariga bergan javoblarida yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish masalasini ko`tardi va Mafkuraviy immunitet tushunchasining ijtimoiy-siyosiy mohiyati haqida shunday dedi: Ma`lumki, har qanday kasallikni oldini olish uchun, avvalo, kishi organizmida unga qarshi immunitet hosil qilinadi. Biz ham Vatanga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sog`lom munosabatni qaror toptirishimiz, ta`bir joiz bo`lsa, ularning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishimiz zarur. Ana shunda johil aqidaparastlikning da`vati ham, ahloqni rad etadigan, biz uchun mutlaqo begona g`oyalar ham o`z ta`sirini o`tkaza olmaydi. (Karimov I. A. Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. fidokor gazetasi muxbiri savollariga javoblar-T; O`zbekiston, 2000 yil, 40 bet) Immunitet tushunchasi lotincha so`zdan olingan bo`lib, biror narsadan xalos etish, ozod bo`lish ma`nosini anglatadi. Ya`ni xalqni turli zararli ta`sirlardan himoyalovchi tizimidir. Immunitet tushunchasi dastlab tibbiyotda foydalanilgan bo`lib, organizmning o`z-o`zini turli kasalliklardan himoya hila olish qobiliyatini bildirgan. Oliy majlisning II-chaqiriq, XIV-sessiyasida O`zbekiston Respublikasi Prezidenti I. A. Karimov quyidagi fikrni alohida ta`kidlab o`tdi: Hozirgi kunda diniy ekstremizm mafkurasiga, qo`poruvchilik-terrorchilikka qarshi kurashdagi asosiy vazifa-aholi o`rtasida, ayniqsa, yoshlar bilan olib boriladigan targ`ibot-tashviqot va tarbiyaviy ishlarni izchil, chuqur o`ylangan tizim asosida tashkil etish va ularning ta`sirchanligini keskin kuchaytirishni bugun boshimizdan kechirayotgan hayotning o`zi taqozo etmoqda. Halqaro terrorizm kuchlar birlashib, bosh ko`tarayotgan, o`ta makkor va yovuz terrorchilikning mafkuraviy zaminni yo`qotish va avvalo, yoshlarimizning qalbi va ongi, sog`lom tafakkuri uchun kurashni taqozo etmoqda. (I. Karmiov O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining o`n to`rtinchi sessiyasidagi nutqi. Xalq so`zi, 2004 yil, 30 aprel) Respublikamizning mustaqil taraqqiyoti tajribsi xalq, ayniqsa, yoshlar ongida g`oyaviy, mafkuraviy bo`shliq bo`lishga yo`l qo`yib bo`lmasligini ko`rsatdi. Mafkuraviy kurash ko`lami va shiddati, ayniqsa, 2001 yil 11 sentabrdan keyin tobora kuchayib borayotgan xozirgi vaziyat, mamlakatimizda 2000 yil mart, aprel, iyul oylarida sodir etilgan terrorchilik xurujlari shuni taqozo etmoqda. Shu o`rinda Terrorizm haqida to`xtalib o`taylik. Terrorizm kim deganda-odatda, ongi zaharlangan, fanatizmga berilgan, o`zi qiladigan jinoiy harakatiga o`zi javob bera olmaydigan, qilayotgan harakatini anglamaydigan, kimningdir yovuz niyatini bajaradigan ijrochi kimsa deb qabul qilish kerak. Odamlarni joniga qasd qilish, o`ldirish, tazyiq ostiga olish, aholini vahimaga solish maqsadida qilinadigan, tinch insonlarni garovga olish kabi holatlar va buning ortida siyosiy-diniy yoki fanatik maqsadlarda uyushtirilgan jinoyatlarni terrorizm qatoriga qo`shish o`rinli. Hozirgi kunda turroristlar o`z qabih ishlarini oshirishda odamlarning soddaligi, hayotiy tajribasizligi, muqaddas dinimizga bo`lgan qiziqish va intilishlaridan g`arazli maqsadda foydalanishga harakat qilmoqdalar. Buning uchun jihod, shahidlik haqidagi noto`g`ri talqin yo`lidan boradilar. Bir aqidaga mukkasidan ketib, boshqa fikrlarni noto`g`ri hisoblab, ularga murosasiz kayfiyatga hamda o`z rahnamolari g`oyasi uchun o`zini qurbon qilish holati aqidaparastlik deb ataladi. O`zini-o`zi portlatib shahidlik da`vosini qilayotgan kishilar diniy aqidaparastlarning nomoyondalaridir. Terroristik guruhlar keyingi paytlarda o`z qurbonlari sifatida ayollarni tanlayotganlari ham alohida e`tiborni o`ziga tortadi. Ayol o`z farzandi, oilasi o`zi sevgan kishisi va o`zi muqaddas deb bilgan narsasi uchun jonini berishga tayyor. qora niyatli kuchlar esa ayoldagi mana shu fidoiylikdan g`arazli maqsadda foydalanishga urinmoqdalar. Terrorizm muammosi XX asrning oxiri, XX1 asr boshlarida xalqaro jamoatchilikni tashvishga solib qo`ydi. BMT, Evropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, ko`plab mintaqaviy, xalqaro, nodavlat va jamoatchilik tashkilotlari, qonunchilik va ijroiya, huquq-targ`ibot organlari uchun muhim muammoga aylandi. Bugun barchamiz uchun oddiy bir haqiqat ayon bo`lishi kerak: bugun insoniyatga katta tahdid solib turgan bu illatga barham berish borasidagi kurashdan hech kim, hech Qanday davlat chetda qolmasligi tabiiy. Darhaqiqat, bugungi kunda hech kim, hatto eng demokratik va qudratli iqtisodiy, harbiy salohiyatga ega davlat ham xalqaro terrorizm xoldingi tahdidlaridan o`zining xavfsizligini so`zsiz kafolatli ravishda ta`minlay olmaydi. Terrorizm milliy davlat chegaralaridan chiqib, tobora kengayib, globallashmoqda. Insoniyat tinchligi va xavfsizligiga rahna solmoqda. Bu hol jahon jamoatchiligining halqaro terrorizmga qarshi kurashga qaratilgan sa`yi harakatlarini yanada kuchaytirishni taqozo qilmoqda. Hozirgi kunda bizning turmush tarzimizga, ruhiyatimizga nisbatan qilinayotgan ma`naviy-ma`rifiy hurujlarning usullari tobora noziklashib borayapti. Zararli g`oyalar turli kinofilmlar, televedenie ko`rsatuvlari va radio eshittirishlari shaklida, gazeta-juurnallar, internet tarmog`i va boshqa yo`nalishlarda uzluksiz ravishda tiqishtirilib, bizning milliy tushunchalarimizni barbod etishga, mafkuraviy immunitetimizni susaytirishga, yoshlarimizni durugaylashtirishga muntazam harakatlari sezilib turibdi. Bugungi kunda inson qalbini egallash uchun butun dunyoda to`xtovsiz kurash ketayapti. Bu zararli g`oyalarga qarshi xalqimizning or-nomusi, diniy va dunyoviy e`tiqodi, ma`naviy qadriyati, mafkuraviy immunitet vazifasini o`tashi zarur. Alohida bir odamning ruhiyati jamoa ruhiyatiga teng emas, albatta. eng qizig`i shundaki, jamoa ruhiyatida ongsizlik darajasi balandroq. Ommaviy taassurotda Ommaviy Axborot Vositalari tomonidan aytilgan gaplarga birdan ishonish, vahimaga tushish, salbiy informatsiyaga ko`proq berilish kayfiyatlari ancha kuchli. Buni Karl Yung jamoaviy ongsizlik deb ta`riflagan va bugungi kunda ushbu psixologik kategoriyani topib, uni isbotlab berilgani Yungning buyuk kashfiyoti deb hisoblanadi. Karl Yung ta`limotining ahamiyati shundaki, mazkur jamoaviy ongsizlik holatining jamiyatda paydo bo`lishi mafkuraviy immunitetni shakllantirish ishiga salbiy ta`sir qiladi. Milliy istiqlol g`oyasining ma`no mohiyatini va uning millat hayotidagi o`rnni mukammal tushunib etish uchun eng avval unga zamin bo`ladigan negizni aniqlab olish nazariy va amaliy ahamiyatga molikdir. Chunki, bugun Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar fanining ta`lim tizimiga kiritilishi munosabati bilan u milliy g`oyaga nisbatan ham unga ustivorlik berishga urinishlar sezilmokda. milliy ong va g`oya yuzaga kelmasa qo`lga kiritib bo`lmasligini ham e`tibordan chiqarib bo Aslida bunday harakatlarni ob`ektiv holat,-deb qarash ham mumkin. Chunki, bu fanning mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlashning bugungi kundagi vazifalaridan kelib chiqqan holda bunday holat yuzaga kelmoqda. Ammo, ana shu mustaqillikni `lmaydi. Aslida har qanday milliy maqsad va manfaatlarning debochasi milliy g`oyaning yuzaga kelishi bilan yuzaga keladi. Xuddi ana shu ma`noda ham milliy g`oyaning o`zini va uning zaminida esa milliy istiqlol g`oyasini millat taqdiridagi rolini o`rganish nazariy va metodologik jihatdan to`g`ri bo`ladi. Chunki milliy istiqlol g`oyasi millatning o`zgalarga qaram bo`lib qolishi, undan qutulish uchun zarur bo`lgan xarakatlarni vujudga keltirish va ozodlikni ta`minlash davri uchun xizmat qiladi. Keyinchalik unga ustvorlik berishga extiyoj qolmaydi. Milliy g`oya millat real sub`ekt sifatida mavjud bo`lgan har bir davr uchun o`z ahamiyatini saqlaydi va milliy taraqqiyotning vazifalari yo`nalishlariga mos ravishda yangi g`oyalar yuzaga kelishga zamin bo`lib qolaveradi. Milliy g`oya tushunchasi. Milliy g`oya-milliy ongni uyg`otuvchi, millatning o`zligini anglatuvchi, o`ziga xoslikka, mentalitetiga qiyofa baxsh etuvchi milliy ruhiyat, g`urur, iftixor, e`tiqod va mas`ullik tuyg`ularini shakllantiruvchi fikrdir. Milliy g`oya har bir insonning o`zini anglashi jarayonida shakllana boshlaydi. Insonning shaxs sifatida esa uning o`zini anglashidan boshlanadi. U ota-ona, oila va tashqi muhit bilan bo`ladigan munosabatlar orqali o`zining kimligini anglay boshlaydi. Shuning uchun ham milliy g`oya insonda ana shu munosabatlarning ta`siri ostida shakllanadi. Milliy g`oyaning asosiy manbalari-kundalik soddagina urf-odat, an`ana va qadriyatlardan boshlanib, ma`naviy meros, tarixiy xotira va milliy taraqqiyotda to`plangan tajribalargacha bo`lgan omillar bilan bog`liqdir. Milliy g`oya ota-ona, oila, millat vakillarining o`zaro munosabatlari, hatti-xarakatlari, mentaliteti tasirida shakllanadi. Shu ma`noda ham milliy g`oya manbalari mustahkam bo`lgandagina, u turli munosabatlar, milliy udumlar, urf-odatlar, an`analarga amal qilish orqali bolaning ongi bilan rivojlanib boradi va ulg`aygan sari uning ham umumiy dunyoqarashi, ongining ajralmas qismiga aylanib boradi. Milliy g`oya tizimida milliy ong, milliy o`zlikni anglash va milliy mentalitet etakchi o`rin egallaydi. Milliy ong bo`lmasa, u rivojlanmasa, millat o`zligini anglamasa, u kim, qaerdan kelib chiqqan, ildizlari nimalar bilan bog`liqligi kabi tuyg`ularga ega bo`lmasa va nimalarga qodirligini bilishga intilmasa, milliy goya ham sayozlashib boraveradi. Millat o`zining turmush va hayot kechirish jarayonida o`z millatiga xos bo`lgan udumlar, urf-odatlar, an`analar va qadriyatlarni o`zlashtirishga intilsa hamda unga amal qilsagina milliy g`oyalar uyg`onib, rivojlanib, takomillashib boraveradi. Chunki, milliy ong va milliy o`zlikni anglash milliy g`oyaga turtki beradi, uni shakllantiradi va milliy taraqqiyotga ruhiyat bag`ishlab uni xarakatga keltiradi. Shuning bilan birga milliy ong va o`zlikni anglashning rivojlanishi milliy g`oya imkoniyatlarini kengaytirib turadi. Milliy g`oya milliy o`ziga xoslikni saqlab turish va milliy manfaatlarni amalga oshirish, milliy istiqbolini belgilash uchun muhim ahamiyatga egadir. Chunki u, millat vakili bo`lgan har bir shaxsning dunyoqarashi, kundalik faoliyatida o`z ifodasini topadi. Millat vakillarining aksariyat ko`pchilik qismini milliy g`oyasi mustahkam bo`lgan insonlar tashkil qilgan sharoitdagina milliy manfaatlar uchun umummilliy xarakat vujudga keladi. Xuddi mana shu umummilliy xarakatni vujudga keltirish-milliy g`oyaning muhim vazifalaridan biri; ikkinchidan, uning millat vakillarida vatanparvarlik, ona zaminning muqaddasligi tuyg`usini uyg`otish, uni ko`z qorachig`iday himoya qilish kerakligini tushunib etishga ta`sirini o`tkazish; milliy g`oya har bir millat vakilida uning avlod-ajdodlari ana shu zaminda dunyoga kelgan, uning huzur-halovatidan bahramand bo`lgan, undan ilhom, zavq-shavq olgan va qo`nim topganligidan xabar berib turadi. Bu o`z navbatida o`z ona zaminiga mehr-muhabbatini mustahkamlaydi; uchinchidan, milliy g`oya tarixiy xotirani mustahkamlaydi va uning takrorlanmas imkoniyatlaridan manba sifatida turtki (zaryad), ilhom olib turadi. Biz umuminsoniy qadriyatlarning ustivorligi va umumbashariyatni birlashtiruvchanligi haqida gapirmaylik, baribir uning ildizlari, zaminlari millatning tarixiy xotirasi, merosi va asrlar davomida to`plagan hayotiy tajribalari bilan bog`liq ekanligini nazarda tutishimiz lozim bo`ladi. Xuddi mana shu jarayonda milliy g`oyaning o`rni, salohiyati, imkoniyati va yuksakligi namoyon bo`lib turadi. Milliy g`oya millat vakillarida millat taqdiri uchun mas`ullik tuyg`ularini ham uyg`otib turadi. MAVZUGA OID TAYANCH TUSHUNCHA VA IBORALAR: Hozirgi dunyoning mafkuraviy manzarasi, mafkuraviy maydon, Mafkuraviy immunitet, mafkuraviy poligon, goyaviy manipulyatsiya, mafkuraviy kurash, yot mafkuralar, ma`naviy tahdid, Ommaiy madaniyat, ommaviy madaniyat tamoyillari, evropalashtirish, egotsentrizm, individuelizm, kiyinish madanyati. MAVZUNI OZLASHTIRISH YUZASIDAN SAVOLLAR: Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi tushunchasini izohlab bering... Mafkuraviy maydon deganda nimani tushunasiz? Globallashuv jarayonlarining > ziga xos xususiyatlari qanday? Tahdid nima? Ma naviy tahdid tushunchasiga izoh bering. Ommaviy madaniyat va uning tamoyillari haqida nima bilasiz ? Mafkuraviy poligon to`g`risida o`z tushunchangizni bayon eting. Mafkuraviy immunitet nima? Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish deganda nimani tushunasiz? Mafkuraviy xavfsizlik nimani bildiradi? MAVZUGA OID ADABIYOTLAR: O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi T; O`zbekiston, 2003 yil Karimov I. A. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T. 6-T; O`zbekiston, 1997 yil 31-40, 125-135, 149-162 bet Karimov I. A Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. T.7.-T; O`zbekiston, 1998 yil 132-158 bet. Karimov I. A. Jamiyat mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin. T.7. -T; O`zbekiston, 1999 yil, 84-102 bet Karimov I. A. Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. T.8.-T; O`zbekiston, 2000 yil Karimov I. A. Yuksak manaviyat- yengilmas kuch. T.: zbekiston , 2008. zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 2010 yil 12 noyabrdagi q> shma majlisidagi Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontsepsiyasi mavzusidagi ma ruzasi. T., 2010. Karimov I.A. Mustaqillikka erishish ostonasida. T., zbekiston, 2011. Karimov I.A. zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak T.: zbekiston, 2013. Karimov I.A. Mustaqillik barcha ezgu reja va marralarimizning mustahkam mezonidir. T.: zbekiston, 2013. Ergashev I. va boshqalar.Milliy istiqlol g oyasi. zbekiston Respublikasi Oliy ta lim bakalavriat bosqichi uchun darslik. Akademiya nashriyoti.-T.:2005 yil. Milliy g oya: targ ibot texnologiyalari va atamalar lug ati. Akademiya nashriyoti.T.: 2007 yil. Milliy g oya va rahbar mas uliyati. T.: Akademiya, 2009 yil. Mustaqil zbekiston tarixi. T.: Akademiya, 2013 yil. Globallashuv: Sabab va oqibatlari David A. Deese, Boston College, USA, ASHGATE, 11-bet, 15-20 qator ( 6- maruzaga mos tushadi.) Globallashuv: Sabab va oqibatlari David A. Deese, Boston College, USA, ASHGATE, ( 6- maruzaga mos tushadi.) Geofrey Garett izohi, 8- bet, 1-obraz, 1-4 qatorlar. ELEKTRON MANBALAR: www. tdpu. uz www. Ziyonet. uz www. edu. uz www. manaviyat. uz www. google.uz http //www. politik.ru 7- mavzu:JAMIYAT BARQARORLIGINI TAMINLASHNING IJTIMOIY-GOYAVIY ASOSLARI Darsni olib borish texnologiyasiTalabalar soni: 50-70 gachaVaqti:2 soat.Oquv mashgulotining shakliInformatsion baxs-munozarali darsMaruza rejasi 1. Jamiyat barqarorligini taminlash omillari. 2. Milliy goyaning etnosiyosat va etnomadaniyat rivojiga tasiri. 3. zbekistonda milliy madaniy markazlarning tashkil qilinishi. 4. Millatlararo totuvlik va diniy bag rikenglik g oyasining xuquqiy asoslari.O quv mashg ulotining maqsadi: Talabalarga jamiyat barqarorligini ta minlashda iqtisodiy-siyosiy, ijtimoiy - ma naviy omillarning mushtarakligini, Ozbekistonda yashayotgan etnik birliklar tafakkurida milliy goyaga sadoqatni shakllantirishning obektiv va subektiv omillarini tushuntirish.Pedagogik vazifa:Oquv faoliyatining natijasi:1. Maruza olingan bilimlarni mustahkamlash va ular asosida dokladlar tayyorlash konikmalari xosil qilish; bilimlarni tizimlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish va tahlil qilish.Talabalarda Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillarini inson ongiga singdirib borish, uni imon va etiqodga aylantirish hayotiy zarurat ekanligini anglatish va uning uslublarini tushuntirish..2. Darslik va qoshimcha adabiyotlar bilan ishlash, konikmalarni hosil qilish.Talabalar milliy goyani kishilar ongi va qalbiga singdirish usul va vositalari bilan tanishadilar.Oqitish usullari va texnikaMaruza, Qanday texnikasi, Tushunchalar tahlili metodiOqitish vositalariKompyuter texnologiyasi Milliy goya: asosiy tushuncha va tamoyillari fanidan elektron oquv uslubiy majmua) SlaydlarOqitish shakliJamoa bolib ishlashOqitish shart-sharoitlariTexnik vositalar bilan taminlangan, oqitish usullarini qollash mumkin bolgan oquv xona.Monitoring va baholashKuzatish, ogzaki nazorat, savol-javobli sorov, oquv topshiriq.Darsning texnologik kartasi Ish jarayonlari vaqtiFaoliyat mazmuniOqituvchiTalaba1 bosqich. Kirish (10 daqiqa)1.1. Maruzaning mavzusi, rejasini elon qiladi, oquv mashgulotining maqsadi va oquv faoliyat natijalarini tushuntiradi (1-ilova)Tinglaydi, mavzu nomini yozib oladi1.2. Mashgulotni otkazish shaklini elon qiladiYozib oladi2 bosqich. Asosiy jarayon (60 daqiqa)2.1. Mavzu rejalari boyicha maruza qiladi (2-ilovalar turkumi) 2.2. Qanday? texnikasidan foydalangan holda mavzu rejalariga misollar keltiradi (3-ilova) 2.3. Maruza boyicha Aqliy xujum usulidan foydalangan xolda talabalarga quyidagi savol bilan murojaat qiladi: Iqtisodiy-siyosiy, ijtimoiy - manaviy omillarning mushtarakligi deganda nimani tushunasiz?Yozadi, savollarga javob beradi.3 bosqich. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)3.1 Mavzu boyicha umumiy xulosa qilinadi.Tinglaydi3.2. Darsda faol bolgan talabalarni ragbatlantiradiTinglaydi, xulosa chiqaradi3.3.Talabalarning mustaqil bajarishi uchun Tushunchalar tahlili metodi asosida uyga vazifa beradi (4-ilova)Javob yozadi1-ilova:  quv faoliyatining natijasi: Talabalar jamiyat barqarorligini ta minlashda iqtisodiy-siyosiy, ijtimoiy - ma naviy omillarning mushtarakligini, zbekistonda yashayotgan etnik birliklar tafakkurida milliy g oyaga sadoqatni shakllantirishning ob ektiv va sub ektiv omillari haqida tushunachaga ega b> ladilar. 2-ilova;0@ BC@:C<8:   3-ilova: 1-> quv topshiriq Qanday texnologiyasidan foydalanish Muhim muammoning echimini topishga yordam beradi va Qanday savoli orqali muammo hal qilinadi.  Qanday? Qanday Qanday? Qanday? Qanday? Qanday? Qanday? 4-ilova: Mustaqil ish topshirigi! Tushunchalar tahlili metodiga tayangan holda quyidagi tushunchalarni tahlil qiling: !TUSHUNCHALARTAHLILI1Barqarorlik 2Jamiyat barqarorligi 3Etnosiyosat4Millatlararo totuvlik5Milliy madaniy markazlar6Dinlararo bag rikenglik7Diniy konfessiyalar8Vijdon erkinligi9Millatga mansublik10Barqarorlik omillari JAMIYAT BARQARORLIGINI TA MINLASHNING IJTIMOIY-G OYAVIY ASOSLARI ma ruzasi bayoni Reja: 1. Jamiyat barqarorligini ta minlash omillari. 2. Milliy g oyaning etnosiyosat va etnomadaniyat rivojiga ta siri. 3. zbekistonda milliy madaniy markazlarning tashkil qilinishi. 4. Millatlararo totuvlik va diniy bagrikenglik goyasining xuquqiy asoslari. 1-masalaning bayoni: Barqarorlik- (ijtimoiy)- jamiyatdagi tinch-totuvlik va uni mustahkamlash uchun shart-sharoitning mavjudligi; ijtimoiy qatlamlar, kuchlar va siyosiy partiyalar > rtasidagi hamjihatlik vaziyati; davlat, jamoat tashkilotlari, fuqarolar > rtasidagi ijtimoiy kelishuv holatining muttasil davom etishi va b. G arb olimlari Barqarorlik barqarorlikning arafasi yoki muayyan beqarorlikdan keyingi xolati, jamiyatning yangi beqarorlik oldidan tin olish davri, degan fikrni ilgari surganlar. Bundan farqli tarzda T.Parsons ijtimoiy tizimning barqarorlik qoidalarini ishlab chiqishga harakat qilagan. Uning fikricha, har qanday barqaror jamiyatning ijtimoiy tuzilishini tashkil etadigan elementlar faoliyati > zaro uyg un b> lishi shart. Ana shu uyg unlik doimiy barqarorlik omilidir. Bunda davlatning vazifasi jamiyatning eng kichik b> g inlari, jamoalar, tashkilotlar, idoralar orasidagi mutanosiblikni saqlash va mustahkamlashdan iborat. Agar davlat buning uddasidan chiqa olsa, u jamiyatni barqaror rivojlanishini ta minlaydigan boshqaruvchi (regulyator) vazifasini ado etadi. Bu esa > z navbatida, davlatning muayyan isloxotlarni amalga oshirishi uchun imkoniyat yaratadi. T.Parsonsning bu qarashlari k> pgina G arb mamlakatlari mutaxassislari tomonidan e tirof qilingan. zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin ijtimoiy barqarorlikka erishish va uni mustahkamlashga katta e tibor bermoqda. Barqarorlik jamiyat taraqiyotining, isloxotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirishning asosiy shartidir. Shuni unutmasligimiz kerakki, jamiyat rivojlanishida yuqorida takidlaganimizdek, goyaviy-mafkuraviy hamkorlikning ahamiyati muhimdir. Goyaviy-mafkuraviy hamkorlikning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy manaviy va huquqiy asoslariga aloxida etibor berishimiz kerak. Masalan, zbekistonning tashqi siyosiy-iqtisodiy aloqalarini y> lga q> yilishida quyidagi tamoyillar birinchi > ringa chiqqanligini k> rishimiz mumkin: 1. zaro manfaatlarni har tomonlama hisobga olgan holda; 2. Teng huquqlilik va > zaro manfaatdorlik, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik. 3. Mafkuralar xilma-xilligidan qatiy nazar hamkorlik uchun ochiqlik, umuminsoniy qadriyatlarga, tinchlik va xavsizlikni saqlashga sodiqlik. 4. Xalqaro xuquq normalarining davlat ichki normalaridan ustunligi. 5. Tashqi aloqalarni ham ikki tomonlama, ham k> p tomonlama kelishuvlar asosida rivojlantirish. Demak, bundan k> rinib turibdiki, tashqi siyosatga tinchlik, barqarorlik g oyalari asos qilib olingan. Mamlakatimizning jahon xalqlari tinchligi va xavsizligiga mos b> lib tushgan tinchliksevar tashqi siyosati uning jahonda mustaqil davlat sifatida tezda tan olinishini ta minladi. Bugun zbekiston 120dan ortiq davlatlar bilan aynan ana shu g oya ostida diplomatik, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy aloqalar olib bormoqda. Shunday qilib: jamiyat barqarorligini ta minlash omillari quyidagilardir: Milliy g oya, millatlararo munosabatlar, diniy bag rikenglik, ijtimoiy hamkorlik,  zbekiston yagona vatan , Shu aziz vatan barchamizniki g oyasi. Til madaniy muloqot va barqarorlikning muhim vositasi. Jamiyat ijtimoiy barqarorligini ta minlashda Milliy istiqlol mafkurasi tamoyillarining amaliy y> nalishlari: Ijtimoiy soxada Tenglik, Erkinlik, Hamkorlik. Iqtisodiy soxada Xilma-xil mulkchilik, Erkin x> jalik faoliyati, Erkin iqtisodiy munosabatlar. Siyosiy soxada Fikrlar rang-barangligi, Erkin saylovlar, DemokratiY. Ma naviy soxada Komil inson, E tiqod erkinligi, Milliy merosni asrash va vorislik. Prezident I.A.Karimovning  zbekiston XXI asr b> sag asida: xavfsizlika tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari asarida Barqarorlik shartlari hamda taraqqiyot kafolatlari sifatida quyidagilar ilgari surilgan: Ma naviy qadriyatlar va milliy > zlikni anglashning shakllari Davlatchilikni shakllantirish va mudofaa qobiliyatini mustahkamlash Bozor munosabatlarini qaror toptirish va mulkdorlar sinfini shakllantirish Demokratik institutlarni va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirish Kuchli ijtimoiy siyosat va axoli ijtimoiy faolligini oshirish. Inson salohiyati, ijtimoiy va ishlab chiqarish infrastruturasi Keng k> lamli > zgarishlar va hamkorlik kafolatlari Jahon hamjamiyati bilan hamkorlik 2-masalaning bayoni: Millatlararo munosabatlar jarayonida milliy va mintaqaviy xavfsizlikka putur yetkazishi mumkin b> lgan har qanday vaziyatlarni oldini olish olish uchun quyidagi qoidalarga amal qilinmoqda: 1. Davlatning etnik siyosatida shaxs huquqlarini ximoya qilish ustuvor b> lib, shuningdek, milliy ozchilikning xuquqlarini kamsitilmasligiga ham y> l q> yilmaydi. 2. Davlatning etnik siyosatidagi bosh y> l millatlararo ziddiyatlarni amaliy tarzda xal qiladigan usullarga asoslanishi. 3. Jamiyatimizning bozor munosabatlariga asoslanadigan iqtisodiy taraqiyoti respublikamizda yashayotgan barcha millatlarning manfaatlariga mos b> lmoqda. Milliy g oya umumbashariy tamoyillari Qonun ustuvorligi Diniy bag rikenglik Inson xaq-xuquqlari va xurfikrlilik Dunyoviy bilimlarga intilish,ma rifatparvarlik Barcha millat vakillariga hurmat va ular bilan bahamjixat yashash zga xalqlarning ilg or tajribalari va madaniyatini > rganish Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab millatlararo totuvlik, hamjixatlikni mustaxkamlashga aloxida e tibor berilmoqda. Davlatimiz milliy siyosatining asosiy y> nalishlari zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida bayon etilgan va quyidagi tamoyillarga asoslanadi: zbekiston Respublikasi > z xududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an analarini hurmat qilinishini ta minlaydi, ularning rivojlanishit uchun sharoit yaratadi; Millatidan qat iy nazar fuqarolarning qonun oldida tengligi; Davlat va jamiyat boshqaruvining barcha b> g inlarida etnik > ziga xosliklarni hisobga olish; Millatchilikning har qanday k> rishlariga nisbatan murosasozlik; Ijtimoiy va siyosiy hayotda barcha millat va elat vakillarining har tomonlama ishtirokini taminlash; Respublikada ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni keltirib chiqaruvchi partiyalar va jamoat birlashmalari tuzilishi, hamda ularning faoliyatlari taqiqlangan. Mustamlakachilik sharoitida mahalliy millatlarning manfaatlariga b> lgan munosabat. Ijtimoiy adolatsizlikning buzilishi va uning millat manfaatlariga salbiy ta siri. Mustaqillik yillarida milliy manfaatlarga berilayotgan e tibor. Millatchilik va tajovuzkor millatchilik tushunchalari. Mustaqillik yillarida zbekistonda millatlararo munosabatlarga berilayotgan e tibor. Barqarorlik, tinchlik, totuvlik davlatchilikning poydevori sifatida. zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida millatlar va millatlararo munosabatlarga b> lgan munosabat. Milliy manfaatlarga mos keladigan ichki siyosatning muxim tomonlarini quyidagilar tashkil etadi: - zbekistonda istiqomat qilayotgan barcha kishilarning millatidan, yashash joyidan qat iy nazar teng huquqligi. Mustaqillik Sovet tuzumi davrida milliy munosabatlar borasida yuzaga kelib qolgan adolatsizliklarga barham berish, barcha millatlar xaq-xuquqlarini tenglashtirish imkonlarini yaratib berdi. zbekiston Respublikasi qonunlarida millatidan qat iy nazar barcha kishilar zbekiston fuqarosi ekanligi ta kidlanadi. zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida shunday deyiladi.  zbekiston Respubliksining butun hududida yagona fuqarolik > rnaliladi. zbekiston Respublikasining fuqaroligi, unga har qanday asoslarda ega b> lganligidan qat iy nazar, hamma uchun tengdir. Qoraqalpog iston Respublikasining fuqarosi ayni vaqtda zbekiston Respublikasining fuqarosi hisoblanadi. Fuqarolikka ega b> lgan va uni y> qotish asoslari hamda tartibi qonun bilan belgilanadi 1 - xalqlarning > z taqdirini > zi belgilashi, milliy qadr-qimmatini qaror toptirish - > z milliy tipi, madaniyati, urf-odatlarini rivojlantirish Milliy madaniyatning millatlararo totuvlikni ta minlab berishdagi > rni haqida I.Karimov shunday deydi. Milliy madaniyatning > ziga xosligini tiklashga aloxida e tibor berilishi kerak. Shu bilan birga milliy > z-> zini anglashning tiklanishi jaxon nsonparvarlik madaniyati va umumbashariy qadriyatlari ideallaridan, bizning k> pmillatli jamiyatimiz an analaridan ajralib qolishi mumkin emas 2 Milliy madaniyatning millatlararo totuvlikni ta minlab berishdagi > rni haqida. -Kamchilik b> lgan millat vakillarining manfaatlari va qiziqishlarini ximoya qilish -Millat ajratishga, milliy ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirish. Millatlararo ziddiyatlar, boshqa millatlarga nisbatan z> ravonlik xatti-harakatlarining ming afsuslar b> lsinki k> p millatli Rossiya davlatida ham k> rish mumkin. -2006 yilning 29 avgustga > tar kechasi Kondonore shahrida (Karepiya) Chayka restoranida Rossiya va Checheniston fuqarolari > rtasida kelib chiqqan mojaro oqibatida 3 kishi xalok b> ldi, 9 kishi yarador b> ldi. -2006 yil 30 oktabrdan 31 oktabrga > tar kechasi Saratov shahrida 17 yoshdan 20 yoshgacha b> lgan 6 nafar neonatsis 4 nafar odamning > limiga sababchi b> ldi. Ularga yoqmagan narsa xalok b> lganlardan birini oti ruscha ekanligi edi. -2006 yil 29 noyabrda Omsk shahrida Qozog istondan kelib xaydovchi b> lib ishlayotgan fuqaro 6 joyiga pichoq urib > ldirildi. 19 yoshli pedagogika kolleji talabasi Rus b> lmaganlarga bu yerda joy y> q, ularni > ldirish kerak degan gaplarni baqirib aytib jinoyat joyidan yashirindi. 1. 2007 yilning yanvarida Moskva shahrida millatchilar Ozarbayjon fuqarosiga xujum qilib, uni qattiq kaltakladilar. Jabrlanuvchi olgan jaroxatlari natijasida Moskva kasalxonalaridan birida vapfot etdi. 2. 2007 yil 7 oktabrda Pavlovsk shahrida 4 nafar nomalum kimsa qurilishda ishlayotgan Tojikiston Respublikasi fuqarosiga xujum qilib uni jarohatlaydilar. Albatta Rossiyada millatchilik asosida jinoyat sodir etganlar jazoga tortilyapti, jumladan, 2005 yili Turkiya fuqarosi b> lgan kimsani > ldirgan 18 yoshli fuqarolar 8 va 9 yilga qamaldilar. Moskva shahar sudi Qirg iziston Respublikasi fuqarosining > limiga sababchi b> lgan 3 nafar kishining har biri 14 yildan jazoga tortildi1 xalqlarning milliy ozodlik uchun b> lgan harakatlarini ham millatchilikka taqqoslashga harakat qilmoqdalar. 3-masalaning bayoni: Mamlakatimizda statistik ma lumotlarga k> ra , 136 millat, elat, xalq va etnik guruhlarning vakillari yashaydi. Ularning har biri > z milliy madaniy urf-odatlari, an analari, tiliga, konstitusiyaviy xuquqiy tenglikka ega. zbekistonda bugungi kunda 100dan ortiq milliy madaniy markaz faoliyat k> rsatmoqda. Shu y> nalishda markazlar tuzish b> yicha 15 ta tashabbuskor guruh ish olib bormoqda. zbekistonda barcha millat vakillariga teng xuquqli munosabat davlat qonuni bilan mustaxkamlangan. Buning ijobati maktablarimizda 9 ta milliy tilda > qitish ishlari, 20 ta tilda ommaviy axborot ishlari faoliyat k> rsatayotganligida k> rinmoqda. 1989 yilda Madaniyat ishlari vazirligi qoshida mamlakat millatlararo Madaniyat Markazi tashkil etildi. Uning tarkibida 12 ta, jumladan qozoq, koreys, arman, ozarbayjon, tojik kabi madaniyat markazlari faoliyat k> rsata boshladi. 1995 yilga kelib mamlakatda ularning soni 80 dan ortdi. Milliy madaniy markaz - muayyan millat vakillarining milliy madaniy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi jamoat tashkiloti. Milliy madaniy markazlar muayyan millatga xos b> lgan milliy madaniyat, til, urf-odat, an analarni > rganish va saqlab qolish hamda rivojlantirishdan manfaatdor b> lgan zbekiston fuqarolarini ixtiyoriy ravishda birlashtirdi. 1992 yil zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi qarori bilan zbekiston Respublikasi Baynalmilal madaniyat markazi tashkil qilindi. Milliy madaniy markazlar faoliyatini muvofiqlashtirish va ularga k> maklashish uning asosiy vazifasi qilib belgilandi. Respublikada 27 millat vakillari tomonidan tuzilgan 150 ga yaqin Milliy madaniy markazlar faoliyat olib bormoqda. Jumladan: Koreyslar MMM- 31 ta, Ruslar MMM-23, Tojiklar MMM-10, Qozoqlar MMM-9, Tatarlar MMM-9, Ozarbayjonlar MMM-7, Ukrainlar MMM-6, Qirgizlar MMM-6, Turklar va Yevropa yaxudiylari MMM-5, Nemislar MMM-4, Polyaklar MMM-4, Armanlar MMM-4, Uygurlar MMM-3, Buxoro yaxudiylari MMM-3, Beloruslar MMM-2, Qrim tatarlari MMM-1, Arablar MMM-1, Bolgarlar MMM-1, Boshqirdlar MMM-1, Greklar MMM-1, Gruzinlar MMM-1, Litvaliklar MMM-1, Qoraqalpoqlar MMM-1, Xitoylar MMM-1, Dunganlar MMM-1ta. 4-masalaning bayoni: Millatlararo totuvlik - Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g oyalaridan biri. Muayyan xudud, davlatda turli millat vakillarining bahamjihat yashashi, hamkorlikda faoliyat k> rsatishini ifodalovchi tushuncha. Millatlararo totuvlik g oyasi quyidagi tamoyillarga amal qiladi: 1. Barcha millatlarning teng xuquqliligi. 2. Turli milliy madaniyatlar rivoji uchun y> l ochish. 3. Millatlararo hamkorlik va hamjihatlik; 4. Boshqa millat va elatlarga hurmat bilan qarash; 5. Milliy va umumbashariy qadriyatlarning > zaro uyg unligi va birligi. Diniy bag rikenglik xilma-xil diniy e tiqodga ega b> lgan kishilarning bir zamin, bir Vatanda, oliyjanob g oya va niyatlar y> lida hamkor va hamjihat b> lib yashashini anglatadi. Diniy bag rikenglik g oyasi quyidagilarni > zida ifoda etadi: Barcha dinlarning ezgulik g oyalariga asoslanishi; E tiqod erkinligi; Vijdon erkinligi; Turli din va konfessiyalarning bir-birlariga > zaro hurmat bilan qarashi. Diniy-ma naviy qadriyatlarni majburan singdirishga y> l q> ymaslik; Diniy partiyalar tuzishga y> l q> ymaslik; Barcha dinlarning siyosiy jarayonlarda teng, fuqaro sifatida ishtirok etishi. Ijtimoiy hamkorlik- murosa falsafasi b> lib, xilma-xil fikr va qarashlarga ega b> lgan, turli millat, irq va dinga mansub shaxs va guruhlarning umumiy maqsad y> lidagi hamjihatligi. Ijtimoiy hamkorlik g oyasi quyidagi tamoyillarga amal qiladi: Jamiyatdagi siyosiy kuchlar va ijtimoiy qatlamlarning hamjihatligi Turli millat, irq va din vakillarining > zaro hamkorligi Taraqqiyotning yetakchi tamoyillarini aks ettiruvchi ilg or g oyalarning > zaro uyg unligi Har bir shaxs yoki ijtimoiy guruhning mustaqillikni mustaxkamlash uchun > zini mas ul deb bilishi Mazkur moddada mustaxkamlangan zbekiston fuqarolarining milliy tengligi tamoyili inson xuquqlariga oid barcha xalqaro xujjatlarga jumladan, zbekiston Respublikasi nomidan uning Prezidenti imzolagan Yangi Yevropa uchun Parij Xartiyasi t alablariga t> la mos keladi. Mazkur tamoyil mamlakatimizda tinchlik, siyosiy barqarorlik va millatlararo totuvlikning xuquqiy kafolati b> lib xizmat qilmoqda. Ana shu talablardan kelib chiqib, mamlakatda millatlararo munosabatlarni takomillashtirishga qaratilgan amaliy choralar belgilandi. Shuni aloxida ta kidlash kerakki, mamlakatda millatlararo munosabatlarni takomillashtirishda tilning > rni va roli kattadir. zbekistonda > zbek tili davlat tili maqomini oldi. Bu > z navbatida uning mamlakatda yashovchi fuqarolar > rtasida millatlararo aloqalar vositasiga aylanishiga imkon berdi. 