Электрон шахсий режа 2018-2019

Telegram orqali dars jadvali va boshqa ma`lumotlarni
bilib olish uchun telegram ilovasida ushbu botni ishga tushuring:
@tdpubot