Электрон шахсий режа 2017-2018

Telegram orqali dars jadvali va boshqa ma`lumotlarni
bilib olish uchun telegram ilovasida ushbu botni ishga tushuring:
@tdpubot