1989 yil oktabrda Oliy Kengash sessiyasida > zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan edi. 1995 yil 21 dekabrda Oliy Majlisning birinchi chaqiriq t> rtinchi sessiyasida  zbekiston Respublikasining Davlat tili haqidagi zbekiston Respublikasi Qonuniga > zgartirish va q> shimchalar kiritish t> g risida Qonun qabul qilindi. zbekiston Respublikasida barcha etnik guruhlar va millatlar > rtasida shu xududda yashaydigan har qanday odamga > zini erkin va teng xuquqli deb xis qilish uchun barcha imkoniyatlar yaratilib berilgan. Ularning fuqarolik, shaxsiy, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy xuquqlari zbekiston Respublikasining Konstitusiyasida , Fuqarolar saylov xuquqlarining kafolatlari t> g risida gi Qonunda zbekiston Respublikasining hamma fuqarolari ijtimoiy kelib chiqish, ijtimoiy va mulkiy mavqeyi, irqiy va milliy mansubligi, jinsi, ma lumoti, tili, dinga munosabati, mashg ulotining turi vak xususiyatidan qat iy nazar teng saylov xuquqiga ega deb yozib q> yilgan. Shuningdek, zbekiston hududida yashaydigan etnik ozchilikning xuquqlarini ximoya qilish t> g risida ham aloxida k> rsatib > tilgan. Konstitusiyada yozilganidek,  zbekiston Respublikasi > z xududida ham uning tashqarisida ham > z fuqarolarini huquqiy ximoya qilish va ularga xomiylik k> rsatishni kafolatlaydi 1 zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 4-moddasida  zbekiston Respublikasining davlat tili > zbek tilidir. zbekiston Respublikasi xududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an analari hurmat qilinishini ta minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi . 8-modda  zbekiston xalqini millatidan qat iy nazar, zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi . Demak, zbekistonda tug ilgan, uning zaminida yashab, mehnat qilayotgan har bir kishi, millati va irqiy mansubligidan, diniy e tiqodidan qat iy nazar, mamlakatimizning teng xuquqli fuqarosidir. Shuningdek, 18 moddada  zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil xuquq va erkinliklarga ega b> lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat iy nazar, qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib, q> yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsipiga mos b> lishi shart Fuqarolar saylov xuquqlarining kafolatlari t> g risida gi qonunda esa barcha fuqarolarga ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy va mulkiy mavqei, irqiy va milliy mansubligi , jinsi, ma lumoti, mashg ulotining turi va xususiyatidan qat iy nazar, teng saylov xuquqining berilishi belgilab q> yilgan.1 Bu esa shu bag rikenglikning zamonaviy, siyosiy-xuquqiy ifodasidir.  zbekiston Respublikasi > z xududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an analarini hurmat qilishni ta minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi . Mamlakatimizda statistik ma lumotlarga k> ra, 136 millat, elat, xalq va etnik guruhlarning vakillari yashaydi. Ularning har biri > z milliy madaniy urf-odatlari, an analari, tiliga, konstitusiyaviy xuquqiy tenglikka ega. zbekistonda bugungi kunda 100dan ortiq milliy-madaniy markaz faoliyat k> rsatmoqda. Shu y> nalishda markazlar tuzish b> yicha 15 ta tashabbuskor guruh ish olib bormoqda. zbekistonda barcha millat vakillariga teng xuquqli munosabat davlat qonuni bilan mustaxkamlangan. Buning ijobati maktablarimizda 9 ta millat tilida > qitish ishlari, 20 ta tilda ommaviy axborot nashrlari faoliyat k> rsatayotganligida k> rinmoqda. MAVZUGA OID TAYANCH TUSHUNCHA VA IBORALAR: Barqarorlik, varqarorlik omillari jamiyat barqarorligi ,yetnosiyosat, etnomadaniy jarayonlar, millatlararo totuvlik, milliy madaniy markazlar, dinlararo bagrikenglik, muayyan dinga mansublik, diniy konfessiyalar, vijdon erkinligi, millatga mansublik, MAVZUNI OZLASHTIRISH YUZASIDAN SAVOLLAR: 1. Jamiyat barqarorligi tushunchasining mazmun va mohiyatini izohlab bering... 2. Jamiyat barqarorligini taminlash omillarini sanab > ting... 3. Milliy g oya etnosiyosat va etnomadaniyat rivojiga qanday ta sir k> rsatadi? 4. Millatlararo totuvlik tushunchasining mazmun va mohiyatini izohlab bering... 5. Mamlakatda barqarorlikni ta minlashda millatlararo totuvlikning qanday ahamiyati bor? 4. O zbekistonda milliy madaniy markazlarning tashkil qilinishi haqida t> xtaling... 5. Bugungi kunda respublikada nechta millat vakillari tomonidan qancha Milliy madaniy markazlar faoliyat olib bormoqda? 6. Millatlararo totuvlik goyasi qanday tamoyillarga amal qiladi? 7. Diniy bagrikenglikning mohiyatini izohlab bering... 8. Millatlararo totuvlik va diniy bagrikenglik goyasining xuquqiy asoslariga misol keltiring... MAVZUGA OID ADABIYOTLAR: O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi T; O`zbekiston, 2003 yil Karimov I. A. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T. 6-T; O`zbekiston, 1997 yil 31-40, 125-135, 149-162 bet Karimov I. A Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. T.7.-T; O`zbekiston, 1998 yil 132-158 bet. Karimov I. A. Jamiyat mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin. T.7. -T; O`zbekiston, 1999 yil, 84-102 bet Karimov I. A. Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. T.8.-T; O`zbekiston, 2000 yil Karimov I. A. Yuksak manaviyat- yengilmas kuch. T.:Ozbekiston, 2008. Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning Ozbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 2010 yil 12 noyabrdagi qoshma majlisidagi Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontsepsiyasi mavzusidagi maruzasi. T., 2010. Karimov I.A. Mustaqillikka erishish ostonasida. T., Ozbekiston, 2011. zbekiston Respublikasi Prezidentining Milliy g oya targ iboti va ma naviy-ma rifiy ishlar samaradorligini oshirish t> g risida gi qarori. 2006 yil 25 avgust. /Xalq s> zi, 2006 yil 26 avgust. Bag rikenglik tamoyillari Deklarasiyasi. /Inson Huquqlari boyicha xalqaro shartnomalar (T> plam). zbekcha nashrining mas ul muharriri prof. A.H.Saidov. T.: Adolat, 2004. Karimov I.A. Mustaqillik barcha ezgu reja va marralarimizning mustahkam mezonidir. T.: O zbekiston, 2013. Ergashev I. va boshqalar.Milliy istiqlol goyasi.Ozbekiston Respublikasi Oliy talim bakalavriat bosqichi uchun darslik. Akademiya nashriyoti.-T.:2005 yil. Milliy goya: targibot texnologiyalari va atamalar lugati. Akademiya nashriyoti.T.: 2007 yil. Mustaqil Ozbekiston tarixi. T.: Akademiya, 2013 yil. Lafasov M. va boshqMilliy manaviy tiklanishning ilmiy-nazariy asoslari. T.: TURON-IQBOL, 2014 yil. ELEKTRON MANBALAR: www. tdpu. uz www. Ziyonet. uz www. edu. uz www. manaviyat. uz  Darsni olib borish texnologiyasi Talabalar soni: 50-70 gachaVaqti:2 soat.Oquv mashgulotining shakliInformatsion baxs-munozarali darsMaruza rejasi Bozor munosabatlariga otishning inson tafakkuriga tasiri. Taraqqiyotning milliy modellari va ularning mazmuni. Milliy goya va manaviy hayot. Milliy ozlikni anglash va manaviy yuksalishning strategik va taktik vazifalari 5. Barkamol avlod tarbiyasida mafkuraning tasirchanlik rolini oshirish vazifalari.Oquv mashgulotining maqsadi: Talabalarga tafakkur ozgarishi va manaviy yangilanishda milliy goyaning rolini tushuntirish.Pedagogik vazifa:Oquv faoliyatining natijasi:Bozor munosabatlariga otishning inson tafakkuriga tasiri hamda taraqqiyotning milliy modellari va ularning mazmunini talabalarga tushuntirish.Talabalar bozor munosabatlariga otishning inson tafakkuriga tasiri hamda taraqqiyotning milliy modellari va ularning mazmuni haqida atroflicha tasavvurga ega b> ladilar. Talabalarda milliy g oya va ma naviy hayot > rtasidagi uzviylik, milliy o zlikni anglash va ma naviy yuksalishning strategik va taktik vazifalari, barkamol avlod tarbiyasida mafkuraning ta sirchanlik rolini oshirish vazifalarini tahlil etish k> nikmalarini shakllantirish.Talabalarda milliy g oya va ma naviy hayot > rtasidagi uzviylik, milliy o zlikni anglash va ma naviy yuksalishning strategik va taktik vazifalari, barkamol avlod tarbiyasida mafkuraning ta sirchanlik rolini oshirish vazifalarini tahlil etish k> nikmalari shakllantiriladi. O qitish usullari va texnikaVizual ma ruza, Aql charxi , Klaster , FSMU uslubi,O qitish vositalariKompyuter texnologiyasi ( Milliy g oya: asosiy tushuncha va tamoyillar fanidan elektron o quv uslubiy majmua) SlaydlarOqitish shakliJamoa bolib ishlashOqitish shart-sharoitlariTexnik vositalar bilan taminlangan, oqitish usullarini qollash mumkin bolgan oquv xona.Monitoring va baholashKuzatish, ogzaki nazorat, savol-javobli sorov, oquv topshiriq. 8.2.Darsning texnologik xaritasi Ish jarayonlari vaqtiFaoliyat mazmuniOqituvchiTalaba1 bosqich. Kirish (10 daqiqa)1.1. Haftaning eng muhim voqealariga toxtalib, talabalar Aqlini charxlab oladi. 1.2.Maruzaning mavzusi, rejasini elon qiladi (1-ilova)Tinglaydi, mavzu nomini yozib oladi2 bosqich. Asosiy jarayon (60 daqiqa)Mavzuni berilgan reja asosida Klaster usulidagi taqdimotlardan foydalangan holdoa yoritadi. (2-ilovalar toplami)Yozadi, savolga javob beradi. 2.2.Mavzuni mustahkamlash jarayoni Kichik guruhlarda ishlash orqali amalga oshirilishini elon qiladi. FSMU texnikasidan foydalangan holda guruhlarga topshiriqlar beradi (3-ilova). Guruhlarda ishlashga yordam beradi Qoshimcha malumotlardan foydalanishga imkon yaratadi. Diqqatlarini kutiladigan natijaga jalb qiladi. Har bir guruh topshiriqlarini - qogozlarga tushirib, taqdimotini otkazishga yordam beradi, bilimlarini umumlashtiradi, xulosalarga alohida etibor beradi.Savollarga javob beradilar, erkin bahs-munozara yuritadi. Guruhlarda ishlaydi. 3 bosqich. Yakuniy bosqich (10 daqiqa)3.1 Mavzu boyicha umumiy xulosa qilinadi.Tinglaydi3.2. Talabalarning baholash mezonlarini elon qilinadiYozib oladi3.3. Navbatdagi mustaqil ish topshirig ini ekranga chiqaradi (4-ilova)Javob yozadi1-ilova: 1-ilovalar t> plami: Bozor munosabatlariga > tishning inson tafakkuriga ta siri  SHAPE \* MERGEFORMAT Milliy g oya va ma naviy hayot Milliy g oya Ma naviyatMillatning > tmishi, buguni va istiqbolini > zida mujassamlantirgan, uning tub maqsadlari va manfaatlarini ifodalab, taraqqiyotga xizmat qiladigan ijtimoiy goya shakli Manaviyat insonni ruhan poklanish, qalban ulgayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-etiqodini butun qiladigan, vijdonini uygotadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir Yuksak manaviyat yengilmas kuch 19-betMilliy goya degan s> z faqat bir millatga mansub b> lib qolmasdan, mana shu tabarruk diyorimiz  zbekiston tuprog ida yashayotgan, uni > z ona Vatani deb biladigan barcha millat va elatlarga birdek daxldordir. Milliy g oyada mujassam b> lgan buyuk maqsadlarni r> yebga chiqarish avvalambor jamiyatimiz va shu jamiyat a zosi b> lmish har Qanday inson-ning ma naviy olami va dunyoqarashidagi ijobiy > zgarishlar bilan bevosita bog liq ekanini unutmasligimiz zarur . Yuksak ma naviyat yengilmas kuch 75-76-betlar Milliy o zlikni anglash va manaviy yuksalishning strategik va taktik vazifalari Barkamol avlod tarbiyasida mafkuraning tasirchanlik rolini oshirish vazifalari SHAPE \* MERGEFORMAT 3- ilova: FSMU texnologiyasi Jadvalni toldiring 1-guruh Savol Bozor munosabatlari sharoitda milliy goyaning zaruriyati(F) Fikringizni bayon eting(S) Fikringiz bayoniga sabab korsating(M) Korsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring(U)Fikringizni umumlashtiring2-guruh SavolJamiyat taraqqiyotida milliy > zlikning > rni(F) Fikringizni bayon eting(S) Fikringiz bayoniga sabab ko rsating(M) Ko rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring(U)Fikringizni umumlashtiring 4- ilova: avzu:TAFAKKUR OZGARISHI VA MANAVIY YANGILANISHDA MILLIY GOYANING ROLI Reja: Bozor munosabatlariga otishning inson tafakkuriga tasiri. Taraqqiyotning milliy modellari va ularning mazmuni. Milliy goya va manaviy hayot. Milliy ozlikni anglash va manaviy yuksalishning strategik va taktik vazifalari 5. Barkamol avlod tarbiyasida mafkuraning tasirchanlik rolini oshirish vazifalari. 1-masalaning bayoni: Bizning bosh strategik maqsadimiz - ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot, bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin demokratik jamiyat barpo etishdir. Bozor iqtisodiyoti, eng avvalo, k> pmulkchilikka va ular > rtasidagi raqobatga tayanadi. Unda mulkning barcha qonuniy shakllari teng huquqqa ega b> lib, bu huquq davlat tomonidan kafolatlanadi. K> pmulkchilikka asoslangan bozor iqtisodiyotini joriy qilish orqali yurtimizda yashaydigan barcha insonlar uchun millati, tili va dinidan qatiy nazar, munosib hayot sharoiti yaratib berish, rivojlangan demokratik mamlakatlardagi kabi kafolatlangan turmush darajasi va erkinliklarni taminlash - davlatimiz siyosatining mazmun-mohiyatini ifodalaydi. Mamlakatimizda bozor munosabatlariga o`tib borilmoqda. U talab va taklif qonunining bir-biriga mos kelishida, ya`ni talabga qarab ishlab chiqarishni tashkil qilish va uning taklifning miqdori, sifatini belgilash ustivorligi taminlanish jarayoni yuzaga kelmoqda, samara bermayotgan korxonalarning bekilishi, jamiyatning tabaqalanishi davlatning ishlab chiqarish ustidan hukmronligi, tugashi, aholi o`rtasida ishsizlikni yuzaga kelishi, mulkchilikning turli shakllarini etakchilik qilishi kabi jarayonlar amalga oshirmoqda. Ammo, ularni hal qilishga qaratilgan iqtisodiy mexanizmlar tadbirkorlikni rivojlanishi, mulkiy munosabatlarning rivojlanishi ommaning moddiy ishlab chiqarishidagi faolligining oshuvi, demokratik jarayonlar rivojlanishi va jamiyat hayotini yangi kelgan sharoitga mos ravishda ma`naviy-ma`rifiy yangilash, odamlarni ana shu jarayonlarga moslashuvi bozor munosabatlar shakllanishidan orqada qolmoqda. Qabul qilinayotgan qonunlar, me`yoriy hujjatlar va Prezident farmonlari bilan uning real amalga oshish o`rtasida nomunosiblik mavjud. Mamlakatimiz taraqqiyoti, uning bozor munosabatlariga o`tishga, halqimiz moddiy farovonligini ta`minlashga qaratilgan juda ko`plab qonunlar, me`yoriy hujjatlar, Prezident farmonlari qabul qilingan. Ammo ularning real amalga oshuvi ehtiyojdan orqada qolmoqda. Boshqaruvning sobiq sovet davridagi ma`muriy buyruqbozlik shaklining tugatilishi bilan bozor munosabatlariga mos ravishda boshqarishga asoslanadigan boshqaruv shaklining yuzaga kelishi o`rtasida nomutonosiblik mavjud. Mamlakatimiz bozor munosabatlariga tez o`tib bormoqda. Ammo, boshqaruvning ma`muriy buyruqbozlik shakli xamon ustivorlik qilmoqda. Hamon yuqoridan buyruq berish va pastda esa uni kutish, u bilan faoliyat ko`rsatish davom etmoqda. Jamiyatning demokratiyalashuvi uchun yaratilgan imkoniyatlar, xuquqiy bazalar bilan ularni real hayotga aylanishi o`rtasida nomutanosiblik mavjud. Mamlakatimizda jamiyatni demakratiyalashuvi uchun xuquqiy baza va imkoniyatlar yaratilgan. Ammo, ularning real amalga oshuvchi mavjud ehtiyoj darajasidan orqada qolmoqda. Yaratuvchilik jarayonida zarur bo`layotgan fidoyilik bilan unga beparvolik ruhiyati o`rtasidagi salbiy holat mavjudligi. Bugun har bir fuqaroning o`z moddiy farovonligini o`zi taminlashi mumkinligi, bu yo`lda o`zi fidoyilik ko`rsatishi zarurligini to`la tushunib etmayotganligini, yana davlat menga turmush farovonligini yaxshilaydi-degan qarashlarning mavjudligi va yuzaga kelgan bozor munosabatlari vaziyatini tushunib etmaslik unga beparvo bo`lish ruhiyati mavjudligi. Milliy-ma`naviy tiklanish jarayoni bilan millatimiz ruxiyatiga mos kelmaydigan individalizm, boylik va mansabni xar narsadan ustun qo`yish, manmanlik, o`zgalarni nazar-pisand qilmaslik kabi illatlarning shakllanayotganlik jarayoni o`rtasida nomunosiblik kuchayib bormoqda. Millatimiz tarixida ulkan ma`naviy qadriyatlar darajasiga ko`tarilgan ota-onaga mehr-muruvvat, qarindosh urug`chilikka sadoqat, mexr-shavqatlik bo`lish, munosabatlarda samimiylik bo`lish kabi qadriyatlar bilan bugun tobora kuchayayotgan poraxo`rlik, o`z mansabini suistemol qilish, o`zgalar xaqqiga xiyonat qilish kabi jirkanch harakatlarning kuchayishi ota-ona, qarindosh urug`chilik kabi munosabatlaridagi salbiy holatlar o`rtasida nomunosiblik vujudga kelmoqda. 2-masalaning bayoni: Milliy istiqlol mafkurasi bir millat-> zbeklarning manfaati bilangina bog langan emasligini alohida ta kidlash zarur. zbekistonda istiqomat qilayotgan > zbeklar, qozoqlar, qirg izlar, tojiklar, turkmanlar, ruslar, ukrainlar, yahudiylar, xullas Respublikamizni > zining jonajon Vatani deb bilgan, u bilan faxrlanadigan barcha millat va elatlarning teng huquqligini milliy g ururini manfaatlarini himoya qilish mafkuramiz mohiyatida asosy > rinni egallaydi. Shuningdek milliy istiqlol mafkurasi zaminida jahondagi barcha ilg or davlatlar, xalqlar tomonidan e tirof etilgan umuminsoniy qadriyatlarni, ijobiy tajribalarni ham hisobga oladi va tayanadi. Milliy istiqlol g oyasining hayotbaxshligi taraqqiyotning > zbek modelini amalga oshirishda yaqqol namoyon b> ladi. zbek modelining asoschisi Islom Karimov rahbarligida amalga oshirilayotgan taraqqiyot y> lining k> pchilik boshqa milliy modellardan farq qiladigan xususiyati shundaki, u faqat iqtisodiy rivojlanish emas, balki keng manodagi milliy tiklanish va ijtimoiy taraqqiyot modelidir. Shu sababdan u iqtisodiyot bilan bir qatorda davlat qurilishi, ijtimoiy soha va manaviyatni, jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oladi. zbek modeli tushunchasi, avvalo, zbekistonning mustaqil milliy taraqqiyoti qanday b> lishi lozimligini asoslaydigan, uni muayyan maqsadlarga y> naltiradigan eng umumiy nazariy xulosalar va m> ljallar bilan davlatning belgilangan maqsadlarga erishishga qaratilgan amaliy siyosatining mushtarakligini anglatadi. Mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish y> li va andozasi yetuk bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarning boy tajribasiga va zbekiston xalqining milliy tarixiy merosi, turmush tarzi, an analari va ruhiyati xususiyatlariga tayanishi lozim. Har qanday islohotlarning muvafaqqiyati uning asosiga q> yilgan tamal toshlariga bevosita bog liq. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan s> ng mamlakatning > ziga xos xususiyatlarini qamrab olgan iqtisodiy siyosat shakllanib, uning istiqbol y> nalishlari belgilab olindi. Buning uchun har taraflama chuqur iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish rejalashtirildi va respublikada bozor munosabatlariga > tishning asosiy tamoyillari ishlab chiqildi. Ushbu tamoyillar mazmuni quyidagilardan iborat: Birinchidan, iqtisodiyotni mafkuradan batamom holi qilish. Iqtisodiyot siyosatdan ustun turmog i va uning ichki mazmunini tashkil qilmog i lozim. Ikkinchidan, bozor iqtisodiyotiga > tish davrida davlat bosh islohotchi va tashabbuskor b> lishi zarur. Uchinchidan, qonun, qonunlarga rioya etish ustuvor b> lish lozim. T> rtinchidan, aholining demografik tarkibini hisobga olgan holda kuchli ijtimoiy siyosat > tkazish. Beshinchidan, bozor iqtisodiyotiga > tishni puxta > ylab, bosqichma bosqich amalga oshirish kerak. Beshta tamoyilning hammasi demokratik va iqtisodiy > zgarishlarni amalga oshirishda birday ahamiyatga ega. Iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi tamoyili. Iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi tamoyilining nechog lik muhim ekanligi ayni kunda mamlakatimizdagi izchil taraqqiyot natijalarida yaqqol aks etib turibdi. Unda ham ichki ham tashqi iqtisodiy munosabatlarning mafkuradan holi b> lishligi katta ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiyotni izdan chiqaradigan, inqirozga olib keladigan narsa uni siyosiy kurashlarga bog lab q> yishdir. Prezidentimizning iqtisod mafkuradan holi b> lmog i kerak, degan fikri juda > rinli va > ta dolzarbdir. Bugun mazkur tamoyil > zining hayotiyligini t> la tasdiqladi va barqaror iqtisodiy > sish omillaridan biriga aylandi. Ijtimoiy yunaltirilgan bozor iqtisodiyoti jamiyat miqyosida demokratik > zgarishlarni amalga oshirish uchun shart sharoit yaratdi. YA ni, bozor iqtisodiyoti barchaga bir xil imkoniyat (imtiyoz) berish bilan iqtisodiy demokratiyadir. Shu bois mamlakat ichkarisida ham, uning tashqarisida ham ishlab chiqarish munosabatlarini bozor belgilaydigan b> ldi. Shunisi diqqatga sazovorki, yalpi ichki mahsulotning yuqori sur atlar bilan > sishi an anaviy xomashyo tarmoqlari hisobidan emas, jahon bozoridagi qulay konyunktura va ayrim xomashyo turlari hamda materiallar narxining yuqoriligi hisobidan emas, balki birinchi navbatda raqobatga bardoshli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hamda zamonaviy xizmat k> rsatish sohalarini jadal rivojlantirishni belgilab beradigan jiddiy tarkibiy > zgarishlar va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish evaziga ta minlanmoqda. Yana shuni alohida ta kidlab > tish joizki, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning izchilligi, > z tamoyillariga egaligi jahon moliyaviy inqirozining zbekistonga iqtisodiyotiga ta sirining jiddiy b> lmaganligini izohlash imkonini beradi. Mamlakatimiz rahbariyati tomonidan Inqirozga qarshi choralar dasturining > z vaqtida qabul qilinishi tufayli jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davom etayotgan sharoitda mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning ijobiy sur atini saqlash va ijtimoiy tub > zgarishlarni davom ettirish ta minlanmoqda. Agar statistik raqamlarga murojaat qiladigan b> lsak, zbekistonda yalpi ichki mahsulotning > sish sur ati 2009 yilning birinchi yarmida > tgan yilning shu davriga nisbatan 8,2 foizni tashkil etgan va bu k> rsatkich MDH mamlakatlari ichida eng yuqori k> rsatkich hisoblanadi. Mamlakatimiz iktisodiyotining barcha sohalarida, birinchi navbatda, iktisodiyotni modernizatsiya qilish, mamlakatimiz ishlab chiqaruvchilarini q> llab-quvvatlash, kichik biznesni rivojlantirish, ichki talabni rag batlantirish, aholining, ayniqsa, qishloq aholisining bandlik darajasi va daromadlarining > sishini ta minlashga qaratilgan Inqirozga qarshi choralar dasturini hayotga keng k> lamda tatbiq etish kelgusida barqaror iqtisodiy > sishning muhim omili b> ladi. K> rinib turibdiki, siyosat iqtisod uchun emas, balki iqtisod siyosat uchun xizmat qilmoqda. Davlat bosh islohotchi Davlat bosh islohotchilik mas uliyatini > z zimmasiga olishi iqtisodiyot lokomativining meyorda ishlashini ta minlashi ayni inqiroz davrida yana bir karra > z isbotini topdi. Chunonchi, islohotlarning ustuvor y> nalishlarini belgilash, iqtisodiy > zgarishlar siyosatini ishlab chiqish va uni izchillik bilan isloh etish hamda turli konservativ qarashlarni bartaraf etishda katta > ringa ega b> ldi. Davlat bosh islohotchi tamoyilining ahamiyati yuqori iqtisodiy > sish sur atlari, mustahkam makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan > zgartirish, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, yuqori q> shimcha qiymatga ega mahsulotlar eksportini diversifikatsiya qilish va oshirish, xorijiy investitsiyalarni izchil jalb qilish sur atlarida yaqqol namoyon b> lmoqda. Qonun ustuvorligi Ma lumki, mamlakat taraqqiyoti qonunchilik tizimining nechog lik mukammalligiga bog liq. Shu nuqtai nazardan yurtimiz qonunchiligi juda katta taraqqiyot bosqichini bosib > tdi. Buni ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma rifiy va huquqiy tizimdagi > zgarishlarda yaqqol k> rish mumkin. Birgina sud sohasida islohotlar, > lim jazosining bekor qilinishi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligining keng nishonlanishi dunyo hamjamiyati tomonidan yuksak e tirof etildi. Kuchli ijtimoiy siyosat Har bir davlatning insonparvarligi va rivojlanishini birinchi navbatda, ijtimoiy siyosatiga qarab baholash mumkin. Ma lumki, zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi birinchi marta fuqarolarning ijtimoiy (oldingidek faqat moddiy emas) ta minot olish huquqini mustahkamladi. Bundan tashqari ilk bor tirikchilik uchun zarur b> lgan pensiyalar, nafaqalar, ijtimoiy yordamning boshqa turlari miqdorining eng kam ish haqi miqdoridan kam b> lishi mumkin emasligi belgilandi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning oliy maqsadi xalqimizga munosib turmush sharoitini yaratishdan iborat. YAni, islohot islohot uchun emas, avvalo inson uchun, uning farovon hayoti uchun xizmat qilishi kerak. Jamiyatimizdagi har qanday yangilanish har qanday > zgarish mohiyatida shunday ezgu maqsad mujassamdir. Prezidentimiz kuchli ijtimoiy siyosat yuritishni iqtisodiy > zgarishlarni amalga oshirishning ishonchli kafoloti, mamlakatning yangilanish va taraqqiyot y> lini y> lini namoyon etuvchi eng muhim tamoyillardan biri deb bildilar. Bozor munosabatlariga > tish jarayonida aholini ijtimoiy himoyalash va kafolatlashning butun bir tizimi vujudga keltirildi. Kishilarni ijtimoiy himoyalash va kafolatlashning kuchli mexanizmi jamiyatda yaratilgan milliy daromadni taqsimlash va qayta taqsimlashdangina iborat b> lib qolmadi. Bir s> z bilan aytganda, kuchli ijtimoiy siyosat masalasi davlat siyosati darajasiga k> tarilib, yordamga muhtoj fuqorolarni, har bir oilani qamrab olish darajasiga yetdi. Bozor iqtisodiyotini bosqichma-bosqich shakllantirish Bozor iqtisodiyotini bosqichma-bosqich shakllantirish hamda mulk egalari huquqlarining davlat y> li bilan himoya qilishni ta minlash va barcha mulkchilik sohalarining huquqiy tengligini kafolatlash borasida > tgan davr mobaynida juda k> plab ishlar qilindi. 3-masalaning bayoni: zbekistonning mustaqilligi ma naviy qadriyatlarni yuksaltirish uchun mustahkam poydevor yaratdi. Milliy istiqlol g oyasi bu qadriyatlarni tiklashni yanada yuqori bosqichga k> tarishga xizmat qiladi. I.Karimov: Ota-bobolarimizdan qolgan ezgu udumga muvofiq, keksalarga hurmat, kichiklarga izzat k> rsatishdek noyob insoniy qadriyatni yangi mazmun va amaliy ishlar bilan boyitish va mustahkamlash zarur, deb ta kidlaydi. Nuroniy otaxonlarimiz, munis onaxonlarimizga hamisha hurmat-ehtirom bilan munosabatda b> lish, ularning xizmatini qilib, duosini olish, jajji g> daklarga, aziz farzandlarimizga gamx> rlik qilish, ularni ardoqlashdek xalqimizga xos b> lgan, asrlar davomida saqlanib kelayotgan olijanob odatga har birimiz sodiq b> lishimiz, uni asrab-avaylashimiz, rivojlantirishimiz ham farz, ham qarzdir. Lekin bu hammaga ham bir xilda xush kelmayotir. Bizni > zimizga xos qadriyatlardan mahrum etishga urinishlar hozir ham davom etmoqda. An anaviy qadriyatlarni y> q qilib taraqqiyotga erishish mumkin degan g oya xavflidir. Nur borki - soya bor deganlaridek, > z farzandlik yoki ota-onalik burchlarini unutayotgan, muqaddas milliy qadriyatimizni oyoq osti qilayotgan ayrim kimsalar ba zan uchrab turibdi. zlarini dunyoga keltirgan otalari yo volidalarini Qariyalar uyiga joylaydigan, farzandlarini tirik yetim qilib, Mehribonlik uyiga tashlab ketadigan kimsalarda nafaqat milliy or-nomus, oddiy insof va vijdon, umuman, odamgarchilik y> qligi milliy qadriyatlarimizga zid b> lgan achinarli xol. zbekiston davlati qariyalarni qadrlash, yoshlarga gamx> rlik k> rsatishni > z taraqqiyotining ustuvor tamoyili qilib belgilagan. Binobarin, turli sabablarga k> ra boquvchisiz qolgan keksayu-yosh hech mahal mehr-muruvvatdan chetda qolmasligi aniq. Ayni paytda milliy istiqlol g oyasi har bir vatandoshimizning > z fuqarolik burchlarini chuqur anglab yetishini, insoniylik va mehribonlikni eng ezgu qadriyat sifatida e tirof etiladi. Dahshatli urush yillarida yuz minglab yetim bolalarni asrab olib, milliy bag rikengligimizni dunyoga tanitgan insonlarga munosib b> lish milliy g oyaga sadoqatning amaliy ifodasidir. Milliy g oya ruhiga yot b> lgan salbiy xislatlardan biri boqimandalik, loqaydlik b> lib, bu mehnat kishilarining g ayratini, tashabbusini b> g ib kelgan > tmish tuzumdan meros b> lib > tdi va hozir ham ayrim kishilarning faolligiga salbiy ta sirini > tkazmoqda. 4-masalaning bayoni: Har bir millat (elat)ning > z-> zini real subyekt, muayyan moddiy va ma naviy boyliklarning egasi, yagona til, urf-odatlar, an analar, qadriyatlar va davlatga mansubligini, manfaatlar va ehtiyojlar umummilliyligini tushunib yetishiga milliy > z-> zini anglash deyiladi. Milliy > zlikni anglash milliy shakllanish jarayonining yuqori bosqichi hisoblanadi. Millat > ziga xos urf-odatlar, an analar, qadriyatlarni shakllantirishi zaminida davlat atrofiga birlashishi yotadiyu Milliy > z-> zini anglash murakkab jarayon. Bu jarayon millat vakillarining umummilliy manfaatlarini ustivor q> ya bilash malakasi bilan bevosita bog liqdir. Milliy > z-> zini anglash milliy ongdan farq qiladi. Milliy ong har bir millatning yagona tili, urf-odati, an ana lari, qadriyatlari va ma naviyatining pastdan yuqoriga, oddiydan murakkabga tomon rivojlantirib borishining muhim mezoni. z navbatida, mildliy ongning rivojlantirib borishi har bir millatning > z-> zini anglash milliy manfaatlarni himoya qilishda ichki turtki beruvchi ma naviy-ruhiy salohiyatdir. Milliy > z-> zini anglash real moddiy kuch, sifatida, milliy sha ni, qadr qimmati, obr> -e tibori, or-nomusi poymal etilganda yoki millatning moddiy va ma naviy manfaatlariga zid harakatlar yuzaga kelganda yanada yaqqolroq namon b> ladi. Sha ni, qadr-qimmati, or-nomusi, obr> -e tibori va manfaatlari poymal etilganda millat vakillari, Qanday lavozimda xizmat qilishi, boy yoki kambag al b> lishidan qat i nazar, yagona umummilliy kuch b> lib birlashadilar va > zligini himoya qiladilar. Shunday qilib, milliy > zligini anglash millat manfaatlarini himoya qiluvchi omil hisoblanadi. Globallashuv sharoitida milliy > zlikni anglash muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, > zlikni anglash inson hayotining uzviy qismi b> lib, u suv va havo kabi inson hayotining doimiy extiyojiga aylanib ketishiga qaramasdan, xozrigi qutbchilik sharoitida ham mafkuraviy kurashning keskinlashib ketishi jiddiy taxdid va xatarli xavflarni keltirib chiqardi. Bu avvalo insoniyat > zini taniy boshlagan davrlardan beri tuplab kelgan ma naviyatda inson > zini anglashga, ma naviyatni anglashga, qarshi qaratilgandir. Shuning uchun ham > zlikni anglashni taxdid etish zaruriyatga aylanib bormoqda. Chunki bashariyat > z hayotini, > zining qudrati, aql-zakovati bilan bunyod etgan. Buyuk sevilizatsiya yutuqlaridan xozirgi vaqtida tasarrufida b> lgan yalpi qirg in qurollari yoki oddiy nodonlik tufayli yuz berishi mumkin b> lgan texnologik,ekologik xolatlar, axloqiy buzilishlar orqali judo b> limi xeyach gap b> lmay qoldi. Bunday halokatni oldini olish uchun, insoniyatni ogoh etishi, avvalo uning ma naviy-ruhiy dunyosini uyg otish xal qiluvchi ahamiyat kasb egallamoqda. Qolaversa, biz yetmish yildan ziyod vaqt mobaynida materiya va moddiy qadriyatlar asosiy > ringa q> yilgan, ma naviy hayot inkor etilgan ateistik tuzumni va uning fojealarini boshdan kechirdin binobarin, ma naviyatning, > z-> zini anglashning, inosn va jamiyat hayotida qanday muhim > rin tutishiga, bu masalaga e tibor bermaslik qanday mashum oqibatlarga olib kelishi mumkinligiga hayotning achchiq tajribalari asosida ishonch xosil qildik. Endi ana shu > tmish asoratlarida qutilib, asl milliy > zligimizga qaytayotganligimiz, > zimizning ezgu maqsadlarimizga erishish, turli taxdid va xururjlarga mustahkam qarshi kurash olib borib ma naviyatdan qudratli qurol sifatida foydalanish zrurati, avvalam bor bu xodisani har tomonlama tushunish va anglashni kun tartibiga jiddiy vazifa qilib q> ygani tabiiyi, albatta. Shuningdek, > zlikni anglash, uning milliy g oya va milliy mafkuraga aks etishiga, > zlikni anglash avvalo ma naviyat xodisasi ekanligiga xolis va haqqoniy baho berish, uning jamiyat davlat hayotidagi > rni va rolini har tomonlama chuqur yoritish uchun inson bu mujizani hamisha > z hayotining ustivor qadriyati sifasida ulug lab kelgan buyuk xalq va millatga mansub b> lib ana shu muqaddas zaminda oziqlanib yashagan b> limi aloxida ahamiyat kasb etadi. Zero, xalqimizning ongu tafakkurida > zlikni anglash, s> zi nihoyatda > lkan serqqira ma noga ega b> lib, u bilan bog liq ijtimoiy mazmun va amaliy faoliyat me zonlari hayotimizning barcha sohalarini belgilaydi va bu tushunchaning mohiyatini ochib berish uchun asos b> la oladi. Bundan tashqari > zlikni anglash, milliy g oya, milliy mafkura tarkibiga kiradigan insoniylik, adolat, xaqiqat, holollik, mexr-oqibat, vafo va sadoqat, dinu diyonat, an ana va qadriyatlar xaqida yangi-yangi asarlar yaratilmoqda. zlikni anglash k> p qirrali tushuncha b> lgani uchun, bu maslalani yaxlid xolda tadqiq etish > z izlanuvchisini kutmoqda. zlikni anglashni hamma ham his etishi mumkin. Lekin > ta va nozik murakkab b> lgan bu xodisani doimiy va mutassil harakatdagi jarayon sifatida har tomonlama tushunish boshqalarga ham ilmiy va hayotiy asosda tushuntirib berish uchun aloxida tayyorgarlik tajriba, maxsus bilim, teran tafakkur va zamon talablarini > ziga singdirib olgan insoniy qalb b> lishi kerak, deb > ylaymiz. Zero, davr ruxi, zamon talablari, ijtimoiy taraqqiyot tamoyillari va insoniy rivojining harakatlantiruvchi kuchlari teran anglab olinganida millat va jamiyat taqdiriga katta ta sir k> rsatuvchi muammolar yechib beriladigan nihoyatda muhim asarlar dunyoga kelishi tarixiy xaqiqatdir. Shu > rinda globallashuv, millat va milliy > zlikni anglash tushunchalarining manbalardagi tahliliga e tibor qaratish maqsadga muvofiq: zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi I. M> minov nomidagi Falsafa va huquq instituti olimlari tomonidan tayyorlangan Falsafa qomusiy lug atida milliy > z-> zini anglash , milliy ong , millat , global muammolar kabi tushunchalarga quyidagicha izoh berilgan: Milliy > z-> zini anglash har bir millat (elat) ning > z-> zini real subyekt, muayyan modsiy va ma naviy boyliklarning egasi, yagona til, urf-odatlar, an analar, qadriyatlar va davlatga mansubligini, manfaatlar hamda ehtiyojlar umumiyligini tushunib yetishiga milliy > z-> zini anglash deyiladi. Milliy > z-> zini anglash milliy shakllanish jarayonining yuqori bosqichi. Millat > ziga xos b> lgan urf-odatlar, an analar, qadriyatlarni shakllantirishi za-minida davlat atrofiga birlashishi mumkin. Milliy ong - millatning mavjudligi uning tarixiy taraqqiyoti va istiqboli bilan bog liq omil. U millatning shakllanishi, taraqqiy etishi va abadiyligini ta minlaydi. Milliy ong millatning > zi bilan birga shakllanib boradi. Uning boshqa tushunchalardan farq qiluvchi, faqat > ziga taalluqli b> lgan manfaatlari va maqsadlari shakllanishi milliy ongni vujudga keltiradi. Shuning uchun ham milliy ong millat bilan parallel ravishda uzoq tarixiy davrda, uning turmush tarzi, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va keng ma naviy-ma rifiy salohiyati ta sirida rivojlanadi. Millat til, ma naviyat, milliy > zlikning anglash, ruhiyati, urf-odatlar, an analar va qadriyatlar yagonaligi asosida muayyan hududsa yashovchi ijtimoiy aloqalar bilan bog langan mustaqil subyekt sifatida > ziga xos moddiy va ma naviy boyliklarni yaratuvchi kishilarning etnik birligi. Millat malum hududda barqaror yashab, tarixiy taraqqiyot davomida rivojlanib, kishilarning manaviy-ruhiy salohiyat yagonaligi asosida shakllanadi. U insoniyat dunyoga kelishi va taraqqiyotning mahsulidir. Millatning shakllanishi va rivojlanishida moddiy omillar muhim ahamiyatga ega b> ladi, ammo ular millat abadiyligini ta minlashning oxirgi imkoniyati emas. Ular millat taraqqiyota uchun zaruriy shart hisoblanadi. Millatning abadiyligi, uning barqarorligini ta minlashning asosiy omili uning ichki ma naviy-ruhiy salohiyatidir. 5-masalaning bayoni:Kishilar ongi va qalbini makon tutgan g`oya va mafkuralar ta`lim hamda tarbiyasiz shakllanmaydi, jamiyat ravnaqiga, millat va xalqni kelajagiga xizmat qiluvchi qudratli botiniy kuchga aylana olmaydi. Zero, jamiyat mafkurasi, o`tmish bilan xozirgi davr va kelajakni, kechagi kun bilan ertangi kunni bog`lab, tutashtirib, aloqadorligini mustahkamlab turish uchun xizmat qilishga qodir ijtimoiy g`oyalar majmui bo`lib, ularning mohiyatini belgilovchi ustuvor tamoyil, bu jamiyatimiz tabiatiga, millatimiz mentalitetiga xos bo`lgan insonparvarlik tub negizi hisoblanadi. Binobarin, yoshlarimiz ruhiyatiga insonga mehr-muhabbat tuyg`ullarini singdirish jarayonida milliy g`oyaning ana shu tamoyilini ta`lim-tarbiya tizimini bosh maqsadiga aylantirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Prezidentimiz I.A.Karimov ta`kidlaganidek, erkin fuqaro ma`naviyatini, ozod shaxsni shakllantirish masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifalardandir. Boshqacha aytganda, biz o`z xaq-huquqlarini taniydigan, o`z kuchi va imkoniyatlariga tayanadigan, atrofida sodir bo`layotgan voqea-hodisalarga mustaqil munosabat bilan yondashadigan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg`un holda ko`radigan erkin, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalashimiz kerak (Islom Karimov. zbekiston XXI asrga intilmoqda Tashkent. 1999y. 17-18 betlar.). Yoshlarni imon-e`tiqodli, milliy g`oyaga sadoqat, bir-birlariga mehr oqibatni, o`z Vataniga, millati, dini, tili, tarixi, madaniyati urf-odatlariga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi kun talabidir. Zero, fuqarolarni yangicha tafakkur asosida tarbiyalash orqali milliy g`oya va mafkuraning hayotbaxsh insonparvarlik tomoyillariga, umumbashariy qadriyatlarga mos keladigan xulq-atvorni shakllantirish va kamolga etkazish, ya`ni jamiyatda mehr-muruvvat madaniyatini qaror toptirish mumkin. Mafkuraviy tarbiya talabaning ma`naviy, ma`rifiy, siyosiy, iqtisodiy bilimlarini oddiygina qabul qilib olishinigina emas, balki ularni ongli ravishda tushunib etishini, bu bilimlardan zamonaviy ijtimoiy hodisalarga mafkuraviy kurashlar voqeligidan kelib chiqib, munosabat bildirish ko`nikmalarini shakllantirishga o`rgatishni ko`zda tutadi. Bu ko`nikmalar talaba dunyoqarashini, bilimlarini milliy istiqlol g`oyasi Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi, komil inson, ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag`rikenglik (tolerantlik) nuqtai nazaridan sekin-asta boyitib borish bilan ta`minlanadi. Shuning uchun yosh avlodni tarbiyalashda uning dunyoqarashi, bilim darajasi, madaniy va siyosiy saviyasi, xulq-atvori umuminsoniy qadriyatlarga va qonun-qoidalarga mos kelishi eng muhim ahamiyatga ega. Chunki, inson mavqei jamiyat taraqqiyoti bilan bevosita bog`liq bo`lib, shaxs kamolining asosiy manbai jamiyatda, uning faoliyati bilan bog`liq ijtimoiy va oilaviy-maishiy munosabatlar tuzumida ekanligini tarix tajribasi tasdiqlab bergan. Inson mohiyati masalasini, uning jamiyatda tutgan o`rnini, shaxsning dunyosini ifodalovchi o`zaro uzviy bog`langan e`tiqod (iymon), huquq, burch, diyonat (vijdon), adolat, halollik kabi qadriyatlar orqali to`g`ri idrok qilishi mumkin. Aslida har bir fuqaro hayotdagi o`rnini, mavqeini o`z jamiyati, vatani, tevarak-atrofidagi muhim (oila, mehnat jamoasi, mahalla va h.k.) oldidagi burchi va mas`uliyatini ichki his-tuyg`ulari, vijdoni orqali chuqur tushunib olsa, mustaqil fikri bo`lsa ijtimoiy taraqqiyotning muhim omiliga aylanadi. Shunday qilib, mustaqil fikrlash - shaxsning bevosita o`ziga bog`liq bo`lgan, uni tashqi muhitning turli ta`sirlariga nisbatan fikr-o`ylari vositasida munosabatda bo`lib, kerak bo`lsa, unga qarshilik ko`rsatish qobiliyatidir. Mustaqil fikrning yo`qligi, afsuski, ayrim toifalar, xususan oliy va o`rta maxsus ta`lim tizimiga tortilmagan yoshlar, ayollar o`rtasida uchrab turadi. Bunday holatda odamlarning buzg`unchi g`oyalar ta`siriga, yot mafkuralar girdobiga tushib qolish xavfi ortib boradi. Shaxsning fikrga qarshi fikr bilan, g`oyaga qarshi g`oya bilan, jaholatga qarshi ma`rifat bilan qarshilik ko`rsata olish imkoniyati torayadi. Bu, aytish mumkinki, yoshlarni mafkuraviy nuqtai nazardan tarbiyalashdagi eng katta muammolardan biridir. Milliy g`oyani yoshlar qalbi va ongiga singdirishning muayyan tizimi va ustivor yo`nalishlari xaqida talabalarga tushuncha berishda ta`lim-tarbiya va targ`ibot-tashviqotning samarali usul va vositalaridan oqilona foydalanish kerak. Milliy g`oyani inson qalbi va ongiga singdirish yo`nalishlari: Birinchisi - ta`lim sohasida: maktabgacha tarbiya; umumiy o`rta ta`lim; o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi; oliy ta`lim. va hk. Ikkinchisi - ta`lim sohasida: tarbiya; oila;mahalla;ijtimoiy- ommaviy institutlar; ma`muriy-siyosiy tashkilotlar; mehnat jamoasi. Milliy istiqlol g`oyasi, avvalo, oilada, oila muhitida singadi. Bu jarayon bobolar o`giti, ota ibrati, ona mehri orqali amalga oshadi. Mafkuraviy ta`lim jarayonida quyidagi omillar ustivor ahamiyatga ega bo`ladi. Bular: Vatan tuyg`usini shakllantirish; Ona tilimizga muhabbat uyg`otish; milliy kadryatlarga hurmatni kuchaytirish; ezgulik timsoli bo`lgan ayolni ulug`lash; oilaning vatanparvarlik hissini tarbiyalashdagi o`rnini ko`rsatish; mahallaning demokratiya darsxonasi va o`z-o`zini boshqarish maktabi ekanini tushuntirish va hokazo. MAVZUGA OID TAYANCH TUSHUNCHA VA IBORALAR: Tafakkur > zgarishi, bozor munosabatlari, taraqqiyotning milliy modellari, milliy goya va manaviy hayot, millat, milliy ozlikni anglash, manaviy yuksalish, manaviy yuksalish ning strategik va taktik vazifalari MAVZUNI OZLASHTIRISH YUZASIDAN SAVOLLAR: Milliy g`oyani inson qalbi va ongiga singdirish yo`nalishlari qanday? Bozor munosabatlari sharoitida milliy goyaga ehtiyojni izohlab bering... O`zbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashish imkoniyatlari va muammolarini sharxlang... O`zbekistonning jahon hamjamiyatidagi mavqeini oshirishning qanday Omillari mavjud? Strategik vazifalarni amalga oshirishni g`oyaviy-mafkuraviy ta`minlash zaruriyati nimada? Mafkuraviy tarbiyaning ahamiyati nimada? Strategik vazifalarni belgilovchi mezonlar. O`zbek modelining strategik ahamiyati nimada? Strategik vazifalarni amalga oshirishni g`oyaviy-mafkuraviy ta`minlash zaruriyati nimada? Strategik vazifalarni amalga oshirishning taktik usullari va vositalarini ko`rsating. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR: O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: zbekiston, 2012 yil.. Karimov I. A. Jaiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma`naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T.15. T.: O`zbekiston, 2007. B.199. Karimov I.A. Inson manfaatlari ustuvorligini ta`minlash barcha islohot va o`zgarishlarimizning bosh maqsadidir. O`zbekiston respublikasi Prezidenti Islom Karimovning 2007 yilda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2008 yilda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi ma`ruzasidan: Xalq so`zi, 2008 yil 9 fevral. Karimov I. A. Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch. T.:Ma`naviyat, 2008. B. 108. zbekiston Respublikasining zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati t> g risida gi Konstitusiyaviy Qonuni. 2002 yil 12 dekabr. zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2002 yil dekabr !12 (1320) zbekiston Respublikasining zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi t> g risida gi Konstitusiyaviy Qonuni. 2002 yil 12 dekabr. / zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2002 yil dekabr !12 (1320) zbekiston Respublikasi Prezidentining Milliy g oya targ iboti va ma naviy-ma rifiy ishlar samaradorligini oshirish t> g risida gi qarori. 2006 yil 25 avgust. /Xalq s> zi, 2006 yil 26 avgust. . Yagonasan, muqaddas Vatanim, sevgi va sadoqatim senga baxshida,g> zal zbekistonim! zbekistonning 23 yillik mustaqil taraqqiyot yo lida turli sohalarda q> lga kiritilgan yutuq va natijalar mamlakatimizning salohiyati va qudrati, tub islohotlarning mohiyati va ahamiyatini aholining keng qatlamlariga yetkazish, joylarda tashkiliy-amaliy, ijtimoiy-siyosiy, ma naviy-ma rifiy tadbirlar hamda targ ibot-tashviqot ishlarida foydalanish uchun uslubiy q> llanma // zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi; Respublika ma naviyat targ ibot markazi; Milliy g oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi T.: Ma naviyat, 2014. Ergashev I. va boshqalar.Milliy istiqlol g oyasi. zbekiston Respublikasi Oliy ta lim bakalavriat bosqichi uchun darslik. Akademiya nashriyoti.-T.:2005 yil. Milliy g oya: targ ibot texnologiyalari va atamalar lug ati. Akademiya nashriyoti.T.: 2007 yil. Milliy g oya va rahbar mas uliyati. T.: Akademiya, 2009 yil. Mustaqil zbekiston tarixi. T.: Akademiya, 2013 yil. ELEKTRON MANBALAR: www. tdpu. uz www. Ziyonet. uz www. edu. uz www. ma naviyat. uz www. google.uz http //www. politik.ru 9-mavzu: MILLIY G OYANI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL TIZIMI 9.1.Ma ruza mashg ulotining > qitish texnologiyasi: Vaqti 2 soatTalabalar soni: 30-40 nafar quv mashg ulotining shakli: Kirish, vizual ma ruza:Maruza mashgulotining rejasiMafkuraviy tarbiya tushunchasi mazmuni va moxiyati, mafkuraviy tarbiyaning yonalishlari va ijtimoiy funktsiyalari Milliy goyani rivojlantirishda ommaviy va siyosiy tashkilotlarning orni va axamiyati Milliy goyani inson ongi va qalbiga singdirishda oila va maxalaning axamiyati Mafkuraviy tarbiya tizimida adabiyot, sanat manaviy-madaniy va marifiviy muassalarining orni Ozbekiston Respublikasi Talim togrisidagi qonuni va Kadrlarni tayyorlash Milliy dasturi va Milliy g oY. quv mashg ulotining maqsadi: Mavzuga oid bilim va tushunchalarni pedagogik tamoyillar asosida talaba yoshlar ongiga singdirish, yoshlarda mustaqil fikrlash k> nikmalarini shakllantirish.Pedagogik vazifalar: - talabalarning mavzuga oid yangi manbalar va axborotlar bilan tanishtirish; - ularda mustaqil dunyoqarashni shalklantirish; - mavzuni puxta > zlashtirishlariga erishish. quv faoliyatining natijalari: Talaba: - mavzuga oid yangi manbalar va axborotlar bilan tanishadi; -mustaqil dunyoqarashni > zida shalklantirib boradi; - mavzuni puxta > zlashtirishlariga erishadi. qitish uslubi va texnikasiVizual ma ruza, blits-s> rov, bayon qilish, tushunchalar tahlili texnikasi qitish vositalariMa ruzalar matni, tarqatma materiallar, slaydlar, proektor qitish shakliJamoa, guruhlarda va juftlikda ishlash qitish shart-sharoitiProektor, kompyutor bilan jihozlangan auditoriya 9.2. Ma ruza mashg ulotining texnologik xaritasi: Bosqichlar, vaqtiFaoliyat mazmuni: qituvchi:Talaba:1-bosqich. Kirish (10 min)1.1. Mavzu, uning maqsadi, > quv mashg ulotidan kutilayotgan natijalarni ma lum qiladi(1-ilova)1.1 Eshitadi, yozib oladi2-bosqich. Asosiy qism (60 min)2.1. Talabalarni qiziqtirish va ularning bilim darajasini aniqlash maqsadida blits-s> rov tashkil etadi(2-ilova): 2.2. qituvchi vizual materiallarga tayangan holda ma ruzani bayon qiladi, mavzuga oid taqdimotlarni namoyish qiladi (3-ilovalar t> plami). 2.3.Taqdimotdan s> ng: a) Mavzuning asosiy tushunchalar yozilgan kartochkalarni tarqatadi(4-ilova) b) Talabalar mavzuning asosiy tushunchalariga ma ruzadan xulosa chiqargan holda izoh yozadilar. 2.4.Talabalarning fikrlarini t> ldiradi, t> ldirilgan izohlarni yozib olishlarni uqtiradiDiqqat bilan tinglaydi, navbat bilan bir-birini t> ldirgan holda blits-s> rovga tezkor javob beradi. Ma ruzani tinglaydi. Slayd va tarqatma materiallarga e tibor qaratadi: a) eslab qolishga, kerakli joylarini > ziga qayd etib q> yishga harakat qiladi. a) kartochkada berilgan tushunchalar tahlilini yozadi, > qituvchi tomonidan t> ldirilgan javobga e tibor qaratadi, t> ldirilgan izohlarni yozib oladi.3-bosqich: Yakuniy qism: (10 min)3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e tiborini asosiy masalaga qaratadi. Faol ishtirok etgan talabalarni rag batlantiradi. 3.2. Yakuniy ma ruza b> lganligi uchun talabalarga Yakuniy nazoratga puxta tayyorlanishni vazifa qilib topshiradi.3.1.Eshitadi, aniqlashtiradi. 3.2.Yakuniy nazoratga tayyorlanadi. 1-ilova:  quv mashg ulotining maqsadi: Talabalarda milliy g oyani rivojlantirishning institutsional tizimi t> g risida tushuncha hosil qilish quv faoliyatining natijasi: Milliy g oyani rivojlantirishning institutsional tizimi t> g risida ma lumotga ega b> ladi. . 2-ilova: 1-> quv topshirig i 3-ilovalar t> plami:  SHAPE \* MERGEFORMAT Milliy g oyani inson ongi va qalbiga singdirishda oila va mahallaning ahamiyati SHAPE \* MERGEFORMAT    4-ilova: 2-> quv topshirig i Tushunchalar tahlil usulidan foydalanib, s> z va iboralarni izohlang: MILLIY G OYANI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL TIZIMI mavzusidagi ma ruza bayoni: Reja: Mafkuraviy tarbiya tushunchasi mazmuni va moxiyati, mafkuraviy tarbiyaning yonalishlari va ijtimoiy funktsiyalari Milliy goyani rivojlantirishda ommaviy va siyosiy tashkilotlarning orni va axamiyati Milliy goyani inson ongi va qalbiga singdirishda oila va maxalaning axamiyati Mafkuraviy tarbiya tizimida adabiyot, sanat manaviy-madaniy va marifiviy muassalarining orni Ozbekiston Respublikasi Talim togrisidagi qonuni va Kadrlarni tayyorlash Milliy dasturi va Milliy goya 1-masalaning bayoni: Hayot shuni korsatadiki, inson avvalo muayyan mafkura, dunyoqarash tizimiga, asrlar davomida shakllangan manaviy tajribaga tayanib yashaydi. Odamni shakllangan dunyo- qarashdan ajratib bolmaydi. Agar dunyoqarash togri yolda, ezgulik asosida shakllangan bolsa, inson shu yolda harakat qilaveradi, ilmi, qobiliyatini ham shunga sarflaydi. Agar buning aksi bolsa, demak notogri yolni tanlaydi, adashadi yoki ozini haq deb buzgunchilik qiladi. Bunyodkor shaxs ezgulik goyalari ruhida tarbiyalangan erkin shaxsdir. Shu bois milliy goya har bir fuqaroning va butun xalqimizning qalbidan joy olgan bolishi, uni ruhlantirishi, chidamli va shijoatli qilib tarbiyalashga xizmat qilishi kerak. Milliy goya bizning tariximiz, bugunimizni va kelajagimizning birlashtiradi. Mafkuraviy tarbiya inson, ijtimoiy guruh, millat, jamiyat dunyoqarashini shakllantirishga, ularni muayyan maqsadlarni ifoda etadigan goyaviy bilimlar bilan qurollantirishga yonaltirilgan jarayon. Milliy tarbiya butun manaviy boylikni, bashariy yutuqlarni qamrab oladi, erkin shaxsga qanoat bagishlaydi. Uni ruhlantiradi. XXI asr har jihatdan murosa va kelishuvlar asri boladi. Dinlar, mazhablar, talimotlar orasida murosasozlik yuzaga kelishi, inson baxti uchun xizmat qiladigan narsalar eng muhim qadriyat deb qabul qilinishi lozim. Nimaiki inson uchun yaroqli bolsa, u maqbul, nimaiki insonlar hayotiga xavf solsa, taraqqiyotga, ozaro yaqinlashishga xalaqit bersa, u nomaqbul va zararlidir. Insoniyat tarixi shunga guvohki, dunyo ilm-marifati jamlangan, sintezlashgan joyda yuksak taraqqiyot vujudga keladi, inson shaxsi kamol topadi. Zotan, Islom Karimov ozining Istiqlol va manaviyat nomli toplamida umumbashariy goyalarni milliy manaviyatning negizlaridan biri deb korsatgan edi. Chunki milliy manaviyat quruq yerda paydo bolmaydi, u xalqning tarixan shakllangan qadriyatlari va umuminsoniy qadriyatlar bilan qoshilib boyib boradi. Boshqacha aytganda, umumjahoniylik, milliylik ruhida qayta qabul qilinadi va rivojlantiriladi. Shu ruhda tarbiyalangan odam esa demokratik tamoyillarga moyil, ozod ruhli kishi boladi. Biz bolalarimizni chin manoda jahon bilan bahslasha oladigan oktam, dili va tilidan odamlar ozor chekmaydigan, sharqona odob-axloqli, ammo haqini birovga bermaydigan ham jisman, ham aqlan va ham ruhan soglom, bardam qilib tarbiyalashimiz lozim. Ular Forobiy, Ibn Sino, Bahovaddin Naqshband, Mirzo Ulugbek kabi ulug bobolarimiz merosini ham Shekspir va Dante, L.Tolstoy va Gyote, Bayron va Gyugo merosini ham organsin, bahra olsin, zamonaga munosib, xalqiga munosib farzandlar bolib yetishsin. Ana shunday shaxslari kamolga yetgan yurt har jihatdan taraqqiy topadi, xalqi ham toq va farovon yashaydi. Gayrat-shijoat, qobiliyat, bilim va samarali tadbirkorlik mamlakat taraqqiyotining bosh mezonidir. Ulug fransuz adibi V.Gyugo aytgan edi: Dunyoda kichik xalqlar yoq Odamning ulugligi uning boy-basti bilan olchanmaganiday, xalqning buyukligi ham hech qachon uning sonining kopligi bilan olchanmaydi. Ammo ozlikni anglash barobarida ana shu ozlikni saqlash va takomillashtirish ham muhim. Biz tarixni tikladik, ozbek xalqining manaviy qadriyatlarini tikladik, xalq oz ajdodlari kim, dunyo xaritasida qanday mavqega ega ekanini bilib olmoqda. I.A.Karimov Biz hech kimdan kam emasmiz va hech kimdan kam bolmaymiz deganda ikki jihatni nazarda tutadi: 1) tariximiz ulug, jahon madaniyatiga hissa qoshgan, ulug sivilizatsiya yaratgan xalq avlodimiz, ana shu milliy gurur, qobiliyat, intilish negizida jipslashib bir maqsad sari harakat qilish imkoniyati bor. 2) Endigi vazifa ana shu imkoniyatni ishga solish, yani oqib-organib, bilim malaka hosil qilib, dunyo maydoniga dadil kirib borish, oz haqini, oz ornini egallab olishdir. 2-masalaning bayoni: Nima uchun milliy istiqlol goyasini inson ongi va qalbiga singdirish zarur va muhim? Milliy istiqlol goyasining targiboti nimaga xizmat qiladi va bu jarayon qanday tashkil qilinishi kerak? Umuman, milliy goyaning targiboti bilan kimlar va qanday tuzilmalar shugullanishi kerak? Mazkur mavzuni organish shu kabi savollarga javob topish imkonini beradi. XXI asrni axborot asri, axborot texnologiyalari asri deb atash tobora rasm bolmoqda. Chunki asrimizda inson eshitayotgan, korayotgan barcha-barcha narsalar uning istaklarini, didini ozgartirishga, fikriga tasir qilishga yonaltirilgan. Tan olish kerak, tomosha qilinayotgan seriallardan tortib bolakaylarga aytib beriladigan ertakkacha, boringki, oqiyotgan kitoblarimiz ham qandaydir mafkuraviy yukka ega - ularda muayyan goyalar targib qilinadi. Bu holat Eng asosiy narsani koz bilan ilgab bolmaydi degan fikrni yana bir karra tasdiqlaydi. Bunday kozga korinmas qudratli targibot kuchlari kishini hamma yerda va har kuni qurshab turadi. Bu kuchlarning maqsadi insonni nimagadir ishontirish, nimagadir undash, nimagadir ogdirish. Tadbirkor mahsulotini reklama qilib, uni sotib olishga undaydi. Diniy arboblar oz diniga etiqod qilishga chaqiradi. Xalqaro maydonda bazi davlatlar ozining katta oga ekanini uqtirishga harakat qiladi. Milliy goyani singdirish usullari, texnologiyalari, ustuvor yonalishlari XXI asrda insoniyat oz taraqqiyotining sifat jihatidan yangi pallasiga qadam qoydi. Dunyoda katta ozgarishlar sodir bolayotgan bugungi kunda ijtimoiy makonni ozlashtirishning yangi usullari, jumladan, yangi texnologiyalar keng rasm boldi. Texnologiyalar asri deb atalayotgan XXI asrda ishlab chiqarishda joriy etilgan yangi texnologiyalar mehnat samaradorligini misli korilmagan darajada ostirib yubordi. Biroq yangi texnologiyalar faqat sanoat va qishloq xojaligida qollanilmayapti, balki manaviy, mafkuraviy jarayonlarda ham oz samarasini korsatmoqda. Mamlakatimizdagi mafkuraviy jarayonlarga ham shu nuqtai nazardan yondoshish milliy istiqlol goyasini targib qilishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zaruratini korsatadi. Milliy istiqlol goyasini xalq qalbi va ongiga singdirish muayyan texnologiya asosida olib borilganida tadbirlarning ketma-ketligi, miqyosi va meyori, davomiyligi va tamoyillari singari jihatlar qamrab olinadi. Ularning muhimligi shunda korinadiki, masalan, targibotda meyorning buzilishi, milliy mafkura togrisida hadeb va noorin gapiraverish, meyorni bilmaslik teskari samara berishi mumkin. Targibot texnologiyasi milliy goya va milliy mafkura mazmun-mohiyatiga mos bolgan taqdirdagina kutilgan natijaga erishish mumkin. Ommaviy axborot vositalari - eng asosiy, qudratli va tasirchan targibot quroli hisoblanadi. Chunki ommaviy axborot vositalari ommaning oziga xos tarbiyachisi, muhim tadbirlarning tashkilotchisi, dolzarb muammolarni hal qilishning tasirchan quroli bolib xizmat qiladi. Aynan ommaviy axborot vositalari orqali milliy qadriyatlarimiz va umuminsoniy qadriyatlar, milliy goya va demokratik tamoyillar targib-tashviq qilinadi. Ommaviy axborot vositalari doimo demokratiya va soz erkinligining oziga xos olchovi, korsatkichi bolib kelgan. Erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari demokratik taraqqiyotni ragbatlantiradi va mustahkamlaydi. 3-masalaning bayoni: Avlodni kim tarbiyalaydi, millat Qanday sinflarda tarbiya topadi, fikr Qanday kitoblar yordamida tarbiyalanadi? Bularning barchasi haqida kim qaygurishi kerak? Bu savolga tayyor javob bor: ota-ona, muallim, maktab, talim vazirligi va oxir-oqibat davlat, jamiyat. Prezident I.Karimov ham ozining Yuksak manaviyat yengilmas kuch kitobida bu borada uch tabarruk makoniga alohida etibor qaratadi: ularning birinchisi oila, ikkinchisi mahalla, uchinchisi talim-tarbiya tizimi. Darhaqiqat, har bir davlat oz fuqarolari bilimli, haq-huquqini taniydigan, manaviy barkamol, bir soz bilan aytganda, komil inson bolib voyaga yetishi haqida qayguradi. Talimtarbiyaning asosiy maqsadi va vazifasi komil inson tarbiyasidir. Talim-tarbiya inson kamoloti va millat ravnaqining asosiy sharti va garovi, davlat va jamiyat nazoratidagi umummilliy masaladir. Talim va tarbiya bir-biridan ajratib bolmaydigan uygunlikda olib borilishi lozim. Har bir fuqaro va har bir ota-ona oilani mustahkamlash, bolalarni mehnatsevarlik, pokizalik ruhida tayyorlashdek burchga masuliyat bilan qarashi har qachongidan kora hozir ayniqsa zarurdir.Bu bilan tinch yashashimiz, ishlashimiz va nihoyat jonajon mustaqil Ozbekistonimizning yanada gullashi uchun bebaho hissa qoshgan bolamiz. Dono xalqimizning Oilalar mustahkam bolgan, ravnaq topgan mamlakat qudratli, boy va farovon boladi deyishi bejiz emas. Oila togrisidagi gamxorlikni amalga oshirish davlat ahamiyatiga ega bolgan goyat muhim vazifa. Oila- yosh avlodlar sogligini mustahkamlash va ularni tarbiyalashda, jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini taminlashda, demografik jarayonlarni yaxshilashda muhim rol oynaydi. Kishining xarakteri, uning mehnatiga, manaviy, goyaviy va madaniy boyliklarga munosabatining asoslari oiladja shakllanadi. Shuning uchun ham mustahkam manaviy va ahloqiy jihatdan soglom oila bolishini jamiyat rivojlanishida nihoyat roli kattadir. Sharqona, ozbekona xislatu-fazilatlar bolgan yoshi uluglar oldida odob saqlashlari, har qanday sharoitda ham hurmat-etiborlarini joyiga qoyishlari,kichiklarga izzatda bolishlari yoshlarimizning murgak ongi va qon-qoniga mahalla tarbiyasi va tasiri ostida singadi. Mahallaning sharqona, ozbekona ananalar, urf-odatlar va udumlarni jamoatchilik asosida amalga oshiruvchi, ajdoddan avlodlarga yetkazuvchi, toylarni, maraka va marosimlarni isrofgarchiliklarsiz, ortiqcha sarf-xarajatlarsiz otkazilishini taminlash borasida ham roli va ahamiyati etiborga sazovordir. Mustaqillik yillarida mahallalarning qadim-qadimdan ezgulik beshigi, tarbiya ochogi, asl milliy qadriyat sifatida nufuzini tiklash va uluglash borasida kopdan-kop ishlar qilindi. Mahallaning obod va korkamligi xonadonlar va xonadondagilarga bogliq. Xonadon obod ,fayzli bolsa, mahallaga ham fayz kiradi,husniga husn qoshiladi. Mustaqillik tufayli biz ozod, erkin va farovon hayot barpo etayapmiz.Ana shuni xalqimiz, har bir fuqaro tushunib yetishi zarur, chunki, Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni ozimizning qolimizda. Hozirgi tarixiy ozgarishlar davrida jamiyatimizda yangi fikrlar, davlatlar, maqsadlar yuzaga kelayotgan bir sharoitda uni puxtalashgan mafkura asosida yuritish zaruriyati yuzaga keldi. Xalqimiz, ayniqsa voyaga yetmagan yoshlarimiz qanday goya asosida tarbiya topishi, qanday ezgu maqsadlarga intilishi kerakligini togri anglab olishimiz zarur bolib qoldi. Odobli, bilimdon, aqlli, mehnatsevar, bir soz bilan aytganda insoniylik fazilatlariga ega bolgan farzand-jamiyatimizning eng katta boyligi va bu boylikni aynan oila yaratadi.Albatta, bu borada mahallaning orni va tasiri ham kattadir. Agar mahalla jamiyatimizda ozining munosib ornini egallasa, agar mahallada tinchlik va osoyishtalik bolsa, bizning hamma narsaga kuchimiz yetadi.Bu Prezidentimizning kundalik amaliy faoliyatlarida, mahallalar haqida qabul qilgan farmon va farmoyishlarida ozining amaliy ifodasini topib kelayotgan dasturul-amaldir. Xozirgi kunda mahalla har qanday manaviy tahdidlarga qarshi kurasha oluvchi shaxs tarbiyasiga masuldir, Manaviy kamolotni taminlashga qaratilgan bir qator tadbirlar yoshlarimizni mafkuraviy immunitetini mustahkamlashga xizmat qiladi. Masalan,Yoshlarimizni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish, xalqimizning hayotiga ongli munosabatini shakllantirish, yon-atrofda roy berayotgan voqealarga dahldorlik hissini oshirish, Vatanimiz mustaqilligi tinch osoyishta hayotimizga xavf tugdirishi mumkin bolgan tajovuzlarga qarshi kurashish mavzularida davra suhbatlari, manaviyatning mano-mohiyati, qadimiy ildizlari,noyob, betakror namunalari, bugungi kundagi rivojlanish jarayonlari mavzulariga oid seminar-treninglar,Moda va yoshlar, Bek va begoyim,Yashasin beklar, Eng ibratli qaynona-kelin korik-tanlovlar,Milliy gurur, tarixiy xotira, komil inson tarbiyasi mavzusiza oid yosh oilalar maktabini tashkil etish,Otangga raxmatmavzuzida yigitlar gurungini tashkil etish orqali yoshlarda ozi yashab istiqomat qilib kelayotgan maskanga muhabbat hissi shakllantiriladi. Inson oliyjanoblikni va ezgulikni, otmish yoki kelajakdan izlamay, eng avvalo ozida yaratmogi, ozi bilan har kuni muloqotda bolgan kishilarda kormogi lozim. Shunday ekan,oz Vatanini qudratli va buyuk, oz xalqini baxtli korish, avlodlarning barkamol bolishini istagan har bir vijdonli kishi manaviyatni yuksaltirish borasida fidoyilik qilishni ozining burchi deb bilmogi zarur. 4-masalaning bayoni: Milliy goya adabiyot va sanat bilan odamlar qalbiga singadi. Bu sohada muammo ancha. Avvalo taqlidchilik kasalidan qutilish zarur, yuksak, professional sanat ruhida tarbiyalanish va tarbiyalash shart. Yengil, masxarabozlik spektakllari, hazil-mutoyiba kopayib, jiddiy sanatga etibor susaydi. Yumor ham, mutoyiba ham kerak. Ammo jiddiy sanat unutilmasligi lozim. Kishilarning didi, tuygulari maydalashib, bachkanalashib bormasligi kerak. Chunki did maydalashsa, tafakkur ham maydalashadi, muhim, zalvorli fikru goyalar, chuqur falsafiy-mushohadaviy asarlar qabul qilinmay qoladi. Bu esa, oz navbatida fundamental tadqiqotlarga etiborni susaytirib qoyadi, odamlar jiddiy fikrlardan chetlashib qolmasligi lozim. Demak, milliy tarbiyada mayda-chuyda narsa yoq, urf-odatlardagi nuqsonlarga nisbatan keskin choralar korish vaqti keldi. Biz inson qadri uchun jonbozlik qilaylik. Agar oz bolang emas, qoshnining bolasi istedodli bolsa, oshanga yordam qilib, tarbiyasiga hissa qoshmoq ulug savob ekanini anglab yetaylik. Hozir yoshlarimiz iqtisodiy, huquqiy bilimlarni organishga berilganlar. Bu yaxshi. Shu bilan birga tarix, ona tili, adabiyot, sanatni ham sevib organish lozim. Kishining manaviy dunyosini kengaytirishda musiqa, teatr, rassomlik sanati va ayniqsa, badiiy adabiyotning roli benihoya katta. Adabiyot hislarni tarbiyalaydi, kongil mulkini obod qiladi, tafakkur va shuurni boyitib ulgaytiradi. Qadimda madrasalarda balogat ilmi otilgan. Bu asosan adabiyotdan lazzatlanish, sherni, sozni anglash va fasohatli sozlash ilmidir. Zotan, yetuk odam faqat ilmning kopligi bilan emas, kuchli mantiqi, voizligi, suxandonligi bilan ham ajralib turadi. Har bir odam nimagadir mehr qoyadi, nimagadir qobiliyat korsatadi, oz kasbining ustasi boladi. Biroq hammadan talab qilinadigan narsalar borki, bu kasbiy sifatdan tashqari, insoniy sifatlardir. Yani yuqorida zikr etganimiz vatanparvarlik, millatparvarlik, fidoyilik, halollik, rostgoylik, haqgoylik, Haq va haqiqatni sevish ana shunday sifatlardir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida yana saxovat, himmatbalandlik, futuvvat koproq kozga tashlanadigan, qadrlanadigan sifatlar bolib qoldi. Adabiyot!, bu - bilimlar kaliti, manaviy- marifiy ilm manbai, insoniyat tarixining tafakkuri-olam xazinasi, talim va tarbiya kozgusidir. Sanat-ijtimoiy ong va inson faoliyatining oziga xos shakli. Sanat inson mehnati, aql-idroki, shuuri bilan yaratilgan ijod mahsulidir. Sanat asarida shaxsning oziga xos istedodi namoyon boladi. Sanat insoniyat manaviy madaniyatining tarkibiy qismi, dunyoni manaviy anglashning maxsus turidir. Sanat keng manoda, badiiy qadriyatlar, ularni yaratish (badiiy ijod qilish) va istemol (badiiy idrok etish) jarayonlarini qamrab oladi. Sanat hozirgi davrga qadar insoniyat taraqqiyoti bilan bogliq holda rivojlanib kelgan. Sanat sozi jonli tilimizda nechogli keng manoda qollanmasin, tabiiyki, bizni uning emas, balki istilohiy manosi qiziqtiradi. Istilohiy manoda sanat deganda insonning gozallik qonuniyatlari asosida borliqni badiiy ozlashtirish (va ozgartirish)ga qaratilgan yaratuvchilik faoliyati hamda uning natijasi olaroq vujudga kelgan jami narsalar tushuniladi. Yani, gozallik qonunlari asosida mahorat va did bilan yaratilgan narsalarning hammasi sanatga aloqadordir. Sanatda gozallik kategoriyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Estetika fani-gozallik sanatning zarur sharti ekanligini, gozalliksiz sanatning yoqligi va bolishi mumkin ham emasligini uqtiradi. Sanatda mazmun va shaklni bir-biridan ajratib bolmaydi. Sanatning oziga xos xususiyati uning voqelikni ilgor goyaviy nazardan badiiy obrazlar orqali aks ettirishdir. Milliy istiqlol mafkurasini yoshlar ongiga singdirish jarayonida sanat alohida orin tutadi. Chunki sanat yuksak ijtimoiy goyalarni targib etuvchi, inson manaviy dunyoqarashini kengaytiruvchi, uni shaxs sifatida tarbiyalovchi vositalardan biri bolib, zarur bolgan ozaro muloqotlar vositasi sifatida turli qitalar va davlatlarni ozaro boglaydi. Zotan, inson sanatdan estetik zavq, bitmas tuganmas ijodiy kuch-qudrat oladi va shu manoda sanat manaviy yuksalishning eng tasirchan quroliga aylanadi. Shuning uchun ham sanat asarlari beradigan bilim muayyan mamlakat, millat yoki malum bir tarixiy davr va shaxslar haqidagi ilmiy asarlardan olingan malumotlardan farq qiladi. Sanatning tarbiyaviy kuchi unda ifoda etilgan kechinma va obrazlarning har bir oquvchi, tomoshabinning qalbiga kirib borishi, ularda estetik zavq uygonishidadir. Sanat barcha ijtimoiy ong shakllari singari oz taraqqiyot qonunlariga ega. Bu qonuniyatlar sanatning oz ichki xususiyatlaridan kelib chiqsada, ijtimoiy taraqqiyot bilan bogliq bolgan xalq, millat, elat, mamlakat va jahon sivilizatsiyasi darajasi bu qonuniyatlarini oz ifodasini topadi. 5-masalaning bayoni: Malumki, madaniy-manaviy rivojlanishning eng muhim poydevori talim tizimidir. Chunki zamon talablariga javob beradigan, ilgor fan-texnika, texnologiya yutuqlarini egallab olgan kadrlarni yetishtirmasdan jamiyatni yuksaltirib bolmaydi. Mustaqillik yillarida talim tarbiya sohasidagi eski tuzumdan meros bolib qolgan noxush holatlarni bartaraf etishga, uni tubdan isloh etishga, xalqaro talablarga javob beradigan kadrlar tayyorlashga qatiyat bilan kirishildi. Talim tarbiya tizimini ozgartirmasdan turib, ongni ozgartirib bolmaydi. Ongni, tafakkurni ozgartirmasdan turib esa, biz kozlagan oliy maqsad ozod va obod jamiyatni barpo etib bolmaydi,- deb takidlagan edi I.A.Karimov. Ozbekiston hukumati mustaqil davlatlar hamdostligi makonida birinchi bolib mamlakatda talim tizimini tubdan isloh qilish dasturini amalga oshirdi. Dastur ijrosining birinchi bosqichi (1997 2001 yillar)da kadrlar tayyorlash tizimining mavjud ijobiy salohiyatini saqlab qolish asosida mazkur tizimni isloh qilish va rivojlantirish uchun huquqiy bazani hamda kadrlarni tayyorlash, ilmiy-uslubiy, iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish borasida ulkan ishlar olib borildi. 2001 2005 yillar davomida hayotga izchil tatbiq etilgan ikkinchi bosqich Milliy dasturni toliq royobga chiqarish, mehnat bozorining rivojlanishi va real ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda unga aniqliklar kiritishdan iborat boldi. Uchinchi bosqich (2005 va undan keyingi yillar)da Ozbekistonda kadrlar tayyorlash boyicha toplangan tajribalarni tahlil etish va umumlashtirish asosida, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollariga muvofiq holda tizimni takomillashtirish ishlari davom ettirilmoqda. Mamlakatimizda uzluksiz talimni tubdan isloh qilish talim tizimini modernizatsiyalash, demokratlashtirish va insonparvarlashtirish jarayonlari bilan uzviy bogliqdir. Shu manoda, Ozbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning 2012 yil 24 iyuldagi Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va attestatsiyadan otkazish tizimini yanada takomillashtirish togrisida PF4456-soli Farmoni, 2012 yil 5 sentabrdagi Koreya Respublikasi Hukumatining grantini jalb qilgan holda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti va Toshkent davlat sharqshunoslik institutida elektron kutubxonalarni tashkil etish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari togrisidagi PQ 1815 sonli Qarori mamlakatimizda umumiy orta talimni rivojlantirish, orta maxsus, kasb-hunar talimi samaradorligini oshirish, uning mehnat bozori bilan aloqasini kuchaytirish, oliy talim tizimini yuksaltirish, talim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, oliy talim tizimi hamda ilm-fan hamkorligini kuchaytirish va uzluksizligini taminlash, talim muassasalarining ilmiy-metodik, innovatsion-tadqiqotchilik va manaviy-marifiy faoliyatiga sifatli axborot-kutubxona xizmati korsatish maqsadida doimiy amal qiladigan va yangilab boriladigan oquv-metodik, tahliliy-statistik resurslar elektron bazasini yaratish, zamon talabi deya tarif bergan chet tillarni organish, ishlab chiqarishdan ajralmagan holda chet tillarni oqitish tizimini tubdan qayta korib chiqish va kuchaytirish borasidagi ishlarda dasturilamal bolmoqda. Milliy dasturni amalga oshirish maqsadida: Milliy dasturning yonalish va bosqichlarini amalga oshirishning aniq mexanizmlari, muddatlari, ijrochilari, moliyaviy va resurslar taminoti ifodalangan yechim va chora-tadbirlar tizimi ishlab chiqiladi... ommaviy axborot vositalarini jalb etgan holda, kadrlar tayyorlash milliy modeli royobga chiqarilishini taminlash masalalari yuzasidan seminarlar va konferensiyalar otkazish orqali Milliy dasturni prinsipial yondoshuvlari hamda asosiy qoidalarini keng kolamda tushuntirish ishlari olib boriladi... (Kadrlar tayyorlash milliy dasturidan). Farzandlari kelajagini oylash, ajdodlar ruhi, avlodlar istiqboli oldida masuliyat hissi bilan yashash xalqimizga xos fazilat. Bu fazilat zamiridagi ezgulik istiqlolga erishganimizdan song yanada qadr topdi, amaliy ijrosini kordi. Shu bois talim tizimida olib borilayotgan islohotlar dunyo hamjamiyati tomonidan ham yuqori baholanmoqda. Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan Toshkentda 2012 yil 16-17 fevral kunlari xalqaro hamjamiyatni Ozbekistonda talim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samaralari, yuksak bilimli hamda intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalashda davlatning roli va bu borada toplangan tajriba bilan keng tanishtirish maqsadida Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti mavzuida otkazilgan xalqaro konferensiya tahlillari ham ushbu fikrlarning yorqin isbotidir. Xalqaro konferensiyada qariyb 1000 nafar ishtirokchi, jumladan, dunyoning 48 davlatidan, 8 xalqaro tashkilot va talim jamgarmalaridan 270 nafar vakil ishtirok etdi. Ushbu nufuzli forumda BMT Bosh kotibining orinbosari, Osiyo taraqqiyot banki prezidenti, Islom taraqqiyot banki prezidenti, qator xorijiy mamlakatlardan vazirlar, sohaga tegishli qomitalar rahbarlari va parlamentlar deputatlari qatnashdi. Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning Ozbekistonda Talim sohasini isloh qilish, yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash boyicha amalga oshirilayotgan dasturning asosiy maqsad va vazifalari, mazmun-mohiyati qisqacha bayon etilgan nutqi xalqaro konferensiya ishida muhim ahamiyat kasb etdi. Konferensiyada talim sohasida faoliyat yuritayotgan taniqli mutaxassislar hamda ekspertlar ishtirok etib, mamlakatimizda talim tizimidagi islohotlarni doimo katta qiziqish bilan kuzatib borishini, farzand tarbiyasidek ota nozik masalaga davlat siyosati darajasida etibor qaratilib, yildan-yilga ulkan yutuqlarga erishilayotganligini takidlagan edi. Jumladan, Lissabon universiteti prorektori (Portugaliya) Luiza Serdeyra Xalq sozi gazetasiga bergan intervyusida shunday degan edi: Ochigini aytish kerak, bugungi moliyaviy-iqtisodiy inqiroz sharoitida koplab rivojlangan mamlakatlarda ham talimga sarmoya ajratish, uni modernizatsiya qilish kabi masalalar etibordan chetda qolmoqda. Ana shunday murakkab vaziyatda yurtingizda Prezident Islom Karimov tomonidan navqiron avlodning talim-tarbiyasi, ularning jamiyatda oz ornini topishlari uchun katta gamxorlik korsatilayotgani tahsinga sazovor. CNN kompaniyasining AQSH, Ozbekiston va jahonning boshqa davlatlarida talimning holati togrisida elon qilingan qiyosiy axboroti asosida Fransiyaning nufuzli Insead xalqaro biznes maktabi va Jahon intellektual mulk tashkiloti (JIMT) tomonidan tayyorlanib, elon qilingan 2012 yildagi innovatsiyalarning global indeksi deb nomlangan tahliliy maruzasiga kora, talim sohasidagi innovatsiyalar korsatkichi boyicha Ozbekiston ushbu reytinglar royxatida 75,38 ball bilan dunyoda ikkinchi orinni egallagan. Birinchi orinni esa 75,70 ball bilan Irlandiya band etgan. Daniya, Yangi Zelandiya, Islandiya, Belgiya singari bir guruh rivojlangan Yevropa va boshqa qita mamlakatlari ushbu royxatning keyingi orinlaridan joy olgan. Darhaqiqat, mamlakatimizda talim tizimining barcha boginlarini zamonoviy talablarda modernizatsiya qilish masalasiga davlat siyosati darajasida etibor qaratilmoqda. Jumladan, mamlakatimiz rahbarining 2012 yil 10 dekabrdagi Chet tillarni organish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari togrisida gi PQ -1875 sonli Qarori, 2013 yil 23 maydagi Ozbekiston davlat jahon tillari universitetining faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari togrisidagi Qarorida Talim togrisidagi qonun hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish doirasida mamlakatimiz talim tizimida chet tillarni oqitishning kompleks tizimini yolga qoyish, yani zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirish masalalariga ustuvor vazifa qilib belgilangan. Xulosa qilib aytganda, maktab-maorif, talim-tarbiya ishi chin manoda umummilliy harakatga aylangan, farzandlari tinchlik va farovonlikda, zamonaviy ilm maskanlarida voyaga yetayotgan mamlakatning kelajagi buyuk bolishiga shubha yoq. MAVZUGA OID TAYANCH TUSHUNCHA VA IBORALAR: Milliy taraqqiyot strategiyasi, strategik imkoniyat, strategik vazifalar, taktika, istiqbol strategiyasi, jahon hamjamiyati, integratsiya, globallashuv, g`oyaviy-mafkuraviy kurash, dunyoning mafkuraviy manzarasi, g`oyaviy tahdid, mafkuraviy immunitet, mafkuraviy profilaktika, g`oyaviy ta`sir, g`oyaviy-mafkuraviy manipulyatsiya, mafkuraviy e`tiqod. MAVZUNI MUSTAHKAMLASH YUZASIDAN SAVOLLAR: MAVZUGA OID ADABIYOTLAR: O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: 2008. Karimov I. A. Jaiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma`naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T.15. T.: O`zbekiston, 2007. B.199. Karimov I.A. Inson manfaatlari ustuvorligini ta`minlash barcha islohot va o`zgarishlarimizning bosh maqsadidir. O`zbekiston respublikasi Prezidenti Islom Karimovning 2007 yilda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2008 yilda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag`ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi ma`ruzasidan: Xalq so`zi, 2008 yil 9 fevral. Karimov I. A. Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch. T.:Ma`naviyat, 2008. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Milliy g`oya targ`iboti va ma`naviy-ma`rifiy ishlar samaradorligini oshirish to`g`risidagi Qarori.-Xalq so`zi. 2006 yil, 26 avgust. Karimov I. A. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz.T. 8. T. : O`zbekiston, 2000. Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushunchalar, tamoyillar va atamalar (40@A;8:) -Toshkent, 2005. Mustaqillik: Izohli ilmiy ommabop lug at. T.: Sharq, 2006. Ma naviyat. Asosiy tushunchalar izohli lug ati. T.: G afur G ulom, 2011 yil. Otamurodov S. Globallashuv va miliy-ma naviy xavfsizlik. T.: zbekiston, 2013 yil. Manaviyat va huquq dialektikasi. T.: TDPU, 2013 yil. Konstitusiya va barkamol avlod tarbiyasi. T: TURON-IQBOL, 2013 yil. ELEKTRON MANBALAR: www. tdpu. uz www. Ziyonet. uz www. edu. uz www. manaviyat. uz www. google.uz http //www. politik.ru Seminar mashgulotlari uchun talim texnologiyalari 1-mavzu:MILLIY GOYA : ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLAR FANINING PREDMETI, MAQSADI VA VAZIFALARI Seminar mashgulotining > qitish texnologiyasi: Vaqti 2 soat Talabalar soni: 25-35 nafar quv mashg ulotining shakli: Ma ruzada olgan bilimlarni mustahkamlash va yanada kengaytirish b> yicha seminar mashg ulotiSeminar mashg ulotining rejasi1. Milliy g oya fanining predmeti: goya - insoniyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi omili, hayotiy maqsadlar ifodasi. Bunyodkor va vayronkor, dunyoviy va diniy goyalar, ularning mazmuni. 2. Mafkura tushunchasining mazmuni. Mafkuraning elementlari: moljal, emotsiyalar, xulq-atvor, ularning individual va jamoaviy xarakteri. 3. Milliy goya tushunchasi, uning tuzilishi va namoyon bolish xususiyatlari. 4.Jamiyatning ijtimoiy-siyosiy jarayonlari tasirida goyalarning differensiallashuvi. 5. Milliy va umuminsoniy goyalarning individualligi va umumiyligi, integratsiyasi va differensiatsiyasi. quv mashg ulotining maqsadi: Talabalarda milliy istiqlol g oyasining oldida turgan asosiy maqsad va vazifalar t> g risida tushuncha hosil qilishPedagogik vazifalar: -talabalarda > z fikr mulohazalarini erkin bayon qilishni shakllantirish; -mavzu b> yicha bilimlarini mustahkamlash, mavzu b> yicha bilimlarini mustahkamlash, takomillashtirish; -mustaqil fikr yuritish k> nikmalarini rivojlantirish. quv faoliyatining natijalari: Talaba: - darsga ijodiy yondoshadi, guruh bilan > zaro ishlaydi; - Milliy g oya fani, predmeti, obyekti va shakllanishining ilmiy-nazariy asoslari mavzusida Idrok xaritasi chizib, xaritada mavzuga oid barcha tayanch tushuncha va iboralarni qamrab olishga harakat qiladi; - Chizmani izohlab, barcha tushunchalarga ta rif beradi; - Savol-javobda faol ishtirok etib, guruh manfaatini himoya qiladi. qitish uslubi va texnikasi Kichik guruhlarda ishlash, savol-javob, bahs-munozara, Aqliy hujum , Idrok xaritasi texnikasi, Mulohazali savol tuzish musobaqasi qitish vositalariMa ruzalar matni, tarqatma materiallar, slaydlar, proyektor, marker, vatman, doska, b> r. qitish shakliBilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish, kichik guruhda va individual ishlash qitish shart-sharoiti Proyektor, kompyutor bilan jihozlangan, kichik guruhlar bilan ishlashga moslashtirilgan auditoriya Seminar mashg ulotining texnologik xaritasi: Bosqichlar, vaqtiFaoliyat mazmuni: qituvchi:Talaba:1-bosqich. Kirish (10 min)1.1. Seminar mavzusi, rejalari, mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralarni, baholash mezonlarini elon qiladi (1-ilova). Darsning tashkil etilish texnologiyasi, uning maqsadi, dars mashgulotidan kutilayotgan natijalarni malum qiladi 1.2. Aqliy hujum usulidan foydalangan holda talabalarning tayyorgarlik darajasini aniqlaydi: -Milliy goya va uning jamiyat hayotida tutgan > rnini qanday izohlaysiz? -Milliy g oya oldiga qanday vazifalar q> yilgan? 1.1 Eshitadi, yozib oladi, savollarga javob beradi, darsga ijodiy yondoshishga kirishadi.2-bosqich. Asosiy qism (60 min)2.1. Talabalarni kichik guruhlarga b> lib chiqadi, kichik guruhlarda ishlash qoidasini tushuntiradi (2-ilova). 2.2. Har bir kichik guruhga yozma savollarni taqdim etadi va Idrok xaritasi tuzib, javoblarni xaritaga joylashtirishni topshiradi (3-ilova) Kutilayotgan natijalarni bayon qiladi. 2.3. Ijodiy ishlash jarayonida > quv materiallari (ma ruzalar matni, > quv q> llanma)dan foydalanishga ruxsat beradi. Ish boshlashni taklif etib, vaqtni belgilaydi. 2.4. Vaqt tugagach, taqdimotni boshlashni e lon qiladi. 2.5. Talabalar javobini sharxlaydi, aniqlik kiritadi, t> ldirib boradi. 2.6. Mulohazali savol tuzish musobaqasini boshlab, kichik guruhlar tomonidan tayyorlangan savollarni, ularga berilayotgan javoblarni tinglab, ularni sharxlaydi. 2.7. Mulohazali savol muallifi b> lgan guruh a zolarini rag batlantiradi. 2.1. quv natijalarini taqdim qiladilar. 2.2. Kichik guruh a zolari birgalikda Idrok xaritasi tuzib, hamkorlikda savollarga javob topadilar. 2.3.Guruh a zolari individual javob berib, bir-birini t> ldiradi. 2.4.Savollar tuzib, Mulohazali savol muallifi b> lishga harakat qilishadi. 2.5.Ikkinchi kichik guruh a zolari tomonidan berilgan savollarga javob beradilar.3-bosqich: Yakuniy qism: (10 min)3.1.Mashg ulotga yakun yasaydi va talabalarni baholaydi, ularni rag batlantiradi. 3.2. Yosh avlodda vatanparvarlik tuyg usini shakllantirishda milliy g oyaning > rni mavzusida referat yozishni vazifa qilib beradi3.1.Tinglaydi, aniqlashtiradi. 3.2.Mustaqil ish uchun vazifani yozib oladi. 1-ilova: Tayanch tushunchalar: jamiyat, mustaqillik, fanning predmeti, fikr, g oya, nazariy asos, milliy g oya, mafkura, maqsad va vazifalar, shaxs, jamiyat va milliy istiqlol g oyasining munosabati. Baholash mezonlari va k> rsatkichlari(ball) Guruh 1-topshiriq (Idrok xaritasi)2-topshiriq (Savollarga javoblar)3-topshiriq (Mulohazali savol)Ballar yig indisi(1,5)(1,5)(1,0)(4,0)1232-ilova: Guruh bilan ishlash qoidalari Guruh a zolarining har biri: > z sheriklarining fikrlarini hurmat qilishlari lozim; berilgan topshiriqlar b> yicha faol, hamkorlikda va mas uliyat bilan ishlashlari lozim; > zlariga yordam kerak b> lganda s> rashlari lozim; yordam s> raganlarga k> mak berishlari lozim; Guruhni baholash jarayonida ishtirok etishlari lozim; Biz bir kemadamiz, birga ch> kamiz yoki birga qutulamiz qoidasini ya shi bilishlari lozim 3-ilova: 1-guruh uchun savollar: 1. Milliy istiqlol g oyasi nimani > rganadi va uning asosiy maqsadi nimadan iborat? 2. Fikr, goya, mafkura tushunchalarining umumiyligi va farqlari. Shaxs va jamiyat. 3. Milliy mafkuraning asosiy maqsadi. 2-guruh uchun savollar: 1. Milliy istiqlol goyasining asosiy vazifalari... 2. Milliy istiqlol goyasining ahamiyati... 3. Nima uchun milliy istiqlol goyasini fan deb bilamiz? 3-guruh uchun savollar: 1. Milliy istiqlol goyasi qaysi fanlar bilan yaqin munosabatda b> ladi? 2. Milliy istiqlol g oyasining ijtimoiy sohadagi vazifalarini sanab > ting... 3. Prezidentimizning 1994 yil 23 apreldagi Ma naviyat va ma rifat jamoatchilik markazini tashkil etish t> g risidagi Farmonida markaz zimmasiga qanday vazifalar q> yilgan edi? 2-mavzu: MILLIY G OYA : ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLAR FANINING TARIXIY ILDIZLARI, SHAKLLANISH BOSQICHLARI Seminar mashg ulotining > qitish texnologiyasi: Vaqti 2 soat Talabalar soni: 15-20 nafar quv mashg ulotining shakli: Talabalarning bilimlarini chuqurlashtirish, k> nikmalarini rivojlantirish b> yicha seminar mashg ulotiSeminar mashg ulotining rejasi1.Insoniyat tarixida g oya va mafkuralar namoyon bo lishining asosiy bosqichlari. Tarixiy taraqqiyot jarayonida 2. Prezident Islom Karimov Yuksak manaviyat - yengilmas kuch kitobida goyalar tarixi va falsafasi, milliy goyaning mazmun-mohiyati, shakllanishi va namoyon bolishi haqida. 3. Garb mamlakatlarida goyaviy qarashlar va ularning takomil bosqichlari. 4. Sharq va Markaziy Osiyoda goyalarning namoyon bolishi, ularning gumanistik mohiyati. 5. Sovet davrida kommunistik partiya goyalarining gegemonligi va uning oqibatlari. 6. Mustaqillik - milliy goya fanining bosh mavzusi. Ma naviy jasorat- millat g oyasi va ruhining ifodasi. quv mashg ulotining maqsadi: Milliy g oya : asosiy tushuncha va tamoyillar fanining tarixiy ildizlari, shakllanish bosqichlari mavzusi yuzasidan talabalar egallagan bilimlarni yanada mustahkamlash.Pedagogik vazifalar: - ma ruzadan olgan bilimlarini mustahkamlash, ular asosida vizual materiallardan foydalanish k> nikmalarini hosil qilish; -g oyalar tarixiga oid nazariyalarni tahlil qilish; -darslik bilan ishlash hamda turli nazariyalar va qarashlarni tahlil qilish k> nikmalarini rivojlantirish. quv faoliyatining natijalari: Talaba: - ma ruzadan olgan bilimlarini mustahkamlaydi, guruh bilan hamkorlikda ish olib boradi; - Vizual materiallar vositasida guruhga ajratilgan rejadagi savolga javob tayyorlaydi; - fanga oid turli nazariya va qarashlarni tahlil qiladi; - test savollariga javob topadi. qitish uslubi va texnikasi Kichik guruhlarda ishlash, taqdimot, savol-javob, klaster usuli, test qitish vositalariMa ruzalar matni, tarqatma materiallar, slaydlar, proyektor, marker, vatman, doska, b> r qitish shakliGuruh bilan, individual va jamoada ishlash qitish shart-sharoiti Proyektor, kompyutor bilan jihozlangan, kichik guruhlar bilan ishlashga moslashtirilgan auditoriya Seminar mashg ulotining texnologik xaritasi: Bosqichlar, vaqtiFaoliyat mazmuni: qituvchi:Talaba:1-bosqich. Kirish (10 min)1.1. Seminar mavzusi, rejalari, mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralarni, baholash mezonlarini e lon qiladi (1-ilova). Darsning tashkil etilish texnologiyasi, uning maqsadi, dars mashg ulotidan kutilayotgan natijalarni ma lum qiladi 1.2 Talabalarni uchta guruhga b> lib, har bir gurufga ikkutadan rejani taqsimlab berib, mavzuga qay tarzda tayyorgarlik k> rish yuzasidan maslahat beradi(2-ilova).1.1 Eshitadi, yozib oladi, savollarga javob beradi, darsga ijodiy yondoshishga kirishadi.2-bosqich. Asosiy qism (45 min)2.1.Yana bir karra kichik guruhlarda ishlash qoidasini tushuntiradi 2.2.Har bir kichik guruhga ijodiy ishlash uchun vaqt ajratadi - Ish yakunida qanday natija kutilayotganini ma lum qiladi. 2.3.Ijodiy ishlash jarayonida ma ruzalar matni, > quv q> llanma, vizual materiallardan foydalanishga ruxsat beradi. 2.4.Vaqt tugagach guruhlarning javobini tinglab, ularni sharxlaydi va t> ldiradi. 2.1. Topshiriqlarni bajarishga kirishadilar; - Guruh sardori mavzuga javob topishni va prezentatsiyani tayyorlashni tashkillashtiradi. 2.2. Prezentatsiya bilan tanishtiradi, boshqa guruhlarning javoblarini tinglab, prezentatsiyasiga e tibor qaratadi. 2.3. rinli joylarda savol bilan murojaat qiladi3-bosqich: Bilimlarni yanada faollashtirish (15 min)3.1. Ekranga testlarni chiqaradi, testni yechish uchun kichik guruhlarga vaqt ajratadi (3-ilova), test javoblarini olib, tekshiradi, t> g ri javoblarni e lon qiladi 3.2.Test natijalarini tahlil qilib, xatolariga izoh beradi3.1.Test savollariga javob yozadi 3.2.Test natijalarini tahlil qiladi4-bosqich: Yakuniy qism: (10 min)3.1. Seminar mashg ulotiga yakun yasaydi va talabalarni baholaydi, ularni rag batlantiradi. 3.2. Mustaqil ish uchun kelgusi mavzuni > qish, ma ruzachiga savol tayyorlashni vazifa qilib beradi3.1.Tinglaydi, aniqlashtiradi. 3.2.Mustaqil ish uchun vazifani yozib oladi. 1-ilova:  Tayanch tushunchalar jamiyat, fikr, goya, mafkura, milliy goya, mafkura shakllari, mafkuraviy immunitet, bunyodkor goya, vayronkor goya, fashizm, bolshevizm, irqchilik, mutlaqlashtirish Baholash mezonlari va k> rsatkichlari(ball) Guruh 1-topshiriq (rejani yoritilishi va a zolarning ishtiroki)2-topshiriq (prezentatsiya)3-topshiriq (test har biri 0,2 balldan)Ballar yig indisi(1,0)(1,0)(2,0)(4,0)1232-ilova: quv topshiriqlari  3-ilova: Testlar: Quyida keltirilgan diniy mafkuralardan qay biri milliy asosga ega? 1.Zardushtiylik 2. Konfusiylik 3. Iudizm 4. Moniylik 5. Islom A) 3,5,6 V) 3,4,5 S) 1,3,5 D) 2,3 Goya 1) Ijtimoiy fikr sifatida shakllanadi 2) Siyosiy guruhlar tamonidan ishlab chiqiladi 3) Amaliy harakatga undaydi 4) Muayyan mafkuraning asosi b> ladi 5) Ziyolilar tamonidan ishlab chiqiladi 6) Biron-bir maqsadni ifodalaydi 7) Mavjud yuridik normalar asosida shakllanadi A) 2,3,4,6 V) 3,5,6 S) 1,3,4,6 D) 1.3,6,5Zardushtiylik > zidan oldingi dinlardan nimasi bilan farq qiladi? A) K> pxudolilik va tabiat hodisalariga sig inishni inkor etib, yagona xudo Axuramazdaga sodiqlikni targ ib qilishi bilan V) K> chmanchilikka asoslangan turmush tarzidan voz kechib, > troq hayotni ulug lashi bilan S) Ezgulikning yovuzlik ustidan g alaba qozonishi kishilarning imon-e tiqodiga, ya ni Axuramazda yuborgan qonunlar, targ ibotlar, > git-nasihatlarga amal qilishlariga bog liqligini k> rsatib berishi bilan D) Jonliqlar s> yib, qurbonliklar qilib emas, yerga ekin ekib hosil undirishni ibodatning oliy nuqtasi deb elon qilishi bilanMilliy istiqlol goyasining siyosiy sohadagi vazifalarini aniqlang... A) Bozor munosabatlari sharoitida kuchli ijtimoiy siyosat yuritish V) Siyosiy hayotning barcha sohalarini erkinlashtirish, aholining siyosiy faolligini oshirish S) fuqarolarning xuquqiy tengligi , qonun ustivorligini taminlash D) Barcha javoblar t> g riG oya va mafkuralar qanday turlarga b> linadi? A) Monizm, dualizm, idealizm V) Ilmiy,falsafiy, diniy S) Ozodlik, birdamlik, xamkorlik D) Materializm, plyuralizmXVII-XIX asrlarda > zbek davlatchiligining tanazzulga yuz tutishiga nimalar sabab b> ldi? A) Umummilliy manfaatlardan shaxsiy va sulolaviy manfaatlarni ustun b> lishi, Ilm ma rifatni rivojlantirishga yetarli e tibor berilmagani V) Chor Rossiyasi q> shinlarining bosqinchilik yurishlari S) Ilmiy ,falsafiy , diniy mafkuralar kurashi D) Yevropa sanoatining rivojlanishiMamlakatimiz Prezidenti I.Karimovning Fidokor gazetasi muxbiri savollarga bergan javoblari qaysi javobda t> g ri berilgan? A) Xushyorlikka da vat V) Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. S) Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin. D) z kelajagimizni > z q> limiz bilan qurmoqdamiz.Milliy istiqlol g oyasi ma naviy sohadagi vazifalarni aniqlang... A) Bozor munosabatlari sharoitida kuchli ijtimoiy siyosat yuritish . V) Siyosiy hayotning barcha sohalarini erkinlashtirish , aholining siyosiy faolligini oshirish. S) Fuqarolarning huquqiy tengligi, qonun ustivorligini taminlash. D) Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish, talim tarbiya tizimini takomilashtirish.Quyida keltirilgan diniy mafkuralarning qaysi biri milliy asosga tayanadi? 1. Xinduizm 2. Animizm 3. Xristianlik 4. Sintoizm 5. Buddizm A) 3,5 V) 1,3,5 S) 2,4,5 D) 1,4Jadidchilik harakatining namoyondalarini aniqlang... A) Behbudiy, Fitrat, CH> lpon, A.Avloniy V) Behbudiy, Fitrat, CH> lpon, A.Donish S) Nizomulkmulk, Munavvar Qori, Behbudiy D) A.Donish, Fitrat, CH> lpon 3-mavzu:MILLIY G OYA, IJTIMOIY TARAQQIYOT VA MAFKURAVIY JARAYONLARNING ZARO BOG LIQLIGI Seminar mashg ulotining > qitish texnologiyasi: Vaqti 2 soat Talabalar soni: 15-20 nafar quv mashg ulotining shakli: Talabalarning bilimlarini yanada chuqurlashtirish, mustaqil ishlash k> nikmalarini rivojlantirish b> yicha seminar mashg ulotiSeminar mashgulotining rejasi1.Ijtimoiy taraqqiyot, milliy goya va, tarixiy jarayonlarning milliy goyalar shakllanishi hamda amal qilishiga tasiri. 2.Milliy goya xalqning tarixiy taraqqiyoti asosi. 3.Milliy goya va mafkurani rivojlantirishning ijtimoiy siyosiy, manaviy, huquqiy omillari. 4.Tarixiy xotira goya va mafkuraning rivojlanishidagi ijtimoiy manaviy omil. 5.Siyosat va mafkuraning ozaro aloqadorligi va farqi. 6.Ozbekistonning mustaqil taraqqiyoti jarayonida yangi goyalarning takomillashuv jarayoni, unda avlodlararo vorislik va yangilanishning asosiy tamoyillari. quv mashg ulotining maqsadi: Talabalarda milliy g oya, ijtimoiy taraqqiyot va mafkuraviy jarayonlarning > zaro bog liqligi t> g risida tasavvur hosil qilishPedagogik vazifalar: - mavzu b> yicha bilimlarni yanada chuqurlashtirish va kengaytirish; - tushuncha turlarini tahlil qilish; - bilimlarni tizimlashtirish, umumlashtirish va tahlil qilish k> nikmalarini shakllantirish; quv faoliyatining natijalari: Talaba: -mavzu b> yicha bilimlarni yanada chuqurlashtirish va kengaytirishga; - tushuncha turlarini tahlil qilishga; - o zida bilimlarni tizimlashtirish, umumlashtirish va tahlil qilish k> nikmalarini shakllantirishga erishadi. qitish uslubi va texnikasi Individual ishlash, savol-javob, Venna diagrammasi usuli qitish vositalariMa ruzalar matni, tarqatma materiallar, slaydlar, proyektor, chizmalar uchun marker va A4 hajmdagi qog ozlar, doska, b> r qitish shakliIndividual va jamoada ishlash qitish shart-sharoiti Proyektor, kompyutor bilan jihozlangan, kichik guruhlar bilan ishlashga moslashtirilgan auditoriya Seminar mashg ulotining texnologik xaritasi: Bosqichlar, vaqtiFaoliyat mazmuni: qituvchi:Talaba:1-bosqich. Kirish (10 min)1.1. Seminar mavzusi, rejalari, mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralarni, baholash mezonlarini elon qiladi (1-ilova). 1.2. Darsning tashkil etilish texnologiyasi, uning maqsadi, dars mashgulotidan kutilayotgan natijalarni malum qiladi 1.1 Rejani yozib oladi, darsga ijodiy yondoshishga kirishadi.2-bosqich. Asosiy qism (60 min)2.1.Seminar mashgulotidan qanday natija kutilayotganini malum qiladi. 2.2.Individual tarzda talabalarga navbat bilan seminar rejasidagi savollarni beradi. Savollarga talabalar tomonidan berilgan javoblarni tinglaydi, qisqa va aniq javoblarga alohida e tibor qaratadi 2.3. Venna diagrammasi asosida Milliy g oya, ijtimoiy taraqqiyot va mafkuraviy jarayonlarning > zaro bog liqligi ni aks ettirishlari va individual ishlashi uchun talabalarga vaqt ajratadi (2-ilova) 2.4. Ijodiy ishlash jarayonida ma ruzalar matni, > quv q> llanma, vizual materiallardan foydalanishga ruxsat beradi. 2.5. Vaqt tugagach ularning varag ini yig ib olib, javoblarni sharxlaydi 2.1.Seminar mashg uloti natijalarini tahlil qiladi. 2.2.Rejadagi savollarga qisqa va aniq javob berishga harakat qiladi. 2.3.Berilgan topshiriqni bajarishga kirishib, javoblarni Eyler sxemasida aks ettiradi 2.4. Ma ruzalar matni, > quv q> llanma, vizual materiallardan unumli foydalanadi 2.5.Javoblarni solishtiradi, xatolari b> lsa t> g rilaydi3-bosqich: Yakuniy qism: (10 min)3.1. Seminarni yakunlab talabalarni baholaydi, eng faol ishtirok etgan talabalarni alohida rag batlantiradi. 3.2. Mustaqil ish uchun kelgusi seminargacha Ijtimoiy taraqqiyot va mafkuraviy jarayonlar mavzusida maqola yozib kelishni vazifa qilib topshiradi3.1.Eshitadi, 3.2.Mustaqil ish uchun vazifani yozib oladi va vazifa yuzasidan tushunmagan joylarini s> rab oladi. 1-ilova:  Tayanch tushunchalar: ijtimoiy taraqqiyot, tarixiy jarayonlar,tarixiy xotira, milliy g oya rivojida ijtimoiy ma naviy omil, siyosat va mafkura, siyosat va mafkuraning > zaro aloqadorligi va farqi,siyosatni mafkuralashish, mafkurani siyosatlashtirish, mentalitet, milliy g oya negizlari, ijtimoiy taraqqiyot sohalari. Baholash mezonlari va k> rsatkichlari(ball) Talaba 1-topshiriq (rejani yoritilishida talabaning ishtiroki)2-topshiriq ( Venna diagrammasi )Ballar yig indisi(2)(2)(4,0)12345678910 2-ilova: SHAPE \* MERGEFORMAT 4-mavzu:G OYAVIY TAHDIDLARNING Y NALISHLARI. MAFKURAVIY TAJOVUZ VA AXBOROT XAVFSIZLIGI Seminar mashg ulotining > qitish texnologiyasi: Vaqti 2 soatTalabalar soni: 15-20 nafar quv mashg ulotining shakli: Ma ruzada olgan bilimlarni mustahkamlash va yanada kengaytirish b> yicha seminar mashg ulotiSeminar mashg ulotining rejasi1MPXYno, 2 3 4 A D u 8 : ; < = W x񙥙iZh(q5CJ\aJmHCsHCh'a"5CJ\aJmHCsHC"huh'a"5CJ\aJmH sH h(qh'a"CJaJmHCsHChuCJaJmH sH huCJaJmH sH "h(qh'a"5CJ\aJmHCsHC%huh'a"B*CJaJmHCphsHCh{zh{zCJaJmHCsHChO*CJaJmHCsHCh(qh'a"CJaJmHCsHC"3 ; < = > ? @ A B C D E F G $^a$gdOgd'a"$a$gd'a"$ =`a$gd'a" $`a$gd'a"$ `a$gd'a"G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a $^a$gdd $^a$gdOW [ ` a b s t | |jXF4%hw85CJ\aJmH sH "h(qhd 5CJ\aJmHCsHC"h(qhd 5CJ4\aJ4mHCsHC"h# %hd 5CJH\aJ4mHCsHC"h# %hd 5CJH\aJ4mH sH "h# %h# %5CJH\aJ4mH sH "h# %h# %5CJH\aJ4mHCsHC"h/h/5CJ\aJmH sH h/5CJ\aJmH sH hd 5CJ\aJmH sH "hVW=hVW=5CJ\aJmH sH hVW=5CJ\aJmH sH h 5CJ\aJmH sH a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t $^a$gdO $^a$gd# % $^a$gdd $$-D1$IfM a$gdW$$ $Ifa$gdW$ $^a$gdO    . 1 5 : ? C m^Oh(qhCCJaJmH sH h(qhCCJaJmHCsHC"h(qhC6CJ]aJmH sH h(qhCJaJmHCsHChO*5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHC"h(qhC5CJ\aJmHCsHChB6o5CJ\aJmH sH hw85CJ\aJmH sH h# %5CJ\aJmH sH 4 5 D ` a uh[KKK$ $Ifa$gd/ $ < a$gdW$ $ a$gdW$}kd$$Ifl0$ t0$644 lalytw8 $$Ifa$gdW$C D ` b c d j m n x { ~  IJIJĠӠIJpddXXhO*CJaJmH sH hO*CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhCCJaJmH sH "h(qh6CJ]aJmHCsHC"h(qhC6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHChO*6CJ]aJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh(qhCCJaJmHCsHCh(qhCJaJmH sH "a b qq$ $Ifa$gd/}kd$$Ifl0$ t0$644 lalytw8 ` " q[[[[[$ & FC$5$7$8$H$Ifa$gd/$ $Ifa$gd/}kd:$$Ifl0$ t0$644 lalytw8  ! / 0 1 2 3 4 h j x { |   ! " # $ hO*6CJ]aJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh(qhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hO*CJaJmH sH hO*CJaJmHCsHCh(qhCCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhCCJaJmH sH /" # Mq$ $Ifa$gd/}kd$$Ifl0$ t0$644 lalytw8$ % + . / A B E f i j m ()*=@LNcxz!"%-0RSܾܾh(qh CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChO*CJaJmHCsHCh(qhCCJaJmHCsHChO*6CJ]aJmHCsHC"h(qhC6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHC:MNcmhLttttt$ $Ifa$gd/$ $Ifa$gd/jkdt$$Ifl$$ t0$644 lalytw8 STxz{~ #$%;>^aprsvz} Ǹ"h(qhC6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHChO*6CJ]aJmHCsHCh(qh+CJaJmHCsHChO*CJaJmHCsHCh(qhCCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC:&'(KLMNOijǸsdsUdh(qhGCJaJmHCsHCh(qh\\CJaJmHCsHC"h(qh6CJ]aJmHCsHC"h(qhC6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHChO*6CJ]aJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh(qhi[CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhCCJaJmHCsHChO*CJaJmHCsHC LMjqq$ $Ifa$gd/}kd$$Ifl0H$HD t0$644 lalytw8qq$ $Ifa$gd/}kd$$Ifl0H$HD t0$644 lalytw8#Jqq$ $Ifa$gd/}kd5$$Ifl0H$HD t0$644 lalytw8"#CFIJKLMTWZ]bcqt;߂;saO"h(qhG5CJ\aJmHCsHC"h(qhM5CJ\aJmHCsHChD5CJ\aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh(qh\\CJaJmHCsHChO*CJaJmHCsHCh(qhGCJaJmHCsHC"h(qh6CJ]aJmHCsHChO*6CJ]aJmHCsHC"h(qhG6CJ]aJmHCsHCJKcqq$ $Ifa$gd/}kd$$Ifl0H$HD t0$644 lalytw8rrrfVVV$ $Ifa$gd/ $ a$gd/$ 4 a$gd/}kdo$$Ifl0H$HD t0$644 lalytw8 ;<=CFGVYͻsssh(qh~CJaJmHCsHCh(qh\\CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHChO*CJaJmHCsHCh(qhGCJaJmHCsHC"h(qh}s5CJ\aJmHCsHC"h(qhG5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHChO*5CJ\aJmHCsHC-ppp$ $Ifa$gd/kd $$Ifl40L$`T t0@%644 laytw8 m]]]]]$ $Ifa$gd/kd$$Ifl4FL$ Td t0@%6  44 laytw8.Wcn^^^^^^^^$ $Ifa$gd/kdl$$IflFL$Td t0@%6  44 laytw8 /1XY_almnsv .1ADSTU\]^nph(qhoCJaJmH sH h(qhkCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHChO*CJaJmHCsHCh(qhGCJaJmHCsHCBc|CT=>$ $Ifa$gd/ $$Ifa$gd/ <?@C\_qt&'(CDEWZrsvadyz{h(qhF1CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhGCJaJmHCsHChO*CJaJmHCsHCN03=>?JM`anqtw(,VXZ\bdjntǸ֚֩֩hKsCJaJmH sH hw8CJaJmH sH h(qhHCJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qh\\CJaJmHCsHCh(qh5_ CJaJmHCsHCh(qhGCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChO*CJaJmHCsHC/>?JXa*n^^^^^^^$ $Ifa$gd/kd$$IflFL$Td t0@%6  44 laytw8naaaaUUUU $`a$gdW$ $ <a$gdW$kd$$IflFL$Td t0@%6  44 laytw8 Ϻo]Ho8&"h(qhk5CJ\aJmHCsHCh(qhkCJ\aJmHCsHC(hw8hw856CJ\]aJmH sH "h[n{56CJ\]aJmH sH (h(qh[n{56CJ\]aJmHCsHC(h(qh56CJ\]aJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHC"h(qh[n{5CJ\aJmHCsHC(jh(qhd CJUaJmHnHuh(qh[n{CJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qhCJ\aJmHCsHC $ a$gdW$$ E`a$gdW$ $`a$gdW$ $@&a$gdW$ %&'͸t_M;M"h(qhM_5CJ\aJmH sH "h(qh;tT5CJ\aJmH sH (jh(qh_j|CJUaJmHnHuh(qh;tTCJ\aJmH sH h(qhkCJ\aJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHuh(qh[n{CJaJmHCsHC(jh(qhw8CJUaJmHnHuh(qhn CJaJmHCsHC"h(qhk5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC   !"#$%&')*+ $`a$gdM_ $`a$gdW$$ v `a$gdW$ $ a$gdW$'(/12IJKLMOPghiDZtbL:L"h(qh9|5CJaJmHnHu+jh(qh9|5CJUaJmHnHu"h(qh+5CJ\aJmHCsHC+j h(qh_j|5CJU\aJmH sH (jh(qh(#CJUaJmHnHu"h(qh+5CJ\aJmH sH +jh(qh+5CJU\aJmH sH "h(qh9|5CJ\aJmHCsHC"h(qh;tT5CJ\aJmH sH (jhw85CJU\aJmHnHu+,-./01NOlmopqrstuvwxz{|}~ { gd+ $a$gd+ gd+ $`a$gdM_ijklmnoprxyyiyTy?yTyTyyTy(jh(qh(#CJUaJmHnHu(jh(qh_j|CJUaJmHnHuh(qh+ 5CJaJmHCsHCh(qh+ CJaJmHCsHC"h(qh+ 5CJ\aJmHCsHC(jh(qhd CJUaJmHnHu"h(qhM_5CJ\aJmHCsHC"h(qhM_5CJ\aJmH sH +jh(qh9|5CJUaJmHnHu+j h(qh_j|5CJUaJmHnHu~ $`a$gdM_$a$gd+  gd+ \!gd+ gd+ $a$gdogdo $ a$gd L $ a$gd!% gd+ Ʊܱ{f[M;M"h(qh[05CJ\aJmH sH h(qhE5CJ\aJh(qh[0CJaJ(jh(qhd CJUaJmHnHu(jh(qh_j|CJUaJmHnHuh(qhoCJaJ+j h(qhd 5CJU\aJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHu+jh(qh L5CJU\aJmHCsHC"h(qh L5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHC gdDgdD $ a$gdD $ a$gdI6 $ a$gd!% $ Ta$gd[0 ­­‚sdRBh(qh~eqCJ\aJmHCsHC"hquhqu5CJ\aJmHCsHChqu5CJ\aJmHCsHCh_j|5CJ\aJmHCsHCh_j|hECJ\aJh(qhD5CJaJmHCsHCh(qhDCJaJmHCsHC(jh(qh_j|CJUaJmHnHuh(qhE5CJ\aJ"h_j|h_j|5CJ\aJmH sH h_j|5CJ\aJmH sH hE5CJ\aJmH sH  $ a$gdI6gdD   $& $ a$gd!% $`a$gdI6$ p`a$gd~eq $`a$gd~eq $ a$gd~eq $ a$gdI6 ,24:͸vdRRCRh_j|5CJ\aJmHCsHC"h(qhE5CJ\aJmHCsHC"h_j|h_j|5CJ\aJmH sH h_j|5CJ\aJmH sH h5CJ\aJmH sH "h(qh5CJ\aJmHCsHC"h(qhI65CJ\aJmHCsHC(jh(qh_j|CJUaJmHnHuh(qhI6CJaJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh~eq5CJ\aJmHCsHCV~ w$If]wgdMf$ w]wa$gd.) -D1$M gd_j|$-D1$M a$gdJH $ a$gdJH $ a$gd!% $ a$gd_j| LNPRTVbjn~ʼʧʃwgWgL<h(qh~5CJaJmH sH h(qh.)CJaJh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh.)5CJaJmHCsHCh(qh.)5CJaJ"h(qh;tT5CJ\aJmHCsHC#jG h(qhx\5CJU\aJ(jh(qh(#CJUaJmHnHuh(qh.)5CJ\aJ#jh(qh.)5CJU\aJ"h(qh~5CJ\aJmH sH "h(qh.)5CJ\aJmH sH 8 < > D J ^ ` b f h j r v ﯟvvgU"h(qh~eq5CJ\aJmHCsHCh_j|5CJ\aJmH sH h(qh.)CJaJmHCsHCh(qh.)CJaJh(qh.)CJaJmH sH h(qh.)5CJaJmH sH h(qh~5CJaJmH sH h(qh~5CJaJmH sH h(qh.)5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh.)5CJaJmH sH  J ^ ` Gkd $$Ifl\h&  t0'644 laytMf$ w$If]wa$gdqu` d f j l n p r Hkd $$Ifls\h&  t0'644 laytMf w$If]wgdMfr t v !!j!!#"a"""$%&++--$a$gdw $$n^`na$gd~eq $`a$gd_j|$a$gd~eq$ & F 5$7$8$H$a$gd?_ $@&]a$gd~eq$-D1$M a$gd~eq ! !!&!(!,!2!6!:!L!R!b!h!z!~!!!!!!ʸwwwhwhwwhVw"h(qh~5CJ\aJmH sH hqu5CJ\aJmH sH "h(qh~eq5CJ\aJmH sH h(qh~eq5CJ\aJhqu5CJ\aJmHCsHC"h(qh R5CJ\aJmHCsHC"h(qh~eq5CJ\aJmHCsHC"h(qh.)5CJ\aJmH sH "h(qh.)5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC!!!! " " "#"%")"5"7":";">"A"E"H"Q"T"h"j"p"s"t"w"""""""""ܻܩvvvvvvggWh(qh~eqCJ\aJmHCsHCh_j|5CJ\aJmH sH hqu5CJ\aJmH sH "h(qh~eq5CJ\aJmHCsHC"h(qh~eq5CJ\aJmH sH "h(qh~5CJ\aJmH sH hqu5CJ\aJmH sH "h(qh~5CJ\aJmH sH "h(qh~eq5CJ\aJmH sH "h(qh;tT5CJ\aJmH sH !""""""""""""# # ####5#8#Y#\#t#u#v#############'$*$H$I$J$`$a$b$e$h$p$v$$$$$$$$$$$$%%%+%.%\%]%^%a%r%s%t%%%%%%%%h%CJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHChquCJ\aJmHCsHCN%%&"&#&$&)&,&2&8&E&G&U&X&Y&\&l&m&n&&&&&&&&''"'a'd''''''''''''''''((( (((+(B(C(D(ǸӸǸǸӨh(qh~CJ\aJmH"sH"hquCJ\aJmH"sH"h(qh~eqCJ\aJmH"sH"h(qh~CJaJmH"sH"hquCJaJmH"sH"h(qh~eqCJaJmH"sH"h(qh~eqCJ\aJmHCsHChquCJ\aJmHCsHC6D(](^(_(o(p(q((((((((((((((((((((((((()))))5)8)>)@)A)B)n)p)))))))))))))))÷栗hquCJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHChquCJaJmH"sH"h(qh~eqCJaJmH"sH"h(qh~CJ\aJmH"sH"hquCJ\aJmH"sH"h(qh~eqCJ\aJmH"sH"8))))))***+*.*?*B*K*N************** ++++++;+<+=+k+m+t+v+++++++++++++++,,,,*,߻߫߫hquCJ\aJmH"sH"h(qh~eqCJ\aJmH"sH",jh(qh~eq0J1CJU\aJmHCsHChquCJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHC;*,,,4,7,C,F,K,L,N,O,R,c,d,e,z,|,,,,,,,---- ----!-=->-?-C-F-G-J----------------- . ..°hqu5CJ\aJmHCsHC"hw hw 5CJ\aJmHCsHC"h(qhw 5CJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHChquCJ\aJmH"sH"h(qh~eqCJ\aJmH"sH"h(qh~CJ\aJmH"sH"8.*.+.,.6.7.8.M.P.a.d.y.z.{.............../////%/&/'/4/5/6/>>C>D>E>|>>>>>>>>>>>>??? ? ???#?(?M?O?P?S??????????????????@ @ @@@#@$@%@7@8@<@>@W@X@Y@h(qh~eqCJaJmHCsHChquCJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCMY@o@q@@@@@@@@@@@@@@@AAAAAAA;A>AOAUA\A]A^AaAbAcAiAjAkAoArAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBHB﹪h(qh~eqCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChquCJaJmHCsHCh%CJ\aJmHCsHChquCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHC=HBIBJBpBrBBBBBBBCCCCCFCHCICLCkCnCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDD9D:D;DEDHDTDUDVD{D~DDDDDDDDDh(qh~eqCJaJmHCsHChqu5CJ\aJmHCsHC"hw hw 5CJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHChquCJ\aJmHCsHC>DDDDDDDDDDDDDDDDDDEE!E;E>EDEGETEWErEuE|E~EEEEEEEEEEEEEEFFFFFF*F-F8F9F:FAFDFiFlFnFpFuFvFwFyF|FFFFFFFFh(qh~eqCJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHChquCJaJmHCsHCHFFFFFFFFFF'G*G?G@GAGJGKGLGRGUGwGzGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG+H,H-H2H5H7H9HDHEHFHQHTHmHpHHHHHHHHHHͲͲܣhqu5CJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChquCJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHC"h(qh~eq5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC@HHHHHHHHHHHHHHHH IIII&I)I@ICIPIQIRI^I_I`I|IIIIIJJJJJJJJ-J0J8J9J:JAJDJEJHJMJQJXJYJZJlJnJϴôϴôôϴôϥôϓ"h(qh~5CJ\aJmHCsHChqu5CJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChquCJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHCh(qh~eq5CJaJmHCsHC"h(qh~eq5CJ\aJmHCsHC:nJJJJJJJJJJJJJK K3K5K?K@KBKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLL!L#L$L'Lvhqu5CJaJmHCsHCh(qh~eq5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHChquCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHChqu5CJ\aJmHCsHC"h(qh~eq5CJ\aJmHCsHC.'L:L=LJLKLMLjLmLwLyLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMM7M:MAMCMDMGMQMSMUMXM\M^M_MbMgMhMiMkMlMmMtMwMMMMMMMMMMMMMMNNNNNӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸӸhquCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHChqu5CJaJmHCsHCh(qh~eq5CJaJmHCsHCHLL MNNNOQRST2VbWSXsZ%\}\0]]1^M__a$ `a$gdw $`a$gd~eq $5$`a$gd~eq$a$gd~eq $`a$gd~eqNN!N7N:NNMNPN`NcNqNrNsNuNxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO O O OOO"O$O%O(O5O7O8O;OHOJOKONO[O]O^OaOlOnOoOrOOOOOOOOOOOOOOOOh(qh~CJaJmHCsHChquCJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHCTOOOOOOOCPFPUPXPYP\P`PcPfPgPhPpPsP{P~PPPPPPPPPPPPQQQQQSQ}QQQQQQQQQQQQR R RRRRRﲢ$h(qh~@CJKHaJmHCsHChqu@CJKHaJmHCsHC$h(qh~eq@CJKHaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChquCJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHCh(qh~eq5CJaJmHCsHC8R0R3R5R8RTRVR\R_RRRRRRRRRRR S SSS,S-S.SISLSNSQSSSTSUSWSZShSjSkSnSSSSSSSSSSTTT.T1T&h(qh~eq5CJKH\aJmHCsHC h(qh~eqCJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHChquCJKHaJmHCsHC$h(qh~@CJKHaJmHCsHChqu@CJKHaJmHCsHC$h(qh~eq@CJKHaJmHCsHC41TgTiTjTmTTTTTTTTUUUU2U5URUUUwUzUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVV"V*V+V,V/VhVkVuVxV{V|V}VVVVVVVVVVVVVVWW%W(WSWVWbWcWdWxW~WhquCJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHC h(qh~eqCJKHaJmHCsHCN~WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW XXXXXXX'X(X)X.X/X0X2X5X;XAXyX|XXXXXXXXXXYYYY.Y1Y5Y6Y7YEYHYWYZYpYsYYYYYYYYYYYYͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿhquCJKHaJmHCsHC h(qh~eqCJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHC h(qh RCJKHaJmHCsHCKYYYYYYYYYYYY4Z5Z6ZQZTZVZYZ[Z]ZkZnZsZZZZZZZZZZZZ[ [9[<[O[P[Q[h[޹ާxkkkkkkxhquCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHChqu5CJ\aJmHCsHC"hw hw 5CJ\aJmHCsHC-jh(qh~eq0J1CJKHUaJmHCsHChquCJKHaJmHCsHC h(qh~eqCJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHC*h[j[k[n[{[}[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\\\\*\-\:\<\@\B\C\F\t\w\x\{\\\\\\\\\\\\\\]]]]]]]]]]#]&]1]ôôèèèèèèèôèèôôèèèèôèèèôèôèèèhquCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHChquCJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCB1]4]5]8]R]T]]]_]`]c]j]m]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^(^/^8^:^;^>^B^J^s^v^^^^^^^^^^^^^IJģģēh(qh~eq5CJaJmHCsHChqu5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh~eq5CJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHChquCJaJmHCsHC:^___ _"_#_&_*_-_;_>_T_V_W_Z_]_^_a_d_f_g______________``/`1`2`5`J`M`}`````````aaaaa+a.aƴh(qh~eqCJ\aJmHCsHChqu5CJ\aJmHCsHC"h(qh~eq5CJ\aJmHCsHCh(qh~eq5CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChquCJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHC:.aaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbb"b%b>b?b@bEbLbNbRbSbTbUbbbebxb{bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcc c cƶh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHChquCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHCHab#dxdddddde,eff!g"ggg$a$gd~eq )d^gd~eq $@&^a$gd~eq$$^`a$gd~eq+d^`gd~eq $`a$gd~eq+$d^`a$gd~eq ccccc(c+cAcDcLcOcYc`cbccccccccccccccccccdd d d#d5d7d_dbdddgdxd}ddddӣӣӓvh(qh~CJ\aJmHCsHChquCJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHChqu5CJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh~eq5CJ\aJmHCsHChquCJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHC.dddddddddddddddddddee$e%e&e,e?eAeBeEebecedelemeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeff f ffff/f2fRfUffffôèèèèèèèèèèèèèèèèhquCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHChquCJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJ\aJmHCsHCBfffffffffffffffffgg gggg!g"gMgOgcgfgggggggggggIJ֑sdh(qh~CJaJmH sH hquhquCJaJmH sH h(qh~eqCJaJmH sH "h(qh.)5CJ\aJmH sH hqu5CJ\aJmH sH "h(qh~eq5CJ\aJmH sH "h(qh~eq5CJ\aJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChquCJaJmHCsHC&gggggggggggggghhhhh[h]hkhnhohrhhhhhhhhhhhhhhh i ii2i4iBiEiFiIiYiZi[iiiiiiiiiiiiiiֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻ֬hquCJaJmHCsHCh(qh~eqCJaJmHCsHChquCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh~eqCJaJmH sH h(qh~eqCJaJmH sH hquCJaJmH sH ?ggghh*iii_jjjjk k9k:kk;llmomm/n/$ & F 1$7$8$H$a$gdMf & F5$7$8$H$gdMf)$ & Fd5$7$8$H$a$gdMf@&gd~eqiiiijjj&j)j1j4jZ5CJ\aJmH sH "h(qh}s5CJ\aJmHCsHC"h(qh$O5CJ\aJmHCsHC"h(qh`5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHCrrrsss4stttdP$ $If]a$gdd $ $Ifa$gdMf $ < a$gd$O}kdi $$Ifl0%j t0o%644 laytd 4s5sSslsqq$ $Ifa$gdMf}kd$$Ifl04% t0p#644 layt>Z5s6s:s;s=s@sJsKsNsQsTsZs\sbscsjsmstsuswszsssssssssssssssssssss߾͠vvvvvvh(qhamCJaJmH sH h 1MCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhamCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHC"h(qhkM6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh 1M6CJ]aJmHCsHC(lsmsss.tttttqcccccS$ $Ifa$gdMf $$5$Ifa$gdMf$ $Ifa$gdMf}kd$$Ifl04% t0p#644 layt>Zsssssssssssssssssssstttt t t ttttt t!t&t)t,t0t1t4t6t7t9t:tBtCtFtItJtKtNtQtWtXt\t_t`tatbtethtjtrtstǩǩǩǩǩǩǩǩǩǸָָh 1MCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhamCJaJmH sH h(qhamCJaJmHCsHCh 1MCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h 1Mh 1MCJaJmH sH >st}t~ttttttttttttttttttttttttttttttttttuuuuu uǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǝ|j|"h(qhkM6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh 1M6CJ]aJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhamCJaJmHCsHCh 1MCJaJmH sH h(qhamCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH )tuuq$ $Ifa$gdMf}kd;$$Ifl04% t0p#644 layt>Z uuuuuu*u+u0u1u3u4u;uZ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuvv v vvvvvvv"v$v(v+v0v1v2v4v9v;v=v>vAvCvDvRvSvVvYv_v`vdvgvhvivjvmvpvrvzv{vvǸӸӸӸӸǸӸӸөӸӸӸӸǸǸӸh(qhkMCJaJmHCsHCh(qh:5CJaJmHCsHCh(qhamCJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh 7mCJaJmHCsHCh(qhVCJaJmHCsHCw?wGwHwMwNwPwQw[w\w`wcwdwewfwiwlwpwqwwwxw}wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxxxxxxh 1MCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhamCJaJmHCsHCh(qh& CJaJmHCsHCNxx x!x"x#x*x+x1x2x4x5x>x?xAxBxExHxJxLxOxPxVxXx^x_xfxgxhxmxnxoxpxtxuxvx}xxxxxǸvvDžgǸh(qh6DCJaJmHCsHCh(qhwCJaJmHCsHCh(qh13_CJaJmHCsHC"h(qhkM6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh 1M6CJ]aJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh(qh& CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHC(!x"x?xxqq$ $Ifa$gdMf}kd_$$Ifl04% t0p#644 layt>Zxxxxqq$ $Ifa$gdMf}kd$$Ifl04% t0p#644 layt>Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyy y yyyyyyy!y#y$y+y,y/y1y2y5y:y;yZ"y#y;ynyqq$ $Ifa$gdMf}kd6$$Ifl04% t0p#644 layt>ZQyVyWybycymyoypyty{y|y~yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzz z zzzzzzzzЯЯЯh(qh\d{CJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHCh 1M5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHCh>Z5CJ\aJmH sH "h(qhkM5CJ\aJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC4nyoyyyyywggW$ $Ifa$gdMf$ $Ifa$gdMf 4 gd>Z}kd$$Ifl04% t0p#644 layt>Zyyyyyppp$ $Ifa$gdMfkdp$$Ifl40*%` t0p#644 layt>ZyyyyyTzzzm```P@`$ $Ifa$gdMf$ $Ifa$gdMf $IfgdMfkd$$Ifl4F*{% Q t0p#6  44 layt>Zz$z%z*z+z3z4z7z8z;z>z?zAzDzGzIzJzRzXz]z_zdzezlznzozsztzvzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzǩh(qhu|CJaJmHCsHCh(qhcCJaJmHCsHCh(qh& CJaJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHCh(qh\d{CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCZ $IfgdMf {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{||| | |||||||!|"|$|'|)|*|-|.|6|7|:|@|A|C|F|J|M|P|Q|W|X|[|^|`|a|e|h|j|k|o|r|{|||ĩĩh 1MCJaJmHCsHCh(qh`@CJaJmHCsHCh(qhu|CJaJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh& CJaJmHCsHCB|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||}} } }}}}} }%}&}.}/}0}6}7}8}9}D}E}K}L}Y}Z}`}a}f}h}h(qh`@CJaJmHCsHCh(qh]VCJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh(qhu|CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCAL||}h}}[~~~~~~~%&MN $Ifgd]$ $Ifa$gdMf $$Ifa$gdMf$ $Ifa$gdMfh}l}m}t}u}}}~}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~~ ~ ~~~~~(~ӸӸӸөөӋӋӋӋӋh(qh CJaJmHCsHCh(qh]VCJaJmHCsHCh(qh& CJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHCh(qh$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh(qhwCJaJmHCsHC6(~)~0~1~:~;~>~@~A~D~G~L~M~S~T~Y~Z~`~j~k~l~u~x~}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ǹ⸩ǩh(qh_|CJaJmHCsHCh(qh@CJaJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh CJaJmHCsHCB#%&*/078<=>AEFKLSYZefmnwx{}~өĩĚ⚩⚩h(qh]CJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHCh(qh$CJaJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh(qh_|CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhlCJaJmHCsHC<ЀҀ&naaaQQQQQ$ $Ifa$gdMf $IfgdMfkd$$IflF*{%Q t0p#6  44 layt>Z 04:>DJXZfjlxzƀ΀ЀҀԀڀ܀ *,0⩙h(qh& CJ\aJmHCsHCh(qh8CJaJmHCsHCh 1MCJaJmHCsHCh(qh 5CJaJmHCsHCh(qh]CJaJmHCsHCh(qhkMCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC8&(*>BDFHlcZNNAA $@&`a$gd& $`a$gd& gd>Z gdkMkd6$$IfleF*{%Q t0p#6  44 layt>Z0:>@FVXZ\^`bfptxȁ́ʸvf߸TTTTT"h(qh~5CJ\aJmHCsHCh(qhDCJ\aJmHCsHC"h>Zh>Z5CJ\aJmH sH h>Z5CJ\aJmH sH h& 5CJ\aJmH sH "h(qh/5CJ\aJmHCsHC"h(qh& 5CJ\aJmHCsHC(jh(qhDCJUaJmHnHuh(qh& CJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCHJLNPRTVXZ\^`bt́Ёҁԁ $ a$gd ; $`a$gd& $`a$gd]V$ E`a$gd& $`a$gd& $@&`a$gd& ́΁Ёց؁܁ "68FHJL`bnpʽ}m}m}m}m}m}m}a}Q}m}h>Zhy5CJ aJ mHCsHCh>Zh~5CJ aJ h>Zhy5CJ aJ mH sH h>Zh~5CJ aJ mH sH h(qhyCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qh]VCJ\aJmHCsHCh 1MCJ\aJmHCsHCh(qh& CJaJmHCsHC"h(qh]V5CJ\aJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHuԁց؁$a$gdS`gdS $`a$gd]V $`a$gdS$a$gd& $`a$gdy $`a$gdS$]^`a$gd& ؂ǵǵǓreP@0@h>Zhy5CJ aJ mHCsHCh>Zh~5CJ aJ mHCsHC(jh(qho|CJUaJmHnHuh 1M5CJ aJ mHCsHC"h>Zh>Z5CJ\aJmH sH h>Z5CJ\aJmH sH hS5CJ\aJmH sH %h(qhS5CJ\aJmHCsHCy("h(qh]V5CJ\aJmHCsHC"h(qhS5CJ\aJmHCsHC(jh(qhDCJUaJmHnHu"h>ZhS5CJ \aJ mHCsHCHJLNPRTVXZ\^`bdfhj $`a$gdy $`a$gd]V؂ڂ .0FHJfhjlvaRFh.CJaJmH sH jh(qhCJUaJ(jh(qh(#CJUaJmHnHuh(qh.CJaJjh(qh.CJUaJho|CJaJmH sH "h(qhy5CJ\aJmHCsHC"h(qh;5CJ\aJmHCsHC"h>Zh 1M5CJ \aJ mHCsHCh;5CJ aJ mHCsHCh>Zh~5CJ aJ mHCsHCh>Zhy5CJ aJ mHCsHC܃ރ ":<JLɺɥɂs^N>N>N>N>N>N>ho|hy5CJ aJ mH sH ho|h~5CJ aJ mH sH (jho|ho|CJ UaJ mHnHuj˴h(qhx\CJUaJh(qh.5CJaJmHCsHC%j5h(qhCJUaJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHuh(qh.CJaJmHCsHC%jh(qh.CJUaJmHCsHCho|ho|5CJaJmH sH %jh(qho|CJUaJmHCsHC„ĄƄȄ `gdd< $`a$gd]V $`a$gdyLNP\`pr„ƄȄڄﱟ{l]K;h 1Mhd<5CJ aJ mHCsHC"h 1Mh 1M5CJ \aJ mHCsHCh 1M5CJ\aJmHCsHChd<5CJ\aJmHCsHC"h(qhy5CJ\aJmHCsHC"h(qhd<5CJ\aJmHCsHC"h(qh;5CJ\aJmHCsHC"ho|hy5CJ \aJ mHCsHCho|hy5CJ aJ mHCsHCho|hy5CJ aJ mH sH ho|h~5CJ aJ ho|h~5CJ aJ mH sH ڄ*,:<JLNVXjlvx҅ԅ؅څ ͻyyyyyyyyyyiyyyh 1MhPTCJ\aJmHCsHCh 1MhPTCJaJmHCsHCh 1Mh~CJaJmHCsHCh(qhd<5CJaJmHCsHC&h(qhd<5CJaJmHnHsHCu"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h 1Mhd<5CJ \aJ mHCsHCh 1Mhd<5CJ aJ mHCsHCh 1Mh~5CJ aJ mHCsHC)Ȅ,<LNj]]TK $Ifgd@Z $Ifgd 1M & F$Ifgd?_ykd$$Ifl0#F0%44 laPyt $$Ifa$gdPT$ `a$gdd<&',-45:;EFLMWY[\_`ghnouvdžɆц҆ֆ؆߆Ĵh 1MhPTCJ\aJmHCsHCh 1Mh@ZCJ\aJmHCsHCh 1Mh@ZCJaJmHCsHCh 1MhH!#CJaJmHCsHCh 1Mh~CJaJmHCsHCh 1MhPTCJaJmHCsHC; %&+,./:;ABHIPRVW]^bdi"$8:<>RTfh|~Ј҈²¢ho|hd<CJ\aJmHCsHCho|haD.CJ\aJmHCsHCho|haD.CJaJmHCsHCho|h~CJaJmHCsHCho|h@ZCJaJmHCsHCho|hPTCJ\aJmHCsHC::ŠÊĊŊ{oooccc $`a$gd]V $`a$gdy{kd?$$Ifl50#F0%44 laPyto| $Ifgd@Z (*8:FHJLXZ`bxz̉Ή܉މ #$,-89:;DJOQWX]ĴӥĴho|hH!#CJaJmH sH ho|h@ZCJaJmHCsHCho|haD.CJ\aJmHCsHCho|haD.CJaJmHCsHCho|h~CJaJmHCsHCho|haD.CJaJmH sH ho|h~CJaJmH sH ;]_deklqrstx{|~ӵӵyiyiyiyiyiyiyW"h 1Mh;5CJ \aJ mHCsHCh 1Mhy5CJ aJ mHCsHCh 1Mh~5CJ aJ mHCsHCh 1M5CJ aJ mHCsHCh(qhd<CJaJmHCsHCho|haD.CJ\aJmHCsHCho|hH!#CJaJmHCsHCho|hyCJaJmHCsHCho|h~CJaJmHCsHCho|h~CJaJmH sH ho|hH!#CJaJmH sH !Ҋӊيڊۊ݊ߊٸٙt^O@."h 1Mh 1M5CJ\aJmHCsHCho|5CJ\aJmHCsHChi@5CJ\aJmH sH +h(qhi@5B*CJ\aJmHCphsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHuh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qhi@CJ\aJmHCsHCho|5CJ\aJmH sH hQT5CJ\aJmH sH "h(qh;5CJ\aJmHCsHC"h(qhQT5CJ\aJmHCsHC(jh(qh 1MCJUaJmHnHuŊƊNJȊɊʊˊ̊͊ΊϊЊъҊӊԊՊ֊׊؊يڊۊ܊ %`gdi@ $`a$gd]V gd$ %`gdQT $dha$gdi@ Egdi@ Egdi@ UEgdi@$a$gdi@ !"01DzDzDzܠpaaK+h(qh$5B*CJ\aJmHCph3fsHCh(qh$CJaJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qh]VCJ\aJmHCsHCh(qhi@CJ\aJmHCsHC"h(qhQT5CJ\aJmHCsHC(h(qhi@56CJ\]aJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHu"h(qhi@5CJ\aJmHCsHC"ho|ho|5CJ\aJmH sH !#$%&')*+,-./012345678 $`a$gd& gd]V$a$gd$$ `a$gd$ gd$gd$1459:@AFHNOQTUXY[\fhpqxyѿz"h(qh R5CJ\aJmHCsHC"h(qhS5CJ\aJmHCsHCh;05CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh`5CJ\aJmHCsHCh(qh& CJaJmHCsHCh(qh]VCJaJmHCsHCh(qh$5CJaJmHCsHC+89b2Ƙš/ ݟ $S`Sa$gdI'$+cd}-DM ^+`ca$gdCl $5$a$gd:5$a$gdS $@&a$gdS $@&a$gd` $`a$gd& ‹ȋˋ̋ԋՋڋۋ݋ދ )*-.1467;>@ACDLMTUZ]`dehjkmnvwz}~ǻǬǬǬǬǬh(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh:5CJaJmH sH h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh:5CJaJmHCsHCDɌьҌ݌ތ %&*-024>?Aָ帩}}h(qh~5CJaJmHCsHCh(qhCl5CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh:5CJaJmHCsHCh;0h;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh:5CJaJmH sH h;0CJaJmH sH 0ADEFGOPWZ[`acdklnoxzȍʍЍӍ׍؍ٍڍ܍ݍôôôôôôôôôôôèôôôôôôÊh;0h;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH h(qhCl5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh;05CJaJmHCsHC6 "#()*+/167<>CDGHIMNVWZ`cdefhiopyzÎƎǎ͎h;0h;0CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH I͎ЎҎߎ +./58<=>?ABHIOPSWXĸĸ⣎|||#h;0@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHC)X_`hjlmpstuv}~ꮙuc#h;0@B*CJaJmHCphsHC#h%@B*CJaJmHCphsHC#h;0@B*CJaJmHCphsHC)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC#h;0@B*CJaJmHCphsHC)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC#̏͏ӏԏՏ؏܏ޏ %&'ծr]r]r)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC#h;0@B*CJaJmHCphsHC)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC#h;0@B*CJaJmHCphsHC)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC!'*-.79=>BFGOPWY\^_fghknopqvwxyz}~خr`r`r`#h;0@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC#h;0@B*CJaJmHCphsHC)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC#h;0@B*CJaJmHCphsHC!ƐǐΐϐАѐ֐אݐސ걜)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC#h;0@B*CJaJmHCphsHC#h;0@B*CJaJmHCphsHC)h(qh~@B*CJaJmHCphsHC)h(qhCl@B*CJaJmHCphsHC3 )*034>?BCJKVWY\^_delmuwyzÑđϑґבّݑޑ¶§¶§§¶§§§§¶§§§§§§§¶§§§§¶¶§§§§§h(qhI'CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHC h(qhCl0J1CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH B !")+01;<DEHJOPRSUXY\`aghlopqx{|’ɒ˒ҒՒܒݒh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhI'CJaJmHCsHCT !"#./:;BCGILOSTWZ]^aehjlqruv|}ƓȓГѓԓՓٓړh(qhI'CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT "$')*/09:CDILNSTWZ[ghpruxyzÔĔ˔̔ΔӔ۔ܔh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhI'CJaJmHCsHCT "#)*1345=@CDHLRSUXZ[egijuv}~ƕǕȕ˕͕̕ԕՕוؕݕߕh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhI'CJaJmHCsHCT "#$%*+.02389FGILMSTUXYZ^_cfijmnqwxÖĖ˖̖ӖԖٖږh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhI'CJaJmHCsHCT '(347:=@BHIKLWXabhiklpsvwǗɗїӗڗܗ "#0178@h;0CJaJmHCsHCh(qhI'CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT@ADEJKLMXY^_bchiklpswxĘƘ͘ИԘ՘ܘݘ %&/03;=@EFHIJTU[\`almh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhI'CJaJmHCsHCTmpuw}~ęǙ˙ؙ͙ٙڙܙݙ $%),-45;<@ACDMNǸǸǸǸǬǸǸǸǸǸh;0CJaJmH sH h(qhI'CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhI'CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCDNXYZ[dfmoz{~šɚ͚̚њԚךؚ &'+.09:@CGINOh;0CJaJmH sH hh;0CJaJmH sH h(qhI'CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NOVW[\^acdgjkop{|›̛͛ӛԛ֛כޛߛ %&)*./0239:CDGHPQVWhh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qhI'CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NW^_egnpvwÜĜŜƜʜ̜ӜԜܜݜ !$%,/3467?@CFIKThh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qhI'CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NTU]^`almsvz|ǝȝ˝̝ҝԝܝߝ *+014589DEJLTVXY^_jkrsvhh;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qhI'CJaJmH sH Nvw}ŞƞОўמ؞ %&')*2345<>CDKLSV[\dejkst|}hh;0CJaJmH sH h(qh.CJaJmHCsHCh;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhI'CJaJmH sH Hßğɟ̟ҟӟ۟ݟ "#+,1289ABILMNUXYZ]`bcmnqrwxh;0CJaJmH sH hh;0CJaJmH sH h(qhI'CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NǠɠΠϠӠԠ֠נݠޠ !"*-145;<=GHLMUVYZ^_fgjlnost|}hh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhI'CJaJmH sH Nơǡʡ͡ϡҡ١ڡݡ !µҦh(qh.CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;05CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qhI'5CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmH sH h(qhI'CJaJmH sH 6ݟnSWڮw~-!;_ $S`Sa$gdCl$a$gdM $`a$gd+? $S5$`Sa$gdI' $`a$gd. $S`Sa$gd. $S`Sa$gdI'!",.134@ACFGRTWZabdejmqrwx¢ĢŢˢ̢͢΢բ֢٢ڢݢ !"%(h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCT()*-.347>@ABEFLMPWZ[\cdfgop{|£ɣˣУѣңգأ٣ޣߣ h(qh <CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCN$%034578;=>EHMNOPQTVYZabelnuwxy¤ĤȤɤ̤Ӥդۤݤ%'h(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCT'02568BDGHJKNQSTX[`aghoqwx{|~¥ĥťƥʥͥϥХѥҥ֥ץإۥޥ h;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT%&'2369>?BEFIMNPQUXY_`fgknqryz|¦æ˦̦ЦѦצئߦh;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT!"%()*12567:@ADFKLPQVWXY]`aghnqxz|}§Ƨǧͧϧԧէ٧ܧݧ h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCT%&./57:;ACDELMRSUVZ]fhnqrvy|}~¨ʨ˨ШѨҨӨب٨ߨ"$.h(qh.CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT./568;BCFIJMQSZ\gjnpvx}éũȩʩΩЩөթةک۩ީߩ #&),36=?DFLMRUh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCTUXZbehjnqrtê˪ͪЪӪתڪܪު *,-01:<CENPRTWYbdlmy{|h;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTƫȫ˫ͫի֫٫ګ߫ !#+-68;ADFHMOPQUW\]`delmuwh(qh.CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTìĬƬǬլ֬۬ެ߬ !'(-.145:;<=@AFHILMNQTU]^cdnoǸǸǸǸǬǸǸǸǸǸǸǝǸǸǬǸǸǸǸǸhh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh.CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHC>ovw­íȭɭЭѭԭ֭حڭۭݭޭ #&()+,/089DERUWX]^_`eghh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh.CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH Ngjknoxyz{~ƮǮˮήϮԮծخٮڮۮ߮ ⩝h(qh.CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhI'CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh.CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH 8%'+-2456?AIKLPSUW]_egjmnprt|~ïůЯӯگݯ߯ h;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT !#)+.08:=@AHJQSVY[cemoruwy{~ðŰǰʰͰհװڰ !$&).12:<?h(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCT?BGIKMTU`bhjopuwñ˱ͱбӱԱֱ߱ !#%(+/168=?FILRTWX^_ehijh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCTjlmrswzòIJDzȲҲղ %&.069<>IKNQST]^adehimovw}h;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTƳdzʳӳճ '(-/69:=>ADGHRSUX[\bchijkstuv|~h;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTĴŴǴδѴݴߴ !&()*.1578;>@EGNPRUWY[^`bhjmprtvx~õĵεеѵҵ׵h;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT׵ٵ- $')3469:=ADEMNOWX[Ǹ{k{k^k{RCCRCRh(qhClCJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh;05CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qhI'5CJaJmHCsHChgaCJaJmH sH #jh+?0J1CJUaJmHCsHChOh+?CJaJmHCsHChMh+?CJaJmHCsHChMh+?CJaJmHCsHCh.CJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHC[]^_`jlopvwy{ùĹƹǹɹ˹ѹԹعٹ !%(/168<?HJLNUh(qhI'CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCNUW^_egruwyúȺ˺ѺҺӺԺغںݺߺ !"012389BCFGJQSWYabklnqh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCTqwxz{̻ͻϻлݻ޻ #%-056;<BDHILOPSUX[cgknpsz|h;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT¼ƼǼʼͼмӼ׼ڼ "()*+.1239:>ABIKNOUV[\_`cfjknuw}~h(qhI'CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCNĽȽɽνϽԽսݽ޽߽ '(-.01:;DEHIRT[\abghop{}h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCNľž˾;վ׾ݾ޾ "#$%'(,-3459<=DEOPUWaclmoptu}~h;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhI'CJaJmHCsHCNĿſƿɿʿͿοѿٿۿ "#)+13<=@AHILORSYZbdjmnstw|}~h(qhI'CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCN !#$'),35;<CDEOPQRTU_afgijlqrt}h(qhI'CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCN &',/46<>?@EHIJLMSVWX^_cdnopqyz|}h(qh~CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCT '(-.349:@CFGOPQTVW[^`dgklyzh(qhI'CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCN #$*-239:BCFGHIJORTUZ[\]acklmop}~h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCT '(,-57=>BCDEIKPQVWYZefhkmntv|} h(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCT $',-0128;<?@ABCFIJKLMRSXZ^efkqxy{~ǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸh;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH h;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCD"#'(./0345>?CFJMNSTUVZ\cdefoprsxyhh;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH N$%(+,45:=@CEFMNVW^gopz| !"h;0CJaJmH sH hh;0CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N"%()+,46>?GILMQRY[`ajlopstwx|~ !"%(ָhh;0CJaJmH sH h(qh.CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH H(+-67<>IKOPWY]^mnyz}~ &'()./hh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N/89;<JKTVZ[abjkpsvw %',-78?@GHKNOh;0CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH QOPTU]^_bfhmnst|}ĸh(qhTCJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qhClCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hh;0CJaJmH sH 6 $%()0479:DEHILMRSVW[\clnqry{h(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCT #%&()./03457:;<DEHLNOPST]^acehklstxyh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCT ()-034789>?EGKLOPST[\deghopwxyh;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT$%(+,-34789;<DEJKORSZ]bcmnqr %&.037:h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCT:@BJKNTV[\dflmopsvz !%()/089=@CDFGJMh;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTMSTWZ\]`adgjlotv} %')*-0349:ABHIKNRSh;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTSVW]^fgrsxy "$,-1489?@GJMNQTUX`bgh;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTghqrstxy%(*45:;BCGHKNOWXdehkmnuvh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCT %&+,-1467<=>?EGJLMYZackmortu|h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCT %&(+,/89?@HJKLVY^_befjmpqxy|~h(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCT !")*+,/278ADIJNOTUVWX[]^efilnoqrwxh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCT "#,/1256;<@ABCGHNOTVZ[dfklux}~h(qhClCJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCNzAM.}om-Fq$a$gdo^ $$`a$gdo^ $`a$gdo^ $`a$gdo^ $S`Sa$gd^= $S`Sa$gdCl $S`Sa$gd. !(+-.1467ABIJMPRSabijklǸǬǸǸǸǬǸǸǸǝhh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qhClCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHC>lqtuxyz|Ƿ|||p|||p||p||p||||ph;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh;05CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh.5CJaJmHCsHCh(qhClCJaJmHCsHCh(qhClCJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH , !"*,-.8;@ADGHLORSZ[^`abjkpqh;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT $',-12789:;>@AIJLOQRTUZ[cdeghvwz{}h(qh <CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCN "%(,-/09:HINOUXZ^abdgjltw~ &'-02h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCT24?@JMPQWXacmntu{~$'*+.56:;ABHKPQXZh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCTZ`ahklmoqz{| #$&)+,/239:?BEFRh;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTRSabfiorz| )*+./0679<?@FGOQ\]cfglmqrtuh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCTuz{ )*0168<=JKPQUWYZ`acfhiloqrvwy|}h;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT !"(*/09:=@AGHOPXY\^cemntu{|h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCT !%(+,34;<?ACDIJKTUVW\]bcdoqyzh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCT'(*+01349:EGJMRSVYZ]acmnz{ĸĸӸӸӸĸh;0CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCE&'(+,-89:;=>CDGKMPSWXZ[]`bcnopxyz{h(qh^=CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hh;0CJaJmH sH N "#+-89?@EFGLM[\]^ehpqhh;0CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH N !,-18<DELMOPWZ[\^a񸩸h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh;0CJaJmH sH hh;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH >aghopvyz "$*+67:;=@EFJMNOPSTVY]^acjlqth;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTtu{ !(),/01:<?@CDKLOPWX]^cdgjmnh;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTn|} "%(*45:;>BDǸǩǸǸǸǸǸǸh;0CJaJmH sH hh;0CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC>DFGLRXY[^`adjlruv{|~!#'(+.23=@hh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N@BEFGQRUWY[`ajkuvy !()01589:@ADhh;0CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NDGHISTWY\_bcijtuwx *-67?@IJKLhh;0CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH NLPQUWXY[^_ehkmnquvy "')017:>?@hh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N@DEKLNOVbkmtv "%()+.125<=BCMNPhh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NPQX[\]^`ajkpw|}$%(+,2356<=HIhh;0CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH NILQRUZ[`aghknop{}ǸǬǸhh;0CJaJmH sH h;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH > )*+,/056:=>LMSU]^`cfhpr}~h;0CJaJmH sH hh;0CJaJmH sH h(qh^=CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N #'(237:=>?DEHINQRVW\^eglmôôôôôôôèôôôôôô×x h(qh~@CJaJmHCsHCh;0@CJaJmHCsHC h(qh^=@CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh;05CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh^=5CJaJmHCsHC/)*45;<@CDEHIRS[\fmoqrz{○~h;0CJKHaJmHCsHC h(qho^CJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHC h(qh~@ CJaJmHCsHC h(qh^=@ CJaJmHCsHCh;0@CJaJmHCsHC h(qh~@CJaJmHCsHC h(qh^=@CJaJmHCsHC1 !#,-./29:BCFLMNQRSXY\_achiklvwh;0CJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHC h(qho^CJKHaJmHCsHCR $&,.56;<CDLMST]^cdnoqr h(qho^CJKHaJmHCsHCh;0CJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHCR!#$)*2389CDGHSTVW]^abcdijmprsxy}~ h(qho^CJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHCh;0CJKHaJmHCsHCR !*+./06789>ABCFGHIPRWX^_fgnoyz} )*h;0CJKHaJmHCsHC h(qho^CJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHCR*+./0478;<DEGJLMRSUV_`dgkmtwпh;0CJKHaJmH sH h(qho^CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH h(qho^CJKHaJmHCsHCh;0CJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHC8"$@BNRbdtv$,2468:@DTZ\hnп޿޿޿޿޿޿޿޿޿޿޿޿޿޲޿п޿޿޿޿޿޿޿޿h(qho^CJKHaJ h(qho^CJKHaJmH sH h;0CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH hh;0CJKHaJmH sH F"#$%+.45:;ADGJKNQRZ[`cdghlor{|޿ﭛ#h(qho^>*CJKHaJmH sH #h(qh~>*CJKHaJmH sH hh;0CJKHaJmH sH h;0CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH h(qho^CJKHaJmH sH = #$)*23<=DENOPQ[\^_giqry{޿޿޿ hh;0CJKHaJmH sH h;0CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH h(qho^CJKHaJmH sH K } K 6 +[%&RS $^a$gdS $@&^a$gd^= $S`Sa$gdo^ $`a$gdo^ $`a$gdo^$ `a$gdo^ $$`a$gdo^"$(*.2@DZ^hjz|~ $&*,޿޿h(qho^CJKHaJ hh;0CJKHaJmH sH h;0CJKHaJmH sH h(qho^CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH F,<>LNPZ\fhnp  %(+,./:;EFIJMN޾$hh;0@CJKHaJmH sH h;0@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH h(qho^CJKHaJ h(qho^CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH 5NQUV\^_`bcefpqsv{}  ݷʤh;0@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH $hh;0@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH h;0@CJKHaJmH sH 2)*./367DEOPTU[\_acfklrs|} ڷ$hh;0@CJKHaJmH sH h;0@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH H  $&+,78?@CGHKNORUVW\]_bdgjlsuڷ$h(qho^@CJKHaJmHCsHC$hh;0@CJKHaJmH sH h;0@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH @ #$(+,-45=?ABDGHKNOUV`aehlmrt}~ڷ$hh;0@CJKHaJmH sH h;0@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH H !"%()/0:;@ADGJLOPUV[\`adgjlqrx{ڷ$hh;0@CJKHaJmH sH h;0@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH H %&,-0278@CGHKLMNRSUX_ahjqrwx{ڷ$hh;0@CJKHaJmH sH h;0@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH H"#&'*,.156;<ADELMORSVYZ[\cdjlm{|ڷڷڷڷڷڷڷڷڷڷh;0@CJKHaJmH sH $hh;0@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH H()+.789:ڵڤth;0CJKHaJmH sH hh;0CJKHaJmH sH h(qho^CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH (h(qho^0J1@CJKHaJmH sH h;0@CJKHaJmH sH $h(qho^@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH -:DENOUVWZ[]_`ghmotuz{ &)*޿޿޿ hh;0CJKHaJmH sH h;0CJKHaJmH sH h(qho^CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH K*0146FGMNORVWXY_befqrst{|ޮh(qho^CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qho^CJKHaJmHCsHC hh;0CJKHaJmH sH h;0CJKHaJmH sH h(qho^CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH 4      ! " ( ) , . 3 4 5 6 8 9 < = E F J K Q R U W Y [ ` a h k n p u v | ~  ǸǬǸǬǸǸǸǸǬǸǸǸh;0CJaJmHCsHCh(qho^CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qho^CJaJmH sH D                      ) * , / 1 2 B C H K L R S V X _ ` h i l o r s t y z      hh;0CJaJmH sH h(qho^CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH N                   # $ - / 2 5 8 : < ? D J O P S T Z [ a b j q t w x 񸩸h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qho^CJaJmHCsHChh;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h;0CJaJmH sH h(qho^CJaJmH sH >x                        " % ( ) * + - . 9 : B C I K S T Z [ \ ] b c g h z { }      h;0CJaJmHCsHCh(qho^CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT                   $ % - . 4 6 ; < A B J K N R S [ ] e h k l { |             h;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qho^CJaJmHCsHCT        !-.89>?FGHINOZ[^_depqtwxŴŴŴŴŴŴŴŦŴŴŴŴŴŦŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴŴh;0CJKHaJmHCsHC h(qho^CJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qho^CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCA!&'*23>ABCFGHKLQRWZ\]bcijklpq{}h;0CJKHaJmHCsHC h(qho^CJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHCR )+89:;<=DEMNRUVWfijkmnvx}~h;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJKHaJmHCsHC h(qho^CJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHCA #%&456;<@CDGHJMSTWXYZ]^aghklsuyzh(qh^=CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT "%&'(,/35<=IJOPQRYZabdgijqrxyh;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT !,-067>?DEHIMNX[]^efqr{|h;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT"#%&,-./2567:=>DFJLMWX_`fgmnqrxy{| #%h(qh^=CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCO%&-.12479:<?@CEGHPSYZ]`cdkluwxܻܻܻʪzk_k_k_kh;0CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHC h(qh^=@CJaJmHCsHCh;0@CJaJmHCsHC h(qh.@CJaJmHCsHC h(qh~@CJaJmHCsHCh;05CJ\aJmH sH "h(qhS5CJ\aJmH sH "h(qh~5CJ\aJmH sH "h(qh!\5CJ\aJmHCsHC%69>ASV[^ilruw嶦}ggXh(qhSCJaJmHCsHC+h(qh^=0J5CJOJQJaJmHCsHC%h;00J5CJOJQJaJmH sH +h(qh^=0J5CJOJQJaJmH sH h(qh^=5CJaJmHCsHCh(qhT5CJaJmHCsHC h(qh^=@CJaJmHCsHCh;0@CJaJmHCsHCh(qh^=CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHC!SCD\l6)$ & F d5$7$8$H$a$gdMfgdS $ & Fa$gdMf $ & Fa$gdT $ & Fa$gdMf)$ & Fd5$7$8$H$a$gdMf@&gdS$a$gdS$-DM `a$gd. !"&)./289ABCDMNZ[dejklmruz{ߵеЦyyjj^^jjjh;0CJaJmHCsHCh(qhTCJaJmHCsHCh(qhDCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhX{CJaJmHCsHCh(qhSCJaJmHCsHCh;0CJaJmH sH h;0h;0CJaJmH sH h(qhSCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH "h(qhS5CJ\aJmHCsHC! !)+57;߾ͯ͢h(qhT5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh;05CJaJmHCsHCh%5CJ\aJmH sH h;05CJ\aJmH sH "h(qhS5CJ\aJmH sH "h(qh~5CJ\aJmH sH h(qhDCJaJmH sH 3;>ABCHILMNRSY[\]bciltu~"h(qhT5CJ\aJmHCsHCh(qhT5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh;05CJaJmHCsHCL !"$'(*1278:=?BFGILNOUV\]abdgjlnovw|h(qh <5CJaJmHCsHCh(qh <CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC"h(qhT5CJ\aJmHCsHCh(qhT5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh;05CJaJmHCsHC4teVeVeVh(qhSCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhS5CJaJh;0CJaJh(qhSCJaJh(qh~CJaJ"jh;0CJUaJmHnHuh(qhB5CJaJmHCsHC"h(qhS5CJ\aJmHCsHCh(qh <5CJaJmHCsHCh;05CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHC!  !#$*146:;BDIMTWX[cjmorsyz %(*h;0CJaJmH sH h(qhSCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH O6o*Hx8  & F65$7$8$H$gd`3_+$d^`a$gd;0$ -DM a$gd;0/^gds & F gds$ & F 5$7$8$H$a$gd;0$ & F 5$7$8$H$a$gdMf*123569=@DEKLORSTZ[_aijpquxyz   *+78;>?h;0CJaJmHCsHCh(qhSCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT?BGJOPRS\]adghvw  ǸǸǸǩǩǸǸǩǸǸǸǸǸǸǸǸǸǩǩh;0h;0CJaJmHCsHCh;0hSCJaJmHCsHCh;0h~CJaJmHCsHCh(qhSCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCB!#*,-1ACFIPRYZ`abfiksvy68ǬhshsmH sH hshsCJaJmH sH hsh;0CJaJmHCsHChSCJaJmHCsHCh;0h;0CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh;0hSCJaJmHCsHCh;0h~CJaJmHCsHC5 , P U W i k l o p       ָָ֩|jXjIjIjIXjXjh;05CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHChquho|CJaJmHCsHChquh:5CJaJmHCsHCh(qh:5CJaJmHCsHCh(qhBCJaJmHCsHCh;0h;0CJaJmH sH h;0h;0CJaJmH sH h;0h;0CJaJmHCsHCh;0h;05CJaJmHCsHCh;0h;0mHCsHC - A P j k l m n o p q r s t u v w x y z { | $5$7$8$H$a$gdB $5$7$8$H$a$gd;0$ & F65$H$a$gd`3_ & F65$7$8$H$gd`3_| } ~    M}kd$$Ifl0p#J t0"644 layto|$$-D1$IfM a$gdMf$ $Ifa$gdMf $5$7$8$H$a$gdB !!#!@!A!_!x!bkdt$$Ifl04#4 t0#644 lalyto|$ $Ifa$gdMf $ < a$gd\     !!!!!!!A!B!C!I!L!M!W!Z!]!y!!!!!!!!!!!!!!߾;߾ͬ|||ppaph(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh;06CJ]aJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC"h(qh\6CJ]aJmHCsHCh;05CJ\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHCho|5CJ\aJmH sH &x!y!!"P"""qccUU $$5$Ifa$gdMf $$5$Ifa$gdUl$ $Ifa$gdMf}kd$$Ifl04#4 t0#644 lalyto|!!!!!!"""""""$"%"E"I"J"K"O"P"T"W"i"j"k"r"""""""""""""""""""""""""""ǸǸָ婚h;0CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh\CJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHCh(qh*bCJaJmHCsHCh(qhUlCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHC4""#q$ $Ifa$gdMf}kd$$Ifl04#4 t0#644 lalyto|"#### ######)#*#0#1#6#8#@#A#H#K#L#N#O#Y#Z#^#a#h#i#j#o#p#}#~#######################$$;;h;0CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC"h(qh\6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh;06CJ]aJmHCsHC:###$$$$$% %+%uueQu$ $If^a$gdMf$ $Ifa$gdMf$5$7$8$H$IfgdMf$ $Ifa$gdMfjkdO$$Ifl## t0#644 lalyto| $ $ $ $$$5$8$>$A$Q$T$j$m$|$$$$$$$$$$$$$$$$%%%A%B%C%T%U%V%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&$&%&&&A&ǵǣǵ"h(qh\6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh;06CJ]aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC@+%b%%%&!&#&$&A&&bR$ $Ifa$gdB}kd$$Ifl04#4 t0#644 lalyto|$ $Ifa$gdMf$5$7$8$H$IfgdMf A&B&Q&R&q&t&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' '?'@'A'H'K'O'Y'\']'k'l'm''''''''''''''ӸӸӸ"h(qh\6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh;06CJ]aJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh(qhBCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC8&&&>'oo$ $Ifa$gdMfkds$$Ifl04#4 t0#644 lalyto|>'?'O''qq$ $Ifa$gdMf}kd$$Ifl04#4 t0#644 lalyto|'''''tdd$ $Ifa$gdMf $IfgdMf}kd$$Ifl04#4 t0#644 lalyto|''(((*(wggg$ $Ifa$gdMf 4 gdo|}kdN $$Ifl04#4 t0#644 lalyto|''''''( ((( (,(-(.(3(6(S(Z([(`(g(h(n(p(v(x(y(~((((((((((((((((((((оvvvvvvvvvvvvvh(qh(#CJaJmHCsHCh(qh#=CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHCh;05CJ\aJmHCsHCho|5CJ\aJmH sH "h(qh\5CJ\aJmHCsHC.*(+(,(8(@(qaa$ $Ifa$gdMf$ $Ifa$gdMf}kd $$Ifl40r$` t0%44 layto|@(A(L(S([(()n^^N>>$ $Ifa$gdMf$ $Ifa$gd#=$ $Ifa$gdMfkd!$$Ifl4Fry$ t0%  44 layto|((((((((((((()))) ))))%)()0)1)2)d)e)f)h)k))))*** ****$*'*(*+*3*6*B*E*Y*\*v*{***************Ǹָָǩǩh(qh(CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh(#CJaJmHCsHCB)8)9)D)K)P)Y))cSSSSC$ $Ifa$gdMf$ $Ifa$gdMfkdE"$$IflFry$ t0%  44 layto| $IfgdMf)x*****$+x+ $Ifgd\$$5$7$8$H$Ifa$gdMf$ $Ifa$gdMf$ $Ifa$gd(**++++ ++'+*+++.+9+<+Y+\+d+g+++++++ ,,,,$,&,),D,u,v,w,,,,,,,,,,,--$-%-8-;-O-P-Q-o-r-x-{----------------h(qh#=CJaJmHCsHCh(qh'+CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCHx+y+++++L,,,,p````PPPP$ $Ifa$gdMf$ $Ifa$gdMfkd"$$IflFry$ t0%  44 layto| ,,,,,$-M---n^^^NNNN$ $Ifa$gdMf$ $Ifa$gdMfkd#$$IfleFry$ t0%  44 layto|----------- ....0.<.N.P.T.X.b.h.p.ưn_L9%h(qh.5;CJ\aJmHCsHC%h(qh\5;CJ\aJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHC(jh(qhCJUaJmHnHuho|CJ\aJmH sH h(qh#=CJ\aJmHCsHCh(qhBCJ\aJmHCsHC+jh(qhCJU\aJmHnHuh(qh.CJ\aJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh;0CJaJmHCsHCh(qh#=CJaJmHCsHC----- ....^NNNN$h^h`a$gd.kdY$$$IflkFry$ t0%  44 layto|$ $Ifa$gdMf...... .".$.&.(.*.,...2.4.6.8.:.<.N.R.T.$ !h^h`a$gdo| !h^h`gdo|$h^h`a$gd.T.V.X.Z.\.^.`.b.d.f.h.j.l.n.p......... $`a$gd\$ `a$gd $`a$gd\ gd\p.~..............µ~lZH6#h(qhCJaJmHnHsHCu#h(qh\CJaJmHnHsHCu"h(qhB5CJ\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh(qh;0CJ\aJmHCsHC.jh(qh;05CJU\aJmHnHuh;0CJ\aJmHCsHChBCJ\aJmHCsHCh(qh#=CJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qhBCJ\aJmHCsHC............................. $ a$gd\............./ñxfWE0(jh(qh*bCJUaJmHnHu"h(qh;05CJ\aJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHC#h(qhCJaJmHnHsHCu#h(qhCJaJmHnHsHCu(jh(qho|CJUaJmHnHu#hhCJaJmHnHsHCuhCJaJmHnHsHCuho|CJaJmHnHsHCuho|CJaJmHnHsH uhCJaJmHnHsH u ............../// / $$Ifa$gd*b$a$gd $ a$gd\/// / /////(/*/,/./:/0?0@0A0B0C0E0$a$gdikd&$$IflF ju# t6  44 lalytM ?0C0D0E0F0O0W0X0Y0Z0[0\0_0`0b0ǵydI.I4jh(qho|56CJU\]aJmHnHu4jh(qh(56CJU\]aJmHnHu(h(qh(56CJ\]aJmHCsHC(h(qh56CJ\]aJmHCsHC(h(qh-56CJ\]aJmHCsHC#h(qhc5CJaJmHnHsHCu#h(qhCJaJmHnHsHCu"h(qh5CJ\aJmH sH (jh(qhCJUaJmHnHu"h(qh5CJ\aJmHCsHCE0F0G0H0I0J0K0L0M0N0O0P0Q0R0S0T0U0V0W0Y0[0]0^0_0a0b0c0 $ 6a$gd$a$gd- $ a$gd\b0c0d0e0f0h0i0j0k000000پوv`N`9#`+jI'h(qh5CJU\aJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHu"h(qh\5CJ\aJmHCsHC+jh(qh\5CJU\aJmHCsHC#h(qhc5CJaJmHnHsHCu4jh(qhM 56CJU\]aJmHnHu4jh(qh(56CJU\]aJmHnHu4jh(qho|56CJU\]aJmHnHu(h(qh-56CJ\]aJmHCsHC"h(qh-CJ\]aJmHCsHC c0d0g0h0j00000000000000000000$a$gd( `&gd($ `&a$gd\ $ a$gd\$a$gd-000000000000000000خƀn\n\MB1 j'ͨW h(qh(CJUaJh(qh(CJaJjh(qh(CJUaJ"h(qh(5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHC.jh(qho|5CJU\aJmHnHu+j'h(qh5CJU\aJmHCsHC.jh(qh&/5CJU\aJmHnHu"h(qh&/5CJ\aJmHCsHC+jh(qh&/5CJU\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHC000000000001111 11οήݐr`N<*N"h(qh_F5CJ\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh(5CJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh_FCJaJmHCsHCh(qhW.$CJaJmHCsHCj/ h(qhW.$CJUaJ jFʨW h(qh(CJUaJjh(qh(CJUaJh(qh(CJaJmHCsHC%jh(qh(CJUaJmHCsHCjo(h(qhW.$CJUaJ001W122 2D2T2d22 $IfgdF: $$Ifa$gdMf$ `&a$gd_F$ `&a$gd_F 11111111'1(1+1,12131;1<1J1K1S1V1222 2220222B2D2J2L2R2V2b2d2p2r2|2~222222222222333ʻܩܩܩܚܩܩܩܩܩh(qh~CJaJmHCsHChh^*5CJ\aJmH sH "h(qhF:5CJ\aJmHCsHCh(qhF:CJaJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh_F5CJ\aJmHCsHC522222>2)) $Ifgd\ $$Ifa$gdMfkdm$$Iflr $F t0$44 l / a^yto|222225) $$Ifa$gdMfkdS$$Iflr $F t0$44 la^yto| $$Ifa$gdMf $Ifgd\222222>kd$$Iflr $F t0$44 la^yto| $$Ifa$gdMf222222 $$Ifa$gdMf $$Ifa$gdMf222222J>222 $$Ifa$gdMf $$Ifa$gdMfkdӝ$$Iflr $F t0$44 la^yto|222233>2 $$Ifa$gdMfkd$$Iflr $F t0$44 la^yto| $$Ifa$gdMf333 33>2 $$Ifa$gdMfkdS$$Iflr $F t0$44 la^yto| $$Ifa$gdMf33"303<3>3N3P3^3l3x3z333333333333333444444 4,4-44494:4;4?4@4ӵⵗph(qho|CJaJmH sH ho|CJaJmH sH hSaCJaJmH sH h(qhSaCJaJmHCsHCh(qh,:CJaJmHCsHCh(qh_FCJaJmHCsHCh(qh\&CJaJmHCsHCh(qhF:CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh+^CJaJmHCsHC(3$3&3(3*3,303A5 $$Ifa$gdMfkd$$Iflr $F t0$44 la^yto| $Ifgd\03`3b3d3f3h3l3A5 $$Ifa$gdMfkdӠ$$Iflr $F t0$44 la^yto| $Ifgd\l3333333A5 $$Ifa$gdMfkd$$Iflr $F t0$44 la^yto| $Ifgd\3333333A5 $$Ifa$gdMfkdS$$Iflr $F t0$44 la^yto| $Ifgd\3444448kd$$Iflr $F t0$44 la^yto| $Ifgd+^ $Ifgd\4454647484 $Ifgd+^ $Ifgd\ $$Ifa$gdMf8494;4<4=4>4?4@4J@@@@@@ EgdSakdӣ$$Iflr $F t0$44 la^yto|@4A4C4D4E4G4H4I4K4L4M4N4P4Q4T4[4]4r4u4444444444ʵʔʣʅsasRsRsRasasah5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHCh(qh,:CJaJmH sH h(qh,:CJaJmHCsHC"h(qh,:5CJ\aJmHCsHC(jh(qh,:CJUaJmHnHu"h(qh,:5CJ\aJmH sH h(qh\CJaJmHCsHC(jh(qhCJUaJmHnHu@4B4C4D4F4G4I4J4K4L4M4N4O4P4tgkd$$IflF t" t6  44 la yt& $$Ifa$gd,: $$Ifa$gd& $ a$gd\ P4Q4R4S4T444415{55"6zmmmm $ & F5$a$gd?_ $@&a$gd\ $5$a$gd\ $ a$gd\gkd$$IflF t" t6  44 la yt& 44444444445555 555#5&5D5J5K5P5p5t5u5v5z5}55555555555555555666ܾyyhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh RCJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh RCJaJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHC/66666!6"6#6%6/60626566686H6K6[6^6i6k6l6o6x6{666666666666 7Ĵxlxlx]xlxlxlxlxl]xlx]xh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qhX{5CJaJmHCsHCh(qh\5CJaJmHCsHC"h(qh R5CJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh RCJaJmH sH $"6#68:;>@@CDG}I NORS W $`a$gdUl $5$`a$gdUl$nd`na$gd\ $n5$`na$gd\ $`a$gd\$$R^`Ra$gd\$d`a$gd\ $5$`a$gdX{$a$gd\ 7#7*7-7b7e7q7t7}777777777777777777788888*8-84878\8_8e8f8g8u8v8w8z8}888888888888888888899ŴŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŴŦŦŦŦŦhCJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHC h(qh\CJKHaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCA9#9&9<9>9S9V9Y9[999999999999999::!:$:=:@:R:S:T:}::::::::;;;2;5;F;I;h;k;;;;;;;;;;;;;;;;<<h(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHChCJKHaJmHCsHC h(qh\CJKHaJmHCsHCA<<<<?<A<I<L<p<s<x<{<<<<<<<<<<<<<<<<<====='=(=)=/=2=N=Q=d=g=s=v==========>>>>>>>'>*>.>1>3><>?>C>D>G>Q>T>_>a>m>p>w>z>>>>>>>>h(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCT>>>>>>??!?"?#?*?,?NQNRNSNNNNNNNOOO h(qh~CJKHaJmH sH hCJKHaJmH sH h(qh\CJKHaJmH sH ROOO?OBOXOZO[O^OzO{O|OOOOOOOOOOOOOOOOOtdWdhCJ\aJmHCsHCh(qhUlCJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhUl5CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qhX{5CJaJmHCsHCh(qh\5CJaJmHCsHChCJKHaJmH sH h(qh\CJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH OOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPP.P2P3P7P8PCPEPJPLPRPSPTPYPZP^P_PgPiPkPlPtPuPPPPPPPPPPPPPPPPPPPhCJKHaJmHCsHC h(qhUlCJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHChCJ\aJmHCsHCh(qhUlCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHC@PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQQ QQQQQQQQ Q'Q(Q/Q2Q8Q9QAQDQFQJQKQTQUQ]Q`QbQjQkQlQqQuQxQyQ}Q~QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQhCJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHC h(qhUlCJKHaJmHCsHCRQQQQQQQQQQQQQQQQQQRRRR RRRRRRRRRR"R#R&R'R(R)R/R0R;R=RLRMRTRVRXR[R^R_RbRiRjRmRoRuRvRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRо"h(qhUl5CJ\aJmHCsHC h(qhUlCJKHaJmHCsHChCJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHCKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSS S SSSS S(S)S,S0S3S5S7SUCUDUGUIUJULUMUVUXU[U^U_U○ hhCJKHaJmH sH hCJKHaJmH sH h(qhUlCJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH hCJKHaJmHCsHC h(qh~CJKHaJmHCsHC h(qhUlCJKHaJmHCsHC8_UaUbUkUmUrUsUtUzU{U}U~UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVV V V VVVVV&V'V-V.V9VYHYJYQY޿ hhCJKHaJmH sH hCJKHaJmH sH h(qhUlCJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH KQYRYUY\Y]YbYeYfYjYmYoYpYrYsYxY{Y|YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZ ZZZZZZ Z!Z"Z#Z+Z,Z1Z2Z;Z]hCJKHaJmH sH hhCJKHaJmH sH h(qhUlCJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH K>]?]@]B]E]H]I]K]L]M]P]Q]R][]]]e]f]p]q]|]}]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^ ^^^^^^ ^!^"^#^$^'^)^,^.^ͿͿͿͿͿͿͿͿͿhCJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH hhCJKHaJmH sH h(qhUlCJKHaJmH sH K.^1^4^7^:^<^H^I^P^Q^Y^\^]^^^h^i^l^o^q^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___ _ _ _______пп hhCJKHaJmH sH h(qhUlCJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH hCJKHaJmH sH K__$_%_+_,_5_6_9_:_;_<_=_@_B_E_K_L_R_S_W_X_\___a_b_j_k_q_r_s_t_{_|___________________________________`` ` `````޿޿޿hCJKHaJmH sH hhCJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH h(qhUlCJKHaJmH sH K``$`'`(`)`.`/`0`1`5`7`>`?`@`F`I`J`O`P`R`S`U`X`Y`\`]```b`e`f`k`l`r`s`w`x`|`~``````````````````````````````````````޿޿޿ hhCJKHaJmH sH hCJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH h(qhUlCJKHaJmH sH K````aaaaaaaaa"a$a(a+a,a8a9a=a@aAaBaEaGaHaKaQaRaUaVaWaZa[aeafaiakanaoasata|a}a~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hhCJKHaJmH sH hCJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH h(qhUlCJKHaJmH sH Kaaaaaaaaaaaabb b bbbbbb%b&b(b)b+b,b4b5b;bc?cDcGcMcNcScVcYcZcecfcocpcwcxcyczc{ccccccccccccccccccccccc޿ hhCJKHaJmH sH hCJKHaJmH sH h(qhUlCJKHaJmH sH h(qh~CJKHaJmH sH Kcccccccccccccdddddd d#d%d&d.d/d0d3d;deCeEeGeJeLeMeʷʧݷh%@CJKHaJmH sH $hh@CJKHaJmH sH $h(qhUl@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH h@CJKHaJmH sH BMeQeTeUe`eaeiekeneoereseze{eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeff f fffff&f(f)f*f+f/f2f3f4f;fg?g@gBgCgFgGgNgOg_g`gbgeghgigngog|g}ggggggggggggggggggggggggggggʧ{h(qh\CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qhX{5CJaJmHCsHC$hh@CJKHaJmH sH $h(qhUl@CJKHaJmH sH h@CJKHaJmH sH $h(qh~@CJKHaJmH sH /gggggggggggggggg!h"h#h$h'h)h*h,h-h:h=hFhGhHhhhhhhhhhhhii i iii+i岝vv)h(qh-B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhUlCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHChCJaJmHCsHC.+i.i9iqIqJqKqPqSqdqgqmqpqqqqqqqqqqcrdrerurxr}rrrrrrrrrrrrrrrrrrssss3s6s7sPsVssssssssss)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHCMsssssssssttJtMtbtetxtytzttttttttttttttttttttuuuuuAuDuJuMu\u_uuuuuuuuuuvvcvfvvvvvvvvvvvvvvvvvv)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHCMvw w>wAwSwVwWwXwYwqwtwwwwwwwwwwwwwwwwxxxx>xAxyx|xxxxxxxxxyyy'y*y.y1yPyQyRyXy[y^ymynyoyyy|y괨h(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC<|y}yyyyyyyyyyyyyyyy z z!z$z&z)z4z7zGzHzIzQzTz_zbzdzezgzjzkzlzmzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz{{{-{0{4{7{J{K{L{)h(qh(B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHCDL{{{{{{{{{{{{{{{|||%|(|W|Z|h|k|y|||||||||||||||||||||||}}}}}4}7}a}d}m}o}{}~}}}}}}}}}}})h(qh(B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHCD}}}}}}}}}}~ ~"~#~$~)~+~7~:~@~C~E~H~K~`~a~b~~~~~~~~~'*.1>?@hkps ̀π #.1<?)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHCM?X[Ɂʁˁ΁ցف69=>?UVWjmnxyzقڂۂ݂/29<ORUZfij̃σу؃ۃ)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHCMBCDz}&)567?@A\_hkԅՅօ/29<LMNxyzĆن܆)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHCM #257:ADLO_bfgh·ч҇Շ$'OPQ^agjmpLjʈ 234̉ω݉ 25)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHCM5[^hkyz{}݊()*Z]_b곣vh(qh\CJ\aJmHCsHCh(qh(5CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qhX{5CJaJmHCsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC*$')*-./57:;@CLMNOTWZ[adhkmtuz{Ɍ²¥¥²²²²²¥¥²¥¥²²²²¥²²²²²²h5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHChCJ\aJmHCsHCh(qh\CJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCAɌʌ̌͌Ռ֌ %&(+,/178DFGMNPQUVY\_bcdijrsvwȍɍҍӍۍ܍h5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCS !"$')*6789ABHIQSX[\aglmstȎɎ̎Ўюڎێގߎ h5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCS !"#$*+-046=>JKVW[^`aefgjopst~ɏʏҏӏ؏ُޏ  h5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCS !'(+,:;?@ABIJKNOWX`acfgjlmpqrtwx{ŐȐɐѐӐאؐڐې h5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCS˜KZљ2 М!pFGrs $5$`a$gd$a$gd\@&gd\$7-DM `7a$gd\ $`a$gd %&*-0178<?CDJKNOPUVWX[^_efghmnsvwyzÑđőȑɑʑёґבڑۑޑߑh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCS %&-/2=>@ANOSTXY_`bcnouvwz|Ò)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHC9ÒĒɒ˒̒͒Ӓ֒ےܒݒ #&FHortwϓғ$'\]^ݔ#&9<E#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh RB*CJRHqaJmHCphsHCDEK]`ƕɕ KM"$';>BEQTɗ̗ԗ֗ݗ ),/2?@Aî)h(qh RB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHCDAgj˜Șɘ̘ϘӘ֘ޘ CFLRSX\]^QT]`kn:<=@X[ϛқ îî)h(qh RB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHCDHKqtٜ֜$'*-Z]~Ýɝ̝͝Нם؝ٝ^`aduvwߞefg !">)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHCM>AHKPSY\hkx{РӠ.1<?DGbeȡˡ !hkpsxyz )h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHCM"03NQVYZ[\_ilʣͣӣ֣/01KN]`gjäƤǤʤͤФ 24RU 9)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHCM9:;SVdfx{զ֦٦ FIKN[\]֧ا٧ܧ!"%03UXkn¨Ө֨$'69WZ]`Щө )h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHCM  SVѪԪ DEFHIJ`cilث۫FGUX]`adrsô"h(qh\5CJ\aJmH sH hCJaJmH sH h(qh\CJaJmH sH h(qh\CJaJmHCsHC)h(qh\B*CJRHqaJmHCphsHC)h(qh~B*CJRHqaJmHCphsHC#hB*CJRHqaJmHCphsHC1st׬٬ڬ۬ެ"#%(69;=FILPSZdflmrs|~ָhquho|5CJaJmH sH h(qhCJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh(qh RCJaJmHCsHChCJaJmHCsHC?ĭŭeϮQ47QR)$ & F7d5$7$8$H$a$gd`3_gd@&gd$ ,^a$gd $ & Fa$gd?_ $ a$gd $`a$gd Ríĭŭͭέխح٭!"%(+14DGIKQXYZ[cdetvyz}ôÙÙôÙÙÙÙåååôhCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh RCJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHC<îĮŮɮʮͮϮӮ֮׮ٮܮ/:;=@FGMQSVdgy|ǯȯʯͯίѯկ֯ٯگh(qh RCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCN #)*0345678ILQRsvMPǸxi]i]i]i]hCJaJmH sH h(qhCJaJmH sH h(qh5CJaJhCJaJh(qhCJaJ"jhCJUaJmHnHuh(qh\CJaJmH sH h(qhCJaJmH sH h(qhCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh RCJaJmHCsHC$װ!_ k]г<̵'$ & F85$H$a$gd`3_ & F85$7$8$H$gd`3_+$d^`a$gd$ -DM a$gd$ & F75$7$8$H$a$gd`3_Px{ݱ7:GJKNWXɲ̲<',.@BEֻʻh;0hCJaJmH sH h;0hCJaJmH sH h;0h5CJaJmHCsHCh;0hmHCsHCh;0hCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHChCJaJmH sH h(qhCJaJmH sH -'ABCDEGHIJKL{ $$Ifa$gdzK$ $$Ifa$gdzK$$$If`a$gd\ $ a$gd\ $ a$gd $5$7$8$H$a$gd$ & F85$H$a$gd`3_ EFGHJKL{ĵo]oJ8J"h(qh\5CJ\aJmHCsHC%h(qh\5;CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qhz5CJ\aJmHCsHCho|5CJ\aJmH sH %h(qhz5;CJ\aJmHCsHC#h(qh\CJaJmHnHsHCuh(qhCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh\CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC(jh(qhECJUaJmHnHu;+$$If`a$gd\Xkd$$Ifld0$" t644 laytz $If`gdzZkd$IfK$L$lX0F } t644 laytzĶҶ~$$If`a$gd\ $$Ifa$gd\Xkdl$$Ifld0$" t644 laytz $$Ifa$gdzöĶ˶ӶԶն۶޶߶ %PSqtƷɷ۷޷6@߾߾ггЙЙЊЙЊЙ{ЙЙЙЙЙЙЊhh\CJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\6CJ]aJh(qh\CJaJ"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh6CJ]aJmHCsHC"h(qh\6CJ]aJmHCsHC.ҶӶtd$$If`a$gd\ $$Ifa$gd\~kdզ$$IfTl0g!% j0644 layto|T%;6pbWbWbW $5$Ifgd\ & F$5$IfgdMf$$If`a$gd\~kdp$$IfTl0g!% j0644 layto|T@AHIKLST_`wz˸ ),=@IL`adӸӔӸ{h6CJ]aJh(qh\6CJ]aJ"h(qh\6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh6CJ]aJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhzCJaJmHCsHC06T`SC$$If`a$gd\kd $$IfTla0g!% j0644 layto|T$ $5$Ifa$gd\ $5$Ifgdz & F$5$Ifgdzo$H$If^H`a$gd\$$If`a$gd\kkd$$IfTlg%$$0644 layto|T "+2\_}ĺƺǺʺ(*,/ŵřřřřxxxh(qh~CJaJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh6CJ]aJmHCsHCh6CJaJmHCsHCh(qh\6CJaJmHCsHC"h(qh\6CJ]aJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh(qh\6CJ]aJ/չ+~scS$H$If^Ha$gd\$$If^a$gd\ $5$Ifgd\kd/$$IfTl0g!% j0644 layto|T%~rbb$$If`a$gd\ $$Ifa$gd\kdΩ$$IfTlK0g!% j0644 layto|T/3569PSbejmƻǻʻ˻λѻӻջܻIJₑwih(qh~6CJ]aJh6CJ]aJh(qh\CJaJmH sH h(qhu<CJaJmHCsHC"h(qh\6CJ]aJmH sH "h(qh~6CJ]aJmH sH "hh6CJ]aJmH sH hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC%~nb $$Ifa$gdu<$$If`a$gd\kdm$$IfTl,0g!% j0644 layto|T}pd $$Ifa$gd\$$If`a$gd\~kd $$IfTl0g!% j0644 layto|T %'589<]^_}~  㪶؟؟򂪶㪶h(qh\CJaJmH sH h(qh~6CJ]aJh6CJ]aJhCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJh(qh~CJaJh(qh\CJaJh(qh\CJaJmHCsHCh(qh\6CJ]aJ3}~pd $$Ifa$gd\$$If`a$gd\~kd$$IfTl0g!% j0644 layto|Tpd $$Ifa$gd\$$If`a$gd\~kdB$$IfTl0g!% j0644 layto|T./5@B_`afghiorx|⧳⧳☆xfxfx[[h6CJ]aJ"h(qh~5CJ\aJmHCsHCh(qh\5CJ\aJ"h(qh\5CJ\aJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHChCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH "h(qh\6CJ]aJmHCsHCh(qh\6CJ]aJh(qh\CJaJmH sH h(qh\CJaJmHCsHC!5wpp$$If`a$gd\~kdݬ$$IfTl0g!% j0644 layto|TwxpdT$$If`a$gdu< $$Ifa$gdu<$ ^a$gd~kdx$$IfTl0g!% j0644 layto|T½ͽԽqqq$$If`a$gd\~kd$$Ifl4T0%^0#44 laf4ytpED½ýĽŽɽ̽ͽνԽڽ۽޽ !$-/569;<?@EMwxƴ||||p|||p||||hCJaJmHCsHCh(qhu<CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh6CJ]aJ"h(qh\6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh6CJ]aJmHCsHCh(qh\6CJ]aJh(qh\CJaJ,ԽսHnbbbVVb $$Ifa$gdu< $$Ifa$gd\kd$$Ifl4F%O0#  44 laf4ytpEDҾӾԾվݾ޾ !"%*+,-589:;ACFmop}~,/03ǸǸǸǸǩ帩帩h(qhu<CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh8sGCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmH sH h(qh\CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCB;-CasgggVHVg $$@&Ifa$gd8sG$ & F$@&Ifa$gd?_ $$Ifa$gd\kd{$$IflF%O0#  44 laytpEDabcdϿHcSEE $$@&Ifa$gdu<$$If`a$gd\kd%$$Ifl4]F%`O0#  44 laytpED $$Ifa$gd\358DEFIJMfiqtx{flִ˙h(qh\CJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh\CJaJmH sH hCJaJh(qh\CJaJh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC<_SSS $$Ifa$gd\kd۰$$Ifl4]F%O0#  44 laytpED$$If`a$gd\ f~WG$$If`a$gd\kd$$Ifl4rF%`O0#  44 laytpED $$Ifa$gd\ $$Ifa$gd8sG~*o_SG $$Ifa$gd\ $$Ifa$gd8sG$$If`a$gd\kdM$$Ifl4]F%O0#  44 laytpED",@B^bdhjlǷsfVIhCJ\aJmHCsHChpEDhpEDCJ\aJmH sH hpEDCJ\aJmH sH hW.$CJ\aJmH sH h(qhW.$CJ\aJmHCsHC"h(qhz5CJ\aJmHCsHC(jh(qhpEDCJUaJmHnHuh(qh\CJ\aJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh8sGCJaJmHCsHC*,>@FHJLNPoccVVVVVV `gdz $`a$gd\kd $$Ifl4]F%O0#  44 laytpED PRTVXZ\^`bdfhj%&()*+,-./0 $5$a$gd\ $`a$gd8sG `gdzlx~%&'1ϿϯϿϟweSD9h(qh8sGCJaJjh(qh8sGCJUaJ" *hquhpEDCJ\aJmHCsHC" *hquhzCJ\aJmHCsHC" *h(qh\CJ\aJmHCsHC+j *h(qhCJUaJmHnHuh(qh;W5CJaJmHCsHChh&f 5CJ aJ mHCsHChh~5CJ aJ mHCsHChh\5CJ aJ mHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qh8sGCJ\aJmHCsHC01$ `a$gd\ $`a$gd\ $ 1$gdW.$ $5$a$gd8sG $$ 1$a$gdu< $$ 1$a$gd\ $5$a$gd\ ͻqYJh(qh\CJaJmHCsHC.jh(qhW.$5CJU\aJmHnHuhh8sG5CJ aJ mH sH hh~5CJ aJ mHCsHChh8sG5CJ aJ mHCsHChpED5CJaJmH sH hW.$5CJaJmH sH "h(qhu<5CJ\aJmHCsHC%jh(qh8sGCJUaJmHCsHCjųh(qhW.$CJUaJ jͨW h(qh8sGCJUaJ !"$B_`a `gd $5$a$gd `gd&f  `gd&f $ `a$gd\"#$%<=>?@ABCZ[\]^`saNN;Ns%jh(qh&f CJUaJmHCsHC%jh(qh&f CJUaJmHCsHC"h(qhUN5CJ\aJmHCsHC"h(qh&f 5CJ\aJmHCsHCjh(qhW.$CJUaJ(jh(qh&f CJUaJmHnHuh(qh&f CJaJmHCsHCjh(qh&f CJUaJ.jh(qhW.$5CJU\aJmHnHuhpED5CJ\aJmH sH "h(qh\5CJ\aJmHCsHC`a]^|lllllZD+j *h(qhCJUaJmHnHu" *h(qhGCJ\aJmHCsHCh?*hG5CJ aJ mHCsHCh?*5CJ aJ mH sH h?*5CJaJmH sH "h(qh&f 5CJ\aJmHCsHC.jh(qh?*5CJU\aJmHnHu"h?*h&f 5CJ \aJ mHCsHCh?*h~5CJ aJ mHCsHCh?*h5CJ aJ mHCsHCh5CJ aJ mHCsHC]_`abcdefg $$ 1$a$gdG$ T`a$gdv `gd&f ^gjnoͺͺ͇ygWG5"h(qh\5CJ\aJmHCsHCh(qh\CJ\aJmHCsHCh(qhvCJ\aJmHCsHC"h(qhv5CJ\aJmHCsHCh(qh&f 5\mHCsHCh(qh&mHCsHC%jh(qh&CJUaJmHCsHC(jh(qh&CJUaJmHnHu%jh(qh&CJUaJmHCsHCh(qh&CJaJmHCsHC *h(qhGCJaJmHCsHC% *h(qhG5CJ\aJmHCsHCghijlmn$$ #1$`a$gd\$$ #1$`a$gd\ `gdv $ |%1$gd $ |%1$gd& $$ 1$a$gdGǸܗܸqaqTqaqTqDh(qh\5CJaJmH sH h5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh\5CJaJmHCsHCh(qh\CJaJh(qh~CJaJh5CJ\aJmHCsHC"h(qhv5CJ\aJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHu"h(qh\5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC $$$1$Ifa$gd\$$$1$If^`a$gd\$$ o1$`a$gd\$$1$^`a$gd\$$ #1$`a$gd\!"#25<?@ALNQ\]^ijkmnowӶӟӓӓӟxiӓӶӓh(qh~CJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmH sH hCJaJh(qh\CJaJ"h(qh\5CJ\aJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh(qh\5CJaJmH sH h5CJaJmH sH % <=o]$$$1$If`a$gd\$$$1$If^a$gd\}kd$$Ifl0$ t0644 lalyt?*=>fgo]$$$1$If`a$gd\$$$1$If^a$gd\}kdK$$Ifl0$ t0644 lalyt?*gho]$$$1$If`a$gd\$$$1$If^a$gd\}kd$$Ifl0$ t0644 lalyt?*o]$$$1$If`a$gd\$$$1$If^a$gd\}kd$$Ifl0$ t0644 lalyt?*pZZ$$$1$If^`a$gd\$$ o1$`a$gd\}kd"$$Ifl0$ t0644 lalyt?* !$+./0;=@KLMXYZ\]^f{˾˾˯ەۯzzk_Ph(qh~CJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh\CJaJmH sH hCJaJ"h(qh\5CJ\aJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh\5CJaJmHCsHCh(qh\CJaJh(qh~CJaJh(qh&CJaJmHCsHC+,o]$$$1$If`a$gd\$$$1$If^a$gd\}kd$$Ifl0$3 t0644 lalyt?*,-UVo]$$$1$If`a$gd\$$$1$If^a$gd\}kd\$$Ifl0$3 t0644 lalyt?*VWo]$$$1$If`a$gd\$$$1$If^a$gd\}kd$$Ifl0$3 t0644 lalyt?*{~幧~scScScFScFcScSh5CJaJmHCsHCh(qhv5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qhvCJaJh(qh~CJaJh(qh&CJaJmHCsHCh(qhvCJaJmHCsHC"h(qhv5CJ\aJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHCh(qh\CJaJ"h(qh\5CJ\aJmHCsHCh(qh\CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCo]$$$1$If`a$gd\$$$1$If^a$gd\}kd$$Ifl0$3 t0644 lalyt?*tttt^K$$1$If^`gdv$$$1$If^`a$gd& $ a$gdv}kd3$$Ifl0$3 t0644 lalyt?*o`$$1$If`gdv$$$1$If^a$gd&}kd$$Ifl0$03 t0644 layt&!$/01<=>@ABJ_bvwx񽓄lZ"h(qh\5CJ\aJmHCsHC.jh(qhpED5CJU\aJmHnHuh(qh~CJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhvCJaJmH sH hCJaJh(qhvCJaJ"h(qhv5CJ\aJmHCsHCh(qhvCJaJmHCsHC"9:o`$$1$If`gdv$$$1$If^a$gd&}kdh$$Ifl0$03 t0644 layt&:;sto`$$1$If`gdv$$$1$If^a$gd&}kd$$Ifl0$03 t0644 layt&tuo`$$1$If`gdv$$$1$If^a$gd&}kd$$Ifl0$03 t0644 layt&uiiiiiiiiii $`a$gd\ $`a$gdv}kd0$$Ifl0$03 t0644 layt&  BEcfvxzоЬЬЬЬymymy^yh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHCh&5CJ\aJmHCsHC"h(qh&5CJ\aJmHCsHC$as%OmiB)$d`a$gds$ $5$`a$gds$ 5$^gd & F @ S5$^`gd $`a$gd$a$gd\ $`a$gd\z} %/078:;BCNOQ[\^abcdh嵣tdh(qh\CJ\aJmHCsHCh(qhs$CJ\aJmHCsHCh(qhCJ\aJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHCh(qhCJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHChCJaJmHCsHC'hmnxy  !,-23=?GJKUVXZ_`jlxyhCJ\aJmHCsHCh(qhCJ\aJmHCsHCh(qh\CJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCL  &+,./03478<=EFKLQSV³h(qhs$CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhCJ\aJmHCsHChCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh(qh\CJ\aJmHCsHC@EFJKLRSZ[abefilmuhCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTuv !"'(23:;FHMNZ[^abkmtu}~hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCT )*+239:<?EFKLQRZ[abehijkuw{|h(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCT !")*,/239:;<CEKLUV\]giqrwxh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCT "#%&/056=?GHRSX[\`abginqwxh(qh~CJaJmH sH hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCN !")*/236@BOPUV]^_ijvw %hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N%&01589?AJKLMRS]^adfghipq|}~ #$&',-56hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N_i~ IXCwX% )$da$gds$)$d`a$gds$")$ & F hd5$7$8$H$^`a$gdsh6;<=>ADGHMNYZ`aklqrwx}  #()56>?hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N?HIOPTU_`ijkrt}~ !'*+/0678;=>ABGHJhCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NJMTUXZ[]`bclmstux  !)*/089=>?h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hCJaJmH sH Q?@GILMQSUXZ]^ijpqux{|  "$')*23;<hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hhCJaJmH sH N<BCIJRS]_hkloptv{|~ ()./56=>hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N>EFIJQR_`gioqt !"%'(.078>@FGHIQhCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NQSVYZ[acijkst|~   "),-0378hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N8BCEHJKPSTY[cdlmqtuvw~ h%CJaJmH sH hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH J #$+,459:@ABCOPQRUX[\bdlntw|}~hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N   '(138:BDHKLNQTUZ[\]efghqrtuvw}hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hCJaJmH sH N  !"&'(-.69>?@BCKLSTYZ[defgpqvw~hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N !%&),-23467?@GHMNOXYZ[delqruwx{hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N !"()*138:;<?@CFGPQR[\^_deijlopstxzhCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N !$%,-./569:=@BEFGHMNSU[\]`abehkqu{|}hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N  ()457:=>@CGIVWZ[_befhkmnwy{~hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH T  !&'/1=>?BDEHJMNOTUZ\`bklstz}~hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N  !%&-/1267:;>ABHKLNQSTUVXYZ[_afghkqr}~hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N $%(*3469:=?@HJRSUVX[]^fgjklmqhhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH Nqsx{}  !*,36;<FGLOQR[]fgmpqhhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH Nqyz !#()579<>@IJSU\]ghlmpwx|hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N| "%&,-24<=EFGHRTabhijkpstwz}~hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH hCJaJmH sH N '()./56;<ABCGJQRTUZ]_afgnowx}~hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N &'129<=@CEFKLPSTU[]_bcdgjklrsuv~hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N  &),-89ABEHIVY`anorstwxyzhhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N $-19:EINOVW\_`dfgmnqrw{hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N !,-3458ADQRUVWZ[\]befhkmnxyz{hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N "#*+-02368;<ABDGIJOPUX[\_bcmnopuxyzhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N &'*2389CDJKMPVYcdjkoprsv}~hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH P  $&019:CDLMQRVWY\]`abcgilqr}~h(qhs$CJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hhCJaJmH sH N &'*-03689;<ABDEILMNSTZ[`bcnpux~hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N %&,.0156;=BCIKRSYZ[\achjpqstwy}hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH hCJaJmH sH N !()/067<>AHJOPSTUXYabijpqxz|}hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N  #$*+./69CEIJOSTUWXabgiopz|hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N  !"&+,:;BCHIPQUXY[\]`cghnopsvwyz|hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N!#$-03678>ACDIJRTYZhilmpsvw}~hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N #'*+127:@AHIOPWXZ]cdhklmruv~ h(qhs$0J1CJaJmH sH hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH H%H_M 5$ d 3 )$da$gdW.$)$d`a$gdW.$)$Xd`Xa$gds$)$Sd`Sa$gds$)$ da$gds$ )$da$gds$ !#'(,-457:EFUWabcdhkoptuz}hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N"#().458;<FIJKQRYZ\_abjkpqy{hCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N !(*2478<?EFTU\`ijorswx|hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH N"'(/0589;FHKRT\]givwz{~  hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH T!$%(+,12>?ABMNXYZ\]beklstwz|} "hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH hCJaJmH sH N"$%(./67:?@FGMNPQRUVWX[]^efkltv}~!"+,34:hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N:AFGQRWX_`hjnotu{|!")*/0<=EFMNQSTUVbdhCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH Ndijnquv}~"#$')*-35:<ADHJMORUWX]`dehjnqhhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH Nqst}~  %&.045:;@CDGJMPQZ[cdghikmxz{hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N{|} !"+,28>?@AKNST^_abijst|}h(qhs$CJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hhCJaJmH sH N !")*24;>?JKPQ]^`cnorswz}~hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N "#$%ƴsh(qhs$CJ\aJmHCsHCh(qhCJ\aJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHCh(qhs$5CJaJmHCsHChCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH +%),23;<>ACDQRZ]^_cfgnotuz{ #$,-35:h(qhs$CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT:;EFOQ\^deklpqvw !*+68:;HIQTUVXYbhCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCTbcgjknwy   $ % & ( ) 0 1 5 6 7 8 ; > @ B G K L R S W Z \ ] ` a b c h i s hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCTs t                          # $ ) * , / 5 6 < > B E K L T U ^ ` b e g i p q s t | }   hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCT                   ! $ % - . > ? F G S T [ \ ` c d e j m o v } ~             hCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT           " $ % 1 2 7 8 < ? B C M N W X Z [ c d j k r s t u ~                    hCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT  # $ % * , 4 5 > ? G H K P Q R S Z [ \ a d g n p } ~                      !%()+.01hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCT134=>GHIJRSUXZ\fgijst~ !"#*+03ŵh(qhs$CJH*aJmHCsHC h(qhs$0J1CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCF35<>JKMNXY_`cfkltvy񩝩h(qhs$CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh gCJaJmHCsHC8_J )$da$gds$)$d`a$gds$)$d`a$gdW.$)$ da$gdW.$)$ wd`wa$gdW.$)$ d5$7$8$H$a$gdW.$)$d5$7$8$H$a$gdW.$ #$()0123:;>DEJKLMPSTU\^aklrst|~h(qh gCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCN()78@CHJLOQR\_bcefiklrwz{~ֶ h(qhs$0J1CJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCH  #&'()-/56;<>ADEHKNQSTWZ]^bcdhipqvx|hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCT*,3478=GHMNXYfhqrz{ !&'/0239:@hCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT@AKLQR[]efijkpq|~ "%&'+-2356> h(qhs$0J1CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCN>?@GHLMPSTUWX`akmopqrvwz}~ h(qhs$0J1CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCN "$,.57=>@ACFGHTU_`eflmwy "#')./9hCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT9:DFMOTUabijuvwyz !"#ǸǬǸǸǸǸǸǸǸǸǸhCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCB#$'*+13ABGHNOZ\`acdjkmnqrvw~  h(qhs$CJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hhCJaJmH sH N)+127:ABDEJKRUX[\]beghlmvw ǻhCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHChCJaJmH sH h(qhs$CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH H '(-/0469<?BDIJWXbcnor|}!#&'(/0238;BCHIPShCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT tM %'.1G3c46,89;<>O@CEG)$d`a$gd g $n`na$gd&E )$da$gd g)$ Sda$gdf $`a$gdf)$d`a$gds$STU\_`hinotyz ")*12=>BCDEJKQS[\_bghhCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCThlmwy #&'+14589;>?@BCKLY[fgrthCJaJmHCsHCh(qhs$CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCOtw  $ܽhCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCh(qhfCJ\aJmHCsHCh(qhs$CJ\aJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qhs$5CJ\aJmHCsHC3$%*-469:FGRUVW\]cfnoyz}~  #%&*+02589CEHKLhCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCTLST^_bcdejkqruxz{       " & ' / 0 3 4 5 ; < B C E H K M O hCJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTO P V Y [ ` e f w x { ~                     !! !!!!! !%!'!,!-!2!4!&?&D&E&N&O&W&Y&^&`&b&c&f&i&k&l&s&t&x&y&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCT&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''''''''#'$'-'.'0'3'4'5'7'8'?'@'E'F'I'J'K'N'O'X'Y'Z'['a'c'l'm'u'v'x'y''''''''''''''''''''''''''hCJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT'''''''''''''''''((((( ((((((("(#(*(+(,(-(2(3(6(9(;(<(A(C(F(I(K(L(O(W(Y(\(_(a(b(j(k(o(p(x(y(~(((((((ƹƩƩƹƩƩƹƩh(qhf5CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCB(((((((((((((((((((((((((((((((())))) )))))))))) )#)$).)/)5)6)7)8)=)?)B)E)G)H)M)N)R)S)])^)i)j)m)n)o)p)y)z))))))))))h(qhfCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCT)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*** * ********"*#*$*'***+*1*2*3*4*8*:*?*@*ƹƩh(qhf5CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCB@*B*E*H*I*O*P*T*W*X*[*^*`*a*g*h*i*j*o*p*z*|*************************************+++ + +++++ƹƩh(qhf5CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCB++$+%+,+-+0+2+3+9+:+?+@+H+K+M+P+R+S+]+^+c+f+k+n+p+q+r+w+x+}+~++++++++++++++++++++++++++++++++++++ƹƩh(qhf5CJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHCh(qh~5CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCB+++++++++,, , ,,,,,,,#,$,&,',3,4,5,7,8,>,?,E,G,L,M,R,T,Y,[,c,d,f,i,k,m,s,t,w,z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- -hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCT - ------"-$-%-0-2-9-;-@-A-E-F-K-L-Y-Z-^-_-`-a-e-g-r-t-{-}------------------------------------------... . ...... .".hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCT".).*./.0.1.2.6.8.;.<.=.E.F.H.K.O.P.S.T.[.\._.b.e.f.n.o.w.x.~......................................./// /////////%/&/'/(/hCJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT(///0/3/5/:/;/C/D/G/I/L/O/R/S/\/]/`/a/k/l/u/v/x/y/~////////////////////////////////////00 000000 0$0%0-0/06070=0>0F0G0Q0R0U0V0Y0hCJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTY0]0^0e0f0g0h0m0o0s0t0{0|0~0000000000000000000000000000000000000011 111111!1"1*1+1-1.15181:1;1C1F1G1U1V1\1]1e1f1q1r1u1z1{111hCJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT11111111111111111111111111111111111111 2 222222222&2'2,2.23242?2@2C2D2I2J2P2S2T2U2[2\2a2c2i2j2k2n2o2p2u2v2}222222222hCJaJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT222222222222222222222222222233333333)3*3-3.36373=3>3?3@3E3F3G3J3T3U3W3Z3[3\3ƴh5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qhs$5CJ\aJmHCsHCh(qhCJ\aJmHCsHCh(qhfCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHC7\3]3e3g3h3m3n3u3v3w3x3}3~333333333333333333333333333333333333333333333333333444444444444"4#4/404hCJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh gCJ\aJmHCsHCN045464>4?4I4J4N4Q4R4S4T4\4]4^4_4a4d4k4l4q4r4u4x4y4z44444444444444444444444444444444444444444444455555555"5#5$5'5(5)515hCJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT15257585;5>5A5B5L5M5Q5T5V5X5a5c5p5q5r5s5t5u5|5}5555555555555555555555555555555555555555666677ʾhMhMCJaJmHCsHCh&ECJaJmHCsHCh gCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCD777*8+8,8-808184898<8=8G8H8S8U8`8b8k8l8s8v8w8x8y88888888888888888888888888888hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHChMh&ECJaJmHCsHCh&E5CJaJmHCsHCh?+h&E5CJaJmHCsHChMhMCJaJmHCsHC#jhM0J1CJUaJmHCsHC588888888888888899999999999'9)909196979<9=9>9H9I9N9O9V9Y9]9^9_9f9g9n9o9p9v9w99999999999999999999999999999999999hCJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT99999999999:::: : :::::%:&:3:5:9:<:D:E:H:K:Q:R:Z:\:a:b:e:f:k:l:o:r:u:v:}:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::h(qh gCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCT::::::;; ; ;;;;;#;&;+;,;/;0;9;:;=;@;A;B;C;H;I;J;K;P;Q;U;V;Y;Z;`;a;f;g;q;r;{;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<<<hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCT< <!<#<$<0<1<4<7<9<:<;<><?<@<I<K<Q<S<X<Z<a<b<d<e<g<j<k<t<u<y<z<|<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=== ======= h(qh g0J1CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCN=%=&=.=/=8=9=>=?=H=I=Q=R=\=]=b=c=f=h=i=k=n=r=s=}=~=================================================>> > >>>>>>>>hCJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT>+>,>1>2>4>7>9>:>F>H>I>R>S>T>Y>[>a>d>h>i>o>p>u>v>{>|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? ? ? ???????"?#?%?(?+?,?3?5?:?;?A?hCJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCTA?D?G?H?O?P?Y?Z?[?\?_?`?j?k?p?q?x?y?|?}????????????????????????????????????????????ǸǩǩǩǝǩhCJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh gCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChCJaJmHCsHC>?@@@@@@@ @%@&@'@*@+@-@2@3@6@7@;@<@A@B@I@L@M@O@R@S@Y@Z@a@b@h@i@l@p@r@v@y@{@}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH N@@@@AAAAAAAAA#A&A,A.A>A?AGAIAKANAPARA[A\A^A_AfAgAjAnAqAsAtAwAzA{AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBB BBBBBBBhhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NB)B+B2B4B9B;BG@GCGDGEGJGKGOGPGYG[G`GaGfGgGsGuG|G}GGGGGhhCJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHH$H%H-H/H6H7HL?LDLELFLGLRLTLXLYL^LbLdLfLiLkLlLoLsLuLyLzL}LLLLLLLLLLLhhCJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMM#M$M*M+M2M3M?M@MGMHMIMJMKMPMQMYMZMcMeMgMhMnMoM{M|M~MMMMMǸǸǸǸǸǸǸǸǸhCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHChCJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNN&N'N/N1N:N;NRERFRHRKRORPRURVR[R\RgRhRiRjRmRnRpRqRrRsRxRyR{R~RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSS Sh(qh gCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT SSSSS S%S&S'S,S-S;SUhCJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCT>U@UGUHUNUOUWUXU\U]UfUgUlUmUrUuUvU{U|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVV V VVVVʻh(qh gCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hCJaJmH sH hCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCDVVVV V!V)V,V-V.V6V7V9VWHWIWhCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH TIWPWRW^W`WmWnWoWtWuWvWyWzW|WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXX X XXXX X$X'X)X*X-X3X6X8X9X=X>XGXHXNXOXTXWX`XaXhCJaJmH sH hhCJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH NaXfXhXiXmXnXpXqXxXyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYY Y YYYYYY Y#Y&Y+Y,Y4Y7Y8Y9Y@YAYGYHYMYOYTYXYYYgYiYxYzY~YYYYYYYYYYYYh(qh gCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hCJaJmH sH TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZ Z ZZZZZ%Z(Z+Z,Z3Z5Zɹ||o||hCJ\aJmHCsHCh(qh gCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHCh5CJaJmH sH h(qh\5CJaJmH sH h(qh~5CJaJmH sH h?*5CJaJmH sH hCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH +5Z?Z@ZFZHZRZSZ_Z`ZhZkZmZoZvZwZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[[[[[[[[)[*[.[/[ôôôôôèôôôÙh(qh gCJaJmHCsHChCJaJmH sH h(qh gCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH hCJ\aJmHCsHCh(qh gCJ\aJmHCsHCh(qh~CJ\aJmHCsHC9/[0[1[8[9[:[>[A[F[G[J[P[Q[Y[[[|[[[[[[[[[[[[[[[[\\\\ \ \\\+\,\.\_\b\d\g\l\m\оЯоооyh gCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh gCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHCh(qh\CJaJmH sH h(qh\CJaJmHCsHC/0[1[[[[[,\\\]=]]]]]]?^)$ & F9d5$7$8$H$a$gd`3_gd@&gd$ 75$a$gd7j$ 75$a$gd g & F 7%P5$`Pgd7j $@&`a$gdu$a$gd\m\z\{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]]]] ]]]]%]&],]-]2]3];]@]G]H]O]P]S]T]Z][]e]f]p]q]v]x]]]]]]]]]]]h\CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh7jCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCG]]]]]]]^^&^)^^^^^__3_F_I_X_[_~____________A`D`H`K`P`S`j`m``````:aJaaô~~h;0hCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHChCJaJmH sH h(qhCJaJmH sH h(qh5CJaJhCJaJh(qhCJaJ"jhCJUaJmHnHuhuCJaJmH sH 1?^x^^_3__ ```Qaaa>bcccdd!d & F:5$7$8$H$gd`3_+$d^`a$gd$ -DM a$gd$5$7$8$H$^a$gds & F9gds$ & F95$7$8$H$a$gd`3_aabcccd!d-dQdVdXdjdkdldndodpdqdǼm^I9hA.|5;CJ\aJmH sH (jh(qh(#CJUaJmHnHuh\5CJ\aJmHCsHC"h(qh\5CJ\aJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh;0hCJaJmH sH h;0hCJaJmH sH h;0h5CJaJmHCsHCh;0hmHCsHCh;0hsCJaJmHCsHChshsCJaJmHCsHCh;0hCJaJmHCsHChCJaJmHCsHC!d.dBdQdkdldmdndodyddd$$If`a$gdMf$x$If^`xa$gdA.| $$Ifa$gdA.|$a$gd\$ 75$a$gd7j$ & F:5$H$a$gd`3_ & F:5$7$8$H$gd`3_ qdrdwdxdydddddddddddddddddddddddddd춤m[LhA.|5CJ\aJmH sH "h(qh;W5CJ\aJmHCsHC#h(qh0LCJaJmHnHsHCu+hA.|h0L5B*CJ\aJmH ph3fsH h5CJ\aJmH sH "h(qh}5CJ\aJmH sH "h(qh~5CJ\aJmH sH "h(qh0L5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC%h(qh0L5;CJ\aJmHCsHCdddddd$$If`a$gdMf$$If`a$gdMfXkd$$Ifl0% t644 laytA.|ddddddddddddddddddeeeeeܺygXIgy>h(qh0LCJaJh(qh0LCJaJmHCsHCh6CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHC"h(qh0L6CJ]aJmHCsHCh(qh0L6CJ]aJh(qh~6CJ]aJ%h(qh0L5;CJ\aJmHCsHC%h(qh;W5;CJ\aJmHCsHCh5CJ\aJmHCsHC"h(qh0L5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHCddee$$If`a$gd0L $$Ifa$gd0LXkd1$$Ifl0% t644 laytA.|e eeeeeeee$e&e)e,e.e:e;e?e@eHeJeKeOePeQeXeYe_ebedeƴƥƴƴuugYgYJhquh%CJaJmH sH h(qh0L6CJ]aJh(qh~6CJ]aJh(qh0LCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh6CJ]aJmH sH "h(qh0L6CJ]aJmH sH "h(qh~6CJ]aJmH sH "hh6CJ]aJmH sH h(qh0LCJaJh(qh~CJaJee.ePetd$$If`a$gd0L $$Ifa$gd0L~kd$$IfTl0bM%m0644 layt&ETPeQebe~eee"f@fwffpbPbbbPb$$5$If^a$gd% $$5$Ifa$gd%$$If`a$gd0L~kd5$$IfTl0bM%m0644 layt&ET deeeoepe|e~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefff f f f ffffff"f$f'f*f-f.f1f4f8f9f?f@fAfDfhquh%CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh}CJaJmHCsHCNDfFfIfJfKfUfVf`fafffifjfufwfyffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggg g gggggg"g#gǸ帩帩帩Ǹ帩h%h}CJaJmHCsHCh%h~CJaJmHCsHCh%h%CJaJmHCsHCh(qh}CJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCBffOgPggp`$$If`a$gd0Lkd$$IfTla0bM%m0644 layt&ET $$5$Ifa$gd%#g.g/g2g5gvNv^vavlvovqvtvvvvvvvvvvvvw wwwwww!w#w2w5w8w;w>wMwPw_wbwdwgw帩hshCJ\aJmHCsHCh(qhfACJ\aJmHCsHChsh5CJ\aJmHCsHC"h%h%5CJ\aJmHCsHChshCJaJmH sH h%h%CJaJmH sH h%h%CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHC7gwpwswxw{wwwwwwwxxxxBxExQxTxrxuxvxyxxxxxxxxxxxxxxxy yyy y3y6y^yayyyyyyyyyyyyyyyzzBzEzMzPznzqzzzz{ { {̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹$hsh5CJOJQJ\aJmHCsHC*h(qhfA5CJOJQJ\aJmHCsHChshCJ\aJmHCsHCh(qhfACJ\aJmHCsHCIy'{}~ՃxLAE/N%R[ $`a$gd% $`a$gd%$$ ^`a$gd%$ & F5$7$8$H$`a$gd% {'{:{={?{B{d{g{{{{{ | |.|1|B|E|W|Z|y|||||||||||}} } }1}4}@}C}[}^}n}q}t}w}}}}}}}}}}}~~2~5~B~E~X~[~k~n~~~~~~~~ھhshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHChshCJ\aJmHCsHCh(qhfACJ\aJmHCsHC*h(qhfA5CJOJQJ\aJmHCsHCF~~`c .1=@HKQTŀȀ&):=ORZ]y|ÁӁց"%7:`c"ILն"h(qhfA6CJ]aJmHCsHChshCJ\aJmHCsHCh(qhfACJ\aJmHCsHChshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHCGƒŃԃك܃ NQ΄фKNPS\_ehޅEHps69`cϳhshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHChshCJ\aJmHCsHCh(qhfACJ\aJmHCsHC"h(qhfA6CJ]aJmHCsHChsh6CJ]aJmHCsHCB!$FIÈƈɈ݈̈7:ilĉljω҉L[^apsx{ #MP{~ڋ݋.1LOqt{~hsh5CJ\aJmHCsHC"h%h%5CJ\aJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCMČΌь69?Bٍ܍$'X[^aˎΎގ&)58QTY\beruǏʏҏՏоhshCJaJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsHCu)h(qhfA6CJ]aJmHnHsHCuhshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHCE 03nqy| GRSUhk‘őǑґӑ$':=@C /1=QTdgɴޥޥޥhshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHC)h(qhfA5CJ\aJmHnHsHCu)h(qhfA6CJ]aJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsHCuhshCJaJmHnHsHCu;Ó!25>AEHTWbe#&,/58eh˕ΕוڕBEMPSV[x{ĖʖۖƷƜƜƜƜhshCJaJmHnHsHCuhshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHC#h(qhfACJaJmHnHsHCu)h(qhfA6CJ]aJmHnHsHCu#hsh6CJ]aJmHnHsHCu=ۖޖ!,/twϘҘgjps*-7:uxȚ˚̷ިިhshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHC)h(qhfA6CJ]aJmHnHsHCu#hsh6CJ]aJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsHCuhshCJaJmHnHsHCu=˚%':=KN`Ûƛ NQX[œŜ[^ϝҝ(+>AQRy|ӾӝhshCJaJmHnHsHCu#hsh6CJ]aJmHnHsHCu)h(qhfA6CJ]aJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsHCuhshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHC> %=CFSVƟɟӟ֟ߟ03;>F_bϠҠ8;IӲӲsӲӲhsh5CJ\aJmHCsHC"h%h%5CJ\aJmHCsHCh%5CJ\aJmH sH hshCJaJmHnHsH u#h(qhfACJaJmHnHsH uhshCJaJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsHCuhshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHC-ILYwz_bfiŢȢ7:DILpsգأ ^aҤդ (158Z]_bfitw̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽hshCJaJmHnHsH u#h(qhfACJaJmHnHsH u#h(qhfACJaJmHnHsHCuhshCJaJmHnHsHCuJ ),EHORTU[*-/0>?X[knwzߧ36?B޼hshCJ\aJmH sH h(qhfACJ\aJmHCsHCh(qhfACJ\aJmH sH #h(qhfACJaJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsH uhshCJaJmHnHsH u:[f˰oд5}߶շ{ܸN$-DM `a$gd% $`a$gd% $$^a$gd%$$^`a$gd%-.ߩ!$Y\_bĪǪ֪٪GJWZ_bru{~ɫ̫ګݫ 69RUIJhsh5CJ\aJmHCsHC"h%h%5CJ\aJmHCsHCh%5CJ\aJmH sH h(qhfACJaJmHCsHCh(qhfACJ\aJmHCsHChshCJ\aJmHCsHC=ĬǬԬ׬8;FISVps.1CFX[etwӮ֮  #14>ASV\_ehȯ˯ !@CGJTY^ahshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHChshCJaJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsHCuMay|˰аް#&-0EH]`hkqtvyޱ 27{~ϲҲ36FIUXjmhsh5CJ\aJmHCsHC"h%h%5CJ\aJmHCsHChshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHCMóƳ&)58QT]`}ȴ˴ %(45fi|}µŵ˵εԵ׵69ADgjx{ȶ˶жӶ 03DGhkh(qhfACJaJmH sH h(qhfACJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCT̷Ϸط۷ #03SVY\gj͸иӸָ۸ܸ 47?BMNX[_bgjϹҹ #&VY^abewh(qhfACJaJmH sH h(qhfACJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCTxӺȻ1{mUVJKuv@&gd%$a$gdfA$a$gd% $`a$gd% $`a$gdfA $`a$gd%$-DM `a$gd%wxҺӺպں#or~ǻȻ˻Իٻ,/25ORcfѼԼ *-25<?beĵĵĵĵĵĵĵĵĵĵĵhshCJaJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsHCuhshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHCh(qhfACJaJmH sH GŽȽUX_d¾þƾɾξо־׾ @CUXbepsy|}#&+.UXdgh(qhfACJaJmHCsHChshCJaJmHCsHChshCJaJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsHCuM "~"ad$'.1dj '*69VYhshCJaJmHnHsHCu#h(qhfACJaJmHnHsHCuh(qhfACJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCM$'CFbeux!$+.<? +.{~gjUVϱ"h(qhfA5CJ\aJmH sH hshCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHC#h(qhfACJaJmHnHsHCuhshCJaJmHnHsHCuBVcdglops!8;CFJKSTX[aduv|m|||["h%h%5CJ\aJmH sH hshhshCJaJmH sH h(qh%CJaJmH sH "h(qhfA5CJ\aJmHCsHChshCJaJmHCsHChshCJaJmH sH h%CJaJmH sH h(qhfACJaJmHCsHChsh5CJ\aJmHCsHC"h(qh%5CJ\aJmHCsHCh%5CJ\aJmH sH v'*27:LOVY_b*ַַַַַַ֫֊h(qhshCJaJ"jhshCJUaJmHnHuh_?h_?CJaJmHCsHCh_?CJaJmH sH hshCJaJmHCsHChshCJaJh(qhfACJaJh(qhfACJaJmHCsHChshCJaJmH sH h(qhfACJaJmH sH 2v423 LR$ & F;5$7$8$H$a$gd`3_gdsh@&gdsh$a$gdfA $5$7$8$H$a$gd_?$ & F Th5$7$8$H$^`a$gdsh*-23.!"-./9ҰҰҰҰwhhSDh_?5CJ\aJmH sH (jh(qh(#CJUaJmHnHuh;0hshCJaJmH sH h;0hshCJaJmH sH h;0hshCJaJmHCsHCh;0hsh5CJaJmHCsHCh;0hshmHCsHC hshhsh@CJaJmHCsHC hshhshCJPJaJmHCsHChshhshCJaJmHCsHCh(qhsh5CJaJh(qhshCJaJhshCJaJ."{mmm & F<5$7$8$H$gd`3_+$d^`a$gdsh$ -DM a$gdsh$ -D5$7$8$H$M a$gdsh$ & F; -D5$7$8$H$M a$gd`3_$5$7$8$H$`a$gdsh$ & F;5$7$8$H$a$gd`3_ .B`P$$If`a$gdR:Xkd$$Ifl0&- t'644 layt_?$$If`a$gd% $$5$Ifa$gd% $$Ifa$gd_?$ & F<5$H$a$gd`3_ & F<5$7$8$H$gd`3_ 9;<ABJMSVpqtоubO=.hR:5CJ\aJmH sH #h(qhf5CJaJmHnHsHCu%h(qhf55;CJ\aJmHCsHC%h(qhf55;CJ\aJmH sH +h(qhf55B*CJ\aJmH ph3fsH "h(qh_?5CJ\aJmHCsHChsh5CJ\aJmH sH "h(qh_?5CJ\aJmH sH "h_?hf55CJ\aJmH sH "h(qhf55CJ\aJmHCsHCh_?5CJ\aJmH sH h_?5CJ\aJmHCsHC̾q_M>,"h(qh~6CJ]aJmHCsHChsh6CJ]aJmH sH "h(qhf56CJ]aJmH sH "h(qh~6CJ]aJmH sH "hshhsh6CJ]aJmH sH h(qhf5CJaJh(qhf5CJaJmHCsHChsh6CJ]aJmHCsHC"h(qhf56CJ]aJmHCsHCh(qhf56CJ]aJ%h(qhf55;CJ\aJmHCsHChsh5CJ\aJmHCsHC"h(qhf55CJ\aJmHCsHC$$If`a$gd% $$Ifa$gd% $Ifgd% Xkd/$$Ifl0%X t'644 layt_?!td$$If`a$gd% $$Ifa$gd% ~kd$$IfTl0B%J 0'6d44 layt/ET!"2DGJK_`yzԷ}n__h/Eh~CJaJmH sH h/Ehf5CJaJmHCsHCh/Ehf5CJ\aJmH sH h/Eh/ECJaJmH sH hshCJaJmH sH h/Ehf5CJaJmH sH h(qhf56CJ]aJh(qhf5CJaJmHCsHCh(qhf5CJaJhsh6CJ]aJmH sH "h(qhf56CJ]aJmH sH !"2a+p]]O@ $5$Ifgd% & F$5$IfgdMf & F$5$7$8$H$Ifgd% $$If`a$gd% ~kd3$$IfTl0B%J 0'6d44 layt/ET"%*+BCFZ[\]kl÷è÷ÊڊzhYhsh6CJ]aJmHCsHC"h/Eh/E6CJ]aJmHCsHCh(qhf5CJ\aJmHCsHCh(qhf5CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmH sH hshhshCJaJmH sH hshCJaJmH sH h(qhf5CJaJmH sH hshCJaJh(qhf5CJaJh/Ehf5CJaJmHCsHCh/ECJaJmH sH +\]l^ $$5$Ifa$gd/Ekd$$IfTl 0B%J 0'6d44 layt/ET & F $5$Ifgd/Elmsvw #2} ܾܾxmx^h/Eh/ECJaJmHCsHChsh6CJ]aJh(qhf56CJ]aJh(qh~CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHChshCJ\aJmHCsHCh/Eh/ECJ\aJmHCsHCh(qhf5CJaJmHCsHChsh6CJ]aJmHCsHC"h(qhf56CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHC$3o$H$If^H`a$gd% $$If`a$gd% kkdm$$IfTl%#0'6d44 laytR:T34lZJ$$If`a$gd@$$5$7$8$H$Ifa$gd@$$If^`a$gd@~kd$$IfTl0B%J 0'6d44 layt/ET %-CFGJQTdgijvy~  #%&25AX[opշշշƜ՜՜՜՜Ս՜h@h@CJaJmHCsHCh@h/ECJaJmHCsHCh/ECJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhf5CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCh/Eh/ECJ\aJmHCsHCh/Eh/ECJaJmHCsHC4~n` $$5$Ifa$gd@$$If`a$gd@kd$$IfTlK0B%J 0'6d44 layt/ET~nn$$If`a$gd% kd,$$IfTl,0B%J 0'6d44 layt/ET?@A_`abʻzogzgzXLLLXzhshCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChshCJaJh(qh~CJaJh(qhf5CJaJh(qhf56CJ]aJh(qh~6CJ]aJhsh6CJ]aJh(qhf5CJaJmHCsHCh(qhf5CJaJmH sH "h(qhf56CJ]aJmH sH "h(qh~6CJ]aJmH sH "hshhsh6CJ]aJmH sH _pp$$If`a$gd% ~kd$$IfTl0B%J 0'6d44 layt/ET_`qpp$$If`a$gd% ~kdf$$IfTl0B%J 0'6d44 layt/ETbjmqxyz  "򬠑p"h(qh~6CJ]aJmHCsHCh(qhf5CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCh(qhf5CJaJmH sH h(qh~6CJ]aJh(qh~CJaJhshCJaJh(qhf5CJaJhsh6CJ]aJh(qhf56CJ]aJ)pp$$If`a$gd% ~kd$$IfTl0B%J 0'6d44 layt/ETYpp$$If`a$gd% ~kd$$IfTl0B%J 0'6d44 layt/ET"$ABCHIJKQTZ^byz⸦mmmbShsh6CJ]aJmHCsHCh(qhf5CJaJ"h(qhf56CJ]aJmHCsHChsh6CJ]aJh(qhf56CJ]aJh(qhf55CJ\aJ"h(qhf55CJ\aJmHCsHChR:5CJ\aJmH sH h(qhf5CJaJmHCsHChshCJaJmH sH h(qhf5CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH YZztdd$$If`a$gd% $`a$gdf5~kd7$$IfTl0B%J 0'6d44 layt/ETqqq$$If`a$gd% ~kd$$Ifl4T0# 02"44 laf4yt@ &'(14DGNqt|}~θ{llh(qhf5CJaJmH sH h(qh~CJaJhshCJaJh(qh~CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCh(qhf5CJaJmHCsHCh(qhf5CJaJhsh6CJ]aJh(qhf56CJ]aJ"h(qhf56CJ]aJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHC*Y}nbbbRb$$If`a$gd% $$Ifa$gd% kd{$$Ifl4EF#$ 02"  44 laf4yt@}~qaaXL $$Ifa$gd% $Ifgd% $$If`a$gd% kd:$$Ifl4F#`$ 02"  44 layt@BCDFI~ "%-.34>AIJKMP_`htuwxzⰸ񸰸⸡h(qhf5CJaJmH sH hshCJaJh(qhf5CJaJ%h(qhf5B*CJaJmHCphsHChshCJaJmHCsHCh(qhf5CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC?-{qeeeeeeeU$$If`a$gd% $$Ifa$gd% kd$$Ifl4F#$ 02"  44 layt@ cSF $If`gd% $$If`a$gd% kd$$Ifl4]F#`$ 02"  44 layt@ $$Ifa$gd% "2>isocccSc$$If`a$gd% $$Ifa$gd% kdZ$$Ifl4]F#$ 02"  44 layt@stuo__S $$Ifa$gd% $$If`a$gd% kd$$Ifl49F#`$ 02"  44 layt@:ao__S $$Ifa$gd% $$If`a$gd% kd$$Ifl4]F#$ 02"  44 layt@ "$JMOQUXbclwx{}~rcrQ#h%hf5CJaJmHnHsHCuh%h@CJaJmHCsHChR:hf5CJaJmHCsHC"jhR:CJUaJmHnHuh%h[CJaJmHCsHCh%hR:CJaJmHCsHChR:hf5CJ\aJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHuh(qh~CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCh(qhf5CJaJmHCsHCablmnopqrstofYYYYYYYY $h5$^ha$gdf5 $5$a$gdR:kd$$Ifl4]F#$ 02"  44 layt@ tuvwxyz{|}~ $`a$gdf5$ bh^h`a$gdf5 $h5$^ha$gdf5ɶv^Hv0.jh(qhx\B*CJUaJmHCphsHC+jh%B*CJUaJmHnHphu.jDh(qh@B*CJUaJmHCphsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHu%h(qhf5B*CJaJmHCphsHC.jh(qhf5B*CJUaJmHCphsHC%h%h/EB*CJaJmHCphsHC%h%hf5B*CJaJmHCphsHC#h%h/ECJaJmHnHsHCu"jh/ECJUaJmHnHu ůzzhYD-,h(qhf5B*CJaJmHnHphsHCu(h(qhf5B*CJaJmHnHphuh(qhf5CJaJmHCsHC"h(qhf55CJ\aJmHCsHC#h(qhf5CJaJmHnHsHCu%h%h%B*CJaJmH phsH h %B*CJaJmH phsH +jh %B*CJUaJmHnHphuhf5B*CJaJmH phsH %h(qhf5B*CJaJmHCphsHC.jh(qhf5B*CJUaJmHCphsHC$ H!`a$gdf5 $`a$gdf5   ,$a$gdf5gdf5 $$1$`a$gdf5$ H!`a$gdf5'()*+,.PQX^juwyz罥~nan~n~N?~h %hf5CJaJmHCsHC%h %hf56CJ\]aJmHCsHChQ)@CJ\aJmH sH h %h %CJ\aJmH sH h %hf5CJ\aJmHCsHC,h %h %B*CJaJmHnHphsH u/jphQ)@B*CJUaJmHnHphsH u+jh %B*CJUaJmHnHphu&h %B*CJaJmHnHphsH u/jh %B*CJUaJmHnHphsH u,Qz&(4 $$$1$Ifa$gd% $$$1$If^`a$gd% $$ o1$`a$gdf5$$1$^`a$gdf5$$ #1$`a$gdf5$ #`a$gdf5$ `a$gd %z$&(4"$&<@F\`vxz~Ǹ{llh(qhf5CJaJmH sH h(qh~CJaJh(qhf5CJaJh[CJaJmH sH hf5CJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHCh(qhf5CJaJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHu"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qhf55CJ\aJmHCsHC&o]$$$1$If`a$gd% $$$1$If^a$gd% }kd $$Ifl0$f t0644 laytQ)@ pro]$$$1$If`a$gd% $$$1$If^a$gd% }kd $$Ifl0$f t0644 laytQ)@rto]$$$1$If`a$gd% $$$1$If^a$gd% }kd:!$$Ifl0$f t0644 laytQ)@~  !"&),-78CDGQR\^ӲӧӲtttbtShm 5CJ\aJmH sH "hm hB5CJ\aJmHCsHC"hm hB5CJ\aJmH sH hsh5CJ\aJmH sH "hm h~5CJ\aJmH sH h(qhf5CJaJ"h(qhf55CJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhf5CJaJmHCsHCh(qhf5CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH o]$$$1$If`a$gd% $$$1$If^a$gd% }kd!$$Ifl0$f t0644 laytQ)@otueRD & F* gd`3_$ & F<`IJMN]ahimoz{ "#./56AGLMVWabghhm hm CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCZhlm&(<>JL\`hjvz 46FHRT`blnx|  !+-56>@LNZ\`bijpq~hm hm CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCZ#$'(1245<=HIZ[abkmqrwx*.26>@PRhm hm CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCZRXZht *,02<>LNbf~$,@BHJ`bhjrtxz&(4:@BLNhm hm CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCZNZ^pr QT]`tw %(03NQ]`jruwz ƺƺƺƺƺƺƺƺƲhm CJaJhshCJaJmH sH hm hm CJaJmH sH hm hm 5CJaJmHCsHChm hm CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCDefgiqt&)+.36:=HKmp9<^ahk 69CFTZ^hshCJaJmH sH hm hm CJaJmH sH #jh&E0J1CJUaJmH sH h&Eh&ECJaJmH sH h&Eh&ECJaJmH sH G^ax{ %(258;\_sv=@QT 9<>Abewz &)03ORWZdgilhm hm CJaJmH sH hshCJaJmH sH Z!$.1loqt+.47DGkn  G J O R a d |      / 2 @ C N Q    # & E H P S a d j m  hm hm CJaJmH sH hshCJaJmH sH Zc!  t ww$5$7$8$H$`a$gd@$ & F`a$gdm $`a$gdm )$ d` a$gdm $!`!a$gdm $a$gd&E+$ d^` a$gdm $ & F h!5$7$8$H$^`!a$gdsh             " z }  #&69SVdg.103;ƶ&jh&E0J15CJUaJmH sH h&Eh&E5CJaJmH sH hu4h&E5CJaJmH sH h&Eh&ECJaJmH sH hm hm CJaJmH sH hshCJaJmH sH @;>SV^a|!$69BEPSWZbe#&.1=@MP{~'*7:KNDGX[hm hm 5CJaJmH sH hm hm CJaJmH sH hshCJaJmH sH O!14HKjm(+.0169?BST_bilxy~ҿ!hsh5CJOJQJaJmHCsHC'hm hm 5CJOJQJaJmHCsHChshCJOJQJaJmHCsHC$hm hm CJOJQJaJmHCsHChm hm 5CJaJmHCsHChm hm 5CJaJmH sH hsh5CJaJmH sH 6 .1:=ORX[w Z]{~ !58;Ʒhquh@CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHChquhm CJaJmHCsHC'hquhm 5CJOJQJaJmHCsHC!hsh5CJOJQJaJmHCsHC'hm hm 5CJOJQJaJmHCsHC=;>DG|PSory| 9<`cil "(+36;>hk~hsh5CJ\aJmHCsHC"hquhm 5CJ\aJmHCsHChquhm CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCH7:qruvwxz{7:⥓n%hquhm 5CJ\]aJmHCsHC"huhshCJ\]aJmHCsHC"huhm CJ\]aJmHCsHChquhm CJ]aJmHCsHChshCJaJmHCsHChsh5CJ\aJmHCsHC"hquhm 5CJ\aJmHCsHChquhm CJaJmHCsHChquh@CJaJmHCsHC+ r&P,&E\HKN`WLYZ`bdde $5$7$8$H$a$gdm $a$gd&E$5$7$8$H$`a$gd%$5$7$8$H$`a$gdm $5$7$8$H$`a$gd@$n5$7$8$H$`na$gdm $n5$7$8$H$`na$gd@:HKadux &'-.56CDJK  ( , : < J L ` f p ʺhshCJ]aJh= hshCJ]aJmH sH hm hm CJ]aJmH sH hm hm CJaJmH sH hshCJaJmH sH hshCJaJmHCsHChquhm CJaJmHCsHC?p t         !!!"!,!0!>!@!J!L!d!f!z!|!!!!!!!!!!!!!!!!" "" """$"&"0"2">"@"J"L"P"R"^"f"n"p""""""""ϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿ϶ϿϿϿϿϿϿϿϿϿhshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH h= hshCJ]aJmH sH hm hm CJ]aJmH sH H"""""""""""""""## #"#(#*#@#B#N#R#\#^#h#v###################$$$$&$0$2$F$L$\$f$t$v$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ % %%%hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T%%%8%:%H%J%V%b%l%n%%%%%%%%%%%%&&&&&$&&&2&6&B&N&T&V&`&b&j&l&|&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' '''''"'0'8':'P'R'r't'|'~'''''''''hshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH T'''''''''((((,(.(2(>(H(J(T(V(f(h(((((((((((((((()))$)&)0)2)B)D)T)V)X)f)h)x)|)))))))))))))))))))* * *"*,*.*:*<*H*J*T*V*X*hshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH TX*Z*b*f*l*n*|*~*********************++++++2+4+:+<+J+L+N+P+Z+\+h+j+r+t+++++++++++++++++++,, , ,,,$,&,0,2,>,@,L,P,^,`,b,d,h,hhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH hshCJ]aJTh,j,~,,,,,,,,,,,,,,----- -"-,-.-H-J-T-V-d-f-p-t-----------------....(.*.8.:.F.J.V.X.f.h.l.n...................//hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T///./0/2/4/:/2@2J2L2Z2^2p2t2~2222222222222222222 3 333 3"3(3*3,3.383:3R3T3Z3^3h3j3r3t3z3|33333333333hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T3333344 444,4.4:4>4L4N4\4^4j4l4n4~4444444444444444 55555 50525>5@5L5N5T5V5d5f5t5v55555555555555566666664666N6P6f6j6v6x66hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T66666666666666666667777.707:7<7N7P7d7h7t7v777777777777777777788888888"8#8.8/86878?8A8H8I8R8S8]8^8i8j8o8p8y8{8888888hhshCJ]aJmH sH hshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH T8888888888888888888888999 9999999 9*9+91929;9<9G9H9P9Q9[9]9`9a9f9g9l9n9s9t9z9{9999999999999999999999999999:::hshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH T::::(:*:F:H:\:^:p:r::::::::::::::::;;;(;*;.;0;D;F;Z;\;h;j;;;;;;;;;;;;;;;;; < <<<&<(<.<0<2<4<<<@<T<V<`<b<l<n<~<<<<<<<<<<<hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T<<<<= ===(=*=4=6=B=F=L=P=d=h=|==================> >> >,>.>:><>P>R>`>d>j>n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? ? ?$?&?:?@D@F@R@T@b@f@r@t@@@@@@@@@@@@@@@@@AAA AAA&A(AAJALANAfAhAzA|A~AAAAAAAAAAAAAAhshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH TAABBBBB B"B$B2B4BBBDBNBPB`BdBnBvBxBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC"C*C,C@CBCJCLCRCVC`CbCpCrCvCxCCC̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹h@5CJ\]aJmH sH hsh5CJ\]aJ%hhsh5CJ\]aJmH sH %hhm 5CJ\]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH >CCCCCCCCCCCCCCCC D D D"D8D:D@DBDVDXDZDpDrDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEE"E&E:EG@GLGMGTGUG\G]GkGlGoGpGrGsGzG{GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHH HHHHHH HhshCJ]aJmH sH hm hm CJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH S H!H)H*H4H5H7H8H:H;HAHBHCHFHHHKHLHMHPHSHTHZH\H^H_HiHkHrHsH~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIII"I#I-I.I1I2I=I>I?I@IGIHIhshCJ]aJmH sH hm hm CJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH SHIOIPIXIYIcIdIfIIIIII"J%J;J>JNJQJtJwJJJJJJJJJJJJJJJJJJKKK K K KϿ{{{{{{{nhshCJ]aJmH sH h&EhshCJ]aJmHsHh&Ehm CJ]aJmHsH&jh&E0J15CJUaJmH sH h&Eh&E5CJaJmH sH hu4h&E5CJaJmH sH h&Eh&ECJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH hm hm CJ]aJmH sH + KKKKKK"K#K*K+K0K1K5K6K7K8K9K:KEKFKLKOKUKVK]K^KcKdKiKjKpKqKsKtK~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK¯%hhm 5CJ\]aJmH sH %hhsh5CJ\]aJmH sH h&Ehm 5CJaJmH sH hshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH hm hm CJ]aJmH sH 8KKKKKKKKKL LL L&L.L8LDLFLNLPL\L^LhLjLxLzL~LLLLLLLLLLLLLLLLMMMMM M"M2M8MFMHMRMTM`MdMrMtM|M~MMMMMMMMMMMܼܼܼܼ̳ܳܳhshCJ]aJhm hm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH %hm hm 5CJ\]aJmH sH FMMMMMMMN NNNNN(N,N@NBNNNPNdNhNNNNNNNNNNNNNNNNNO OOO&O(O:OO@OVOXObOdOlOnO~OOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPP$P&P>PhshCJ]aJ%hhsh5CJ\]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH M>PBPXPZP^P`P~PPPPPPPPPPPPPPPPPPQQQQ$Q&Q2Q4Q>Q@QVQXQZQ\QjQlQpQrQQQQQQQQQQQQQQQRRRR R"R,R.R>R@RPRRRXRZRdRhRzR|R~RRRRRRRRRRRhshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH TRRRSSSSS S,S.S8S:S@SBSPSRSbSfStSvSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTT T,T.T6T8THTJTZT^TvTxTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU UUUU U2U4U>U@UPUhshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH TPUTU\U^UjUlUnU~UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU V VVV"V&V6V8VFVHVRVTV^VbVpVtVzV~VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV W WWW&W(W>W@WFWHW\W`WrWtWWWWWhshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH TWWWWWWWWWWWWWWWX XX X"X*X.X:X>XHXJXZX^XlXpXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYY"Y$Y0Y2YHYLYZY\YfYhY~YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZ ZZhshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH TZ$Z&Z0Z2Z@ZBZTZXZnZpZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[([0[B[D[P[R[^[`[r[v[[[[[[[[[[[[[[[\\\\"\$\2\4\6\8\B\D\P\T\^\`\d\f\r\t\z\|\\\\\\\\\\hshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH T\\\\\\ ]]] ]"]$]2]@]F]N]\]^]h]j]z]~]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^(^*^0^2^8^:^F^H^J^N^P^j^l^z^|^^^^^^^^^^^^^____&_(_4_6_8_H_J_^_`_n_hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH Tn_p________________`` `"`:`<`V`Z`h`j`z`|```````````````aaaa a"a*a,a:ad@dBdDd\d^dldnd|d~dddddddddhshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH Tddddddeee0e6eDeFeXeZenepe|e~eeeeeeeeeeeeeeeee f fff$f(ffDfFfHfJfTfVfffhfxfffffffffffffffffg ggg&g(g2g4gJgTgdgfgrgtgggghshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH Te|fNghTi>j }2|&zօ.n0RDA $`a$gdm $5$7$8$H$a$gdm $n5$7$8$H$`na$gdm gggggggggggghhhhhh&h(hhDhFhPhRhThVh^h`hnhph|hhhhhhhhhhhhhhhh i iii i"i6i8iDiFiPiZi\i^inipiriti~iiiiiiiiiiiiiiiiiijhshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH Tjjj(j*j:j>j@jJjLjZj\jfjhjljnj|j~jjjjjjjjjjjjjjjkkkkk k&k(kkHkJkLkNkVkZkhkjktkvkkkkkkkkkkk l l$l&lFlHlRlTldlflnlpl~lllllhm hm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH hshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH Nllllllllllllll mm m"m,m.m>m@m\m`mnmpmzm|mmmmmmmmmmmmmmmmmmm n nnnnnnn-n.n6n7nDnEnMnNnUnVn`nbnnnonsntn|n}nnnnnnnnnnnnnnhshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH Tnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooo"o#o&o(o;or@rDrFrLrNr^r`rxrzrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssss0s2sBsDsHsJs`sbsrsvssssssssssssssssssst t"t&t6t8thshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T8tBtDtHtJtXtZt\t`tbtntptzt~tttttttttttttttttuuuuuu"u$u8u:uHuJu\u^ubudutuvuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvv&v(v2v4vXvZvdvfvjvlvvvxvvvvvvhshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH Tvvvvvvvvvvvvwwww$w&w0w2wDwFwJwLwhwjwvwxwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxx"x$x6x8xFxHxJxLx\x^xtxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyy y"y(yhshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T(y*y@yDyVyXytyvyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzzz:z{@{X{Z{d{f{z{|{{{{{{{{{{hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T{{{{{{|| | |||#|%|5|7|B|C|K|M|R|S|U|V|[|\|d|e|k|l|t|v|}|~|||||||||||||||||||||||||}}} } }}}}}}}!}"}~̹̹̹%hhsh5CJ\]aJmH sH %hhm 5CJ\]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH G~~~~~~,~.~<~>~Z~^~n~p~~~~~~~~~~~~~~~~~ "$.0LNPRZ\|~$&:<NPVXjn|~ĀƀԀhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH hshCJ]aJTԀրހ&(468:FHNR\^jlȁʁ΁Ё "$&<>TXZ\hjԂւ܂ނ.2BDThshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH TTXtvxz̃΃ "&(46BD\^dfhjnpx|„ʄ̄"8NPdfv…ą҅hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T *@Z\jl|~̆Ά܆ކ*,8:HJZ\jnrt|~ćƇȇʇԇև "02DHXZ^`fh~ƈȈ̈ΈވhshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH T $(*<>FHZ\fh~ΉЉ,0>DHJ\^prʊ̊Ԋ֊*0>@XZfhln|~hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH Tċȋʋԋ֋&(*24>BJLTXZ\hjtv̌Όތ ,.:<>@NRfhrtʍ̍΍ҍԍhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH hshCJ]aJT .0@DXZ`bdf|~Ž(*8:JN\^jnx|ȏҏԏޏ,.>@BDJLVXdfhshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH TfΐА"$,.:<@BNPhjlnrtvxȑʑ "02:<FHdfhjprĒhshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH TĒƒʒ̒ΒВޒ  &(46@BVZdfhjz|~ʓ̓ΓГ.2>@RTfjxzΔД>BThshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH TTVdftxȕʕܕޕ 8:DF\^`btv–ؖږ "*,6:<>@BXZhjtv|—̗Ηؗڗ hshCJ]aJhhshCJ]aJmH sH hhm CJ]aJmH sH T &(48>@NPbdfnp~ĘƘޘ .046FHZ\z|ҙԙƶhsh5CJaJmHCsHChm hjL5CJaJmHCsHChhjL5CJaJmH sH hshCJ]aJhhm CJ]aJmH sH hhshCJ]aJmH sH B,.8:JNTXfjx|ĚȚʚ̚ܚޚ (*24@BLNRTnpxzƛ̛ !"&(ѺºhshCJaJhhjLCJaJmH sH hhshCJaJmH sH hm hjLCJaJmHCsHChm hjL5CJaJmHCsHCI(-.67?ACFGHRSZ[^`kmrsuv|}ÜĜΜϜ؜ٜޜߜ ƶƶƶƧh1hjLCJaJmH sH h1hshCJaJmH sH hhsh5CJaJmH sH hhjL5CJaJmH sH h1CJaJmH sH hhjLCJaJmH sH hhshCJaJmH sH < !()+,018(*<>JN\^np|~ȞʞОҞޞ ,0FHXZjl|ǸhhshCJaJmH sH hhjL5CJaJmH sH h1hshCJaJh1hjLCJaJmH sH h1hshCJaJmH sH Bڟܟ$(68BD^`jlz~ ĠƠȠΠР(,@BRTVX\^hjlnx|~¡ԡ֡hshCJaJhhshCJaJmH sH hhjLCJaJmH sH V "68DFPR^`dfhvxƢȢܢ&*.0:<LN\^txڣܣ $*26@BVXrvhshCJaJhhshCJaJmH sH hhjLCJaJmH sH VΤФ$*8:HJTV`dxzΥҥ (*>@JLZ^jlvxƦȦΦЦ *,:<JN\^hshCJaJhhjLCJaJmH sH hhshCJaJmH sH V*h%wƹJrտV.]0`$$^`a$gdm $n`na$gdm $`a$gdm $`a$gdm ^hj|~ҧ֧"&24DHZ^jl|¨ĨƨШҨ0246@BTVbhvzکܩhshCJaJhhjLCJaJmH sH hhshCJaJmH sH V ,.:@NP`btzª̪Ϊܪު*,02HJVXlnīƫΫҫܫޫ 02HJXZlhshCJaJhhjL5CJaJmH sH hhsh5CJaJmH sH hhjLCJaJmH sH hhshCJaJmH sH IlpάЬҬجڬ &(:<>@JL\^ln~ĭƭ $&248:RT`bvxºhsh5CJaJhshCJaJhhshCJaJmH sH hhjL5CJaJmH sH hhsh5CJaJmH sH hhjLCJaJmH sH FxĮƮخڮܮ26@B\^rtίЯޯ*08:HJPRTV`drtz|԰ذ$(4:DFRTbhshCJaJhhjLCJaJmH sH hhshCJaJmH sH Vbdrt05QT² $'B׳ڳ߳;>RUƴɴʴʹѴ&ӷhm hfA5CJaJmH sH hquhfA5CJaJmHCsHChsh5CJaJmHCsHChm hfA5CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHChm h[CJaJmHCsHChhshCJaJmH sH hhjLCJaJmH sH 1&1478;CF˵εеӵߵeh47ADMPUX·Ʒɷзӷַٷ),14>AJMORX[ɸ̸.17:hsh5CJaJmH sH hm hfA5CJaJmH sH %hm hfA56>*CJaJmH sH R -08;úƺֺٺ"%36KN038;OR #,/FKWZvyڽݽ BEdgsvξѾ &),/ƿɿ$'X[hm hfA5CJaJmH sH hsh5CJaJmH sH Y^aux?Bgjor (+7:X[gjnq MPfihm h%5CJaJmH sH hsh5CJaJmH sH hm hfA5CJaJmH sH S >AJM_bhk=@KNgj|*-QTeh $'.147DG =@NQilhm hfA5CJaJmH sH hsh5CJaJmH sH Yly|RUbe DG 25MP`jµµµµµµµµµµµµµµµµ¥hm hjLCJ\aJmH sH hquhjLCJ\aJmHCsHChm hjLCJ\aJmHCsHChshCJ\aJmHCsHChm hfACJ\aJmHCsHChm hfA5CJaJmHCsHChsh5CJaJmH sH hm hfA5CJaJmH sH /jm|RU IZ\_ux69GJLOUX[^fi +.chsh>*CJ\aJmH sH "hm hfA>*CJ\aJmH sH hm hfACJ\aJmH sH hm hjLCJ\aJmH sH hshCJ\aJmH sH Fcfps~$'psy|#&/2hk(+ eh$'*-[^hshCJ\aJmH sH hm hfACJ\aJmH sH "hm hfA>*CJ\aJmH sH hsh>*CJ\aJmH sH L~?@ApqB^:$ & F %n<^n`A^acfnqux/2PSXhshCJ\aJmH sH hm hfACJ\aJmH sH YX[hk|#&+./2@ABCJKTU_`ikuv|~ǻǻǻǯvhquhQ)@CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHChQ)@hQ)@CJaJmHCsHChQ)@hQ)@CJaJmH sH hQ)@CJaJmH sH hshCJaJmH sH h(qhQ)@CJaJmH sH h[CJaJmH sH hm hfACJ\aJmH sH hshCJ\aJmH sH . 58;\jmqyz~ǵsfhsh5CJaJmHCsHC"hYhY5CJ\aJmHCsHChQ)@5CJ\aJmHCsHChsh5CJ\aJmH sH "h hsh5CJ\aJmH sH "h(qhQ)@5CJ\aJmH sH hQ)@hfACJaJmHCsHChQ)@hQ)@CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHChquhQ)@CJaJmHCsHC", 02>P\^8:NP^`hY5CJaJmHCsHChQhQ)@5CJaJmH sH hQ5CJaJmHCsHChQ)@5CJaJmHCsHChsh5CJaJmHCsHChQhQ)@5CJaJmHCsHC>!>AGHopqr$'8;I #3ŸŨy՘՘՘m՘՘mdmdmdmhsh5CJaJh(qhfA5CJaJhshCJaJh(qhYCJaJh1CJaJmH sH h(qhfA5CJaJmH sH hYhfA5CJaJmHCsHChfA5CJaJmHCsHChYhfA5CJaJmH sH hsh5CJaJmH sH hY5CJaJmHCsHChQhfA5CJaJmH sH $Hpqr`(@>$ & F ^`a$gdsh$ & F ^`a$gdsh@&gdY $`a$gdfA$ & F %n<^n`?@AEHIJPVWZbdeʚʚʚʚʚʎwʚwlwwh(qh~CJaJhshCJaJh(qh~CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHC"h(qh~6CJ]aJmHCsHChsh6CJ]aJmHCsHCh(qhCJaJhsh6CJ]aJ"h(qh6CJ]aJmHCsHCh(qh6CJ]aJ*<=>IPqaa$$If`a$gdY$$If`a$gd5$~kd+$$Ifl4T0? %ph0#44 la;f4ytYPQ\conbbbRF $$Ifa$gdY$$If`a$gd5$ $$Ifa$gd5$kd8,$$Ifl4EF? ;%pl0#  44 la;f4ytY !$%,-.69KLOor23469 !%&hshCJaJh(qhCJaJhaYCJaJmHCsHChYCJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhCJaJmH sH hshCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHC=LXqaaU $$Ifa$gdY$$If`a$gd5$kd,$$Ifl4F? ;%`pl0#  44 la;ytYXYds$qeeeQA$ $Ifa$gd5$$ $If`a$gd5$ $$Ifa$gd5$kd-$$Ifl4F? ;%pl0#  44 la;ytY$.;fpUIII $$Ifa$gd5$kda.$$Ifl]F? ;%pl0#  44 la;ytY $$Ifa$gdY$$If`a$gd5$&)*01;>FGHJM\]eqrw;>CLMN˼װ˼ˤˤˤˤph;CJ\aJmHCsHC(jhY;CJU\aJmHnHuhYhYCJ\aJmHCsHChaYCJaJmHCsHChshCJaJmH sH h(qh~CJaJmHCsHChshCJaJmHCsHCh(qhCJaJmH sH h(qhCJaJmHCsHCh(qhCJaJ)pqro__S $$Ifa$gdY$$If`a$gd5$kd/$$Ifl49F? ;%`pl0#  44 la;ytY5Bo_OC $$Ifa$gdY$$If`a$gdaY$$If`a$gd5$kd/$$Ifl4"F? ;%pl0#  44 la;ytYBCLNOPQRSTUocWWWWWWWW $`a$gd $`a$gdYkd0$$Ifl4]F? ;%pl0#  44 la;ytY UVWXYZ[\]^`abcdef$$If`a$gdY $`a$gdN^_<j ǸtdTdD4hhshCJ\aJmHCsHChhaYCJ\aJmHCsHChaYhBCJ\aJmHCsHChaYhCJ\aJmHCsHChaYCJ\aJmHCsHC%hYhB*CJaJmHCphsHC"hYh5CJ\aJmHCsHC"hYhY5CJ\aJmHCsHChYhYCJaJmHCsHC(hYhY56CJ\]aJmHCsHC(jhsh;CJU\aJmHnHuhY;CJ\aJmHCsHC uduuu$$ 1$`a$gdaY $$1$`a$gd$ !`a$gdaYlkd=1$$Ifl=h% t0644 laytsh &*46DHLNPjlx ŶŦőŁoZooK?3haYCJaJmHCsHChCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHC(jhaY5CJU\aJmHnHu"h(qh{5CJ\aJmHCsHChaYhCJ\aJmHCsHC(jhsh5CJU\aJmHnHuh(qh5CJaJmHCsHChaY5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHC"hhsh5CJ\aJmHCsHC+jhaYhshCJU\aJmHnHu "$&(*,.0248:<>@BDFHJLNR$$1$^`a$gd $$1$`a$gd $$1$`a$gdRTVXZ\^`bdfhjlnprtvx $&(* $$1$`a$gd$$1$^`a$gd "DFVhlz$34<Lôlllllll(jh(qh(#CJUaJmHnHu"h(qh~5CJ\aJmHCsHC"h(qh5CJ\aJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHChaYhCJ\aJmHCsHChaYhaYCJaJmHCsHChaYCJaJmHCsHC"jhaYCJUaJmHnHu%*,.02468:<>@BV$]^`a$gd $`a$gd$$ X 1$`a$gdsh $$1$`a$gd3MVXno $`a$gdsh$$ X 1$`a$gdaY $n^na$gd$a$gd$ ^ `a$gd $`a$gdLMVWXZmw vghshhd)CJ aJ mHCsHChshhCJ aJ mHCsHChshhsh5CJHaJHmHCsHChshhshCJ aJ mHCsHChshCJ aJ mHCsHChaYhaYCJ\aJmHCsHChaYCJ\aJmHCsHC(jh(qh(#CJUaJmHnHuh(qhCJaJmHCsHCh(qhCJaJmH sH %.04NDkd1$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytk$ $P&`#$/Ifa$gdk $ a$gdsh.    " * 0 2 N P ` f l n ~    ɺպ~lZ~Z~l~Z~Z~l~Z~Z"h hB5CJ\aJmHCsHC"h hsh5CJ\aJmHCsHC"h h~5CJ\aJmHCsHChaYCJaJmHCsHCh(qhd)CJaJmHCsHChshhd)CJaJmHCsHCh(qhshCJaJmHCsHChshCJaJmHCsHChd)CJaJmHCsHChkhsh5CJaJmHCsHChkhshCJaJmHCsHCNPRVP: $P&`#$/Ifgdkkd2$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytk$ $P&`#$/Ifa$gdkiPPP$ $P&`#$/Ifa$gdkkd:3$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytkiPPP$ $P&`#$/Ifa$gdkkd3$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytk iPPP$ $P&`#$/Ifa$gdkkd4$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytk  H J iPPP$ $P&`#$/Ifa$gdkkde5$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytkJ L P x z iPPP$ $P&`#$/Ifa$gdkkd6$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytkz |  iPPP$ $P&`#$/Ifa$gdkkd6$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytk   iPPP$ $P&`#$/Ifa$gdkkd7$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytk   iPPP$ $P&`#$/Ifa$gdkkdI8$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytk      i]]]]]]]]] $ a$gdBkd9$$IflF,<\ t 6`P0  44 laytk   " n  2  b p &$/f!~" $X`Xa$gdB$a$gdB$a$gdB$a$gdB $5$a$gdB $ a$gdB         . 8 D F X Z p r v x          , - 5 6 8 h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH h hB5CJaJmH sH h hsh5CJaJmH sH "h hsh5CJ\aJmHCsHC"h h~5CJ\aJmHCsHC"h h|T5CJ\aJmHCsHC28 9 > ? L M X Y ` f n p r | }                   $ .0@DPT`b|ҳh hshCJaJmHCsHCh hBCJaJmHCsHCh hsh5CJaJmHCsHCh hB5CJaJmHCsHCh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH @| *,<>TVtv "$)*0178ACIJPQWYZ[bdlmvwh hshCJaJmHCsHCh hBCJaJmHCsHCY ,.8<BDJL^`ln(,DHXZln "h hBCJaJmHCsHCh hshCJaJmHCsHCY"&(*<>NPln02@D\^jl~ &(DFX\jl| &(FHRTh hshCJaJmHCsHCh hBCJaJmHCsHCYTbdtx$&+,:;BDKLZ[cdvx)*/18 ,.<>PRhjvh hBCJaJmHCsHCh hshCJaJmHCsHCYvx*68PRXZln|~  -2<=BCMNTUZ[dejksuh hBCJaJmH sH h hshCJaJmHCsHCh hBCJaJmHCsHCR '),- 46DFbfpt "$26VXbdtvh hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH U  & ( 8 : F H X Z d f l n         !!!!!!"!$!0!2!F!J!X!\!n!r!|!~!!!!!!!!!!!!!!!"""""ȹȹh hBCJaJmHCsHCh hshCJaJmHCsHCh hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH I"0"2"F"H"X"Z"\"x"~""""""""""""" # ##$#:#@#L#P#Z#b#h#j#r#t#~###############$ $ $$ $.$0$@$B$^$`$x$z$$$$$$$$$$$$$ %%h hshCJaJmHCsHCh hBCJaJmHCsHCh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH M~" $$\%&&X'"))*^***%+\,,D./012$ & F,5$7$8$H$^`a$gd`3_ $`a$gdB$ & F+5$7$8$H$^`a$gd`3_ $X`Xa$gdB%% %.%2%B%F%X%\%n%p%|%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&,&.&:&@&N&P&X&Z&n&r&|&~&&&&&&&&&&&&&&&''' '.'0'<'>'B'D'T'X'Z'j'Ǹh hshCJaJmHCsHCh hsh5CJaJmHCsHCh hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH Hj'l'n'p'r't'''''''''''''''(($(&(*(,(@(B(X(\(j(n((((((((((((((( ) ))")2)4)J)L)P)R)^)`)b)p)r)))))))))))))*Ĺh hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH h hshCJaJmHCsHCh hBCJaJmHCsHCI******(*)*.*/*8*9*;*<*F*G*N*O*]*^*h*i*v*w*y*z*****************************++++ + +++$+%+)+*+,,,,,(,*,.,0,B,D,Z,\,f,h,h hBCJaJh hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH Ph,~,,,,,,,,,,,,,,,,-- -"-&-(-<->-V-X-b-d-x-z------------------- . . .".*.,.@.J.^.`.j.l...............ڻh hBCJaJmHCsHCh hsh5CJaJmHCsHCh hB5CJaJmHCsHCh hBCJaJh hshCJaJJ...// /./D/F/h/j/p/r/z/|/////////////00 0"0.000<0>0D0F0X0Z0l0n000000000001 11 1>1@1V1X1d1f1111111111111112222*2,26282R2h hB5CJaJh hsh5CJaJh hBCJaJh hshCJaJS2,2T222~3367*88h9::$<<N==j>>?@ $X`Xa$gdB$ & F.5$7$8$H$^`a$gd`3_ $n`na$gdB$ & F-5$7$8$H$^`a$gd`3_R2T2^2`2f2h2z2|22222222222223333,3.3:3<3@3B3J3L3V3X3l3n3|3~3333333333333333344$4&4:4<4J4L4d4f4v4z4444̽h hBCJaJmHCsHCh hshCJaJmHCsHCh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH h hshCJaJh hBCJaJD444444445555*5,585:5T5V5l5n555555555555555 66&6(6@6B6H6J6Z6\6n6p66666666666666666667 777.727H7L7\7^7x7z77777777h hshCJaJmH sH h hshCJaJmHCsHCh hBCJaJmHCsHCR777777778888&8*86888<8>8L8N8j8l8x8z8|8~88888888888888999999 9"989:9J9L9d9h9x9z9~999999999999999999:: ::::&:':/:1:7:9:>:h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH U>:@:B:C:H:J:R:S:[:\:g:h:r:s:u:v:|:}:::::::::::::::::::::;;<< << <$<4<6<V<Z<l<p<t<v<<<<<<<<<<<<<<<=== =8=<=J=N=f=h=l=n=======h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH U======>>> ><>>>V>X>f>j>>>>>>>>>>>>>>??*?,?L?N?`?b?f?h????????????????? @ @@@.@0@:@<@R@T@j@l@z@|@@@@@@@@@@@@@@AA A"Ah hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH U"A0A2A>A@AJALATAVAhAlAAAAAAAAAAAAAAAAABBBB8B:BFBHBTBXBdBfBxBzBBBBBBBBBBBBBBCCC C6C8CLCNCZC\CfChCtCvCCCCCCCCCCCCCCCDD2D4Dh hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH U@lADEFlGHHKLLLMNvPJRBT UUX](`,abeeeg$qX]q`Xa$gdB $X`Xa$gdB4DBDDDTDZD\DpDrDDDDDDDDDDDDDDDEE&E(EJHJJJ`JbJvJxJJJJJJJJJJJJJ KKKK K"K6K:KPKRKlKpK~KKKKKKKKKKh hBCJH*aJmH sH h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH NKKKKKKKLLLL.L0L2L:LOBOROXOdOhO~OOOOOOOOOOOOOOOOOPPPP(P*P4P6P8P:PBPJPTPVPdPfPhPjPrPPPPPPPPPPPPPPPPQQQ(Q*Q,Q.Qh hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH U.Q8Q>QHQJQ\QdQnQpQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQR RRRR R,R.R>R@RFRVR\RdRtRvR~RRRRRRRRRRRRRRRRSSSS$S&S.S0S2SDSNSZS\SpSrSSSSSSSSSSh hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH USSSSSSSSSSSSSSSTTT TTTTTT T%T&T-T.T5T6T@TKTRTST\T]TcTdTlTmTyTzTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUU UUUU#U$U,U-U5U8U=U>UEUh hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH UEUFUKUMUWUXUcUdUnUoU{U|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVV*V,V]L]V]Z]\]f]h]v]x]]]]]]]]]]]]]]]^^^^&^(^:^<^J^L^\^^^v^x^^^^^^^^^^^^^^h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH U^^^^_ ___$_(_<_@_J_L_T_V_h_j_~________________`` ````$`(`4`6`D`F`R`Z`h`j`v`x`````````````aaaa(a,a8a:aHaǷǷh hB5CJaJmH sH h hsh5CJaJmH sH h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH HHaJa\abaparaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa b bbbb b,b.b8b:b\b^brbtbvbxbbbbbbbbbbbbbcc c c c"c:cgAgEgNgOgRgVgagbgegigpgqgtgxgggggggggggggh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH Yggggggggggggggggggghhh"h$h>h@hLhNhfhhhphthhhhhhhhhhhhhhhiiii.i0i2i4iJiLibidiviziih hsh5CJaJmH sH h hshCJaJh hsh5CJaJmHCsHCh hB5CJaJmHCsHCh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH kPkRk^k`kjklkxkkkkkkkkkkkkkkжh hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH h hsh5CJaJmH sH h hB5CJaJmH sH Hkkkkl lll2l8lBlDlJlLlVlXljlllrltlvlxlllllllllllllllllllmm m mmm$m&m*m,mm@mBmJmLm`mbmtmxmmmmmmmmmmmmmmh hshCJaJh hB5CJaJmH sH h hsh5CJaJmH sH h hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH Hmmmnnnn&n(n>n@nVnZnhnjn|nnnnnnnnnnnnnnnnnnnno o ooo$o&o4o8oBoDoToVoporoooooooooooooooooooooopppph hshCJaJmHCsHCh hBCJaJh hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH Jpp$p&p:p~ΆZRgd $8`8a$gd @&gd $`a$gdB $X`Xa$gdB$ & F075$7$8$H$^`7a$gd`3_t(t*t,t6t8tLtNtTtVt\t^thtjtrttttttttttttttttttuuuu"u$u2u4uRuTuVujuluuuuuuuuuuuuuuuuuvvvv.v2v4vHvJvbvdvrvvvvvvvvvvvvvvvvh hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH Uvvvvvvwwwwww$w&w2wBwNwPw^w`w|w~wwwwwwwwwwwwwxxxxxx$x&x2x4xDxJxPxRxXxZxpxrx|x~xxxxxxxxxyyyy&y(y8y:yNyRy\y^ylynyyyyyyyyyyyh hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH Uy z zzzz&z(z,z.z6z8zHzLzNzfzhzjztzvz~zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz{{"{${&{6{:{R{T{d{h{|{~{{{{{{{{{{{{{{{|| |||"|$|0|2|:|<|H|L|\|^|d|r|x|h hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH Ux||||||||||||||||}}}}}>}@}L}N}V}X}h}j}l}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~~~~ ~*~,~:~>~@~T~V~r~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH U "$.2<>BDLN\^dhnp|~&(6:LN`bdxzĀր؀048:HLNbdƁȁցځh hshCJaJmH sH h hshCJaJh hBCJaJmH sH U"$02FJTXjnvzƂʂЂ҂ 028<BDNPRTbfz~ƒ̃΃ "46<>LNPR`bdrvh hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH Uʄ̄ .06:<@BZ\jlxzƅȅ<DV\^rtʆΆІ$&6h hBCJH*aJmH sH h hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH N68DHTVZ\rtȇʇ &(24BDT^hlnˆƈȈ܈ވ$&06@DF^`rvƉȉΉЉ։؉h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH U"&02HJVXbfҊ܊$(46HJPRXZdfjlȋ̋ԋ؋&*68<>NPbdpr|h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH UƌȌҌԌތ"$46BDXZ`bdfrt~؍ڍ܍ލ 6:JLVXhl|~ŽĎ؎ގ "*,02h hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH U2LNZ\fjrtЏҏԏ֏ڏ܏"&46DH\bdxzҐԐ &(8:>@XZfhxzh hBCJH*aJmH sH h hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH Nʑ̑ڑܑ"$>@BDJVbfnrz|̒В "26JNZ^|~Ɠȓ֓ؓ (*:<>@Th hshCJaJh hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH UTX^`bdvxДҔܔޔ ,.:<RT\^lnȕؕ̕ڕ ".02@BPZ^`jlz|ܖޖh hshCJaJh hshCJaJmH sH h hBCJaJmH sH U(.06RϘИטۘޘߘ(2@Ffl~"zǻ}}n________h h CJaJmHCsHCh 5CJ\aJmHCsHCh 5CJ\aJmH sH "h h 5CJ\aJmH sH "h(qh 5CJ\aJmH sH h h mHCsHCh CJaJmHCsHCh(qh CJaJmH sH h CJaJmH sH h hBCJaJmH sH h hshCJaJmH sH %И#^Ĝĝ*gڞ۞<Hɠ>$ & F> a$gd`3_@&gd $L]La$gd $a$gd $ ha$gd $ a$gd 86^8`6gd JVȝʝԝ(278IJTU\]cÞٞڞ۞JH񫞫rh(qh 5CJaJmH sH h(qh 5CJaJh= h 5CJaJmHCsHCh 5CJaJmHCsHCh h 5CJaJmHCsHChQ)@h CJaJmHCsHCh CJaJmH sH h h CJaJmH sH h CJaJmHCsHCh h CJaJmHCsHC,H>DFTXӛӏrrcWcWcWcWch CJaJmHCsHChfh CJaJmHCsHCh h 5CJaJmHCsHCh 5CJaJmHCsHCh CJaJmHCsHC#h= h 5CJPJaJmHCsHC$h= h= CJOJQJaJmH sH $h= h= CJOJQJaJmHCsHCh= h 5CJaJmHCsHCh= h 5CJaJh= h 5CJaJmH sH >ˢʧǩ۩ݩ $ a$gd5 & F?5$7$8$H$gd`3_+$d^`a$gd $ a$gd /$ & F> a$gd`3_$ & F> a$gd`3_©ĩƩ̩֩ةک۩ܩݩީ04567Qֵ}jXj}XjF"h(qh56CJ]aJmHCsHC"h(qh55CJ\aJmHCsHC%h(qh55;CJ\aJmHCsHC#h(qh5CJaJmHnHsHCu,h(qh55@ B*CJaJmHCphsHCh(qh5CJaJmHCsHC(jh(qh5CJUaJmHnHuh CJaJmHCsHChfh CJaJmHCsHCh CJaJmH sH hfh CJaJmH sH ݩީߩ12EZkd9$IfK$L$lX0F } t644 layt!$ & F$Ifa$gd?_K$ $$Ifa$gd!K$$$If`a$gd! $ a$gd5 $ a$gd5$-DM ]`a$gd523456y $$Ifa$gd!$$If`a$gd!Xkd5:$$Ifld0$" t644 layt! $If`gd!67Uc$$If`a$gd! $$Ifa$gd!Xkd:$$Ifld0$" t644 layt!QTU\delo{~̪ͪЪӪ./0KNOPWXstx{´ߥߥߖuߖuuu߇"h(qh55CJ\aJmHCsHCh(qhGWCJaJmH sH h(qh5CJaJmH sH h(qhGWCJaJmHCsHCh(qh56CJ]aJh(qh5CJaJ"h(qh56CJ]aJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHC"h(qhGW6CJ]aJmHCsHC*cdtd$$If`a$gd! $$Ifa$gd!~kd;$$IfTl0K!%j0644 laytBTު0P~nP>P>P$$5$If^a$gd5$ & F -,$5$If^,`a$gdsh$$If`a$gd!kd;$$IfTl0K!%j0644 laytBTPtyN>$$If`a$gd5kdA<$$IfTla0K!%j0644 laytBT$$5$If^a$gd5$ & F -,$5$If^,`a$gdshիث"$%./58EHNQ]`hjkwz¬ŬȬ࿭࿭qh(qhGW6CJ]aJh(qh56CJ]aJh(qhGWCJ\aJmHCsHCh(qh5CJ\aJmHCsHC"h(qh56CJ]aJmHCsHC"h(qhGW6CJ]aJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qh55CJaJmHCsHC,yzo$H$If^H`a$gd!$$If`a$gd!kkd<$$IfTlK%@%0644 laytBT>~p`$H$If^Ha$gd5 $$5$Ifa$gd5kde=$$IfTl0K!%j0644 laytBT!#$/0<>DGHI^_beíĭέϭ٭ڭݭ246jpr<>BDjp¯:>оо"h(qhGW6CJ]aJmHCsHC"h(qh56CJ]aJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCK>`b~pdT$$If`a$gd! $$Ifa$gda< $$5$Ifa$gd5kd>$$IfTlK0K!%j0644 laytBT>TVX°ΰа^`dfıޱ ":<\dfƲ̲ 68ӠӠh(qh56CJ]aJh(qhGW6CJ]aJh(qh5CJaJmH sH "h(qh56CJ]aJmH sH "h(qhGW6CJ]aJmH sH h(qh5CJaJmHCsHCh(qha<CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHC1bd ~nb $$Ifa$gd!$$If`a$gd!kd>$$IfTl,0K!%j0644 laytBT 6pd $$Ifa$gd!$$If`a$gd!~kdB?$$IfTl0K!%j0644 laytBT8>D\bf #'./58=>FILOX}~ƴǴʹۡۡۡۡh(qhGWCJaJmH sH "h(qh56CJ]aJmHCsHCh(qh5CJaJmH sH h(qh56CJ]aJh(qhGW6CJ]aJh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJh(qh5CJaJ2'<pd $$Ifa$gd!$$If`a$gd!~kd?$$IfTl0K!%j0644 laytBT<=Xpd $$Ifa$gd!$$If`a$gd!~kdx@$$IfTl0K!%j0644 laytBTʹpp$$If`a$gd!~kdA$$IfTl0K!%j0644 laytBT -.016>AELOPQT]qqqcUcCcCcUC"h(qh56CJ]aJmHCsHCh(qhGW6CJ]aJh(qh56CJ]aJh(qh55CJ\aJhB5CJ\aJmHCsHC"h(qh= 5CJ\aJmHCsHCha<5CJ\aJmHCsHC"h(qha<5CJ\aJmHCsHC"h(qh55CJ\aJmHCsHCh(qhGWCJaJmH sH h(qh5CJaJmH sH h(qh5CJaJmHCsHC6LseeWK $$Ifa$gd!  ^ gdB `gda< `gd5~kdA$$IfTl0K!%j0644 laytBTL]^_jqqaaa$$If`a$gd!~kdIB$$Ifl4T0%.^0$44 laf4ytB$$If`a$gd!]^_`bfijkqwx{ӵֵ7:BCZ]¶׶ض"(+9<PSWZɷ̷ͷзҷշh(qh5CJaJmH sH h(qhGWCJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qhGW6CJ]aJ"h(qh56CJ]aJmHCsHC"h(qhGW6CJ]aJmHCsHCh(qh56CJ]aJh(qh5CJaJ5qr}Cnbbbbbb $$Ifa$gd!kdB$$Ifl4F%.O0$  44 laf4ytBCDO^jʶsgggVHVg $$@&Ifa$gd!$ & F$@&Ifa$gd?_ $$Ifa$gd!kdC$$IflF%.O0$  44 laytBl4cSEE $$@&Ifa$gd!$$If`a$gd!kd[D$$Ifl4]F%`.O0$  44 laytB $$Ifa$gd!X[vy+.:?@CEHPQWXbemnoqtйӹݹ޹"(V\f⽮ןh(qh5CJaJmH sH h(qhGWCJaJmH sH h(qh5CJaJmH sH h(qhGWCJaJh(qh5CJaJh(qh5CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHC;456789:EUb_SSS $$Ifa$gd!kdE$$Ifl4]F%.O0$  44 laytB$$If`a$gd! bйܹcS$$If`a$gd!kdE$$Ifl4rF%`.O0$  44 laytB $$Ifa$gd!ܹݹ޹Jdo_SS $$Ifa$gd!$$If`a$gd!kdF$$Ifl4]F%.O0$  44 laytBdfx|occVVVVVV `gd5 $`a$gd5kd?G$$Ifl4]F%.O0$  44 laytB fxz|Ⱥ<>@BHZ ȸxbUE3" *h(qh5CJ\aJmHCsHCh(qh55CJaJmHCsHChB5CJaJmHCsHC+j *h(qhBCJUaJmHnHuh= h55CJ aJ mHCsHCh= h.c5CJ aJ mHCsHCh= ha<5CJ aJ mHCsHCh(qheCJ\aJmH sH h(qh5CJ\aJmH sH "h(qh55CJ\aJmHCsHC(jh(qh5CJUaJmHnHuh(qh5CJ\aJmHCsHCȺ@DFHJLNPRTVXZ $5$a$gd5 $`a$gd5 `gd5Z JL¼ $$Ifa$gdo $$Ifa$gd! `gdqn $$ 1$a$gd5 $$ 1$a$gd5 @BDFHJLNZ\fhln~xk[K[K[K[K[Kh= h!5CJ aJ mHCsHCh= hGW5CJ aJ mHCsHChB5CJaJmHCsHChqn5CJaJmHCsHC(jGh(qh.c5CJUaJmHCsHC+jh(qh.c5CJUaJmHnHuh(qh.c5CJaJmHCsHC(jh(qh.c5CJUaJmHCsHCh(qhqn5CJaJmHCsHCh(qhBCJaJmHCsHCh5CJaJmHCsHC¼ļؼڼ&(JNXZ`bvz~ʽ̽ؽڽ ƶh= h!CJ\aJmHCsHCh= hqnCJaJmHCsHCh= hGWCJaJmHCsHCh(qh!5CJaJmHCsHC&h= h!5CJaJmHnHsHCu&h= hGW5CJaJmHnHsHCu"h= h!5CJ \aJ mHCsHC.¼ļ zneYLL $Ifgdo $$Ifa$gdo $Ifgd= $$Ifa$gd! $$Ifa$gdqnykdH$$Ifl0h#5a0"44 layt= #$)*35;<GHTV^_delnwxһһһһһһv_v_v_v_v_,h= ho@B*CJ\aJmHCphsHC,h= hGW@B*CJ\aJmHCphsHC,h= ho@B*CJ\aJmHCphsHC,h= hGW@B*CJ\aJmHCphsHC,h= ho@B*CJ\aJmHCphsHC,h= hGW@B*CJ\aJmHCphsHC,h= hGW@B*CJ\aJmHCphsHC!¾þǾɾξϾվ־׾ 黤}m}m}m}m}m]Nh(qh!CJaJmHCsHCh= h!CJ\aJmHCsHCh= hGWCJ\aJmHCsHCh= hoCJ\aJmHCsHC,h= ho@B*CJ\aJmHCphsHC,h= ho@B*CJ\aJmHCphsHC,h= hGW@B*CJ\aJmHCphsHC,h= ho@B*CJ\aJmHCphsHC,h= hGW@B*CJ\aJmHCphsHCoSS$5d$-DIfM ]5a$gdZw$$-DIfM a$gdZw{kdI$$Ifl7 0h#5a0"44 layt= #$)+0 .0<>JL^bjlrtԿoooooo)h= ho@B*CJaJmHCphsHC%h= hoB*CJaJmHCphsHC%h= hGWB*CJaJmHCphsHC)h= ho@B*CJaJmHCphsHC)h= hGW@B*CJaJmHCphsHC)h= hGW@B*CJaJmHCphsHC,h= ho@B*CJ\aJmHCphsHC+ &(46BDHJ\^jl "$:<lllll)h= hZw@B*CJaJmHCphsHC)h= hGW@B*CJaJmHCphsHC)h= hZw@B*CJaJmHCphsHC)h= hGW@B*CJaJmHCphsHC)h= hZw@B*CJaJmHCphsHC)h= ho@B*CJaJmHCphsHC)h= hGW@B*CJaJmHCphsHC'<@BHJXZfhxz 02@BPRիllllll)h= hZw@B*CJaJmHCphsHC)h= hGW@B*CJaJmHCphsHC)h= hZw@B*CJaJmHCphsHC)h= hGW@B*CJaJmHCphsHC)h= h%@B*CJaJmHCphsHC)h= hZw@B*CJaJmHCphsHC)h= hGW@B*CJaJmHCphsHC'Rnpz~ƶ{lZJ:h= hGW5CJ aJ mHCsHCh= ha<5CJ aJ mHCsHC"h(qh= 5CJ\aJmHCsHCh= 5CJ\aJmHCsHCh(qhoCJaJmHCsHCh= h= CJaJmHCsHChoCJ\aJmHCsHCh= hGWCJ\aJmHCsHCh= hZwCJ\aJmHCsHCh= hZwCJaJmHCsHC)h= hZw@B*CJaJmHCphsHC)h= hGW@B*CJaJmHCphsHCKMNOPQ|reYYY $`a$gd5 $$ 1$a$gd5 $ 1$gd5$$ 1$a$gdZw $`a$gd!hkdI$$Iflh#"0"44 layt= !$KLNQYZ]^`twǵm[KKKKh= h!5CJ aJ mHCsHC"hB5B* CJaJmHCphI}sHC"hGW5B* CJaJmHCphI}sHC(h(qhGW5B* CJaJmHCphI}sHC"h(qh!5CJ\aJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHC"h(qh55CJ\aJmHCsHC.jh(qh55CJU\aJmHnHuh= hGW5CJ aJ mHCsHCh= ha<5CJ aJ mHCsHCQRSTUVWXYZ[\]^_`$$ #1$`a$gd5$$ #1$`a$gd5 `gdGW $5$^a$gd!$ `a$gd5 ¬隊zkYkDk5hB5CJ\aJmHCsHC(jh(qhGWCJUaJmHnHu"h(qhGW5CJ\aJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHC *h(qh5CJaJmHCsHCh(qh55CJaJmHCsHC"h(qh55CJ\aJmHCsHC+j9Jh(qh!5CJU\aJmHCsHC(jh(qhj7 CJUaJmHnHu"h(qhj7 5CJ\aJmHCsHC+jh(qhj7 5CJU\aJmHCsHC#^$$$1$If^a$gdZw$$$1$If^`a$gd!$$ o1$`a$gd5$$1$^`a$gd5$$ #1$`a$gd5 #$)*78ABHIRSY\]`abqt{~²whYYh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh5CJaJmH sH h(qhGWCJaJh(qhGW5CJaJmH sH h(qh55CJaJmH sH h(qhGW5CJaJmHCsHCh(qhZw5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJh(qh5CJaJmHCsHC"h(qh55CJ\aJmHCsHC"h(qhGW5CJ\aJmHCsHC"^_{|o]$$$1$If`a$gd!$$$1$If^a$gd!}kdJ$$Ifl0$| t0644 layt!|}o]$$$1$If`a$gd!$$$1$If^a$gd!}kdaK$$Ifl0$| t0644 layt!o]$$$1$If`a$gd!$$$1$If^a$gd!}kdK$$Ifl0$| t0644 layt! .0JLXZnpz,V\񧗇|h(qhGWCJaJh(qhZw5CJaJmHCsHCh(qhGW5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJ"h(qh55CJ\aJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmH sH h(qh5CJaJmH sH h(qh5CJaJmHCsHC0o]$$$1$If`a$gd!$$$1$If^a$gd!}kdL$$Ifl0$| t0644 layt! |pZD$$$1$If^`a$gdZw$$$1$If^`a$gd!$$ o1$`a$gd5}kd)M$$Ifl0$| t0644 layt!|~o]$$$1$If`a$gd!$$$1$If^a$gd!}kdM$$Ifl0$03 t0644 layt! o]$$$1$If`a$gd!$$$1$If^a$gd!}kdYN$$Ifl0$03 t0644 layt! ~o]$$$1$If`a$gd!$$$1$If^a$gd!}kdN$$Ifl0$03 t0644 layt!o]$$$1$If`a$gd!$$$1$If^a$gd!}kdO$$Ifl0$03 t0644 layt!!'*+,2369<=ŵŝŋ|jXjXjXjXjXjjXjXjjX"h(qh.5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHChB5CJ\aJmHCsHC"h(qhGW5CJ\aJmHCsHC.jh(qhy)C5CJU\aJmHnHuh(qhy)CCJ\aJmHCsHC"h(qh55CJ\aJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJ"ueuuuuuuuu$ $`a$gdy)C $`a$gd5}kd!P$$Ifl0$03 t0644 layt! BH0]Hcw $7`7a$gd`; T5$gdO-h5$^h`gd. & F'5$gd?_ $5$a$gd. $`a$gd5=ABFHMN]^_behinoz{;;ͯ;;;;ܠܠh(qh.CJaJmH sH h(qhGWCJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH h(qhGWCJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHC"h(qh.5CJ\aJmHCsHC"h(qh~5CJ\aJmHCsHC3 #$.579ACHINQTU`agjnouvwz~uuuh(qhGWCJaJmHCsHCh(qhO-CJaJmHCsHCh(qh.5CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHCh(qh.CJaJmHCsHC"h(qh.5CJ\aJmHCsHCh(qhGWCJaJmH sH h(qh.CJaJmH sH h(qh~CJaJmH sH *  ",.BDRT^`pt~ƶƶƧh(qhqnCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh(qhGW5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qhO-CJaJmHCsHCh(qh~CJaJmHCsHChBCJaJmHCsHC6"&.0@BNP^`rt|~ -.34:;ABLMXY_`hinovx|}h(qhGWCJaJmHCsHCh(qhqnCJaJmHCsHCY #&01=>DEOPZ]PSUXru(+8;CFPS`ch(qhGWCJ\aJmH sH h(qhqnCJ\aJmH sH h(qhqnCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCLc 25BEMPSVZ]gjy|Z]cfmp !ϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿh(qhGWCJ\aJmHCsHCh(qhqnCJ\aJmHCsHCh(qhGWCJ\aJmH sH h(qhqnCJ\aJmH sH K!&)14<?),GLO]`adhkmp~ $'+.SVWZfiBEsvϿϿh(qhGWCJ\aJmH sH h(qhqnCJ\aJmH sH h(qhGWCJ\aJmHCsHCh(qhqnCJ\aJmHCsHCK #),RU039<GJeh=@Ya"$46HJ^`tϿϿϰh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh.cCJaJmHCsHCh(qhGW5CJaJmHCsHCh(qh5CJaJmHCsHCh(qhqnCJ\aJmHCsHCh(qhGWCJ\aJmHCsHC?tv.2BFZ^jn "<>JLXZ^`vx *,:<NRfhtvh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh.cCJaJmHCsHCY&(68NPjnz| *,HJVXhjvx,.:<XZnph(qh.cCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCYvPvH8J6&( $ a$gd`; $ na$gdo $ a$gdy)C $ a$gdy)C $ a$gd`; $ a$gd`; $S`Sa$gd`; $7`7a$gd`;  ()-/459:CDJKTUWX`akluwz{ 26BFdfvxh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh.cCJaJmHCsHCY "@BHJVXfhz|"$<>\^pv(*@B`bhjh(qh`;CJaJmHCsHCh(qh.cCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCS,.LN`blpvx"$26PRln 48BDTVprh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCY$&DFJLdfpr ">@LPRhjl$&02DFTVfhrvϼ%h(qhGW6CJ\]aJmHCsHC%h(qh`;6CJ\]aJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCJvx &(8:DHJ`bdnr*,:<FHRT`brtʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʬh(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHC%h(qhGW6CJ\]aJmHCsHC%h(qh`;6CJ\]aJmHCsHCD "$24@BRT^`bnp ,.48VXlnʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʬʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻh(qhoCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHC%h(qhGW6CJ\]aJmHCsHC%h(qh`;6CJ\]aJmHCsHCD,.68BDdfrt >@TV^`vx &(24:<JLbdrth(qhoCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCS "$248:BDX\fhtv&(46DNP`b|~ &(24BDRV`dnph(qhoCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCS"(*24DF\^dhrt "$46HLVXbd|~ "$8:DF\h(qhoCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCS\^bdnp .0BDVXdf|~&(8:LNZ\ln&.0:<Jh(qhoCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCSJL^`lnz~46DFPRdf~"$0:<TVln "46HJZ\fhzh(qhoCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCSz|.068TV`brt&(24LNZ\jv "&(,.DFLNfhtv|~h(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCY~  $46FJdf&(DHRTbd 24LNbdvxh(qhoCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCS*,@BLNXZhl|~"&(46>@TVZ\hjrtϼh(qhoCJaJmHCsHC%h(qh`;6CJ\]aJmHCsHC%h(qhGW6CJ\]aJmHCsHC%h(qhy)C6CJ\]aJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHC<(VhHx@N "(X,.1>35; $`a$gdy)C $`a$gdy)C $`a$gdo $7`7a$gdo $S`Sa$gd`; $ a$gdo$a$gdo$a$gdo $ na$gdo $ a$gd`;  0 2 H J R T b d r t | ~          0 4 F H ` b v x            " $ 4 6 D F P R ` b h j v z   h(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCY        0 2 N P f j        , . > @ F H ^ ` t v        24@BPRdhrtϼϼ%h(qh`;6CJ\]aJmHCsHC%h(qhGW6CJ\]aJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCJ02@DJLXZjl|~"&46FHLN\^pr  ",.@DNPh(qhGWCJaJmHCsHCh(qhoCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCSPbdvx&(68DHTVfhvx|~ 46@BRT`dtxϼϼϼh(qhoCJaJmHCsHC%h(qh`;6CJ\]aJmHCsHC%h(qhGW6CJ\]aJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCD*,68DFNRbdnp$(:>NPdfrt"#)*89GHLMh(qhoCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCSMTWabijqr|} "#&'-(*8:BDPRhҭ(jh(qh`;CJH*UaJmHCsHCh(qh`;CJ\aJmHCsHCh(qhGWCJ\aJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCDhl &(:<LPhj 04>@^`ln(,@BRThjnph(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCY$&HJVXdftx~  "6:JLXZptz|Ͻ"h(qhGWCJ\]aJmHCsHC%h(qho6CJ\]aJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCH ">@FPRnp(*:<PTXZfh|~   , . : < J L ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;h(qhGWCJaJmHCsHCh(qh`;CJaJmHCsHC"h(qhGWCJ\]aJmHCsHC"h(qh`;CJ\]aJmHCsHCFL N R f h t v x      !!!!*!,!:!>!J!L!\!^!l!n!r!t!!!!!!!!!!!!!!!" " """""("*"F"H"T"V"^"`"l"n"|"""""""óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóh(qhGW5CJaJmHCsHCh(qho5CJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qhCJaJmHCsHCh(qh.cCJaJmHCsHCF""""""""####"#$#0#2#6#8#D#F#R#T#^#`#p#r#v#x#############$$ $"$0$2$>$@$N$P$Z$\$r$t$$$$$$$$$$$$$$$$$%%(%*%>%@%L%P%\%^%v%x%%%%%%%%h(qhGW5CJaJmHCsHCh(qho5CJaJmHCsHCX%%%%%%%%&&&&&&&&(&2&4&J&N&T&V&`&b&z&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''''0'4'>'@'R'T'Z'\'x'z''''''''''''''''' ((((((((*(B(D(T(V(b(h(qhGW5CJaJmHCsHCh(qho5CJaJmHCsHCXb(d(n(p(z(|((((((((((((((((()) ) )))0)2)H)L)\)^)j)l))))))))))))))))))***"*$*6*8*F*H*L*N*f*j*|*~***************++ ++++"+h(qhGW5CJaJmHCsHCh(qho5CJaJmHCsHCX"+$+6+8+L+N+\+^+j+l+p+r+|++++++++++++++++++, ,&,(,6,8,J,L,R,X,n,p,~,,,,,,,,,,,,,,--&-(-8-:-D-F-Z-^-p-t-~------------------...h(qhGW5CJaJmHCsHCh(qho5CJaJmHCsHCX..&.(.<.>.F.J.R.T.`.b.n.p.................////(/,/@/B/F/H/b/d/j/l/t/v/////////////////0000&0(02040<0@0L0N0t0v00000000000000h(qhGW5CJaJmHCsHCh(qho5CJaJmHCsHCX001111*1.1:1<1F1H1T1V1\1^1l1n1z1|11111111111111122(2,2D2F2T2V2b2d2r2t22222222222222222223333"3$3:3>3B3V3X3d3f3h(qh5CJaJmHCsHCh(qhGW5CJaJmHCsHCh(qho5CJaJmHCsHCLf3h3n3p3v3x333333333333333333333444 4*4.4:4<4B4F4L4N4\4`4r4v44444444444444455&5(5:5<5H5J5P5R5^5`5n5p5555555555555556666*6.6h(qhGWCJaJmHCsHCh(qhy)CCJaJmHCsHCY.6:6<6H6J6P6R6X6Z6h6l6~6666666666667777&7(7.707<7>7L7N7^7`7n7r7v7x77777777777778888 8"8,8.8>8@8T8X8d8f8l8n8z8|88888888888888888888h(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCY88 9 9999 9*9.9:9<9D9H9`9b9f9h999999999999999::: :,:0:6:8:J:N:\:^:l:n::::::::::::::::::: ;;;;,;.;8;:;F;H;X;Z;j;l;v;x;;;;;;;;;;;h(qhGWCJaJmHCsHCh(qhy)CCJaJmHCsHCY;;;;;;;;<<<< <(<*<8<<<F<H<X<\<`<b<n<p<|<~<<<<<<<<<<<<<<<<<=== =0=2=>=@=R=T=^=`=n=r=~====================>>> >2>6>B>D>h%CJaJmHCsHCh(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCTD>V>X>d>f>t>x>~>>>>>>>>>>>>>>>>>> ? ?&?(?,?.?@?B?N?P?b?f?t?v????????????????@@ @ @&@>@@@T@X@d@f@v@x@@@@@@@@@@@h(qhy)CCJ\aJmHCsHCh(qhGWCJ\aJmHCsHCh(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCL;$@@HNTlW\]_c*hmqt*wT{M~S<|$$^`a$gdy)C $`a$gdy)C $7`7a$gdy)C $`a$gdy)C$a$gdy)C $`a$gdy)C@@@@@@@@@@AAA A*A,A8AA@AFAHALANAVAXA`AdAnApAAAAAAAAAAAAAAA B B B"B(B*B>B@BTBVBnBpB~BBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCh(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qhy)CCJ\aJmHCsHCh(qhGWCJ\aJmHCsHCLCC C"C,C.C@CBCVCXC`CbCnCpC|C~CCCCCCCCCCCCCDD D$D2D4D>D@DFDHDXDZDlDnDzD|DDDDDDDDDDDDDDDEEEE$E(E.E0E@EBELENEZE\EfEjEtEvEEEEEEEEEEEEEEFh(qhGWCJaJmHCsHCh(qhy)CCJaJmHCsHCYFFF"F$F,F.F8F:FJFLFZF^FdFfFtFvFFFFFFFFFFFFFFFGGGGG G,G.G4G6GDGFGPGTG`GbGtGvGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHH.H0H6H8HHHJHZH\HdHfH|HHHHHHHHHh(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCYHHHHHHHHHHHI II$I&I2I4IBIDIVIZIjIlIvIxIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJ8JNPNRNVNXNjNh(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCYjNlNrNtNNNNNNNNNNNNNNNNOOO O$O.O0OOHOJONOPO\O^OpOrOxOzOOOOOOOOOOOOOOOPP PPP P(P*P6P:PDPFPTPVPbPdPxPzPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPh(qhGWCJaJmHCsHCh(qhy)CCJaJmHCsHCYPQQQQQQ2Q4QBQDQVQXQhQjQzQ|QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQR RRR.R0R>R@RNRPR`RbRjRlRvRzRRRRRRRRRRRRRRRSSSS$S&S4S6SSJSNSPSRS\S^SlSnS~SSSSSh(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCYSSSSSSSSSSSST TT T$T&T*T,TFTHT\T^ThTjTvTxTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUU$U&U8U:ULUNUbUfUrUvUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVV"V.V0V:VXBXDXTXVXlXnX|X~XXXXXXXXXXXXXXh(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCYXXXXYYYY*Y,Y8Y:YDYFYTYVYnYpY~YYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZ"Z$Z,Z.Z>Z@ZJZNZTZVZhZlZtZxZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[[@[B[R[T[^[`[l[n[[[[[[[[[h(qhGWCJaJmHCsHCh(qhy)CCJaJmHCsHCY[[[[[[[[[\\\\(\*\<\>\H\J\X\Z\h\l\z\|\\\\\\\\\\\\\\\\\]]] ]B]D]\]^]p]r]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^(^*^:^<^J^L^P^h(qhy)CCJ\aJmHCsHCh(qhGWCJ\aJmHCsHCh(qhy)CCJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCLP^R^\^^^p^r^^^^^^^^^^^^^^^_____&_2_4_:_D_P_X_d_f_x_|________________`````"`$`*`оооо h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC#h(qhy)C@CJ\aJmHCsHC#h(qhGW@CJ\aJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHCh(qhy)CCJaJmHCsHC:*`0`4`<`@`H`J`P`R`^```h`j`x`|``````````````````` aa a$a:ab@bFbHbTbVbdbfbrbtbbbbbbbbbbbbbbbbbcc c̺̺̺̺ީ̺̺̺̘vvvvvvv h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC#h(qhy)C@CJ\aJmHCsHC#h(qhGW@CJ\aJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC. ccc(c,cFcHcfchclcnczc|cccccccccccccccccͼͼͼͼͥoo^M h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC#h(qhy)C@CJ\aJmHCsHC#h(qhGW@CJ\aJmHCsHC#h(qhy)C@CJ\aJmHCsHC-jh(qhy)C0J1@CJUaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHCcc d ddd&d(d>d@dDdFdXdZdddfdtdvd~dddddddddddddddddeeeͼͼͼͼͼͼͼxxf#h(qhGW@CJ\aJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC%e e&e(eeFeHeReTe^e`eteveeeeeeeeeeeeeeeeee f fff2f4f8f:fNfPfhfjfvfxfffʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹuuuu h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC#h(qhGW@CJ\aJmHCsHC#h(qhy)C@CJ\aJmHCsHC.ffffffffffffffffffffggg"g$g,g.ggJgNgXgZghgjgtgxgggggggggggͼͼͼͼͪͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼvvvvv h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC#h(qhy)C@CJ\aJmHCsHC#h(qhGW@CJ\aJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC h(qhy)C@CJaJmHCsHC h(qhGW@CJaJmHCsHC.ggggggg hh$h&h*h6h@Dĵĥh(qhe)5CJaJmHCsHCh(qhGW5CJaJmHCsHCh(qhfA5CJaJmHCsHCh(qhpCJaJmHCsHCh(qhe)CJaJmHCsHCh(qhyCJaJmHCsHCh(qhfACJaJmHCsHCh(qhGWCJaJmHCsHC,DflƊ̊:@Z`tz~ FI\_ #&)FITWǍʍ͍Ѝ$h= h= CJOJQJaJmHCsHC$h= hGWCJOJQJaJmHCsHC$h= hfACJOJQJaJmHCsHC'h(qhfACJOJQJ\aJmHCsHC$h(qhGWCJOJQJaJmHCsHC$h(qhfACJOJQJaJmHCsHC1D 0PRКBDj+$d^`a$gd= $ & F h^`a$gd= /$ & F ,hh^ha$gd= / & F h1$7$8$H$^`gdsh/$ & F h1$7$8$H$^`a$gdsh 04NPPRΚК@BDj:>Bʺ~o~`~`~Uh#bh= mH sH h= h= CJaJmH sH h= h= CJaJmH sH h= h= CJaJmHCsHCh= 5CJaJmHCsHCh= h= 5CJaJmH sH hhaY5CJaJmHCsHCh= h= 5CJaJmHCsHCh= hfA5CJaJmH sH $h= h= CJOJQJaJmHCsHC$h= h= CJOJQJaJmH sH j›<>TVƜ $$Ifa$gdxt$ $Ifa$gd8U $Ifgd8U $`a$gd= $ & F@5$H$a$gd`3_ & F@5$7$8$H$gd`3_ BDVĜƜʜ̜&,4>HRʸʨܙ܇܇܇ufWfE"h(qhMY6CJ]aJmHCsHCh(qhyCJaJmH sH h(qhyCJaJmHCsHC"h(qhy6CJ]aJmH sH "h(qhMY5CJ\aJmHCsHChaY5CJ\aJmHCsHCh(qhy5CJaJmHCsHC"h(qhMY5CJ\aJmH sH "h(qhxt5CJ\aJmH sH "h(qhy5CJ\aJmHCsHC"h(qhT5CJ\aJmHCsHCƜȜ24RtgWJW $Ifgd8U$ $Ifa$gd8U $ < a$gdy $ a$gdy}kdP$$Ifl0%D t0&644 layty